Betrokken

Betrokken

maandag 27 november 2017

Raad in Gouda wil duidelijkheid over effecten veiligheidsbeleid


In mijn vorige blog over het meten van effecten bij het veiligheidsbeleid werd duidelijk dat bij diverse vragen die ik namens de ChristenUnie hierover stelde geen helder antwoord kwam.

Daarbij spelen diverse elementen een rol:

1.   Privacy


"Om privacy redenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa.” 

Het effect kon alleen op basis van een schatting worden aangegeven. Wat mij betreft is dit eenvoudig oplosbaar als aan degenen die subsidie aanvragen (of hebben aangevraagd) wordt gevraagd of ze ermee instemmen dat hun aanvraag mag worden gebruikt voor veiligheidsonderzoek in Gouda.

2.   Registratie

“Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijnen of er gebruik gemaakt is van regelingen.  

De enige feitelijke constatering is dat er meer pogingen tot inbraak zijn in relatie tot geslaagde inbraken. Het lijkt dus te werken, maar het kan niet worden aangetoond. De vraag die daarbij mij opkomt is waarom de politie bij een melding niet vraagt en vastlegt of er (onlangs) preventie maatregelen zijn genomen.

"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep

Ook hiervoor geldt dat na 1-1-2 melding er altijd (?) nog contact is met de melder en dan gecheckt kan worden of de melder betrokken bij bijvoorbeeld een WhatsApp groep.3.    Interpreteren van data

"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."

Het is een goede zaak dat naar verwachting straks de resultaten van het onderzoek door de Utrecht Data School ondersteuning bieden om meer gestructureerd met de data te gaan werken.

Het is daarbij echter ook noodzakelijk om aan de bron zoveel mogelijk data te vergaren zodat verbanden kunnen worden gelegd.

Wiskunde en hagel

Uiteraard is effectiviteitsmeting van veiligheidsmaatregelen geen wiskunde die je met formules en interpretaties volledig in beeld kan brengen. Je hebt altijd te maken met subjectieve zaken die ook een rol spelen. Maar laat dat laatste niet leidend zijn, aangezien er voldoende zaken wel meetbaar zijn en daarmee een beeld geven. 

Daarbij is het ook belangrijk om niet met hagel te gaan schieten en niet zonder meer uit te gaan van het zoveel mogelijk inzetten van verschillende middelen, maar juist ook na te gaan (voor zover mogelijk) wat effectief is.

Motie

Om meer druk op dat meten te zetten en het belang daarvan te onderstrepen heeft de  ChristenUnie een motie opgesteld en deze is mede ingediend door 10 van 11 overige fracties, iets wat zelden voorkomt in de Goudse raad. Alleen Gouda Positief heeft tegen de motie gestemd.

Binnenkort belegt de portefeuillehouder een avond over veiligheid en we zijn benieuwd in hoeverre er daadwerkelijk verbeterstappen mogelijk zijn. Want één ding moet duidelijk zijn: onze roep om het meten van effecten is niet bedoeld om het huidige beleid aan de kaak te stellen, maar juist om met elkaar het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk vorm te geven!
3 opmerkingen:

Henk van Blitterswijk zei

Toch wel schokkend. De gemeente zegt er alles aan te doen om inbraken te voorkomen. En dat je nu leest dat er weinig wordt vastgelegd. Komt knullig over. Daar is verandering in nodig.

Het zou ook handig zijn als de beheerders van de whatsapp groepen, zoals ik dus, informatie krijgen. Dan kunnen zij ook meer doen.

Er wordt nu ingezet op meer verlichting, terwijl een groot aantal huurhuizen nog steeds kwetsbare sloten op de deuren hebben. Ik zou kiezen voor betere sloten. Maar als we zaken gaan vastleggen kunnen we tenminste beoordelen of meer verlichting wel effect heeft of dat het alleen lichtvervuiling oplevert.

Anoniem zei

De WIL is er niet. En de moed ook niet...

Anoniem zei

Het lijkt me toch dat de gemeenteraadsleden ook de stad in kunnen gaan en met bewoners praten, c.q. de misdaad statistieken bekijken, en zo hun eigen oordeel kunnen vormen over hoe effectief het beleid is... Het is, in zekere zin, vragen naar de bekende weg.