Betrokken

Betrokken

dinsdag 1 november 2016

Geen AZC in GoudaEr komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. Door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn er voldoende goede opvanglocaties beschikbaar.

In juli had ik contact met het COA en toen bleek al dat het onzeker was of het AZC in Gouda door zou gaan. Door de verminderde instroom zijn er minder locaties nodig en uiteindelijk is aan de landelijke regietafel besloten dat er in Gouda geen ACZ gaat komen. Uitdaging voor de vestiging in Gouda was natuurlijk dat er een kostbare verbouwing moest plaatsvinden die in 10 jaar terugverdiend moest worden en dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de afwegingen die er zijn gemaakt. 

Een deel van de omwonenden zal opgelucht zijn dat na een "nee" voor het islamitisch centrum er nu ook een "nee" is voor de komst van een AZC in de PWA-kazerne.
AD, 1 november 2016

Er zijn echter ook bewoners in onze stad die volop bezig zijn geweest met allerlei voorbereidingen om straks een warm welkom te bieden aan de asielzoekers in de PWA.
Deze vrijwilligers kunnen zich nu gaan inzetten voor de vluchtelingen die via de zogenaamde taakstelling in Gouda (komen) wonen. Dat schijnen er al een paar honderd te zijn. Heel wat bewoners zijn overigens al actief voor deze mensen.

Naar de toekomst toe is het cruciaal dat het college zich actief inzet voor het herstel van het vertrouwen met de buurtbewoners en ze hen actief betrekt bij het vinden van andere gebruiksmogelijkheden. De herbestemming van de PWA kazerne is een mooie casus om burgerparticipatie concreet handen en voeten te geven.

De gemeente heeft een persbericht laten uitgaan en de tekst daarvan luidt:

De gemeente beseft dat de komst van een azc naar Gouda veel heeft losgemaakt in onze samenleving. Zowel positief als negatief. Ook de voorgeschiedenis met betrekking tot de herbestemming van de PWA-kazerne heeft hierin een rol gespeeld. Er is echter ook veel bereikt: er lag een goede basis in de vorm van een solide bestuursovereenkomst tot stand gekomen met de inzet van betrokken inwoners.

Dank en waardering


Het college, betrokken ambtenaren alsook het COA hebben waardering voor de bijdrage van de Goudse gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van vluchtelingen. Ook de betrokkenheid van scholen, bedrijfsleven en zeker ook de vrijwilligers is niet onopgemerkt gebleven. Het college dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage.


PWA-kazerne


Het feit dat het azc niet doorgaat betekent ook dat er nog geen nieuwe bestemming is voor de PWA- kazerne. Zoals bekend is de PWA-kazerne geen eigendom van de gemeente Gouda, maar van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is aan de eigenaar om te bepalen wat zij met het pand wil gaan doen. De gemeente gaat wel in overleg met de eigenaar van het pand om te bespreken wat de ideeën zijn rondom de toekomst van het gebouw.


Toekomst opvang vluchtelingen


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker. Gouda heeft eerder uitgedragen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen om mensen in nood opvang te bieden. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op Gouda worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken of en hoe de gemeente daaraan kan en wil bijdragen.


In gesprek met de wijk


Het college hecht er aan in gesprek te gaan en te blijven met de buurt over de wijkontwikkeling in de meest brede zin. Daarbij zal de gemeente de onlangs uitgebrachte adviezen van de Nationale Ombudsman gaan toepassen ten aanzien van de participatiewijzer. Nog dit jaar wordt meer bekend over de manier waarop het college hier invulling aan gaat geven. Persbericht gemeente Gouda
1 november 2016


Reactie Bewonersplatform Gouda Noord:


Als Bewonersplatform hebben we bewust en intensief meegewerkt aan het opstellen van een solide bestuursakkoord. Nu bekend is geworden dat er geen asiel­ zoekerscentrum komt, blijven wij actief de plannen voor de PWA­ kazerne volgen.
Als stichting Bewonersplatform Gouda Noord, met een ervaren bestuur van betrokken bewo­ners, streven wij naar een breed draagvlak in de wijk, een heldere en objectieve communicatie, het afwegen van alle belangen en zorgvuldige besluitvorming. 
Wij zijn onafhankelijk, maar streven wel naar blijvend constructief overleg.

Jothijs van Gaalen 

Bewonersplatform Gouda Noord 
www.bewonersplatformgoudanoord.nl

26 opmerkingen:

Anoniem zei

Iedereen die een beetje kan rekenen, wist dat een AZC voor 10 jaar - gelet op alle verbouwingen die nodig zouden zijn - een mission impossible aan het worden was. Vooral tegen de achtergrond van fors afnemende instroom. Maar bij aanvang was dat al een weeffout; iets klopte er niet (waarom zo snel, op die plek, een besluit m.b.t. AZC? Politieke rancune naar de wijk?).

Inderdaad een opluchting. We zijn er veel tijd mee kwijt geweest, dat hele PWA circus, maar uiteindelijk komt met de tijd toch ook de wijsheid. Jammer dat GroenLinks het zo jammer vindt, kennelijk zien ze daar een AZC als politiek prestigeproject.

Anoniem zei

Jammer Theo dat je een reactie van het bewonersplatform opneemt. Er was een wijkvereniging! de gemeente 'projectleider' heeft alleen voor tweedracht gezorgd. Echt mismanagement. Grt Jaap

Anoniem zei

Ook in het persbericht van de gemeente is niet de houding te lezen dat het haar uiterste best zal doen om de belangen van de wijk te behartigen ten aanzien van de eigenaar van het pand. Bij voorbaat wordt alweer het voorbehoud gemaakt; het is niet van ons. Over participatie en een actieve inzet gesproken ten bate van de stad.

Toch ben ik blij dat er nieuwe kansen komen; en hoop ik dat de wijk Gouda Noord opgelucht kan ademhalen, en eens niet aan het kortste eind trekt. En daarnaast - dat de niet-vrijwilligers daar níet op worden aangekeken. Een ieder moet persoonlijke levenskeuzes maken; en het prijzen van vrijwilligers ten aanzien van anderen die zich niet voor vluchtelingen inzetten; maar andere zaken behartigen; dat geeft toch een wrange smaak in de mond.

In Gouda Noord zien we uit naar de eerste wijkbijeenkomst; en publieke openheid en genoegdoening voor herstel van vertrouwen.

Henri zei

Zand erover...... En wees duidelijk:

Moskee, AZC, het maakte me eigenlijk niet eens uit. Maar hier ben ik echt tegen.

Vanochtend heb ik al wat getweet over mijn belangrijkste argument (TEGEN) de stichting bewonersplatform Gouda Noord. Het is het woordje 'stichting'. Combineer dat met de woorden als 'ervaren bestuur' en je hebt tegenstanders. Zo gaat dat in Gouda Noord.


Een herhaling van zetten met alle risico's van dien. In combinatie met de bijna dwangmatige zoektocht om een nieuwe koper te ronselen ligt er op zijn minst een nieuwe soap op de loer.

De gemeente is helemaal niets verplicht, maar kan opnieuw snel fouten maken door de wijkbewoner te verwarren met de belanghebbende die in de buurt van de PWA woont; mogelijk het grootste gedeelte van de leden van het nieuwe bewonersplatform.

We hebben hier al een vereniging Gouda Noord zoals het hoort, een stichting bewonersplatform Gouda Noord dient, in een vertegenwoordigende rol, in deze wijk, met de nodige democratische argwaan bekeken te worden.Anoniem zei

Ik vind dat Henri een punt heeft en dat de drie belangenverenigingen niet de polarisatie van het Stadhuis in deze wijk moet voortzetten nu de kaarten weer open liggen allemaal.

De stichting bewonersplatform (nooit geweten dat dat is opgericht!!!!) heeft zich ook niet officieel voorgesteld aan de buurt en opereert mogelijk vooral achter de schermen?

Aan achterkamertjespolitiek hebben we van de drie verenigingen kennelijk intussen niets; laten de mensen in Gouda Noord nu gezamenlijk het bestuur herinneren aan openheid en vertrouwensherstel en samen optrekken als denktank ten positieve van de gehele wijk. En laten de mensen zich vooral niet uit elkaar laten spelen of zich schamen voor een eigen mening. Dat is pas echt een zwaktebod na jarenlang een rechte rug.

Anoniem zei

Als wijkbewoner wil ik nu eindelijk wel eens rust, en niet een derde controversieel project over de herbestemming PWA. Natuurlijk kan de gemeente op de bestemming invloed uitoefenen, hoewel dat theoretisch gezien moeilijk ligt. Dat mag echter geen belemmering zijn.

Interessant om de mening van het Bewonersplatform te weten, maar minsten zo interessant is, wat de visie van GNzhH is. Waarom Theo, identificeer je in deze duidelijk met het Bewonersplatform? Waarop is deze "voorkeur" gebaseerd?

Ben benieuwd naar een duidelijke stellingname van de nieuwe wethouder Communicatie. Er moet nl. hier rust komen. Daar hebben al die mensen met hun dagelijkse zorgen rond de economie, hun gezin en hun werk en sociale leven echt recht op!!!

Twee jaar politieke strijd en (media-) onrust is wel genoeg geweest...

Anoniem zei

Een nieuwe kans om de kazerne een zinvolle bestemming te geven Dank aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet bij de voorbereiding Asielzoekers en vreemdelingen in nood blijven onze zorg als naaste Laten we al Gouwenaars nu laten zien dat we open staan om mensen in nood te helpen ook al zal dat nu op een misschien kleinere schaal gebeuren

Anoniem zei

Geachte heer Krins,

Inderdaad, de overgrote meerderheid bewoners van de wijk Ouwe Gouwe haalt opgelucht adem dat het AZC in de PWA kazerne niet doorgaat.
Maar wat zal het College van B en W nu weer voor fratsen uithalen betreffende het in overleg gaan met de eigenaar van het pand om te bespreken wat de ideeën zijn rondom de toekomst van het gebouw. Dezelfde poppetjes staan nog steeds aan het roer en we weten allemaal met welke attitude zij te werk gaan.

De tijd is rijp om het bestemmingsplan van de PWA kazerne, gevestigd in een woonwijk met heel veel scholen, te wijzigen in het bestemmingsplan voor "wonen".
Daar heeft de wijk behoefte aan - woningen en/of appartementen voor 50-plussers en starters.
Ik doe een beroep op u en alle raadsleden om u hiervoor in te zetten.

Anoniem zei

Ter informatie in volgorde van oprichting.

http://goudanoord.nl/

http://www.goudanoordzoalshethoort.info/

http://www.bewonersplatformgoudanoord.nl/ (met een URL van het huttendorp; lijkt het)Anoniem zei

Jammer dat Lia Thorborg in AD Groene Hart weer een sneer uitdeelt aan Gouda Noord. Naargeestig.

Het draagvlak voor seniorenwoningen , De Ark en Gemiva; volgens vaste beloften van het stadsbestuureind 2013 is enorm groot. Dan is het veenbrandje snel geblust hoor!

Anoniem zei

Thorborg spreekt van een complot, van de beer die los is in Gouda Noord, van argwanende bewoners.

Leuk gebracht met een zogenaamde helikopterview vanuit haar ivoren toren.

Zou er misschien een goede reden zijn om argwanend te zijn? Geachte juffrouw Thorborg, ga eens op argumenten in van Gouda Noord. U kunt ook de door Jeroen gestelde vragen (vorige blog) eens beantwoorden, ipv. minachtend vage sentimenten te benoemen.!

T. de Krijger

Anoniem zei

Naargeestig artikel van Lia Thorborg over de bewoners van Gouda-Noord in het AD.

Adriana zei

Wat tovert de Burgemeesten van Gouda met het college nu nog uit d hoge hoed??????
Gouda Noort heeft nu wel genoeg voor de kiezen gekregen denk ik.
Ik blijf dit met gemengde gevoelens volgen.
En al die vrijwilligers die zich wilde inzetten voor het AZC kunnen nu in Gouda Noort aan de slag voor
de ouderen en anderen die hulp of aandacht nodig hebben en die zijn er genoeg.

Anoniem zei

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. - Gertraude Beese

Anoniem zei

Het ergste moet nog komen. - Schopenhauer

Anoniem zei

Schopenhauer: Het genie woont slechts één verdieping lager dan de waanzin.

Anoniem zei

Worden we filosofisch? :-D

"Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist".

David Ben - Gurion.

Anoniem zei

Ik ken Lia. Schrijft met een rode pen. Woonde zelf ook ooit in een oude buurt nu niet meer! Grt Jaap

Anoniem zei

Nou, nu weer tijd voor dat prachtige, oorspronkelijke plan!!!

Marianka Peters, Goudse Post (2/11/2016) verwoordde het weer heel mooi:

"Gelukkig is het eerdere plan voor ouderenwoningen en huisvesting van De Ark en Gemiva nog niet door de papiervernietiger opgevreten, dus wat mij betreft mag dit dossier worden afgestoft en gaat dit plan, dat wel op een breed draagvlak mocht rekenen, in de herkansing"

Jeroen zei

Als er al een naargeestig veenbrandtje woedt, is dat geheel en al aangestoken door de handelswijze van de Burgemeester en Wethouders!

Wat mij betreft komt het eerste plan De Ark/Gemiva en de seniorenwoningen nu weer op tafel. Dat had nu juist zoveel meerwaarde. Buurt staat daar nog steeds achter.
De overlap in cliënten van de Ark en Gemiva en de leerwerk plekken voor cliënten van De Ark bij de woningen. Licht huishoudelijk werk, de tuin op de bunker, koken voor de ouderen, een leuke eetcafé voor de wijk met als medewerkers cliënten van De Ark.

Die meerwaarde heb je niet bij de Clematislaan en bovendien staat daar nog niets vast.

Anoniem zei

Het is jammer, zoals eerder gezegd, dat het College zich vooral verschuilt achter het "eigenaarschap" van Rijksvastgoed. Wie zich een beetje informeert, weet dat het Rijk graag hoort van de gemeenten, welke ontwikkelingen zij voor zich zien, en bereid is tot samenwerking. Zeker als een locatie al zo lang leeg staat, zoals de PWA.

De grote vraag is nu of, en hoe, het College daarbij de wijk gaat betrekken. En hoe zij haar eigen rol en verantwoordelijkheid neemt. Ik heb er een hard hoofd in eerlijk gezegd. Een vos verleert niet zijn streken en dezelfde vossen als de laatste 2 jaar zitten nog in het college.

Een verbreding van het bestemmingsplan naar "wonen" zou het beste zijn. Tetteroo blokkeert dat tot nu toe.

Anoniem zei

Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal. - J. C.

Anoniem zei

Draagvlak blijft het belangrijkste criterium, en dat is er in Gouda Noord voor een nieuwe bestemming: ouderenwoningen, Ark, Gemiva. Dus wat is nog het probleem? B&W kan dan gewoon toestemming geven.

Er dient een zorgvuldige afweging van belangen plaats te hebben. Zie abbb (algemene beginselen van behoorlijk bestuur): o.a. zorgvuldigheidsbeginsel.

Het kan niet zo zijn dat 1 persoon alles tegen kan houden. Bovendien is wel gebleken dat met de wijk Gouda Noord rekening moet worden gehouden en niet te spotten valt. Ik ben benieuwd naar de inbreng van de nieuwe wethouders.

T. de Krijger

Anoniem zei

Misschien kan mevrouw Lia Thorborg een fijn promotiestukje schrijven ten bate van het welzijn van senioren in Gouda! Veel succes iedereen!

Anoniem zei

Waar is Zwarte Piet gebleven? Ik voel me gediscrimineerd!!!

Kan onze Lia hier een column over schrijven?

Mw. Tiggelur
Oosterwei
Zeer betrokken ex-Gouwenaar

Anoniem zei

Geen Azc, geen Gouwekerk: zie AD.
Hotel -en congrescentrum in Gouwekerk complex.

Interessant is de reactie van een lezer: "er is door bepaalde groeperingen hard aan gewerkt (nieuw links)".