Betrokken

Betrokken

dinsdag 15 maart 2011

Gouda is uitgegleden


Het wereldnieuws wordt momenteel (terecht) beheerst door de gevolgen van de enorme aardbeving in Japan.

Maar ook in Gouda zijn er zaken gebeurd, die - zij het op een heel andere manier - de aandacht vragen en één daarvan is dat wij als fractie van de ChristenUnie vorige week het langverwachte Witboek aan wethouder Ruwhof hebben overhandigd.

Op 17 december 2010 werd o.a. Gouda getroffen door langdurige sneeuwval. Tot verbazing van veel Gouwenaars gebeurde er nauwelijks iets aan het bestrijden van de ontstane situatie en vervolgens waren vele (doorgaande) wegen dagenlang zeer slecht berijdbaar.
In Gouda veroorzaakte e.e.a. veel commotie en voor de mij was dit de aanleiding om na een Groenboek, een Witboek te gaan maken, waarin naast reacties van burgers ook belangrijke aandachtspunten en een aantal concrete aanbevelingen zijn opgenomen.

We hebben besloten het Witboek nu naar buiten te brengen, zodat de inhoud als input kan dienen voor de evaluatie die Cyclus in april zal opleveren.

Er is veel misgegaan de afgelopen winter en dat heeft ertoe geleid dat we naast het benoemen van belangrijke aandachtspunten, maar liefst 20 concrete aanbevelingen hebben gedaan.

De wethouder was blij met dit Witboek en gaat ermee aan de slag. We zijn benieuwd op welke wijze onze inbreng gaat leiden tot een verbeterde aanpak, want dat is hard nodig in Gouda!

De aanbevelingen zijn:

1. Creëer een zgn. “taskforce” bij extreme weersomstandigheden, bestaande uit politie, brandweer, gemeente en Cyclus met een “crisiscentrum”, van waaruit de operationele aansturing plaatsvindt van de gladheidsbestrijding. De extra ambtelijke capaciteit die hier voor nodig is spaar je uit bij MOB, omdat je niet steeds hoeft uit te leggen waarom het zo slecht gaat.
2. Op dit moment is Cyclus zowel voor de uitvoering als het aansturen verantwoordelijk. De laatste taak moet terug naar de gemeente. (Inmiddels wordt dit door de wethouder opgepakt.)
3. Niet alle uitvalswegen van de wijken worden gestrooid in het gladheidsbestrijdingsplan. Denk daarbij o.a. de wijk Middenwillens met 300 inwoners en het gebied rond sporthal de Mammoet. Dit moet worden aangepast.
4. Schuiven kan beste in de avond / 's nachts wanneer er geen/weinig verkeer is! Bij hevige sneeuwval overdag moet er echter direct worden geschoven.
5. Schakel zoveel mogelijk loonbedrijven in (dit gebeurt al in bepaalde situaties) Zij hebben goed materieel, kunnen met vorst/sneeuw toch niet werken. Zet daarom in op een scherpe prijs. Wellicht mogelijk om voortaan een call-off-contract deal te maken?
6. Zorg voor voldoende capaciteit aan (extra?) losse schuivers. Die kunnen worden gemonteerd op ingehuurde (afroepcontact) vrachtwagen met een voorziening om de schuiver aan de bevestigen (zgn. DIN-plaat).
7. Zorg voor voldoende zoutvoorraad.
Gerucht gaat dat Cyclus zout heeft geretourneerd vanwege te hoog vochtgehalte en dat mede daardoor problemen zijn ontstaan. Dring aan op extra opslagcapaciteit.
8. Mochten bepaalde afspraken door extreme weersomstandigheden of tekort aan materiaal niet haalbaar zijn, laat er dan een plan B zijn voor extra materiaal inzet en geen plan B om minder wegen te gaan strooien / schuiven. Laat daarbij ook een heldere communicatie lijn actief zijn tussen gemeente en uitvoerders.
9. Zorg bij extreme weersituaties voor een dagelijkse communicatie via de website van de gemeente, en tweewekelijks via de Goudse Post richting de burgers.
10. Kijk goed naar omliggende gemeentes waar de aanpak effectiever is gebleken en geef concreet aan hoe het in het seizoen 2011 / 2012 beter zal gaan.
11. Geef heel concreet aan wat er van de burgers wordt verwacht en zorg bij plekken waar zelf actie moet worden genomen en die van belang zijn voor de veiligheid (bijvoorbeeld bruggetjes), voor voldoende strooizout en zoek naar mensen die bereid zijn daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Heel specifiek zou je hierbij ook de scholen moeten betrekken. Leg e.a. vast en neem dat mee bij de communicatie.
12. Als er problemen worden gemeld bij Meldpunt Openbaar Gebied, check dan bij slecht berijdbare fietspaden en wegen of deze zijn opgenomen in de strooiroute. Zo ja, ga dan na of er iets mis is gegaan en zo niet, neem dat dan mee met de evaluatie en communiceer over beide zaken aan het einde van winterseizoen of zoveel eerder als mogelijk is.
13. Maak op de website van de gemeente een interactieve pagina, waarop meldingen kort worden vermeld en wat ermee is gedaan. Op alfabet van de wegen en in combinatie met een Google kaart.
14. Pas jaarlijks het Gladheidsbestrijdingsplan aan op basis van de klachten en bevindingen, waarbij wordt aangeven wat er specifiek is aangepast.
15. We hebben van meerdere personen vernomen dat er een instructie is uitgegaan om alleen meldingen te registeren die betrekking hadden op de strooiroutes. Dat is geen goede zaak, want juist door alle meldingen te registreren kan je je een goed beeld vormen van de problematiek en eventueel het strooibeleid aanpassen.
16. Zorg voor een goede (communicatieve) opvolging van iedere melding.
17. Als er sprake is van ernstige sneeuwoverlast is het aan te bevelen om zoveel mogelijk menskracht in te zetten en daarbij ook aan uitkeringsgerechtigden te denken. (zie ook ” Jonge steuntrekkers ruimen sneeuw in Amsterdam”)
18. Strooien rond gladheid moet meer consistent. Er was bijvoorbeeld voorspeld dat zondagmorgen 2 januari 2011 het spiegelglad zou worden. Dat was inderdaad zo, maar er was niet gestrooid. Wel in de avond daarna en maandagmorgen.
Fietsverkeer
19. Doorgaande fietsroutes, zoals de Bloemendaalseweg, moeten z.s.m. na sneeuwval worden geschoven. Bij dit soort belangrijke fietsroutes is er extra risico voor het fietsverkeer, omdat aan beide kanten water is.
20. Vooral bejaarden en mensen die slecht ter been zijn worden gedupeerd bij veel sneeuw op de stoepen en bruggen. Laat er vooral bij bruggen meer worden gestrooid of zet er bakken met zout neer. Teveel van deze mensen zitten nu soms weken aan huis gekluisterd.

1 opmerking:

Gert Mallegrom zei

Nou Theo dat is een mooie lijst. Kijken hoe het volgende winter gaat.

Groet
Gert