Betrokken

Betrokken

vrijdag 25 maart 2011

Ik ben een vreemdeling

Donderdagavond was er weer de jaarlijkse Ontmoetingsmaaltijd in Gouda. Sinds 2007 organiseert de “Stichting 21 Maart Gouda” jaarlijks ontmoetingsmaaltijden om aandacht te schenken aan de Internationale Antiracismedag (21 maart).

Ieder jaar eet je op een andere locatie en dit jaar was ik uitgenodigd bij R&M in Gouda.

Ik ontmoette daar o.a. een groep Nederlands Marokkaanse vaders. Deze mannen komen iedere maand samen met Nederlandse mannen om te praten over onderwerpen als “zakgeld” en “waarden die je als vader aan je kinderen meegeeft”.

Het thema voor de ontmoetingsmaaltijden was dit jaar: “Jij en ik…. Samen op weg naar een nieuw wij?”

Er werden deze avond, gerelateerd aan dit thema, diverse gedichten voorgedragen.
Die van Frouwkje Zwanenburg citeer ik hierbij:

Ik ben een vreemdeling
in deze stad,
ik zoek een huis.

Ik wandel door de straten
en sta stil bij de kerk,
ik droom van werk
bij het beeld van de drukker.

Een vreemdeling ben ik
in deze stad.

Breng mij mijn vrouw en kinderen of

Breng mij mijn vrijheid of…

Een vreemdeling blijf ik
in deze stad.

Verraad me niet
Sla je mantel om me heen


Tijdens de maaltijd hadden we een intensief gesprek over de problematiek met de Nederlands Marokkaanse jongens en de verantwoordelijkheid die de ouders daarbij hebben.

Dit leverde boeiende inzichten op, die ik later nog een keer in een aparte blog wil verwerken.

Wat we ook (opnieuw) hebben geconstateerd is dat we als bevolkingsgroepen in de Goudse samenleving wel erg naast elkaar leven en té weinig met elkaar.

Ook is onze inzet (vanuit hulpverlening en politiek) veel te veel aanbod gericht en onderling concurrerend, terwijl het veel meer zou moeten aansluiten bij wat er leeft in de groep zelf.
Voor mij is dit aanleiding om me nog meer te gaan verdiepen in deze situatie en te kijken of ik met enkele Marokkaanse vaders tot adequate ideeën kan komen.

Al met al was het een nuttige en mooie avond!

1 opmerking:

Anoniem zei

Ben zeer beneouwd naar d voortgang en vooral naar de adequate ideeen van de vaders.

Ben van Bommel (lid klankbordgroep veiligheid)