Betrokken

Betrokken

dinsdag 19 januari 2016

Asielzoekers moeten zich aanpassen!
Iedere blog die ik publiceer over de komst van het AZC in Gouda leidt tot een stortvloed aan reacties en de meeste daarvan liegen er niet om.
Ik ben geschrokken van de toon van diverse reacties en de persoonlijke aanvallen. Bijna altijd anoniem…

Laat ik heel helder zijn: ik ben niet tegen de komst van een AZC in Gouda en ik ben niet blind voor de realiteit die daarmee gepaard gaat. Gastvrijheid voor de vluchtelingen en asielzoekers uit oorlogsgebieden is belangrijk, maar daarmee is niet het laatste woord gezegd en daarom zal ik in deze blog een paar statements maken die het standpunt van de ChristenUnie voor velen wellicht een stuk duidelijker maken:

Geen gelijke behandeling

Christenen en moslims worden onderling niet gelijk behandeld en mensen die de islam afzweren hebben het vooral heel erg moeilijk en zijn vaak hun leven niet zeker.
Die spanningen zie je ook in de AZC’s terug en het is belangrijk om  hier heel alert op te zijn bij de toewijzing van kamers en bij het omgaan met elkaar.

Cultuur

In veel islamitische landen wordt er op een heel andere manier dan wij hier normaal vinden naar vrouwen en speciaal westerse vrouwen gekeken. Binnen de islamitische wereld is het essentieel dat de toekomstige partner maagd is en dat leidt nogal eens tot felle uitspraken over (het gedrag van) de westerse vrouwen. Deze opvatting nemen de asielzoekers met zich mee als ze naar Nederland komen.

Iedereen welkom?

Zoals ik al eerder schreef, moeten we een warm hart hebben voor de mensen in nood, in het bijzonder voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Aan de andere kant realiseer ik me heel goed dat iedere vluchteling zijn of haar eigen cultuur meebrengt.
Het is daarom heel belangrijk dat we ze duidelijk maken dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat dit betekent dat met respect moet worden omgegaan met vrouwen, homo’s, joden en christenen.
Iedereen die naar Nederland komt, ongeacht afkomst of geloof, moet instemmen met onze rechtsstaat. Kies je voor intolerantie en geweld, dan ben je hier niet welkom.

Spelregels

Asielzoekers kiezen bij voorkeur voor Duitsland, Nederland en Zweden. Men verwacht in deze landen een tolerante houding. Dat is tot op zekere hoogte wellicht een compliment, maar we moeten ook helder zijn over wat we van ze verwachten ten aanzien van onze waarden. Als je voor Nederland kiest gelden daar bepaalde spelregels.

Status geen vrijbrief

Asielzoekers die ervoor kiezen om zich niet aan die spelregels te houden moet de verblijfsstatus worden ontnomen. Dat geldt bijvoorbeeld als een asielzoeker de aanval opent op vrouwen, homo’s, joden en christenen. Dat moeten we gewoon niet accepteren.

Op dit moment kan dat echter niet zomaar. Je moet nu veroordeeld zijn tot een straf van minimaal 18 maanden bij een tijdelijke verblijfsstatus of 24 maanden bij een permanente verblijfsstatus.
Onze partijleider Gert-Jan Segers zei onlangs hierover: “Een permanente verblijfsstatus is geen vrijbrief. Ook dan kan de status nog worden afgepakt”

COA

In situaties waarin het voor bepaalde personen of groepen onveilig is, moet het COA niet – zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn – ervoor kiezen om de slachtoffers onder te brengen op een andere locatie, maar juist de daders aanpakken en overplaatsen.

Aanpassen

Steeds meer mensen vrezen voor onze cultuur en zijn bang dat door de komst van de vele asielzoekers onze cultuur tot in haar wortels zal veranderen.
Uitgangspunt is echter dat de asielzoekers respect hebben voor onze waarden en cultuur en bereid zijn zich aan te passen.
Dat vraagt om een investering vanuit hen én ons en het is mooi dat ook in Gouda velen bereid zijn om die aanpassing mogelijk te maken door hun inzet richting de asielzoekers om onze cultuur en waarden te leren kennen.


  
Tenslotte

Ik vertrouw erop dat door deze blog ik een stuk helderheid heb gebracht.

De komende tijd zal er nog veel overleg zijn tussen de gemeente, het COA en het bewonersplatform om te komen tot een voor alle partijen aanvaarbare bestuursovereenkomst.
Hierin zullen ongetwijfeld aan aantal zaken terugkomen die hierboven staan vermeld.

Als fractie zullen we het proces actief blijven volgen en we zullen heel kritisch kijken naar de concept bestuursovereenkomst die we over enige tijd zullen ontvangen.
Want de afspraken die daarin staan zullen voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de acceptatie van het AZC in Gouda Noord (en daarbuiten).


147 opmerkingen:

Anoniem zei

Dank Theo. Het lijkt een feuilleton, eerst leidt een AZC "niet tot overlast" en vervolgens een uitgebreid blog waarom ze zich aan de rechtsstaat en normen en waarden hier etc. moeten houden. Gelukkig zie jij ook dat AZC's tot overlast kunnen zorgen.

Er is nog wel een verschil tussen heldere taal, die meer politici intussen gebruiken (zelfs de PvdA), en daden. Op Europees en landelijk niveau hebben onze bestuurders gewoon geen controle op de enorme immigrantenstroom (ik zeg immigranten, want veel economisch gelukszoekers liften mee op de stroom van echte vluchtelingen, en vaak ook een combinatie van). Ze komen ook nog massaal naar Duitsland, Scandinavië en Nederland. We hebben een goede opvang hier en een goed sociaal stelsel, dat maakt NL populair. Iedere migratiewetenschapper kan dat beamen.

Dan nu lokaal. Het AZC dat in Gouda beoogd is, is te groot en van te lange duur. Er is geen extra politie voorhanden, dat zegt de politie zelf. Asielzoekers moeten zich gedragen, eens, maar de realiteit is dat het hier vaak mis gaat. Dat biedt met beoogde omvang, en naar verluidt heel veel alleenstaande mannen, geen goed perspectief en is aanleiding tot handelen door gekozen politici in Gouda m.i.

Alleen de bestuursovereenkomst afwachten is niet genoeg. Ik hoop dat je op deze inhoud in een evt volgende blog of liever, raadsbijdrage nader op in gaat.

Anoniem zei

Beste CU: de kop deugt niet.

Uit alle kennis van nota,s praktijk, de niet te ontkennen maatschappelijke werkelijkheid blijkt dat voor integratie twee personen, geledingen, partijen,groeperingen ,al Nederlanders en Nieuwkomers nodig zijn en blijvend van waarde worden.
Als je elkaar maar wil leren kennen en omgaan als mens. Rechtstreeks als dat kan, maar geen afgeleide strijd over de hoofden van mensen die veiligheid en de rechtstaat zoeken. We kunnen heel wat aan, dat heeft de ontwikkeling van dit, ook mijn land wel aangetoond. Natuurlijk brengt men een andere cultuur mee. Die moet zijn en kan zijn weg vinden in wederzijds respect en wederwijdse integratie.Sommige politieke partijen in ons democratisch stelsel benutten elke kans de verschillen uit te vergroten. Incidenten uit te vergroten als of IS hier al haar cellen aan het vestigen is om dit, ons land, andere europese landen over te nemen.
Dat is twijfelen aan de veerkracht en de democratie en ons staatsbestel waar deze politieke partijen zelf deel van willen uitmaken.

WH Kolkman zei

Beste Theo,

Dank voor een duidelijke blog.
De huidige azielzoekers situatie brengt inderdaad de nodige uitdagingen en dilemma's met zich mee. Volgens mij wordt het ook steeds duidelijker dat we daar alleen goed mee kunnen omgaan als we ze bespreekbaar maken, ook de ongemakkelijke, en de verschillende belangen goed afwegen.

De noodzaak tot aanpassen, lijkt nu ook meer bespreekbaar. Prima eerste stap, maar daarmee zijn we er nog niet. Uit eigen ervaring als 15jr expat weet ik dat dit veel amkkelijker klinkt dat het werkelijk is. Je kunt je alleen aanpassen als men bereid is je duidelijk de cultuur, mores, regels en sancties uit te leggen. En dat is iets waar we in NL tot nu toe tamelijk schuchter mee omgingen en wellicht ook niet echt een duidelijke visie ophebben. Cultuur en beschaving is immers meer dan een A4tje met gedragsregels. Maar als we het daar niet over willen of kunnen hebben, doen we onszelf en de vreemdeling te kort (je kunt immers niet in een maatschappij fucntioneren, als je de regels en gebruiken niet kent).

Maar ook nu nog is het mij als gewone burger nog niet duidelijk wie die uitlegt en aanpassing dan voor vluchtelingen organiseert, hoe precies, etc? Alleen de COA? En wat kunnen bestuurders werkelijk doen met mensen die het system misbruiken?
Dus ik denk dat gemeente, bestuurders en COA er goed aan doen hier meer duidelijk over te geven.

Verder moeten wij als burgers hierbij natuurlijk ook naar ons zelf kijken en ons steentje bijdragen. Als wij niet bereid zijn elkaar op ons gedrag aan te spreken, zelf het goede voorbeeld te geven in woord en daad, hoe kan je het dan van bezoekers verwachten?

Nogmaals, naar mijn eigen ervaring gaat uitleggen en aanpassen het beste door intermenselijk contact, en dat werkt dus het best kleinschaling (dus kleinere AZC met verbinding en draagvlak in de gemeenschap). Laten we daar op in te zetten, zowel als burgers en bestuur.

Anoniem zei

De eerste hulptroepen zijn onderweg. Waarom verbaasd me dit nu niet?

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2016/1/Hulporganisatie-voor-vluchtelingen-ondersteunt-terrorismegevangenen-2747618W/

Anoniem zei

De kop van de blog had ook kunnen luiden: Asielzoekers worden immigranten. Toelating tot ons land brengt en 'pakket aan eisen' mee dat er niet om liegt als men kijkt naar de verschillen. Wie gaat daar aan werken? En hoe? Wachten op 'bestuurlijke maatregelen', die per definitie achterlopen? Gaan we net als bij de het 'examen' inburgering vragen hoe lang de afsluitdijk is? Het gaat hier niet om feiten maar om attitude, overtuigingen en opvattingen. Iedereen die wel een van overtuiging of opvatting is veranderd, weet hoe moeilijk dat is.
Laten we dit proces over aan goedwillende vrijwilligers, die hoogstwaarschijnlijk geen vat hebben op mensen die niet willen (de zogenoemde testosteronbommen van Wilders)? Gaan we teams optuigen zoals we destijds (te laat) hebben gedaan met onze Marokkaanse Nederlanders? Hoe financieren we de inburgering in onze financieel armlastige gemeente?
Ik constateer dat (anti AZC) critici niets doen, dat de christenen hun intenties uitspreken vanuit hun geloof, dat handhaving een (echt groot) probleem gaat worden, dat huisvesting nu al lastig is, dat werk zoeken problematisch is, dat bestuurlijke faciliteiten uitblijven, dat eventuele ambtelijke ondersteuning onder druk staat, dat actieve wijkteams om zeep geholpen zijn, dat sociaal werkende organisaties failliet zijn of worden opgeheven, dat mensen (terecht of onterecht) bang zijn, dat de aandacht van prominent binnenstad gericht is op eigen welzijn, dat de verhuftering in onze maatschappij ergerlijke vormen aanneem. Zo langzamerhand zie ik de problemen niet meer als uitdaging, maar dat zal dan wel aan mijn leeftijd liggen. Te complex met weinig zicht op maakbaarheid, weinig daadkracht en nauwelijks oplossingsgerichte motivatie.
Nog even dit: in de blog heb je het over 12 en 24 maanden. Ik mis de verbinding met de tekst daarvoor en daarna. Gaat dat over uitzetting?
Ben van Bommel

Anoniem zei

Er wordt inderdaad veel te positief en te weinig nuchter gedacht over de gevolgen die de grote stroom immigranten zal hebben. Integratie duurt heel lang en gaat moeizaam. Hoe kleinschaliger we het in Gouda organiseren, hoe beter de kans van slagen. Met 500 jongemannen in de PWA, dat wordt niks. Werk, woning, laat staan echte integratie, het wordt allemaal erg moeilijk. Christelijke intenties om te willen helpen zijn nu far niet genoeg, helemaal eens.

Ook is het onjuist om alleen naar bewoners te wijzen. Wij besturen de stad niet, hebben niet de tijd of middelen, kunnen hooguit wat vrijwilligerswerk doen. Stadsbestuur moet echt goed nadenken wat ze doet en wat gevolgen voor de stad, sociale structuur en mensen zijn. Niet alleen zeggen "wir schaffen das" en vervolgens de boel bij de projectleider over de schutting gooien. Die mag in conclaaf met 50 tot 100 bewoners, waarna BenW gaat shoppen in wat bewoners hebben bedacht. Bestuurlijke luiheid en angst voor debat regeren.

Ten slotte, ook is er struisvogel gedrag tav normen uit Islamitische culturen die gewoon botsen met de onze. Zie Keulen. Goed dat je dit onderkent Theo. Dat betekent ook iets voor het absorptie vermogen hier in Gouda, het mag geen vrijblijvende constatering zijn.

Theo Krins zei

Dank voor de reacties tot nu toe. Nu nog uitsluitend met je naam erbij en dan zijn we op de goede weg.
Fijn dat jullie dat wel steeds doen Wilhelm en Ben!

Met die 18 en 24 maanden doel ik op de minimale straf die nodig is om iemand zijn of haar verblijfsstatus te kunnen ontnemen.

Anoniem zei

Waarom krijg ik van deze BLOG de kriebels, waarom heb ik het gevoel dat de CU landelijk maar nu ook lokaal het tij wil keren om politiek te kunnen scoren en zo stemmers te gaan trekken en de schade dan politiek voor CU beperkt blijft.
Waarom de koptekst niet gelijk gebruikt toen men vernam dat B&W een AZC 10 jaar lang in de PWA in een drukke woonwijk met scholen, sporthal, voetbalvelden, Tennishal en vlakbij een Winkelcentrum wel zien zitten.
Waarom waarom waarom geen kleinschalige opvang verdeeld over de stad, waarom geen tijdelijke kortdurende noodopvang in Gouda.
Waarom geen klip en klare helderheid!

Anoniem zei

Aan de heer Ben van Bommel,

Ik constateer dat AZC - critici, waaronder gelovige Christenen, graag gespreide opvang willen: dat lijkt me een goede oplossing.

Bewoner Gouda Noord

P.S. Ik maak gebruik van de (niet ideale) optie om anoniem te reageren.

Anoniem zei

@ Theo.

Niet fair dat je altijd de optie anoniem te reageren open hebt gelaten op je blog, en dat je nu anoniemie 'basht'.. echt, niet doen. Het komt je geloofwaardigheid niet ten goede.

Anoniem zei

Dank voor blog 6) over dit onderwerp, geachte heer Krins.

Onlangs kwam in het nieuws dat in Alphen aan den Rijn een asielzoeker zelfmoord had gepleegd. Het ziet ernaar uit dat er nu een iets completer beeld is ontstaan door het bericht van RTL - nieuws. De vraag is intussen wat 'oog' hebben voor de asielzoeker betekent; en die vraag deed zich al eerder voor; maar is nog niet inhoudelijk beargumenteerd beantwoord. Of misschien door "Gouda Bruist"? Of dominee de Leek?

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/vluchteling-hussein-30-hing-zichzelf-op-terwijl-hij-zijn-vrouw-belde

Theo Krins zei

Anoniem reageren kan nog altijd, maar ik daag uit om het niet te doen! Dat lijkt me niet vreemd gelet op alle aantijgingen...

Anoniem zei

Wat betreft de aantijgingen lijkt het me fair als mensen je persoonlijk aanschrijven, bellen of anderszins zien te spreken.

Tevens kiezen mensen om moverende redenen voor anoniem ; en voor mensen uit Gouda Noord, vergeet niet dat die wijk van bestuurswege en anderen in het vorige seizoen als bijkans racist, islamofoob, chritelijk-rechts-radicaal of anders zijn geframed. Dat doet wat met een mens.

Nu het stempel "ongastvrij" erbij krijgen terwijl iedereen spreiding van de lasten voorstelt, inclusief Vluchtelingenwerk Nederland en de Tweede Kamer, of andere stempels...

NEE

Ik hoop dat je erin slaagt de blog voor anonimi open te houden. Dat geeft de mogelijkheid een inhoudelijk gesprek te voeren zonder dat er meteen op de man wordt gespeeld. Inhoud is immers een urgente kwestie in deze delicate kwestie; en er is enigszins sprake van een debat.

Anoniem zei

@ anoniem 19/1 14.29..
Wat bedoel je? Gaat de CU geconfronteerd met de feiten een andere en voorzichtiger koers varen?

Anoniem zei

Beste Theo,

Een interessante blog die iets meer ruimte laat voor beschouwing. Is het jou ook opgevallen dat mensen 'verre' landen kiezen om naar toe te 'vluchten' en dat er een aantal veilige landen 'naar believen' worden overgeslagen? Misschien is het denken van de CU nog niet zo ver, maar er komen vele waarschuwingen dat er sprake zou zijn van een invasie, en dat er vreemdelingen met verkeerde bedoelingen worden geherbergd..

Verder valt het me op dat je in 6 blogs niet verder komt dan 'ik ben niet tegen een AZC in Gouda'.. herinner je je dat er door het COA is gevraagd voor noodopvang in Gouda, en niet voor een permanent AZC? Net als in de vorige discussie kan men zich niet aan de aandacht onttrekken dat er contacten binnen het RVB zouden kunnen zijn die aan bevoordeling doen in voorkomende gevallen, maar die niets met het geheel van Gouda Noord te maken hebben. Kun jij het verklaren, het iedere keer uitstellen van de beslisdatum in het vorige dossier rondom de PWA-kazerne? En heb jij een verklaring dat de burgemeester zegt dat hij in de zomervakantie geen contact met de buurt kon opnemen om te overleggen?

Het pijnlijke van je blogs is onder andere dat het suggereert dat mensen rondom de PWA-kazerne "tegen een AZC" zouden zijn, maar je laat een heel stuk onderzoek buiten beschouwing. De bewering dat er geen andere opvangplekken is feitelijk onwaar (dat heeft het vorige dossier al aangetoond, de belangenvereniging Gouda Noord zoals het Hoort heeft dat netjes uitgezocht en gepresenteerd). Door zo te schrijven, geef je (wellicht onbedoeld) een suggestie over Gouda Noord naar de buitenwereld (die de ligging van de wijk waarschijnlijk niet eens kent) dat het ongastvrij zou zijn, of niet zou begrijpen dat er een probleem is waarmee heel de samenleving wordt geconfronteerd en een stukje in mee moet dragen. De mate waarin zou ter discussie moeten worden gesteld. Maar het is 'slikken of stikken' opnieuw, lijkt het wel.

Overigens protesteer ik tegen het idee dat sommige reageerders schijnen te denken dat hulp aan mensen in nood is voorbehouden aan christenen. Ik vind het nodeloos kwetsend (en arrogant bijkans) naar niet-gelovigen of andersgelovigen.

Blijft de vraag staan of er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar leefbaarheid en draagkracht, en absorptievermogen van de Goudse samenleving. Hoe kijk je aan tegen veiligheidswaarborgen; welke stakeholders heb je daarvoor in gedachten, enzoverder?

M.vr.gr.

Gouda - Noorder.

Hans Suijs zei

Theo,

Ik waardeer jouw genuanceerde en zowel barmhartig als pragmatische opvatting.
Ik begrijp dat je iedere mening wilt horen. anoniem of gewoon transparant.
Ik begrijp een paar dingen niet van onze landelijke overheid:
1) Waarom kun je niet snel kaf van koren scheiden? Als de regels te ingewikkeld zijn moet je ze simpeler maken.
2) Raddraaiers gewoon aanpakken en straffen. Omgekeerde bewijslast bij ingestelde demonstratievrije zones is misschien een oplossing.

Als we allemaal gewoon blijven doen en bij de inburgering een handje uitsteken zijn we jaren later samen blije en trotse Nederlanders.
Immers historisch bezien waren de meeste van onze voorouders ooit migrant.
succes

Hans Suijs

Anoniem zei

Hoi Theo,

Ook van deze kant wat observaties.

Vrouwen in Gouda (Noord) maken zich zorgen over zichzelf.
Over hun dochters.

Mannen vragen zich af of hun vrouwen en dochters nog wel veilig zijn.

Het lijkt op het gewraakte stuk van 8 mei 2014. De cultuur van de islamitische vluchteling staat hoe dan ook, haaks op de westerse samenleving.

Joël Voordewind dacht een halfjaar geleden (op TV) dat "wij¨ dat wel kunnen uitleggen.

Ondertussen ontstaat een vorm van feminisalafisme (Sylvain Ephimenco).

Wat is de rol van OM in dezen?

Groet.

http://www.gatestoneinstitute.org/7260/sweden-rape-afghan-migrants

Anoniem zei

Helaas, het is NIET VEILIG in de AZC's!!!!

Brief aan de Koning.

http://politiek.tpo.nl/2016/01/20/lhbt-asielzoekers-azc-alphen-ad-rijn-schrijven-open-brief-aan-koning-willem-alexander/

Anoniem zei

Is er iets bekend over een planning van onderhandelingen met COA en Gemeentebestuur, en loopt dat synchroon met de bevindingen van het bewonersplatform (geen vertegenwoordiging van de wijk!! - deels afkomstig uit de wijk!!!) ?

Anoniem zei

Ook twee verkrachtingen (bekende althans in Amsterdam) volgens NOS 18.00 uur. Jammer meneer Van der Laan. Ook u bent onmachtig.

Max zei

MAAAAAAR,welke asielzoekers?.....Europa heeft een problem met islamisten,en niet met andere volken of religie!

Anoniem zei

Heeft iemand er al over nagedacht dat de privacy van mensen die in de flats aan de Wibautstraat wonen volledig vernaggeld is als de PWA overbevolkt wordt?

Anoniem zei

@ anoniem 11.04 19/01

u vindt dat de kop van de blog van de heer Krins niet deugt.

ik vind dat de inhoud van uw stukje niet deugt

het IS geen geheim dat men het kalifaat terug wil.

en ook geen geheim dat IS groepen als Hamas, Hezbollah, Al Nusra of Al Qaeda niet radicaal genoeg vindt. Die groepen willen vooral terreur. IS wil koppen snellen en macht hebben. Onderwerping. De juiste vertaling van "islam". Er is geen gematigde islam. Er zijn wel gematigde moslims.

IS heeft gezegd dat het grote groepen mensen naar Europa zal sturen (Turkije lijkt hen een vrijbrief te geven; Syriëgangers konden daar ook en masse passeren, de dochter van Erdogan, enz..) en onder hen IS strijders mee.

Konden we hier maar de waarheid horen over wat de veiligheidsdiensten van "mutti" Merkel (ze heeft geen kinderen, en is helaas tegenwoordig slecht voor haar eigen land en voor Europa) haar hoeders van de rechtstaat. Maar dat probeert men met kracht te onderdrukken. Anders wordt je een 'nazi' genoemd. Triest, dat als het fascisme weer de kop opsteekt dat iemand die de waarheid verteld een nazi wordt genoemd.

Anoniem zei

Hoi Theo,

het toewijzen van kamers op verschillende basis zal Klaas Dijkhoff niet mee akkoord gaan. Dus je kan de suggestie wel geven, maar het is een loze kreet omdat het 'systeem' dat niet toestaat in Nederland. Met alle gevolgen waarover we al gehoord hebben, en nog niet hebben mogen horen met de bestaande censuur.

Gr.

Anoniem zei

aan de Burgemeester, en de raad.

graag verneemt Gouda van u waarop u uw bevindingen baseert dat náast de statushouders die Gouda al met grote moeite weet te huisvesten u denkt nog 500 ontheemden in een lelijk kantoorgebouw te kunnen opvangen. Op welke (niet verouderde) onderzoeken u uw opvattingen eigenlijk baseert.

U zegt dat het gaat om 'verantwoordelijkheid nemen en 'landsbelang'. U zegt daarmee dat het land als geheel gediend wordt door de Prins Willem Alexander kazerne (met militaire functie van oudsher) ter beschikking te stellen aan het COA. Uw eigen handen daarvan af te trekken, "want het COA" wil het. Of is 'landsbelang' een VVD-term. Is dat het?

Landsbelang is gelieerd aan levensbelang. Van levensbelang. Onmisbaar voor het leven. Zuurstof. Ademruimte. Het vrije woord. Keuzevrijheid. Urgentie. Een dak boven ons hoofd. Allemaal woorden die u gebruikt terwijl er op de achtergrond mogelijk een financiële kwestie speelt. Zoals in Geldermalsen. Het ene gat dichten met het andere? Niemand geeft daar commentaar op.

Maar waar zijn uw leefbaarheidsonderzoeken, uw veiligheidsrisico-analyses, waar is uw vertrouwensherstel, en waar is uw wijkontwikkeling in samenwerking met de wijk?

En dan, u heeft niet eens een bed-bad-en-brood-regeling. Is het niet van de zotte? De statushouders kunt u ternauwernipt huisvesten, en er zijn nog zoveel vragen open. Wordt het niet eens tijd dat de burgers van Gouda fatsoenlijke antwoorden krijgen en feitelijke inhoudelijke onderzoeken kunnen komen inkijken op het stadhuis?

Want, wat is de stand van zaken in de onderhandelingen met het COA momenteel? Niemand weet daar iets van. Achter de schermen wordt er weer van alles geregeld. Maar dit dossier is nog een tikkie venijniger dan het vorige. De mist wordt alleen maar verder opgetrokken.

Na u de zondvloed?

Met vriendelijke groeten uit Gouda Noord

Anoniem zei

Europa heeft m.i. zijn geestelijke en culturele wortels verwaarloosd en zit in een identiteits-) crisis.

Interessant in dit verband:
www.robriemen.nl/publiciteit/verschenen-nexus-70/

Anoniem zei

Interessant stuk om te lezen over een Deutsche Gutmensch (vrouw), die met heel veel plezier in AZC Hamburg ging werken. Helaas kwam zij van een koude kermis thuis. Haar verhaal is in de Duitse krant, die Welt, gepubliceerd.

http://www.welt.de/print/wams/hamburg/article151089911/Ich-halte-es-nicht-mehr-aus.html

Reken er maar op dat het in Nederland net zo gaat. Alleen de deksel zit nog op de doofpot.

Anoniem zei

@ 21 januari 14.09 uur

Milo Schoenmaker laat optekenen in 'De Goudse Krant' : de gemeente heeft een rol in het verbeteren van de maatschappelijke verhoudingen.

En waar het "Ja, MITS" is gebleven met de PWA-kazerne..
Dát staat er niet bij. Maar ons collectieve geheugen weet dat.

Anoniem zei

Theo het feit dat mensen anoniem willen blijven zegt genoeg over het vertrouwen in de bestuurders. Ook bij de CU is het over water preken maar wijn drinken!

Anoniem zei

Nederland een van de landen waar de meeste telefoontaps zijn waar Twitter in de gaten wordt gehouden waar alles wat je zegt tegen je gebruikt zal worden waar de democratie is uitgehold tot een sociaal dictatuur waar de bestuurders doen wat ze willen daar moet je helaas anoniem blijven.

Anoniem zei

@ 21 januari 2016 22.34

het feit dat er wordt gesuggereerd dat er openheid en communicatie verbeterd is terwijl bewoners opnieuw voor een voldongen feit worden geplaatst, dat vind ik smerig. wat je zegt, vertrouwen in deze bestuurders is nihil. en de tijdslijn van stappen nergens gecommuniceerd. maar gelukkig hebben we de mooiste binnenstad, en lelijke vlaggen om daar trots mee te wapperen.

Anoniem zei

@ 21 januari 2016 22.42 (1)

hihihihi. politie heeft al onderbezetting. worden ze er ook nog eens op uitgestuurd bij kritische AZC-tweets. je krijgt het niet verzonnen.

Anoniem zei

Zelf eerst de boel verstoren en dan weer repareren wat een bestuurder die burgemeester zeg! Top! Kan zo in het echte bedrijfsleven aan de slag!!!

Anoniem zei

@ 21 januari 2016 22.45 uur..

als we dan ook nog zouden zien dat er een poging tot repareren wordt gedaan zou dat nog mooi zijn. maar dat is het nu juist. dat zien we niet zo nadrukkelijk... dat maakt het nog moeizamer allemaal.

Anoniem zei

De burgemeester is een adequaat onderzoeker. Dat blijkt wel uit zijn meesterwerk "Bestuurlijk gedonder"! Schoenmaker blijf bij je leest?

Anoniem zei

nakeulen...

serieus voorstel! om vrouwen te beschermen tegen seksueel geweld! voor gescheiden vervoer in de bus!

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/19/sicherheit-gegen-uebergriffe-regensburg-beraet-ueber-lady-zonen-in-bussen/

@ 19.31..

Anoniem zei

DEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://jansdebat.nl/?p=66

Dat heb je als je heel de Krant van Gouda goed doorleest.

Met Prof. dr. Erik Borgman, ds. G. H. Abma, H. van Rossem

28 januari St. Janskerk 20.00 uur (5 euro entree)

Anoniem zei

http://www.clint.be/actua/imam-verkrachte-vrouwen-uit-keulen-zijn-zelf-schuldig?

Dan nu de imam.

Anoniem zei

http://nos.nl/artikel/2081765-aantal-slachtoffers-keulen-stijgt-tot-ruim-duizend.html

Laten we het hoofd koel houden Theo.

Anoniem zei

Leesvoer. Wakker worden.

http://fredbarendsma.org/2016/01/21/de-beiroetisering-van-onze-steden-is-volop-bezig/

Anoniem zei

Saudi-Arabië wil geen vluchtelingen opnemen, maar is wel bereid 800 moskeeën in Duitsland te bouwen. Think about it.

Anoniem zei

VOLGENS VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND MOET ER EEN EINDE KOMEN AAN DE GROOTSCHALIGE OPVANGCENTRA. Zoals een heleboel AZC_FABRIEKCRITICI óok al hadden bedacht. Maar ja.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25050546/__Vluchteling_mag_na_3_jaar_blijven__.html

Anoniem zei

http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/2592189/2016/01/21/Als-je-halfnaakt-rondloopt-kan-zoiets-gebeuren-zegt-radicale-Keulense-imam.dhtml

Jeroen vW zei

In reactie op Anoniem van 20 januari 2016 18:04

Is er behoefte aan informatie wat het bewonersplatform aan het doen is?
Dat kan gegeven worden door mij. Ik ben er druk mee bezig.

Daarop voortbordurend.
We weten dat het college gaat onderhandelen met het COA. Wil je dan als omwonenden je voorwaarden, suggesties en zorgen daarover meegeven of niet?
Daarbij blijft dat de burgemeester veel te snel ja heeft gezegd en dat het kwalijk is dat de raad geen debat erover wil voeren of het college wil corrigeren in deze.

Anoniem zei

Je zou denken dat West _ Europa mensen die vrouwen niet respecteren búiten zouden laten. Dat zou je denken. Als het niet zo triest was zou je erom lachen.

https://www.youtube.com/watch?v=ovvMsWOdb7s

Anoniem zei

Tsja wanneer heeft een burgemeester een functioneringsgesprek? Nog steeds kunnen we niet kiezen D66!

Anoniem zei

haha, die Jeroen van W. wie neemt jou nog serieus man. Beetje overlopen naar de politiek, baantje gezocht zeker.

Anoniem zei

THEO DIT WILLEN WIJ NIET IN ONZE ACHTERTUIN.

http://www.nu.nl/binnenland/4132590/gewonden-vechtpartij-bij-azc-in-overberg.html

Anoniem zei

DIT OOK NIET

http://www.nu.nl/binnenland/4188935/drie-arrestaties-vechtpartij-in-azc-arnhem.html

Anoniem zei

@ 22 januari 2016 17.48

Dat lijkt me dan weer zo'n anonieme GoPo opmerking.

Met alle respect, en dank Jeroen van W.

De informatievoorziening van het Stadhuis schort wat mij betreft.

De heer Van de Haak voelt ongetwijfeld weer wat WOB-jes aankomen.

Jeroen vW zei

Ik zoek idd werk, is buschauffeur niets voor mij, zoek je collega's? Maar hoezo ben ik overgelopen? Kun je dat hard maken? En zet bij zulke kritiek gewoon je naam neer.

Volgens mij zijn er juist weinig mensen binnen het platform die zitten te wachten op onrealistische ideeën en wensdenken. Advies geven dat we een raadsdebat willen en dan de opdracht terug geven wilde slechts één persoon. Voor de duidelijkheid: 1. Wie nemen we dan serieus?

Volgens mij is de kritiek en bijbehorende harde toon op deze reactiepagina steeds van die persoon afkomstig. Theo kan dat eenvoudig controleren aan de hand van ip-adressen.

Wees gewoon realistisch. Daar bereik je veel meer mee dan roeptoeteren.

Anoniem zei

@ 19 januari 2016 13:12

beste expat.

heel interessant uw bijdrage, omdat u weet wat het is in de vreemde te verkeren. ik heb naar aanleiding van uw bijdrage nog wat vragen.

was u naar een westers land, waar u de gebruiken al enigszins kende? of was het een land met een compleet andere oriëntatie. dat maakt ook uit voor de coping.

ook ben ik benieuwd hoe uw eigen bereidheid was het land / de landen waar u naar toe kwam te leren kennen, en de wet- en regelgeving te respecteren.

voor u spreken deze vragen misschien vanzelf; maar het maakt uit voor het gesprek hoe u met een en ander in staat was om te gaan.

uw observatie dat ons land schimmig is in hoe om te gaan met nieuw-komers, en wellicht schuchter, dat ben ik ook benieuwd naar. ook omdat ik begrepen heb dat inburgeren in Nederland helemaal niet zo'n gemakkelijke opgave is geweest voor veel mensen omdat men bepaalde begeleiding waar wel behoefte aan was, niet kreeg. of om andere redenen - men kwam hier om te werken en was van plan weer naar huis te gaan, maar dat gebeurde niet - dat integreren een moeilijke kwestie is gebleken.

bent u in de gelegenheid nog eens te reageren?

alvast bedankt!

met vriendelijke groetjes,

een nieuwsgierige buurtbewoner.

Anoniem zei

@ roeptoeter @ Jeroen van W.

onderlinge kinnesinne is altijd beter niet op deze manier uit te werken, helemaal eens. daarnaast is het ook vreemd dat iemand gaat beweren wat iemand's privé-stappen zijn. volgens mij hoort dat helemaal niet thuis in zo'n reactie-reeks. maar dat zal dan wel weer aan mij liggen.

Anoniem zei

Frau Merkel schaft es nicht.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3410787/German-government-admits-account-600-000-1-1million-asylum-seekers-using-multiple-identities-travel-Europe.html

Anoniem zei

@Anoniem, 22/1, 17.48 uur

Er spreekt niet veel respect uit deze opmerking !!

Anoniem zei

Respect is sowieso kansloos bij de mogelijkheid tot anonieme reacties, sukkel:-)

Anoniem zei

@ Theo.

Het is natuurlijk onzin wat hierboven gezegd wordt. Respect en anoniem reageren kan wel degelijk. Maar nu zit er kennelijk iemand tussen die het wil verstieren. Kan je die 'sukkel'opmerking en uithaal naar Jeroen van W. er misschien uithalen?

Anoniem zei

Jammer dat GoPo het debat niet inhoudelijk aan kan.

Anoniem zei

Een Syrische die de hel ontvluchtte en waarschuwt:

https://www.youtube.com/watch?v=ough-e6ThWE&app=desktop

Anoniem zei

Marcouch tegen salafisme.

Wat zegt de plaatselijke PvdA daar eigenlijk van?

http://nieuws.tpo.nl/2016/01/23/het-salafisme-zal-ons-redden-van-isis-aldus-een-geradicaliseerde-salafiste/

Anoniem zei

Beste mensen een oude les leert ons:
Wanneer burgers onderling verdeeld raken dan heeft de politiek vrij spel. Alleen wanneer we als burgers gezamenlijk optreden kunnen we een einde maken aan de huidige politieke waanzin.
Mijn oproep is: Geen onderlinge strijd. Burgers hebben elkaar juist nodig om weerstand te kunnen bieden aan de huidige politieke incompetentie, moedwillige ontkenningen en ombuigingen van de werkelijkheid. Het wegkijken! Hou dus op met elkaar dwars zitten en richt je op de politiek en het syteem dat inmiddels behoorlijk over de datum is. Zij gaan gewoon door terwijl wij met de verkeerde zaken bezig zijn!

Anoniem zei

Bijzonder jammer dat door een respectloos iemand de Goudse Post *GoPo hier steeds bijgehaald wordt. Deze krant heeft hier niets mee te maken en doet alleen maar onafhankelijke berichtgeving. Schande. Ze hebben ons geweldig geholpen in onze strijd tegen de moskee.

Bewoonster Gouda Noord

Anoniem zei

@ bewoonster Gouda Noord 16.52

GoPo staat voor Gouda Positief. Geen kwaad woord over Marianka Peters, die in de Goudse als plaatselijke krant onafhankelijk publiceerde!

Anoniem zei

Over de Krant van Gouda gesproken. De burgemeester zegt daarin dat er "ook wel wijkbewoners zijn met gemengde gevoelens". Wat een gechargeerde voorstelling van zaken. Er is niet eens een team onafhankelijk onderzoekers de wijk in gestuurd.

(het geld zal wel op zijn).

Anoniem zei

Ophef in Enschede.. JOH.

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4224628/2016/01/14/Enschede-luistert-naar-gebedsoproep-moskee.dhtml

Anoniem zei

Weet wat jullie toestaan en waar jullie verantwoordelijk voor zijn Burgemeester, Wethouders en Raad als jullie een AZC naar Gouda laten komen. Geen excuses achteraf. Dat helpt niet.

"Nataliya heeft met haar 17-jarige dochter in verschillende asielzoekerscentra in Duitsland gewoond. En het beeld dat zij schetst van die opvangplaatsen is ontluisterend. “Vrouwen zijn hier niks waard. We durven nooit alleen naar het vrouwentoilet gaan.”
Vrouwen in asielcentra zijn voortdurend het slachtoffer van seksueel en fysiek geweld. Dat zegt Nataliya G. Ze woonde in verschillende asielcentra in Duitsland, maar telkens werd ze geconfronteerd met dezelfde agressie."

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160122_02085005

Anoniem zei

@ VVD.

Salafisme en jihadisme zijn communicerende vaten. Maar dat weten jullie ook wel.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4230988/2016/01/23/De-ene-islamist-is-de-andere-strike-niet-strike.dhtml

Mogen we dan ook op jullie 'nee AZC' - stem rekenen? Geen woorden maar daden?

Anoniem zei

Tijd voor een cursus realiteitszin.

http://limburg-online.nl/asielzoekers-mishandelen-medewerker-in-huize-sint-joseph/

Max zei

1/.....In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”.…Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Twee keer eerder rammelde de Islam aan de poorten van Europa.Ditmaal gebruikt de islam andere middelen om Europa op de knieën te krijgen;via massa-immigratie, bekering, propaganda en gezinsuitbreiding.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische invasie van Europa.In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Zeventig jaar geleden, waren er in Europa minder dan 1 miljoen moslims, nu zijn dat er al meer dan 30 miljoen! In de Islam migreren betekent het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Mohammed zei: ‘Migratie moet doorgaan zolang er ongelovigen of vijanden zijn die zich verzetten.’Overal zien we de afwijzing van het Europese cultuur en identiteit. In de grote steden wonen nu al meer moslims dan praktiserende christenen. Over een of twee generaties zullen zij in de meeste plaatsen de meerderheid vormen. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben.Het onderscheid tussen vriend en vijand is de kern van de islam, daaruit vloeien alle anderen politieke onderscheidingen voort: dar al-islam en dar al-harb; dar al-islam en dar al-kufr.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de Islam niet mogelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd! Wie islam zaait, zal jihad oogsten!Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden was Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?....

Max zei

2/.....We zijn in tijden beland dat regeringen niet meer bestaan uit volksvertegenwoordigers, maar uit volksvijanden, die Europa aan het herkaarten zijn.De Britse socialistische minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: „In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.“ Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen’.De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!).De politiek leiders spreken nog steeds over immigratie. Het wordt echter steeds duidelijker dat er in dit geval nooit sprake is geweest van immigratie, maar van kolonisatie.En zolang onze zwakke leiders weigeren de demografische metamorfose van Europa een halt toe te roepen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn.Als het echt waar is dat wel 40% van de moslims wil dat Europa de sharia krijgt, dan is de basis voor een burgeroorlog in Europa al gelegd.Ik denk dat de moslims van Europa geen zin hebben om nog 50 of 100 jaar te wachten om hun kalifaat via de stembus uit te breiden.Duizenden ISIS-strijders in Europa zijn nu al klaar voor oorlog met niet- moslims.En als de tijd rijp voor is, de moslims worden opgestookt om onrust te zaaien in het rijk van oorlog.En hoef je niet op de politie of het leger te vertrouwen, want die zijn tegen die tijd zelf hopeloos verdeeld tussen christenen en moslims....

Max zei

3/.... Een grote minderheid de moslims in Europa vinden het gebruik van geweld tegen ongelovigen acceptabel. En ook al zou het over ‘maar’ 20% gaan, dan nog hebben we het over honderdduizenden mensen in Nederland alleen al.Uit onderzoek van het ministerie bleek in 2010 dat 11% van de moslims in Nederland het acceptabel vindt om vanuit religie geweld te gebruiken. Dat zijn dus 100.000 moslims in Nederland.In ieder geval helemaal geen marginaal clubje en zeker niet iets dat afgedaan kan worden als irrelevant.En nog iets,70% van de moslims in Nederland vindt de regels van de Koran belangrijker dan de Nederlandse wetten, democratie en rechtsstaat.Er zijn moslims die in vrede leven met hun niet-moslim buren en geen plannen tot oorlog hebben, maar ze weten dat de Islam het wel rechtvaardigt en in vrede leven omdat hun buren nog niet zover zijn. Ze lijken gematigd, maar zijn het niet zonder dat ze de Islam afzweren.Alle moslims geloven dat de Koran de waarheid vertelt. Dus is er geen onderscheid tussen radicale moslim, moderne moslims en gewone moslims. De waarheid is dat moslims de niet-moslims haten. Het enige verschil tussen de zogenaamde radicale moslim en de niet-radicale moslim is dat de radicale moslim zijn haat in het openbaar toont. De ‘niet-radicale’ moslims doet dat stiekem.Een werkelijk gederadicaliseerde moslim verlaat de islam. Dan pas kunnen ze eerlijk zijn.We hebben geen gematigde moslims nodig, maar afvallige moslims. Hoe meer afvalligen hoe meer de basis van de islam gaat wankelen. Als je niet meer in Allah gelooft, laat dat dan horen.Vergeten we niet dat communisme en nazisme begonnen zijn met enkelingen, Lenin en Hitler. De meerderheid van de Russen en de Duitsers waren vredelievend, maar de meerderheid was irrelevant.De nazi’s met de steun van slechts 10% van de Duitse bevolking aan de macht kwamen.En in Frankrijk is nu al 10% van de bevolking moslim.De meeste Duitsers deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord!.….DAMES en HEREN; wat is nog niet duidelijk?…Europa of Eurabia?…

Anoniem zei

Dank je wel Max voor je betoog. Het is behoorlijk duidelijk. Nu hopen we ook dat het plaatselijke bestuur verstandig handelt. Wat betreft het salafisme heeft Bart Schut ook duizelingwekkende cijfers gepubliceerd, en het ontstaan van parallelle samenlevingen is een enge ontwikkeling. Oorlogscorrespondent Arnold Karskens heeft in een gerenommeerde landelijke krant gewaarschuwd voor een revolutie die zeer waarschijnlijk dit jaar aanstaande is. Ook de Nieuwe Revu meen ik heeft gepubliceerd met cijfers van SCP dat de immigrantenstroom en het niet luisteren van dit parlement de ontevredenheid met het eigen land aanwakkert. Zeer gevaarlijke ontwikkelingen.

Anoniem zei

Niet zo vreemd hè, als je land op klappen staat, Frau Merkel... en je probeert West-Europa mee te slepen. Wat een schande. Schengen en Dublin geschonden, but who cares?

http://www.volkskrant.nl/buitenland/eigen-ministers-vallen-merkel-nu-openlijk-af~a4229122/?

Anoniem zei

Waar gaat dit heen ?

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/24/video-200-migranten-bestormen-britse-ferry-in-calais/#more-107941

Anoniem zei

Ehm, naar Calais?

Anoniem zei

oorlogen en geruchten van oorlogen. maar nog is het einde niet?

Anoniem zei

Er hadden doden kunnen vallen in Keulen! http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Bizarre-wending-Keulen-politieagenten-vertellen-ander-verhaal-2742633W/ en hoe AZC - VNG MENEER DE SAMENLEVING HEEFT VOORGELOGEN. http://regio.tpo.nl/2016/01/24/toch-doofpot-incidenten-in-nederlandse-azcs-burgemeester-katwijk-censureerde-meldingen/ Durfde gemeente Gouda nu Kattuk als voorbeeld te nemen, echt?

Anoniem zei

Heb net de voorlopige belastingaanslag 2016 binnen! Het verbouwen van de PWA kan beginnen! En salaris van politici kan omhoog!

Anoniem zei

Kan ik ook een poosje naar Amerika met wachtgeld regeling?

Anoniem zei

We weten niet waar deze mevrouw van Marokkaanse komaf naar toe is. Er is nog van alles mogelijk.

Anoniem zei

1/2 En dit is het COA. Maar volgens de burgemeester op de eerste avond van het bewonersplatform is het COA "goed bereikbaar". Heeft gemeente Gouda een streepje voor omdat het zo grif de PWA-kazerne 'in de uitverkoop' zette (want op de vrije markt is het nooit gekomen!)??
http://www.telegraaf.nl/premium/reportage/25058309/__COA_blijft_maar_blunderen__.html?

Anoniem zei

Volgens Frans Timmermans is meer dan de helft van de mensenstroom ECONOMISCH VLUCHTELING.

Hebben de mensen met de gemengde gevoelens nu gelijk, of hebben ze gelijk?

http://nos.nl/artikel/2082786-timmermans-meer-dan-helft-vluchtelingen-heeft-economisch-motief.html

Anoniem zei

"Recht op veiligheid hoort in de grondwet".

www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2800085/2001/02/22/Recht-op-veiligheid-hoort-in-Grondwet.dhtml

Anoniem zeihttp://www.telegraaf.nl/binnenland/23185736/___Opsporing_Verzocht_kuisen___.html

Anoniem zei

Nog steeds geen blogs van PvdA d66 VVD gopo PvdD ...
Echt betrokken bij Gouda Noord Zeg. Alleen een bewonersplatform om tweedracht te zaaien! Een PL aanstellen en Gouda Noord is de klos en de bestuurders wassen hun handen in onschuld!

Don Diego

Anoniem zei

Don Diego..

Ik voel me intussen als Don Quichotte.

Dat is toch van de zotte!

Maar in onschuld wassen ze de handen niet.

De mense slikken niet alles meer voor zoete koek.

Anoniem zei

Europol waarschuwt dat ISIS grote aanvallen wil uitvoeren in Europa.

Anoniem zei

@ 22.58.. Be aware..

ISIS is niet alleen een groot gevaar voor de mensen in Syrië en Irak, maar ook voor burgers in andere delen van de wereld. De aanslagen in Parijs, San Bernardino en Jakarta bewijzen dat de terreurbeweging in meerdere continenten zijn dodelijke boodschap kan laten horen, dankzij trouwe aanhangers overal ter wereld. Nu heeft ISIS een handleiding gepubliceerd om te zorgen dat hun volgelingen in het Westen nóg gevaarlijker zijn.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/01/isis-adviseert-aanhangers-in-het-westen-ga-undercover-draag-ketting-met-een-kruis/

Anoniem zei

Politie-korpsen over belast door AZC's

Anoniem zei

Theo, het probleem met dit gemeentebestuur is natuurlijk dat het helemaal geen interesse heeft in bewoners van Gouda Noord. En dat er van vertrouwen helemaal geen sprake is. En voor de raad leek het ook niet.. of is dat een gezelligheidsclub van 'ouwe-jongens-krentenbrood'? De motie van wantrouwen zou gewoon moeten worden uitgevoerd, dat is wel zo eerlijk... Dit college is nu al niet houdbaar, bepaald jammer als zij nog mogen blijven tot maart 2018. Dat is nog-al-lang, namelijk.

Anoniem zei

AANKLACHT. Politici met meel in de mond.

"Een vluchteling bleek niet langer alleen maar op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging (dat zijn de vluchtelingen uit het Vluchtelingenverdrag van 1951), maar een vluchteling kon opeens ook op de vlucht zijn voor 'armoede' of een gebrek aan kansen."

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/1/Draagvlak-vluchtelingen-al-flinterdun-door-politici-als-Timmermans-2751692W/

Anoniem zei

Ik mag hopen dat het de gemeente Gouda intussen duidelijk is dat het de eigen stad gaat blootstellen aan onaanvaardbare risico's.

http://nieuws.tpo.nl/2016/01/26/22-jarige-medewerkster-azc-zweden-doodgestoken-door-asielzoeker/

Anoniem zei

Beste Theo.

Ik heb je blog nog eens nagelezen. Het valt me op dat je schrijft "asielzoekers kiezen voor ...". Het woord asielzoeker en vluchteling. Is dat uitwisselbaar volgens jou?

Groet.

Anoniem zei

"Wegkijken mag niet meer. Dit moet bespreekbaar worden gemaakt, opdat geen enkel meisje van drie meer weet wat 'hachouma' betekent en geen vrouw meer slachtoffer wordt."

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/1/Maak-de-culturele-component-van-Keulen-bespreekbaar-2751676W/?masterpageid=202891

"Let op: op geen enkele wijze kan daarmee worden gezegd dat iedere man die leeft bij strenge erecodes een potentiële verkrachter is. Dat zou onjuist zijn. Maar laten we niet doen alsof we geen flauw idee hebben van wat in Duitsland gebeurde, terwijl het al decennia onder onze neus gebeurt, zij het in andere vormen en op andere schaal."

Anoniem zei

over Joden gesproken..

http://www.algemeiner.com/2016/01/24/shocking-new-israeli-report-over-40-of-europeans-hold-antisemitic-views/

Anoniem zei

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/01/moskeeen-woedend-omdat-nederland-radicale-imams-weert/

Anoniem zei

Mark Rutte. Kingpin van het misdaadsyndicaat Vak K, heeft weer eens iets verzwegen. Dat gelooft u natuurlijk niet, maar 'tis heus waar. Ditmaal gaat het om een brief van Juncker aan Turkije. Een brief die zo bol staat van de wanhopige toezeggingen zonder tegenprestatie, dat je bijna denkt dat het eigenlijk Dries Roelvink is die vraagt of hij z'n album release in de Ziggo Dome mag houden. Zie de gehele brief over de doorstart van EU-toetreding alhier (PDF). Rutte, Koenders en Ploumen wilden de brief eerst niet openbaar maken. Timmerfrans verwees vaak naar de brief, maar de inhoud bleef geheim, totdat EP'er Marietje Schaake (het enige bij benadering sympathieke aan D66) 'em eindelijk los kreeg. Terwijl in Turkije nog altijd meer journo's opgesloten zitten dan waar ook, wil Juncker alvast chapter 23 en 24 van de toetredingsonderhandelingen heropenen, die onder andere gaan over mensenrechten en een onafhankelijke rechtspraak. En dat is niet slechts een voornemen, maar een "reiterated commitment" van de Europese Commissie. En uiteraard staat er niets hards tegenover, qua eisen aan Turkije of gratis Turks fruit voor iedereen of zo. Tijdens eerdere Kamervragen downplayde Rutte de inhoud van de brief alsof het een soort uitwisseling van vaderlandse gedichten betrof, en presenteerde hij de plannen van de commissie slechts als niet meer dan vage plannen, terwijl het bij monde van Juncker toch echt een heuse toezegging betrof. Waar zijn de EU en dit kabinet nu eigenlijk mee bezig? He-le-maal niemand in de EU zitten te wachten op een Turkse toetreding. Behalve van de werkelijkheid losgezongen Eurocraten, die niets liever doen dan boven een kaart hangen en de grenzen van hun ideologische hobbyprojectje oprekken. De EU is ziek. Dit kabinet is ziek. Het hele systeem is gebroken. Laat maar lekker smeulen die hooiberg.

GEEN STIJL.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/rutte_verzweeg_details_turkse.html

Anoniem zei

Helaas, geen satire.

"Het is niet bekend of de aardappels nu wel op tijd zijn geschild."

http://regio.tpo.nl/2016/01/24/boze-asielzoeker-uit-eritrea-bedreigt-medewerker-azc/

Anoniem zei

Twee asielzoekers in Almere gedaagd voor aanranding.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/01/twee-asielzoekers-almere-voor-de-rechter-wegens-aanranding-maar-de-andere-daders-gaan-vrijuit/

Anoniem zei

Satire ?

omg.tpo.nl/2016/01/26/hoogleraar-religieuze-symbolische-antropologie-keuls-kontknijpen-is-overgangsrite/

Anoniem zei

dus die hoogleraar zal het waarschijnlijk gewoon beweerd hebben.. @17.47

natuurlijk geen overgangsrite. wat een walgelijke bagatellisering van de mishandeling van vrouwen in de 'linkse kerk'

Anoniem zei

MUST SEE

http://www.cafeweltschmerz.nl/youtube/ Sid Lukkassen geinterviewd door Esther Fenema.

Is de identiteit van het Avondland in verval? Ideologieën zijn verdrongen door beelden; c.q. emotie gaat voor op verstandig reageren. en meer van deze belangrijke observaties. Cultuur-maxisme bedreigd onze westerse samenleving. Enige filosofische kennis vereist.

"Hoe zieliger hoe heiliger"...

http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789461536709 '

Vriend en vijand zullen er niet onverschillig onder blijven'...

Anoniem zei

Het is opvallend dat de burgemeester van Geldermalsen mag blijven zitten.

Ze regelt achter de schermen om (waar hebben we dat meer gezien).

Ze houdt geen rekening met de bevolking.

En doet voorkomen alsof ze nu wél de democratische weg in zal slaan.

Het is om te huilen.

En VVD-leider Mark Rutte maar vertellen wat zijn plannen zijn voor een leeggelopen zaal in Europa. Izaäk Kriek heeft gelijk: Rutte is in Europa een flinke maat te klein.

Anoniem zei

Uit recent Israélisch onderzoek is gebleken dat 40% van Europese burgers antisemitisch denkt (zie Algemeiner) en dit is wat gebeurt als een Israëlische Jood op bezoek gaat in een Duits AZC. Arabisch antisemitisme wordt geïmporteerd. En wat doet Gouda daarmee?

http://www.welt.de/politik/deutschland/article151428527/Hast-du-schon-mal-einen-Juden-gesehen.html?

Anoniem zei

Interessant artikel in AD vanochtend. Bewonerscie olv Walstijn wil beginnen met 150 asielzoekers in de PWA en dan langzaam laten groeien naar 500. Om de buurt te laten wennen.

Anoniem zei

500 is teveel. je stopt niet 500 mannen in éen gebouw. bovendien heeft gemeente Gouda geen onafhankelijk onderzoek naar leefbaarheid laten doen, en zou Lars Pijlman hebben voorgesteld dat overal maar bankjes moeten worden weggehaald om 'hang-mensen' tegen te gaan. wat een belabberde ideeën. Tweede Kamer en Vluchtelingenwerk Nederland bevelen aan te spreiden. Tijd voor debat!

Anoniem zei

Belangrijk om vast te stellen wie verantwoordelijk is, als er wat gebeurd !

P.S. 1. Uiteraard begrijp ik dat het bestuur voor een moeilijke taak staat.
P.S. 2. Ook in De Savelberg zijn onze ouderen niet meer veilig: dat vind ik diep treurig.

Bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

In een stuk van 13 januari bij de discriminatienota wordt er gewoon vanuit gegaan dat er 500 asielzoekers komen naar Gouda (volgens Frans Timmermans is 60% geen vluchteling!). Is het "Ja, Mits" in de Krant van Gouda van VVD-burgemeester Milo Schoenmaker ook al niks meer waard? Gaat lekker bij de VVD. Van doofpot-deal, naar doofpot-deal. Schandalig. (en nee, meneer Hans Suijs, dit zijn - alweer - geen onderbuikgevoelens)

Anoniem zei

@ bewoner Gouda Noord 11.19 uur

De gemeente staat alleen voor een moeilijke taak door haar eigen instemming. Zij kregen de vraag voor noodopvang, en hebben dat niet gedaan. Het aanbod de PWA_kazerne ter beschikking te stellen is min of meer van de gemeente zelf vandaan gekomen. Het is niet verplicht. Afgezet tegen de immense problematieken waarmee Gouda kampt, en Gouda staat nog altijd in de top-10 van meest criminele steden.

Het is bizar hoe vaak we tegenwoordig helikopters boven de stad hebben ter opsporing van weer eens verdachten. Walgelijk dat men ook nog eens de senioren te pakken neemt.

Anoniem zei

En de reclamemachine van hogerhand blijft maar beuken. Mensen die alles verloren hebben? En de meelifters dan? En wanneer worden de mensenhandelaars aangepakt? Volgens mij heeft alleen PvdD zich daarover uitgelaten!!!!!!!

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4210230/2015/12/18/Volgend-jaar-kwart-miljoen-immigranten-in-Nederland.dhtml

Anoniem zei

Dus eerst wordt er bezuinigd in de zorg en liggen onze ouderen bijna te creperen, krijgen onze mensen geen banen meer, maar nu gaat het zo? Uniek concept in Katwijk na eerdere leugens en doofpotdeals met meneer Van Wienen. Dit land is ziek. Doodziek.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25091378/__Asielzoekers_gaan_zorg_in__.html

Anoniem zei

Aan de SP en JvW:
Een gratis geschiedenisles die de SP wel kan gebruiken:
Socialisme staat heel ver af van Sociaal!
Dat blijkt maar weer uit het doortrapte veranderplannetje om vast 150 personen te huisvesten!
Hoe voelt dat nou om dat de inwoners van Gouda Noord aan te doen?
Lekker gevoel? Dat de zuur betaalde arbeidershuisjes minder waard worden?
Ik zou zeggen op naar de Nul zetels!
Schaam je SP!

Anoniem zei

@Anoniem, 27/1, 20.09 uur

Zie Thierry Baudet: Oikofobie(www.bol.com):

"Oikofobie is het tegenovergestelde van xenofobie. Niet de angst voor het vreemde, maar voor het eigene. Een afkeer van geborgenheid; het willen stukmaken van het thuis. Oikofobie is wat de westerse elites drijft. Modernisme in de kunsten, multiculturalisme en het Europese project: ze komen er direct uit voort. Het zijn symptomen van een ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling. In Oikofobie identificeert Thierry Baudet deze ziekte van onze tijd.".

Anoniem zei

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/28/ongekozen-asielmeneer-van-katwijk-is-politiek-correcte-dictator/

Anoniem zei

CU en SP en de rest van de .... hou op met Gouda Noord plagen!
Als je dan toch wilt plagen plaag dan je eigen wijk!
Niemand van die plagers woont namelijk in Gouda Noord!
En aan de CU: Schrap alsjeblieft de C. Een heel stuk eerlijker!
En aan de SP: Schrap de P een partij staat namelijk ergens voor!

Anoniem zei

Het is altijd makkelijk beslissen als je toch geen confrontatie krijgt ergens van...

Anoniem zei

Zweden kan het islamitische geweld niet meer aan. 80.000 mensen worden teruggestuurd.

http://pamelageller.com/2016/01/swedish-police-cant-contain-muslim-violence.html/

Anoniem zei

Het is helemaal makkelijk beslissen als je geen besluit hoeft te nemen. Zoals de gemeenteraad van Gouda in het geval AZC PWA. Het COA en het Rijk hebben dit eigenhandig besloten. Raad komt er niet aan te pas. Hooguit om nog wat verzachtende maatregelen voor te stellen.

Anoniem zei

Toch zal het college een (formeel?) besluit moeten nemen na het bewonersplatform en de raad te hebben gehoord. Dan zal het "Ja, mits" moeten worden uitgewerkt. Daar is het college toch op aanspreekbaar, lijkt me !

Anoniem zei

Schoenmaker wordt in ieder geval al aangesproken...... althans bedreigd met de dood. Zie http://www.ad.nl/ad/nl/34072/Groene-Hart/article/detail/4235403/2016/01/30/Doodsbedreigingen-aan-burgemeester-van-Gouda.dhtml

Anoniem zei

Milo zegt in het stukje van de Goudse Post over de doodsbedreiging dat je dan de dialoog moet zoeken. Heb je de dialoog dan helpt het nog geen zier.. (Als je al een afspraak krijgt natuurlijk ghe ghe.. Gouda stond er al slecht op, maar t houd maar niet op.

Uit de rode cijfers straks? Of eerst de kinderhandel en mensensmokkel aangepakt?

Anoniem zei

Tijd voor een referendum. Gouwenaars zijn het gemarchandeer intussen zat.

Anoniem zei

Beetje spijtig om een BGM te hebben die weinig om de bewoners van Gouda (Noord) geeft.

Anoniem zei

http://m.telegraaf.nl/article/25113934/comments

Anoniem zei

Prettige reacties, hier en in de Telegraaf van mensen die denken dat democratie, dialoog en luisteren naar de burgers betekent dat je altijd je zin krijgt. Forget it. Wordt wakker. In dialoog met je vrouw/man/kinderen krijg je ook altijd je zin, toch? Je vrouw/man moet es een keer naar je luisteren, want jij hebt altijd gelijk. Compromis sluiten doen we niet aan, dan maar meteen scheiden. Als dat de houding hier in NL is van steeds meer mensen, is er iets gruwelijk misgegaan in de opvoeding de afgelopen decennia. Iets met ik-cultuur, wat me hoop geeft is dat de jeugd van tegenwoordig weer veel meer dat samen-gevoel kent, om zich af te zetten tegen de oude egoisten.

Bewoonster Gouda zuid, waar de zon altijd schijnt.

Anoniem zei

Gisteren avond politie surveillance met groen zwaailicht aan. Veilig gevoel? zag net weer politie surveillance zelfde bus voel me nog veiliger!

Anoniem zei

Nogmaals want leek of bericht is verwijderd. De bewoonster uit Zuid heeft de mogelijk te verhuizen naar Noord. Daar worden de huizen straks een stuk meer waard! Toch!

Anoniem zei

Zeker! In ieder geval niet minder: http://www.nu.nl/economie/18552/komst-asielzoekerscentrum-geen-invloed-op-huizenprijs.html

Anoniem zei

Nou snel naar Noord verhuizen dus wanneer zo'n betrouwbare bron als nu.nl dat schrijft! Het staat misschien ook wel op Joop.nl dan is het zeker waar. Ik zou deze kans niet laten lopen. Waar zijn de blogs van sp PvdA PvdD d66... En zakenvriendjespartij gopo.

Anoniem zei

Als je de Joop van VARA serieus neemt leef je echt in een soap. Maar gelukkig hebben we de dialoog met burgemeester Schoenmaker en waakhond De heer Krins die persoonlijk zal waken voor onze veiligheid.

Anoniem zei

@ 31 januari 10.45

Het is waarachtig een feest. Na het failliet van Merkel wil 87% van de Nederlanders de grenzen dicht. Daar zijn hele goede redenen voor.

Na de emotionele reacties op het verdronken jongetje - dat het kind was van een mensensmokkelaar en door zijn ontaardde vader werd blootgesteld aan het geweld van het water! - wordt het tijd dat West Europa het verstand gebruikt.

En als er ruimte is in Gouda Zuid.. Misschien wilt u eens met de burgemeester praten. Hij stelt zichzelf boven de ideeën van de Tweede Kamer en Vluchtelingenwerk Nederland.

Hoe zit het met "burgervaderschap" vind u?

Anoniem zei

Gouda Zuid? Bestaat dat dan? Daar lopen toch alleen koeien en schapen?

Anoniem zei

10,000 kinderen vermist!!!!

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees

Anoniem zei

Tja. De EU_top is ook van het padje af. Wat verwacht je dan? Kusje erop?

http://nieuws.tpo.nl/2016/01/30/juncker-eu-keulen-had-niets-te-maken-met-migratie/

Anoniem zei

@ Bewoonster Gouda Zuid, 31/1, 10.45 uur

Ik zou uw betoog goed kunnen volgen als het er om zou gaan dat bewoners in Gouda Noord hun welvaart niet zouden willen delen en geen sociale verantwoordelijkheid zouden willen nemen. Maar zo is het niet ! Volgens mij is het er besef dat (kleinschalige) opvang nodig is en een morele plicht is. Financieel economisch gezien is de opvang waarschijnlijk ook haalbaar !

Maar wat dacht u van de veiligheid ? Die is in het geding, dat begrijpt u toch ook ? Het is toch "onze" plicht om er voor te vechten dat die voor onze mensen in de wijk gewaarborgd blijft ?!! Dat is NIET egoistisch...

Bewoner Gouda Noord.

Anoniem zei

“De vraag was groot”, zegt Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken. “Die mensen zijn enorm ontgoocheld. Ze dachten dat ze 3.000 euro netto zouden krijgen, en dat hun familie onmiddellijk zou kunnen overkomen."

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160201_02102213

Anoniem zei

Ook in Gouda hoor je regelmatig kinderen op straat "Allahu Akbar" roepen. En nee, dat is geen onschuldige geloofsbelijdenis.

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/02/moslimkinderen_hebben_al_extre.html

Anoniem zei

@ Bewoner Gouda Noord 1 februari 2016 10.49

Als gemeente Gouda nu eerst eens onafhankelijk onderzoek zou laten doen of Gouda nog meer aankan dan dat het nu al op het bordje heeft, dan zou ook moeten blijken of het financieel haalbaar is. Iemand van een politieke partij zei "het COA betaald alles". Dat is pertinent onjuist. En daarnaast blijkt uit allerlei media-berichten dat het geen betrouwbare partner is. Waarom gaat gemeente Gouda daarmee in zee? En waarom wordt er geen spreidingsonderzoek gedaan, en worden er geen andere locaties bekeken. Heeft iemand daarop al een fatsoenlijk antwoord gegeven?

Bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

En als uit dat onafhankelijk onderzoek zou blijken dat Gouda dit aankan dan:

1) accepteren we dat onderzoek
2) deugt het onderzoek niet

Ik weet het antwoord al, bewoners van Gouda Noord. Dat blijkt al uit jullie reacties op mediaberichten. Berichten als "COA is onbetrouwbaar" worden omarmd, berichten "huizenprijzen dalen niet door komst AZC" kloppen niet. Lees het hierboven maar terug. Alles wat in jullie straatje past, klopt. De rest niet.

Ik blijf lekker in Zuid,


Bewoonster Gouda Zuid

Anoniem zei

Leuk pseudoniem bewoonster Gouda Zuid.

Ook lief dat je solidair bent met Noord.. Het is hier al wat kouder, zeg maar. Omdat er een gure wind waait door dit provincie-stadje. We kunnen wel wat hebben. Ook spot en aantijgingen uit Gouda "Zuid"...

Onafhankelijk onderzoek hoort controleerbaar te zijn, en heldere uitgangspunten te hebben. Dat hadden de dametjes Hout en Feijter niet toen ze willekeurig aanbelden, en naar believen opschreven wat ze wilden laten horen aan het gemeentebestuur.

Enig idee hoe wantrouwen in de samenleving ontstaat? Wanbeleid misschien?

Anoniem zei

Refugees welcome? Think about it!

https://www.youtube.com/watch?v=0DPp7wmwhcQ

Anoniem zei

Als zelfs Nigel Farage zegt dat 95 % geen vluchteling is? Wat dan?

https://www.youtube.com/watch?v=7OqXWAXLY6M

Anoniem zei

Finland eerwraak.

http://rommelig.com/2015/12/08/eerwraak-17-jarig-meisje-verkracht-en-levend-verbrand-door-afghaanse-ex-vriend/

Anoniem zei

Volgens een psychologieboek is dit de oorzaak van wantrouwen:

"Net als met een negatief zelfbeeld heeft een ongezonde vorm van achterdocht en wantrouwen te maken met de (vaak) onbewuste overtuigingen die je over jezelf, en anderen, hebt. Wat wij over onszelf geloven, onze overtuigingen, bepaalt immers onze realiteit. Als je gelooft dat anderen niet te vertrouwen zijn, en je kwaad kunnen doen, is dit ook de werkelijkheid die je terug krijgt."

In zuid hebben we veel zelfvertrouwen. Daar gebeuren mooie dingen. Ik blijf echt.

Bewoonster Gouda Zuid

Anoniem zei

Dat is dan wel psychologie van de koude grond zeg.

En je beschikt beslist over empathisch vermogen.

Zoveel heb je al duidelijk gemaakt! Warm, heel warm!

Blijf maar in Zuid!

Ik blijf maar liever bij de feiten. Dan houd je in elk geval rekening met de realiteit. Maar goed. In Zuid heb je geen last van Noord. Dus.

Anoniem zei

@ 1 februari 2016, 20.16 uur

Het gaat er ook in de psychologie om wat DE waarheid is. Uw redenering van wat de psychologie zou vinden komt me erg subjectivistisch over.

(Zie: C.G. Jung, Verzamelde Werken).

Anoniem zei

De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!De EU is op weg om Eurabia te worden,een onderdeel van de moslim wereld! Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de islam. Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland telde in 1960 1400 islamieten en nu zijn er al meer dan een miljoen moslims in deze staat! Immigratie naar andere landen die nog niet onderworpen zijn in Dar al-Islam, staat centraal in de islam.Als moslims nooit waren gaan wonen in een niet-islamitisch land, was de islam nooit verder gekomen dan Mekka en Medina. Maleisië, Indonesië en de Filippijnen zijn enkel door handelsreizen geïslamiseerd.De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!