Betrokken

Betrokken

vrijdag 15 januari 2016

Gouda heeft betere zorg nodig!


In deze blog geef ik de "pen" aan collega Wout Schonewille voor een boeiende bijdrage over o.a. het benutten van talenten als het om zorg gaat en een interessante bijeenkomst op 25 januari in het Huis van de Stad!

Kantelen om te schuilen
Wie wel eens een kasteel heeft bezocht weet dat een muur met kantelen bedoeld is om jezelf te beschermen. Vanachter de kantelen kun je de ander beschieten zonder zelf geraakt te worden. Dat beeld komt soms bij mij naar boven als ik denk aan de verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten, de decentralisaties. Betrokken partijen in de zorg doen soms hun uiterste best om zichzelf te verschansen in de hoop dat ‘aanval’ voorbij gaat. Gemeentebesturen die zich verschuilen achter regelgeving en hun begroting, zorgaanbieders die zich verstoppen achter procedures en organisatiebelangen en de zorggebruikers die bang zijn om hun ‘rechten’ te verliezen.
Hoe terecht, of onterecht, je verschuilen achter kantelen helpt ons bij het krijgen van een goede en toekomstbestendige zorg. De huidige verzorgingsstaat is voltooid verleden tijd, hoe jammer we dat ook vinden, we kunnen ons niet verstoppen voor deze werkelijkheid.

Kantelen om te groeien
De realiteit van de participatiesamenleving hoeft geen bedreiging te zijn, het biedt juist ongekende kansen.
De talenten die mensen hebben gekregen hoeven niet in de grond gestopt te worden omdat ‘moedertje Staat’ alles al geregeld heeft. Juist door het helpen, dienen van de ander komen mensen, als relationele wezen, tot hun recht.
Dicht bij burgers komen en maatwerk bieden in de zorg stimuleert niet alleen de eigen regie maar ook de eigen kracht.
Deze beweging gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om ‘kantelen in denken’ waardoor er een verandering in gang wordt gezet binnen de zorg.

Transitie en Transformatie
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de zorg zoals WMO, Jeugdzorg en Participatiewet overgedragen aan de gemeente Gouda. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de transitie, de organisatie van deze verschuiving van taken.
Ongetwijfeld een noodzakelijke investering maar het heeft ons op zichzelf geen betere zorg gegeven. Daarom is de transformatie zo essentieel, de vernieuwing van de zorg.


Beste Zorgidee
Deze vernieuwing van de zorg gaat echter niet vanzelf. Dat vraagt van bestuurders, zorgaanbieders en zorgvragers om achter hun kantelen vandaan te komen en samen te kantelen in denken. De ChristenUnie in Gouda wil deze kanteling, de zorgvernieuwing graag een impuls geven. Daarom is het Beste Zorgidee van Gouda gelanceerd waarvoor een kleine 100 mensen zich hebben aangemeld als zorgvernieuwer en er al 8 zorgideeën zijn ingediend. Op 25 januari mogen 5 zorgideeën zich presenteren aan een deskundige jury en aan alle aanwezigen in het Huis van de Stad in Gouda. 
De jury bestaande uit Esmé Wiegman, Piet van der Sluijs en Rob van der Beek zullen dan het Beste Zorgidee van Gouda kiezen.

Welkom

Tot woensdagavond 20 januari kunt u nog zorgideeën indienen op www.bestezorgideevangouda.nl en u bent van harte welkom op 25 januari in het Huis van de Stad. De deuren gaan open om 19.30 uur en om 20.00 uur begint de verkiezing. Tot dan!

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik heb dit stuk gelezen. Het lukt me niet daar chocolade van te maken. Kan het niet al wat meer concreet worden gemaakt?

Anoniem zei

Eens.

Anoniem zei


Beste Theo,

Zou niet eens overwegingen een "verweerschrift" te schrijven op alle aantijgingen aan jouw adres naar aanleiding van je struisvogel-bijdrage inzake het AZC vorige week. Ik kan me lastig voorstellen dat je bepaalde opmerkingen niet als grievend hebt ervaren. Anders wil ik je nog wel even herinneren aan de zaken die mij het meest opgevallen zijn:
- Je verkwanselt de belangen van Gouda Noord tegen beter weten in; ten faveure van je eigen carrière en gehoopte toekomst als wethouder of, beter nog, lid van de Kamerfractie van de CU;
- Je hebt gezien je carrière tot op heden niet het intellectuele minimum niveau van een Kamerlid;
- Je ambieert het wethouderschap en Kamerlidmaatschap primair vanwege het bijbehorende salaris, dat ongetwijfeld een stuk hoger ligt dan hetgeen je beurt;
- Het college van B&W hangt van wereldvreemde politiek correcte mafketels aan elkaar. Diverse wethouders - De Laat en Tetteroo voorop - zijn feitelijk in het bedrijfsleven mislukt, en hebben de bakens daarom maar verzet en een goed betalende post als wethouder aangenomen. Tot de volgende verkiezingen in Gouda, dan komt de afrekening met dit college en kunnen ze waarschijnlijk van een dik wachtgeld gaan genieten.

Wat heb je hierop te zetten Theo? Je reactie wordt op prijs gesteld - zolang je maar niet aankomt dat de toon je niet bevalt of dat bepaalde stellingen onder de gordel zijn.

Anoniem zei

@13.53 anoniem

Wie zwijgt stemt toe zegt een goed Nederlands gezegde. Op die manier heb ik ook de niet-inhoudelijke reacties van de heer Krins op talloze interventies onder de AZC blogs geïnterpreteerd.

Anoniem zei

@13.53 anoniem..

Cliëntalisme heet dat. Schaamteloos.

Anoniem zei

Misschien wordt Wout Schonewille voorbereid op voorzitterschap in Gouda, zodat de heer Krins zijn volgende carrièrestap kan maken? Ik weet het niet?

Anoniem zei

Dit artikel zou ook kunnen heten: "Gouda heeft betere bestuurders nodig!"
Maar de inwoners krijgen het bestuur dat ze verdienen. Veel Gouwenaren kijken zelf ook een beetje de andere kant op. Uit pure christelijke naastenliefde zonder je ergens in verdiept te hebben of een plan te hebben gezien, instemmen met een AZC met Syriërs en Eritreers middenin een woonwijk, het is gekkenwerk. Of dit in geval van de heer Krins te maken heeft met carrière overwegingen kan ik moeilijk beoordelen en leidt af van de hoofdzaak.

Burgemeester en wethouders proberen een wit voetje te halen in "Den Haag", na het moskee debacle, waar BenW zich te kijk heeft gezet door wanbestuur. De burgemeester stond zwak en dacht: kom, laat ik eens daadkracht tonen door een AZC door te drukken. Tot ongetwijfeld plezier van Tetteroo en De Laat, die Gouda Noord toch een racistisch wijkje vonden. Zelf wonen ze uiteraard elders.

De CU heeft in de "moskee gate" laten zien uiterst kritisch te kunnen zijn, maar terwijl nu dezelfde fouten worden gemaakt (bewoners mogen meepraten, maar pas nadat het besluit is genomen en zo lang het uitkomst bij wat het college wil; alternatieven worden niet overwogen; etc.). Het wachten is op de kritische houding wat betreft het AZC. Of kloppen insinuaties dat de CU voor haar steun iets "terug krijgt"? Heeft de CU te snel beloftes gedaan aan BenW waar ze nu moeilijk van kan terugkomen?

Duitsland maar ook NL bewijst dat het op heel veel plaatsen ook mis gaat. Het heeft geen zin en werkt alleen als lap op een rode Stier als daar naïef over wordt gedaan.

Anoniem zei

Idee: een cursus hedendaagse westerse cultuur. Verplichte toets voordat je hier überhaupt komt.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25020329/__Steniging_transseksuelen_in_Dortmund_voorkomen__.html

Anoniem zei

@ 12.27 17/01

Het meest vreemde is nog, dat het idee van de Verenigde Islamitische Moskeebesturen als een 'nieuw' plan op de agenda werd gezet oktober 2014, maar dat uit achterliggende papieren is gebleken dat dat plan al veel langer bestond, en mogelijk zelfs al akkoord had gekregen van Milo Schoenmaker, terwijl eind 2013 al de seniorenwoningen waren beloofd.

B&W is te beroerd om de provincie te vragen om bouw van seniorenwoningen aan te vragen, dat laten ambtenaren op het Stadhuis desgevraagd weten.

Tijd om de motie van 5 november 2014 uit te voeren. Men kan wel doen alsof die verlopen is, maar democratie is democratie hè. En wat je beloofd moet je doen.

En anders de beloften van 8 juli 2015 maar..

#3xisscheepsrecht

Anoniem zei

Christen zijn en zelf goed nadenken (ik heb het eerder betoogd),mogen samen gaan:

www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vaticaan-vluchtelingen-en-asielzoekers-hebben-integratieverplichting

Anoniem zei

@ 13.35 anoniem

de islam is wezensvreemd aan de judeo-christelijke grondvesten van Europa. Dus een irreële droom dat islam "integreert". Islam en Sharia maken slechts 'gebruik' van democratieën om zo groot mogelijk te worden en hun wil en wet aan het volk op te leggen. Vraag het aan de gewone moslim, en die zal het be-amen..

En trouwens, talloze 'vluchtelingen' die met horden door Europa komen en talloze veilige landen doorreizen of achter zich hebben gelaten, zeggen dat ook 'gewoon'.

Anoniem zei

Komt de CU nog op voor de christelijke waarden?

Anoniem zei

@ 16.58 17- januari - 2016

Welke?

De Reformatorische?

De Gereformeerde?

De algemene katholieke kerk?

De gemeenschap der heiligen?

Anoniem zei

@Anoniem, 17/1, 13.40 uur.

Pim Fortuyn zei het zo: "De Islam is niet door de Verlichting heen gegaan".

P.S. Europa heeft ook Griekse, Romeinse en humanistische grondvesten, en Slavische en Islamitische invloeden gekend.

Anoniem zei

Het christendom is een Romeins-Grieks gedachtengoed, die gebruik maakt van de Hebreeuwse Bijbel. En over islamitische invloeden gesproken. Volgens de Hoge Raad van Europa mag je wel Sharia willen maar het niet uitvoeren. Nu jullie weer.