Betrokken

Betrokken

zaterdag 29 oktober 2016

Vuilnisbelt Gildenburg


De laatste maanden worden we als raadsleden bestookt met mailtjes en foto’s over de rotzooi die ligt rondom de containers bij Winkelcentrum Bloemendaal.
Van alle kanten, ook door de ChristenUnie, is er  aandacht gevraagd voor dit probleem, omdat de situatie daar een regelrechte aanfluiting is en een verloederde indruk maakt.

Achtergrond

In 2014 zijn door de gemeente, de beheerder van het winkelcentrum, de winkeliersvereniging en Cyclus afspraken gemaakt.
Na verbouwing van het winkelcentrum kwamen bij de gemeente namelijk klachten van bewoners over de losse afvalcontainers van ondernemers die vaak langdurig op straat bleven staan omdat ondernemers individueel contracten afsloten met verschillende afvalinzamelaars die op verschillende tijden afval kwamen inzamelen.
In 2014 zijn er daarom afspraken gemaakt tussen de hiervoor genoemde partijen. Op grond van deze afspraken is rond het winkelcentrum een aantal extra ondergrondse containers voor restafval en plasticafval voor de ondernemers geplaatst. Verder is afgesproken dat de ondernemers papier en glas in de bestaande containers voor de bewoners mogen deponeren. 
Vrijwel alle ondernemers in het winkelcentrum hebben een contract met Cyclus voor het inzamelen van bedrijfsafval afgesloten. Bedrijven die geen contract met Cyclus hebben, maken deel uit van een (winkel)keten die het afval zelf verwijdert. Door deze afspraken is de situatie volgens de gemeente aanmerkelijk verbeterd.
De gemeente geeft daarbij wel aan dat het nog regelmatig gebeurt dat afval naast de containers wordt geplaatst met name op zaterdag aan het eind van de middag, ondanks het feit dat de meeste containers - aldus de gemeente - op zaterdag worden geleegd.

Vaker Legen 

Op zichzelf lijkt bovenstaande aanpak verdedigbaar, maar sinds de start in 2015 blijkt dat met regelmaat de containers overvol zijn en er bij diverse containers afval naast de containers wordt gezet. Daarmee lijkt de oproep van de bewoners gerechtvaardigd dat in ieder geval rond het weekend de containers vaker moeten worden geleegd of dat er meer containers moeten worden geplaatst. Dat laatste moet wel met oog voor de omgeving gebeuren, want teveel containers op één locatie is geen fraai gezicht.


Weerbarstig

Naar aanleiding van de klachten over deze locatie is er door de gemeente met de betrokken partijen overleg geweest om dit weerbarstige probleem op te gaan lossen.
Dit heeft er toe geleid dat er een extra container is geplaatst voor karton en wordt er nagegaan of containers die minder intensief worden gebruikt kunnen worden verplaatst.
Ook zal de gemeente waar nodig handhaven. Dat laatste is een belangrijke stap, maar of dat afdoende is moet ik nog zien.

Ook wordt aangegeven dat Cyclus de momenten waarop ze het afval inzamelt voor zover mogelijk heeft geoptimaliseerd. Het lijkt er echter op dat dit dus nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Er wordt door bewoners bijvoorbeeld geconstateerd dat bij het legen van de containers het voorkomt dat bepaalde containers worden overgeslagen.

Afgelopen weekend heb ik ook met verbazing naar de troep bij de containers gekeken en het moet nu - na bijna twee jaar overlast - toch echt een keer afgelopen zijn.
Namens de ChristenUnie zal ik aandacht blijven vragen voor dit probleem met de ambitie dat dit in 2016 definitief wordt opgelost.
Met dank aan Piet Meijer, bewonerscommissie Gildenburg

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo goed om aan te pakken. Dit verschijnsel beperkt zich echter niet alleen tot de Gildenburg. Bij andere ondergrondse containers tref je ook allerlei extra vuilnis aan zoals: olie, dakbedekking, een gasfornuis, banken, en ga maar door ... vraag maar eens wat cyclus bij bijvoorbeeld de Willem de Zwijger singel aantreft.

Anoniem zei

Beste Theo,

Waar in Gouda heeft onze gemeente met afspraken aan welke partij dan ook als het gaat om afstoten eigen verantwoordelijkheid het goed gedaan?
Gemeente reiniging werd cyclus, cyclus wordt ??Ganzewinkel?? Politie wordt Boa, zwarte piet wordt poppenkast, politiek en samenleving wordt anarchie??............

Theo Krins zei

Afvalverwerking blijft bij Cyclus. Alleen groenonderhoud gaat daar weg. Verder is mijn inzet dat onze samenleving toch heus democratisch blijft. Ik neem aan dat dit ook jouw wens is "Anoniem" :-)

Overigens waarom weer anonieme reacties? Reacties als bovenstaande kan toch gewoon met vermelding van je (voor)naam?!

Anoniem zei

Hoeveel foto's wil je hebben van Korte Akkeren Schopschijf?
Ben van Bommel

Gert van den Brink AA zei

Ik ken nog zo' n plek die er niet uit ziet. Rond de Sint en met name bij de toreningang wordt de toegang verpest door stinkende containers van de horeca-ondernemers. En dat bij de straks vernieuwde ingangvan één van de grootste troeven van Gouda.

Ook hier lijkt een aktie nodig

Anoniem zei

Hoeveel foto's wil je ontvangen van de Schopschijf en bijbehorend pleintje in Korte Akkeren?

Ben van Bommel

Piet Meijer zei

Heel begrijpelijke reacties, die ik hierboven lees. Echter in ons geval komt de troep hoofdzakelijk door het feit dat ondernemers hun bedrijfsafval in "publieke" containers mogen gooien. Op zich hebben wij daar helemaal geen probleem mee, maar dan moet de frequentie van legen wel omhoog of er moet anderszins een oplossing komen. Nu er een (lelijke) blauwe bovengrondse container is bijgeplaatst schijnt het beter te gaan. Maar als de verantwoordelijke instantie dan meteen weer gaat proberen e.e.a. minder te legen, dan is het weer bal.
Bovendien zijn de mensen in het algemeen soms ook te beroerd om om zich heen te kijken: men dumpt nu hun papier en karton voornamelijk in die blauwe bovengrondse container en als die vol raakt zetten ze het "gewoon" er naast; beide ondergrondse containers voor papier worden dan domweg niet (meer) gebruikt.

Rob zei

Sociale controle en mensen aanspreken op hun gedrag helpt ook. Niet alleen de gemeente, of een aangesteld bedrijf is verantwoordelijk, ook de vervuiler, en de omwonende kunnen helpen dit te beperken/voorkomen.

HansuitGouda zei

De discussie over het vuil dumpen bij de Gildenburg laait weer op, ook ik heb me met dit probleem bezig gehouden. En moet eigenlijk tot de conclusie komen dat er maar een goede oplossing is, het verplaatsen van de stinkende ondergrondse containers naar de andere kant van het parkeerterrein. Het plaatsen van dit soort containers zo dicht bij woningen is geen goed idee, het stinkt en is bovendien een zeer slecht onaantrekkelijk uitzicht voor bewoners en bezoekers. Dit samen met het regelmatig op tijd legen van de containers, en handhaving bij overtredingen kan het probleem oplossen. Iets anders gaat niet werken!

Laat de gemeente Gouda snel een plan van aanpak maken, maar ook de les leren dat het plaatsen van dit soort containers bij woningen en winkels en een buurthuis geen goed idee is!

Zie ook de antwoorden op de door de SP Fractie gestelde vragen.

http://www.thevandijks.nl/vuilc.htm

henri zei

Dat zou cool zijn!

In mijn beleving zou je kunnen starten met het oplossen van dit probleem door het inplannen van drie kleine 'veegrondjes'. Arbeidsduur ongeveer 1,5 tot 2 uur in de weekeinden, maximaal 100 uur per jaar. Dat is in mijn beleving de beste investering in het vastgelopen bestuursproces.
Op dit moment sta ik echt te popelen om een aanhanger te huren.(Kunnen we hier geen crowdfunding voor starten?)Omdat je zoiets, simpelweg het vuil ophalen, natuurlijk niet onbezoldigd kunt blijven uitvoeren, stoppen we er na verloop van tijd ook weer mee.

De combinatie van een bestuurlijke adempauze en hoogstwaarschijnlijk de terugkerende vervuiling na het staken van de extra veegrondjes, kan het vastgelopen bestuursproces mogelijk vlottrekken.
Een beetje 'duwen en trekken' dus. Als er genoeg steun is hier op het blog (rugdekking) , zal ik graag starten met de actie zoals hierboven beschreven. Via twitter stel ik Cyclus op de hoogte van mijn plan. Met name een reactie van de heren Krins en Weeber zou ik zeer op prijsstellen.

Gisteren hebben we al een leuke actie gedaan trouwens. Check https://youtu.be/0z0V0iOX154 voor de feelgoodvlog #vuilnisbelt #Gildenburg.
Graag hoor ik jullie reacties op dit zelfbedachte initiatief waarmee ik op een positieve en geheel eigen wijze wil bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,

Henri van Heffen

Anoniem zei

Beste Henri,

1. Ligt Theo's participatieladder (wellicht onterecht) op de vuilnisbelt?
2. Ligt het strategische communicatiebeleid van de wethouder van het CDA er ook?

Schopenhauer: "Het ergste moet nog komen."

T.R. Ras

Anoniem zei

Wat weer een bijzondere kijk op de wijk vandaag in het AD door Lia Thorborg...