Betrokken

Betrokken

zaterdag 26 september 2015

Waarom AZC in PWA Kazerne?


Deze week was de eerste inloopavond in de PWA Kazerne voor bewoners in verband de komst van een AZC.
Er was volop gelegenheid om met betrokken instanties het gesprek aan te gaan: COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), Vluchtelingenwerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) en gemeente Gouda. Het was vooral druk bij het COA en de gemeente.
Keuze college
Bestuurder Pieter Siebers van het COA moest vele vragen beantwoorden omtrent de locatie keuze voor de PWA. Zijn reactie op deze vraag is dat het COA het liefst een gebouw betrekt die in het bezit is van Rijksvastgoed en snel en eenvoudig is te verkrijgen. Ze vinden de PWA Kazerne mede om die redenen een goede keuze.
Hij bood de bewoners aan om met het COA een keer naar Utrecht te gaan om daar te zien en ervaren dat inpassing in een woonwijk prima gaat.
Op de vraag waarom niet eerst de stad en de raad is geraadpleegd was zijn reactie kort en krachtig: Dat is de keuze geweest van het college.
Andere locaties
De vraag die blijft staan is of er werkelijk geen andere gepaste locatie in Gouda is. Er staan namelijk talloze gebouwen leeg (Belastingkantoor, Verpleeghuis Bloemendaal en locaties in de Goudse Poort).
Ook de vraag waarom er niet is gekozen voor spreiding, zoals in Hilversum, is een vraag die bij bewoners leeft. Overigens gaat dat model wel uit van een grote centrale opvang.
Op de website van de gemeente Hilversum staat: “Het satellietmodel dat de regio voorstaat, bestaat uit een grotere opvanglocatie en een aantal kleinere locaties. In de grote opvanglocatie worden minstens 500 asielzoekers gehuisvest, in de kleinere ongeveer 200-300. Het COA stelt een grote opvanglocatie verplicht, wegens het zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten van mensen en middelen op één plek.”
Bezorgd
Heel wat bewoners klampten mij  aan en uitten hun bezorgdheid over de impact voor de wijk, waarbij wordt gevreesd voor overlast doordat asielzoekers gaan rondhangen en wellicht ook vrouwen en meisjes gaan lastig vallen. Op de radio werd deze week met betrekking tot het mogelijk lastig vallen door burgemeester Wienen, voorzitter van de asielcommissie van de VNG, gezegd, dat dit bij AZC’s niet aan de orde is
Burgemeester
Burgemeester Schoenmaker kreeg heel wat over zich heen en toen vertegenwoordigers van Gouda Noord zoals het Hoort (GNzhH) de druk richting hem opvoerden ontstond er een ronduit onprettige sfeer. Het lijkt me goed als het bestuur van GNzhH op korte termijn een keer een koffie met hem gaat drinken, zodat de lucht wat kan opklaren.
De burgemeester maakte duidelijk dat hij zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen, al is het opmerkelijk dat volgens de Volkskrant hij het volgende gezegd heeft : “We hebben gezegd: liever niet, maar we beseffen dat het moet.”
Deze uitspraak vraagt om een nadere toelichting, omdat hij ook ruimte had kunnen vragen om eerst met de raad te overleggen en met bewoners rond de PWA het gesprek aan te gaan. Ook had hij het COA kunnen voorstellen om alternatieve locaties te gaan bekijken alvorens een voorkeur uit te spreken.
Hoe nu verder?
Wat de ChristenUnie betreft zijn asielzoekers welkom in Gouda omdat wij als gastvrije gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Ten aanzien van het proces en de locatie keuze leven nog wel de nodige vragen en binnenkort zullen we als raad met het COA het gesprek aangaan en waarschijnlijk komt er ook nog een gelegenheid om ons als raad uit te spreken.
Verder zullen de bewoners actief betrokken moeten worden bij het verloop van het proces. Vicepremier Asscher zei tijdens de wekelijkse persconferentie deze week daarover iets belangrijks: 
‪Als er een besluit is genomen dat democratisch gelegitimeerd is, wat jou niet bevalt, dan zul je daarmee moeten omgaan. Maar het is wel belangrijk dat dat op de goede manier tot stand komt, dat er goed geluisterd is, dat er een open overleg is geweest. Als dat zo is, dan weten we allemaal dat je je moet neerleggen bij dingen die je niet leuk vindt"
Het is dus belangrijk dat we een glashelder verhaal kunnen laten horen richting de stad omtrent de definitieve keuze en de noodzaak om al dan niet op één locatie in Gouda te zijn gevestigd en de bewoners op een open en constructieve wijze bij het proces worden betrokken.

Alleen dan kunnen we aan de bewoners vragen om begrip te hebben en oproepen om met elkaar de schouders eronder te zetten om asielzoekers een goede periode te laten hebben in onze mooie en gastvrije stad.

84 opmerkingen:

Anoniem zei

Hallo Theo,

Mensen moeten ergens onderdak krijgen, dus
de PWA kazerne is een goede locatie en ook nog
eigendom van het rijk. Mensen die jou aanklampen
uit zorgen over de impact voor de wijk, zijn hypocriet.

In Gouda Oost is helemaal geen discussie gevoerd met
de bewoners over huisvesten van Marokkanen,
zelfs het plaatsen van een oude schuur, die naast de moskee is geplaatst,
heeft men niet overlegd met de bewoners. Dus mensen
van Gouda Noord, niet zeuren, jullie worden over alles
en iedereen geïnformeerd en wees eens een beetje
gastvrij naar mensen toe, wier levens worden bedreigd.
Over een aantal jaren is de boel weer veilig in het MO
en trekt men met duizenden en tienduizenden weer terug
naar de landen van herkomst, maar dat geloof ik niet.

Anoniem zei

Wat een rare reactie hierboven: omdat in Gouda Oost ook besluiten tot stand zijn gekomen zonder burgers te betrekken, moet dus de rest van Gouda ook maar op die manier wanbestuur ondergaan? Laten we liever samen optrekken.

Verder een afgewogen verhaal Theo. Goed bestuur van een gemeente gaat over vertrouwen en verbinding met je inwoners. Er zou na alle "PWA ellende" een inspanning gedaan worden door het college om te beginnen met herstel daarvan. In plaats daarvan zaten ze binnen een week met het COA te overleggen, kreeg niemand (ook de raad niet) daar iets van te horen, en in september lag er ineens een "ja" van het college voor een AZC op de PWA locatie. Terwijl daartoe geen enkele noodzaak bestond; er is immers een jaar (!) de tijd om afspraken met het COA verder uit te werken.

Het college heeft de vlucht naar voren gekozen, maar het COA heeft hen daar niet toe gedwongen. Hier dient een fatsoenlijk democratisch debat over plaats te vinden. Want bewoners zijn niet per definitie tegen opvang van vluchtelingen, ook al bleken diverse leden van BenW dat te denken op de info avond. De impact van een AZC van 500 op een kleinschalige woonwijk is erg groot. Dat is niet te vergelijken met Utrecht (4e stad van NL) en Kanaleneiland (wat voor de komst van een AZC al een officiële probleemwijk was).

De roep om kleinschalige en tijdelijke (!) opvang was groot op de info avond. Het gemeentebestuur heeft een zware verantwoordelijkheid naar haar eigen inwoners en in plaats van (zoals m.n. Tetteroo deed) alleen college te geven waarom het zo moet, zouden ze voor de verandering eens kunnen luisteren naar hun eigen inwoners.

Anoniem zei

Weer een knokpartij met 50 man in AZC Overberg.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/extra-bewaking-azc-overberg-na-knokpartij

Dan voel je je lekker veilig als je kinderen naar de tennisclub of school stuurt.

Zo laat het gemeentebestuur zien dat ze veel om de kinderen in de buurt geeft.

Het is eigenlijk wel treurig dat een aantal van het gemeentebestuur niet tot een normale weloverwogen oplossing komt en inziet dat plots een AZC in een wijk neerzetten tot overbelasting leidt.

Een gemeentebestuur hoort een reflectie van wijzen te zijn die het belang van de wijk goed afwegen en niet op elke mediahype willen meevaren. In het bedrijfsleven gaat het er anders aan toe: dan vragen aandeelhouders: 'Willen degene die verantwoordelijk zijn voor dit beleid hun positie ter beschikking stellen?'

Nogmaals jammer dat er weinig rekening gehouden wordt met de belangen van de (kwetsbare) kinderen in de buurt.

Wat is er nu belangrijker, korte termijn denken van bepaalde politici of zorgen dat kinderen veilig in de wijk kunnen opgroeien?

Hans Noman zei

Beste Theo,
Goed verhaal. In de media lees je meestal de mensen die het hoogste woord hebben. Van de zwijgende meerderheid hoor je niets! Dat is met het AZC ook zo. De discussie staat in de krant, omdat dat de mensen zijn die komen. Als het COA de Goudse hulpverleningsorganisaties en bewoners betrekt in hun uitvoering, komt het allemaal best goed. Er zal best wel een keer iets voorvallen, maar dat kan overal gebeuren.
Laten wij gezamenlijk onze schouders er onder zetten, dan komt het helemaal goed!

Anoniem zei

Burgemeester Jos Wienen van Katwijk heeft nog niet gelijk, omdat hij voorzitter van de VNG commissie asiel is.
In zijn eigen stad wordt een raadslid voor xenofoob uitgemaakt, omdat hij op puur zakelijke en inhoudelijke gronden bezwaren heeft tegen een permenant AZC: http://www.kieskatwijk.nl/2015/04/teleurstellend-debat-over-permanent-azc.html

Bestuurders als Wienen hebben er een handje van om terechte zorgen van bewoners weg te redeneren. "We zullen het nog eens uitleggen", dar kaliber. Maar de mensen zijn niet gek en je moet ze ook niet voorspiegelen dat en AZC nergens tot problemen leidt, omdat dat simpelweg gewoon niet klopt. In Enschede was een voormalig medewerker van een AZC die aangaf dat wat in de media komt qua hommeles, slechts het topje is van de ijsberg.

In menselijk opzicht is het ook niet goed om zoveel vluchtelingen dicht opeen te pakken in de PWA. Dat is bijna vragen om problemen, met zoveel verschillende geloven, culturen en leeftijden. Dit terwijl andere, rijkere gemeenten in Zuid Holland (Gouda is vrij arm) vergenoegd toekijken en niks doen, of hooguit voor een paar maanden misschien een sporthal openstellen voor noodopvang. Het het COA maar verklaren dat 500 "klein" is, voor hun efficiency begrippen. Dat is hun Haagse logica, wij hebben in Gouda onze eigen verantwoordelijkheid voor goed bestuur en zorg voor inwoners, waar serieus aan gewerkt moet worden.

Anoniem zei

Beste anoniem 13.42. De wijk was al overbelast voordat de plannen werden gepresenteerd, door de spanning een jaar lang is er extra druk op de wijk gezet, en blijkens deze genuanceerde blog van Theo is de toestemming door BGM en College ook nog eens op niet-rationele gronden gedaan.

Mevrouw Van Eersel voelt het goed aan. Het kan niet zo zijn dat het gevoel van veiligheid in een wijk (verder) wordt aangetast.

Overigens is het me ook opgevallen dat het bij voorbaat nodig is veiligheidsmaatregelen te nemen waar een AZC komt. Dat geeft ook te denken.

Verder kan ik hierin de vice-premier goed volgen. Een democratisch besluit is gedragen door de bevolking.

De opmerking van de eerste reageerder klinkt bitter en riekt naar wraak. Dat vind ik ernstig en bovendien ongepast naar bewoners van Gouda Noord.

Ondertussen kan ik me goed begrijpen dat de bewoners van Gouda Noord een beetje moedeloos worden van niet gehoord worden en een burgemeester die zegt dat we niet zo negatief moeten doen.. Het is namelijk niet zo leuk steeds in de verdediging te worden gedrongen.

Anoniem zei

@Hans Noman, de zwijgende meerderheid in NL is het grotendeels eens met Geert Wilders. Dus daar zou ik maar niet naar verwijzen ter onderbouwing van uw standpunt dat u het allemaal geen probleem vindt.

En was u soms bij de informatieavond? Ik wel, en daar waren echt niet alleen maar mensen die "tegen" waren, er waren veel mensen met terechte zorgen over de impact, over de omvang, over waarom deze locatie, waarom een permanent AZC en geen tijdelijke opvang.

Anoniem zei

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/9/De-grens-van-de-Europese-solidariteit-is-bijna-bereikt-2689492W/

Anoniem zei

Pfff, worden jullie nou niet heel erg moe van die negativiteit die jullie tentoonspreiden?

Anoniem zei

Er zijn een aantal interessante zaken aan de gang. De burgemeester heeft in AD Groene Hart gezegd dat het Ja, míts is. Er is dus nog geen definitief besluit. Verder zijn er allerlei vragen die ik heb die ik aan mensen die ik hoogacht zal voorleggen.

Het is goed om te lezen dat er waarschijnlijk een raadsdebat zal volgen, en dat er maar grondige feitelijke vragen gesteld zullen worden waarbij niet alleen een kosten-baten analyse wordt losgelaten. Asielzoekers zijn mensen, en bewoners Gouda Noord zijn mensen. Zo horen we allemaal behandeld te worden. Dat is wel de minste eis die mag worden gesteld.

Er zijn vast creatieve manieren om met de situatie om te gaan, en na de eerste emotionele reacties met beide benen op de grond alle voors en tegens op een gezonde manier af te wegen. Ik wens de raad veel wijsheid toe.

Overigens interessant de suggestie / het feit dat het College eerder debet zou zijn aan deze situatie dan de BGM.

Anoniem zei

Beste anoniem 17.28. Uw verzuchting hangt een beetje in het luchtledige en geeft een zure framing aan reageerders met oprechte vragen en zorgen. Beetje jammer...

Anoniem zei

Wat lijkt nu het resultaat te worden?
Woonkamers en badkamers worden afgebroken in Verpleeghuis Bloemendaal vanwege een komende invulling en die worden 2 kilometer verderop weer opgebouwd.
Zo logisch is nu ons openbaar bestuur. Belastinggeld over de balk.
Gratis geld in Gouda is er dus genoeg!

Anoniem zei

De gemeente zou 675,00 per maand per asielzoeker kunnen vangen vertelde iemand. Als dat zo zou zijn zou het ook gewoon een kille berekening van Wethouder De Laat kunnen zijn. En net als in het vorige dossier is het ook de vraag wie de afbraak en ontmanteling van de atoombunker (als dat al kan) gaat betalen.

Anoniem zei

Theo, ik heb begrepen dat het COA erg aandringt, ook als er nee gezegd wordt.

Feitelijk mag het niet zo zijn dat een COA dat erg aandringt, en natuurlijk met een mooi verkoopverhaal komt (er zijn belangen tenslotte) de vrije! keuze van bewoners en een stad zou moeten zijn..

Anoniem zei

heeeeeeeeeeeeeeeeeeee. zaten er eerst maar 300! militairen hooguit! en vaak niet allemaal tegelijkertijd in de kazerne?

Anoniem zei

Geachte raadsleden.

Afgelopen maandagavond was Radio 1 op Straat in Den Haag. Daarbij werd het onderwerp van de dag besproken, en bleken vooral de kaders te ontbreken voor de opvang van de voortdurende stroom vluchtelingenkinderen. De Rijksoverheid genereert een probleem, heeft nog geen toerusting voldoende verzorgd (COA lijkt wel een toverwoord in deze uitzending) en ineens worden er door heel Nederland mensen "gedumpt" Heftig!

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-09-21/20:00

Anoniem zei

Beste schrijver Anoniem, 26/9, 19.22 uur.

Bij deze sluit ik me graag bij uw woorden aan !

Er moet me nog iets van het hart. Met stijgende verbazing ervaar ik, als gewone bewoner uit Gouda Noord, al maandenlang dat het ons als bewoners van deze wijk bijna kwalijk genomen wordt dat we voor onze belangen opkomen, terwijl die belangen al een jaar lang zeer duidelijk in het geding zijn.

Dat doet me echt pijn...

Anoniem zei

Beste anoniem 27/9 8.17...

Ik kan me uw woorden en gevoelens goed voorstellen. De bejegening, uitsluiting door sommigen van onze gevoelens, voorkeuren en emoties - waarvan dan gedaan wordt alsof het niet bekend is - vind ik ook stuitend en doet me geen goed. Ook de ronduit ondemocratische behandeling, of het proberen te stoppen van argumenten alsof ze niet ter zake doen vind ik opvallend over deze kwestie. Ondertussen wordt van de wijk verwacht om mee te veren, mee te werken, en in te stemmen met plannen waarom we niet hebben gevraagd. Een zeer vreemde gewaarwording.

Er was onlangs een uitzending van Gouwestad Radio Machiavelli waarbij GBG leider Jan de Koning inzake deze kwestie verstandige woorden sprak. Dat is de moeite waard terug te luisteren. Voordat er iets gaat gebeuren moet er naar iedereen geluisterd worden.. En het ziet ernaar uit dat zelfs het aankomend burgerraadslid van de PvdA wel aanvoelt dat het College zichzelf opnieuw overspeeld.

Een week geleden; uitzending gemist: http://www.gouwestad.nl/gemist/audiopopup/radiogemist.html

Anoniem zei

26 september 23:22 geeft het goed weer. Ons bestuur is niet logisch. Of het nu landelijke besluitvorming is of lokaal doet er niet toe; er zijn prima locaties voorhanden en er wordt door het COA een locatie gekozen die eerst voor veel geld verbouwd moet worden. En vanwege die verbouwing moet het AZC er van het COA dan weer minimaal 10 jaar zitten (althans dat zeggen ze), anders halen ze de kosten er niet uit. Snapt u het nog? Het is gewoon vestzak-broekzak bij de Rijksoverheid, minister Blok is hiermee ook van een "probleem" verlost (leegstaand Rijksvastgoed), maar de PWA locatie is natuurlijk niet gratis.

Wat we hier lokaal nu mee moeten?
1: vooral niet de problemen van het COA, dat kennelijk geen zin heeft om fatsoenlijk locatie onderzoek te doen in Gouda, vooral niet overnemen. Ja, ook in Gouda kunnen we vluchtelingen opvangen, maar we laten ons niet de voorwaarden van het COA dicteren. We hebben hier zelf ook voorwaarden. Zoals kleinschaligheid, inpasbaarheid, tijdelijkheid.
2: het gemeentebestuur heeft een eerste verantwoordelijkheid naar de eigen inwoners. Daartoe dienen alle feiten op tafel, en dat is nog zeker niet het geval. Ik snap werkelijk niet waarom sommige raadsleden alleen maar enthousiast reageren, geen enkele vraag stellen, en zeggen dat het verder aan het COA is. Hoe kun je zo pertinent de verantwoordelijkheid voor goed bestuur van je stad uit de weg gaan? Weten ze al wie hier komen, voor hoe langs wat de financiële gevolgen voor Gouda zijn (als financieel zwakke stad), en niet in de laatste plaats de gevolgen voor de wijk Gouda Noord?
3: hoe dan ook heeft het college van BenW een probleem met een grote woonwijk in Gouda, waar vertrouwen ontbreekt dat dit besluit "zonder rancune" is genomen. Mensen slapen slecht in de wijk, hebben grote zorgen dat nu weer een dramatisch proces zich gaat volstrekken, zien hun wijk compleet veranderen door de mogelijke komst van een AZC. Na alles wat gebeurd is, kunnen deze bewoners niet genegeerd worden en dat dreigt nu toch te gebeuren, de eisen van het COA over omvang, duur en locatie staan centraal en niet de feitelijke beleving van issues in de wijk en oprechte zorgen die leven.

Anoniem zei

De lokale PvdA fractie zou toch ook moeten luisteren naar Asscher, die het goed verwoordt. Wat van grote invloed is op een stad, dient gewoon onderwerp van politiek en publiek debat te zijn. Je hoort dan als politicus niet je eigen rol weg te redeneren door op formele procedures of bevoegdheden van bestuursorganen te wijzen. Het COA wil in goed overleg met gemeenten AZC's verstigen, dat geeft gemeenten dus de ruimte om alle pro's en contra's integraal te wegen. Uitkomst daarvan kan ook zijn dat binnen Gouda geen geschikte locatie voor een AZC van door het COA gewenste omvang is.

Dat neemt niet weg dat Gouda op welke manier dan ook een bijdrage KAN leveren aan het vluchtelingenvraagstuk.
Overigens: ik vind het niet netjes hoe de Rijksoverheid de problemen momenteel "dumpt" bij gemeenten. De EU en Nederland gaan over het asielbeleid en ze slagen er niet in om de massale immigratiestromen in goede banen te leiden. Ze kijken machteloos toe, alsof er niets aan te doen valt, maar dat is echt onzin - het schrijnende gebrek aan oplossingen speelt nu alleen maar de PVV in de kaart.

De gemeenten mogen vervolgens hun barmhartigheid laten zien, en we hebben nog geen idee waar dit toe gaat leiden. Het kan heel goed zo zijn dat dit nog maar het begin is van een enorme stroom economische en politieke immigranten.

Anoniem zei

Waartoe leidt deze oneindige stroom vluchtelingen die persé naar Duitland, Nederland e.d willen?
Is de overheid er ook niet om haar eigen burgers te beschermen?
Hoe naïef zijn we?

Anoniem zei

De PvdA landelijk staat achter het goed betrekken van inwoners bij komst AZC, ook qua timing, de omvang en de locatie:
http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4150837/2015/09/27/Samsom-opvang-vluchtelingen-beter-verdelen-over-gemeenten.dhtml

Ben het wel eens met Samsom dat het onrechtvaardig is dat arme gemeenten (zoals Gouda dus) meer vluchtelingen opnemen dan rijkere. De laten moeten evenredig verdeeld worden tussen gemeenten en zeker de daadkrachtigere kunnen meer doen!

Daarnaast moeten, als Gouda iets wil doen, de lasten in Gouda zelf evenwichtig verdeeld worden. Gouda Noord wordt nu duidelijk overvraagd. Namens Gouda Noord, dank Diederik Samsom voor deze steun in de rug!

Anoniem zei

Beste Theo, bestuur van het CU, Anna van Popering, Thera de Haan en anderen.

Vandaag ben ik enorm geschrokken van de berichten over kindbruiden die worden "geïmporteerd¨. Daarin ben ik denk ik niet de enige.

Ook de berichten over over mannen die rondhangen, meisjes, vrouwen en jongens verkrachten hebben een enorme impact op het "gesprek van de dag".

Er komen steeds meer zorgen naar buiten rondom de opvang van asielzoekers naar buiten, en iets héel anders - ben eigenlijk ook enorm benieuwd waarom het pand niet in de vrije verkoop is gegaan zoals de stad Gouda nadrukkelijk was verzekerd. Hoe kan dat worden uitgelegd aan de buurt?

Groetjes.

Anoniem zei

het lijkt er sterk op dat het COA zich én overal opdringt, en niet persé in staat lijkt te zijn de boel goed te regelen... denkt de stad Gouda daadwerkelijk dat het dat aankan?

http://democratischzaanstad.nl/site/gemeente/224-het-coa-herhaalt-gerommel-zaanstad-ook

Anoniem zei

wordt er bij een raadsdebat ook eerlijk gekeken naar het plaatselijke verdringingseffect?

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/hallo_nederland_u_wordt_vervangen.html

Anoniem zei

Christenen leven niet zeker in Duitse AZC's.

http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4151279/2015/09/28/Kans-op-geweld-tegen-christen-in-azc-is-100-procent.dhtml

Weer geweld in Duits AZC

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/9/Weer-geweld-in-Duits-asielzoekerscentrum-ditmaal-in-Dresden-2693741W/?masterpageid=158493

Anoniem zei

Xenofobie of Oikofobie ?

(Oikofobie = angst voor het eigene)

Zie o.a. www.bol.com, zeer interessant boek:
Thierry Baudet: Oikofobie

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties tot nu toe!
Wij delen de zorgen rond de gebeurtenissen in de AZC's en zullen dit meenemen in de verdere gesprekken die we hebben.

Anoniem zei

Dank Theo..

Klaas Dijkhoff voelt er (nog) niet voor religiescheiding toe te passen in AZC's en " je hoort je aan de regels te houden". Ik ben het daar principieel mee eens, alleen als de praktijk anders blijkt, dan importeren we problemen die de a-religieuze staat ook niet kan oplossen. En ja, je dwingt christenen toch ook niet naar de moskee te gaan, of andersom?

Zo dicht op elkaar kan dat (gezien verplicht in zo'n kleine omgeving bij elkaar wonen) nogal wat frictie veroorzaken. Daar hoef je geen profeet voor te zijn.

Trouwens goed nieuws dat Europa op de Middellandse Zee althans de mensensmokkel wil gaan aanpakken.

Anoniem zei

Theo, hierover maak ik me ook zorgen.

Omdat nu een pand is toegewezen aan het COA (gaan gemeenten eraan verdienen?? volgens de NOS wél mogelijk) gaat het opnieuw ten koste van seniorenwoningen ben ik bang en in Denemarken gaat het bij sommige gemeentes zover dat eigen voorzieningen moeten gaan sluiten. Ook in Gouda zouden statushouders mogelijk de plek verdringen van eigen inwoners. Is het bekend hoe dat zit, en zo nee; kan dat openbaar worden gemaakt?

"Burgemeester Johansen (Conservatieven) duidde aan dat een meerderheid van de gemeenteraad zojuist een sluitende begroting had vastgesteld, waarin men ongeveer 5,5 miljoen euro had bezuinigd. Daarvoor moest een school gesloten worden, bovendien werd er bezuinigd op het busvervoer, de zwemlessen en de verzorging van bejaarden."

http://journalistenwatch.com/cms/sarahs-welt-daenemark-muss-leistungen-wegen-einwanderungszunami-kappen/

Is het trouwens waar dat er aan Gouda is gevraagd voor een noodopvang (tentenkamp) te zorgen, en dat het COA eigenlijk helemaal niet persé heeft aangedrongen op een plek voor 10 jaar vast, maar dat het een eigen idee is van het stadsbestuur. Dat verhaal gaat rond. Dan wordt het wel een heel wrang verhaal allemaal. Mensen met de baantjes die op hoger niveau willen scoren, wellicht?

Anoniem zei

Dank Theo, maar wat bedoel je met "de verdere gesprekken die we hebben"?
Spreekt de raad hierover ook nog in openbaarheid of alleen achter gesloten deuren?

Het valt op dat juist partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum, zoals PvdA en GroenLinks, ervoor pleiten om meer naar bewoners te luisteren als het gaat om de vestiging van een AZC. Dus niet alleen over de uitvoering, maar ook in de planvorming. Diederik Samsom heeft dat gezegd bij Buitenhof: hij riep raadsleden en wethouders op om omwonenden te betrekken bij de vormgeving, de timing, de omvang en de locatie van de vluchtelingenopvang. Daar is ook ruimte voor, want het COA dwingt gemeenten niet.

GroenLinks pleit vandaag in Trouw voor kleinschaliger asielopvang, eerlijker over gemeenten verdelen, minder rigide opstelling COA, democratischer proces. Ook SCP directeur Kim Putters (tevens PvdA) benadrukte democratisch gehalte dat nu te laag is, zo ook Asscher.

Kortom. Dit gaat niet over voor of tegen. Er wordt vaak een karikatuur gemaakt van mensen die zorgen hebben bij een AZC (evenzo van voorstanders). Dit gaat over het feit dat bewoners inspraak moeten hebben over ontwikkelingen in hun omgeving die grote impact hebben. Dan zal er ook meer draagvlak zijn. Dus echt invloed, niet een beetje meepraten over wat beheersvoorwaarden. Gouda kan hier laten zien, hoe het anders kan.

Anoniem zei

@ 30/9 11.15u anoniem. Iedere keer in de verdediging te worden gedrongen, voordat je ook maar iets gezegd hebt, is een wrange situatie, inderdaad.

In feite zou een volksraadpleging moeten plaatsvinden, omdat het de hele stad aangaat. En dan op een manier dat mensen anoniem hun stem kunnen uitbrengen; gezien de privacy van opvattingen.

Ineke van Beijnum zei

Als het vluchtelingen betreft die een status hebben, dan zullen ze doorstromen naar eigen woonruimte. Zouden er geen 500 huishoudens in Gouda gevonden kunnen worden, die hun zolderkamer willen verhuren aan het COA? Dit om asielzoekers tijdelijk te huisvesten op een persoonlijke en gastvrije manier. Zoals vroeger 'in de kost'. Dan weet je zeker dat ze welkom zijn en belast je mensen die bezwaar hebben er niet mee.

Natuurlijk is hiervoor voorlichting en begeleiding nodig aan de kostgevers. Maar het is waarschijnlijk goedkoper dan ze huisvesten op een onwelkome plek. Dat is vragen om problemen...

Anoniem zei

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/9/Duitse-zorgen-90-procent-asielzoekers-heeft-uitkering-nodig-2695197W/?masterpageid=158493

90 procent van de Duitse asielzoekers hebben een uitkering nodig. Het is een kwestie van tijd. Het is toch onbegrijpelijk dat Tetteroo zwaardvecht met het juridisch kader in plaats van dat hij een keer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen achterban in de stad. Wie heeft er nu op hem gestemd?

Mensen in Gouda of vluchtelingen in Syrië en Eritrea?


Anoniem zei

Grote vechtpartij in AZC Drachten.

http://www.lc.nl/friesland/grote-vechtpartij-in-azc-drachten-19124693.html

DRACHTEN - In het azc in Drachten is woensdagavond een flinke vechtpartij uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de politie gingen enkele tientallen jongeren met elkaar op de vuist.

Anoniem zei

Beste Ineke,

Het is goed om optimistisch gestemd te zijn, en de PWA_kazerne is inderdaad te veel omstreden. Daarnaast is het goed te beseffen dat Syrische mannen weliswaar gevlucht kunnen zijn voor het extreme geweld van IS, maar dat er ook mensen kunnen zijn die namens IS gezonden zijn. Daar moet heel de stad door onder dreiging van terreur komen te leven. Laten we niet naief zijn.

Het Gatestone - Institute heeft een interessant artikel: Integratie is onmogelijk met "bulkasielopvang".

http://www.gatestoneinstitute.org/6614/germany-sharia-refugee-shelters

Anoniem zei

Dagelijks komen er tot 10.000 vluchtelingen http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/rekordzahlen-im-september-taeglich-kommen-bis-zu-10-000-fluechtlinge-13829653.html

Geweld in AZC Hamburg met gereedschap
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fluechtlingsunterkuenfte-in-hamburg-drei-grosseinsaetze-der-polizei-a-1055743.html

Anoniem zei

Met dank aan "moeder" Merkel "schaft der Polizei" in Deutschland es nicht tegen het geweld in de AZC's. Het wordt meer dan tijd dat VVD en Klaas Dijkhoff de waanzin van de instroom in dit land stoppen. Tenzij dat zij Nederland zelf de oorlog willen verklaren. Dan moeten ze vooral zo doorgaan. Ten koste van de relatieve veiligheid die Nederland nog heeft. Gruwelijk.

Anoniem zei

Aan Ineke van Beijnum.

Ik zou graag willen dat uw idealen haalbaar zijn. Maar, eerlijk is eerlijk, ik denk dat het niet zo is. Dat is m.i. geen kwestie van in negatieve sentimenten blijven hangen, maar de realiteit.

Vanuit die realiteit als basis, zullen we in Gouda ongetwijfeld tot creatieve oplossingen gaan komen ! Makkelijk wordt het niet...

Anoniem zei

Ook in België grote verontrusting.

http://www.clint.be/actua/open-brief-van-ongeruste-mama-naar-de-belgische-politiek-gaat-viraal

Anoniem zei

AD meldt:

Vluchtelingen bestormen (goed georganiseerd) Kanaaltunnel !

Anoniem zei

@ anoniem 7.58

men mag niet hardop zeggen dat men bevreesd is voor de invasie; maar ondertussen staan al die mensen die de invasie binnenhalen toe dat de burgerij die het gevaar ziet aankomen ook onder de voet gelopen wordt. Vreemd ook met allemaal krachtige mannen tussen de 20 - 40 dat de mensen bang zijn. Heel vreemd.

De capitulatie in 1940 heeft 5 dagen geduurd. Mark Rutte heeft ons binnen drie zonder slag of stoot overgegeven. Want Angela Merkel. En altijd maar die lege grijnzende glimlach. Een ... die het land moet lijden. Zonder inzicht zonder daadkracht.

De mensen zullen zeggen "vrede, vrede en geen gevaar". Geloofd het niet.

Anoniem zei

Religieus-economische vluchtelingen, die op ons geld uit zijn, op ons bezit.

In plaats van dat Europa erkent dat er oorlog tegen hen wordt uitgeroepen.

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4155628/2015/10/03/Vluchtelingen-bestormen-Kanaaltunnel.dhtml

Anoniem zei

Opnieuw matpartij in AZC Drachten.

Volgens getuigen is mogelijk ook geschoten, meldt Waldnet. "Verder was er veel geschreeuw, werden automobilisten belaagd door een omringende groep die over de wegen naar tegemoetkomend verkeer rende en er werden fietsen op straat gegooid," aldus een getuige.

De politie kwam met 15 auto's, politiehonden en twee motoren ter plaatse.

http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/49495/Opnieuw_onrust_door_asielzoekers_Drachten.html


http://www.telegraaf.nl/binnenland/24570801/__Weer_vechtpartij_bij_azc_Drachten__.html

Anoniem zei

Absoluut zeer onverstandig om 500 mensen bijeen te zetten op PWA locatie (overigens geen echte kazerne maar een kantoor complex!).
Zoals we nu al volop in Duitsland zien en in NL ook in toenemende mate, leiden dergelijke aantallen tot spanningen, vechtpartijen, onrust. Uitgerekend GroenLinks (landelijk) pleit nu - zeer terecht - voor kleinere schaal van asielcentra en minder rigide opstelling COA hierbij. Is beter voor integratie, aldus GL, laat ik het hier eens met ze eens zijn! Nu het lokale GroenLinks nog...

Ook de VNG komt met een dergelijk pleidooi. De tijd is dus rijp om een discussie over schaal en omvang te voeren in Gouda. Het opvangen van 500 moet kunnen, maar dat hoeft 1) niet structureel en 2) niet allemaal op de PWA locatie, middenin een woonwijk.

Tja en wat betreft uitspraak burgemeester "liever niet": erg bijzonder inderdaad. Het COA dwingt gemeenten niet om te slikken of stikken en zal ze zeker bedenktijd geven. Waarom die niet genomen en eerst overleg in de stad voeren? Of bijzonder naïef, of het is rancune naar de wijk Gouda Noord, of er is sprake van grote druk vanuit het kabinet en ihbz VVD richting burgemeester geweest om vooral snel ja te zeggen.

Anoniem zei

Er gaan al verhalen rond (bron college van BenW) dat de 500 niet het max zal zijn, maar zo'n 575-600. Hoe dan ook moet dit soort onzin gestopt worden. Ik weet zeker dat COA snel zal willen en kunnen uitbreiden, dus vastleggen dat dit niet gebeurt!

Ook de max duur van 10 jaar (erg lang, en wie gaat dan verdere verlenging stoppen?) roept vraagtekens op.

Overigens Samsom (PvdA) wil inspraak mensen op komst asielcentrum, maar zijn lokale fractievoorzitter wil alleen naar mensen luisteren voor zo er dit binnen haar "kaders" valt. Toch nog eens goed de woorden van Samsom bestuderen, mevrouw Suijker, die had het over meer dan meepraten over wat randvoorwaarden alleen!

Anoniem zei

Mevrouw Suijker vind het fatsoenlijk om het AZC op te openen. Na haar houding ten aanzien van de wijk afgelopen jaar kan ik alleen maar vaststellen dat het een gotspe is dat deze mevrouw die woorden in haar mond neemt. Ook in Gouda wordt PvdA met de dag ongeloofwaardiger, en de voeling met de gewone man en de wijk is compleet verdwenen; van vertrouwensherstel is geen sprake, integendeel. Maar al te graag regeert men vanuit de hoogte, zonder rekening te houden met het gepeupel. Inderdaad, de middeleeuwen keren terug.

Het is vreselijk om mevrouw te horen spreken; maar goed ze zei al eerder dat zij een coach nodig had. Het wordt tijd, denken we.

En verder: mogelijk is dit al gemeengoed in Gouda. Er kan nog meer bij!!! http://nieuws.tpo.nl/2015/10/01/duitse-vluchtelingenfamilie-weigert-woning-omdat-makelaar-vrouw-is/

Anoniem zei

"In de krochten van het internet en op de straten broeit het al weken. De neo-nazi's én de conservatieve nationalisten rond Alternative für Deutschland (AfD) en Pegida staan paraat om de wrange vruchten te plukken van Merkels impulsieve vlaag van goedertierenheid. De vluchtelingencrisis is de zwaarste test tot nog toe voor het kanselierschap van Merkel. Het is niet uit te sluiten dat de chaos verder uitdijt en voor Duitsland oncontroleerbare vormen aanneemt. Met alle gevolgen voor Angela Merkel en voor de gevestigde politieke orde."

Maar er zijn verstandige PvdA-ers bij; laat hun geluid serieus worden genomen, alstublieft!!

http://www.volkskrant.nl/opinie/de-werkelijkheid-achter-de-willkommenskultur~a4155036/?

Anoniem zei

Rechten en plichten.

Het helpen van een medemens zie ik als een morele (Christelijke) plicht. Dat wil niet zeggen dat we "blind" alle grenzen maar wagenwijd open moeten zetten voor alles en iedereen, en ons verstand niet meer zouden moeten gebruiken. Echter, onze medemens in grote nood verdient ons mededogen en onze steun !

Daarnaast hebben we het morele recht om hetgeen we hebben opgebouwd te "verdedigen". We mogen onze cultuur koesteren. Onze voorouders hebben hard gewerkt om ons land op te bouwen.

Het gaat dus allemaal om rechten EN plichten: ook voor vluchtelingen !!!

Anoniem zei

AanHans Noman,

mensen die geen westerse waarden aanvaarden maar toch bewust een tocht maken om daar te komen zijn niet allemaal vluchtelingen. Het is slechts de suggestie die gewekt wordt.

En laten we dat "mama Merkel" maar weghouden. Kennelijk is er een schaakspel aan de gang, dat mogelijk achter de schermen tijdens de geheime besprekingen over de "Iran-Deal" die de doodsklap voor de enige democratie in het Midden-Oosten zou kunnen betekenen ook gesproken over de 'verdeling' van nieuwe machtsverhoudingen voor deze wereld.

"Rusland, de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Iran zouden volgens de bondskanselier een belangrijke rol kunnen spelen, net als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië." :

http://www.nu.nl/buitenland/4138370/angela-merkel-wil-militaire-actie-in-syrie.html

Het geeft zeer te denken als plaatselijke stadsbestuurders meegaan in een probleem dat Europa heeft gecreëerd, en waaraan Nederland zich onderhorig heeft gemaakt.

Maar ach. Nederland was in WOII ook niet te beroerd de treinen te blijven subsidiëren waarin mensen die al 500 jaar deel uitmaken van de Nederlandse beschaving en dat land mee hebben geholpen groot te worden, tot een bloeitijd te brengen af te voeren via westerbork. Dus waarom zou Nederland de invasie nu niet laten komen. En potentieel gevaar voor de eigen samenleving onderbrengen in notabene overheidsgebouwen. In Gouda zelfs met een bestaande atoombunker.

Als Nederland ten onder gaat is het gecreëerd door bestuurders die willens en wetens wegkijken. Wat een waanzin met zoveel waarschuwingen.


Anoniem zei

"Het is een onmiskenbaar feit dat in opvanglocaties van het COA niet iedereen veilig is. De orde van de rechtstaat is daar ver te zoeken. Het recht van de sterkste groep of clan geldt. Er wordt niet afdoende opgetreden tegen criminele lieden die het, vanuit hun islamitische en/of culturele overtuiging, volstrekt normaal vinden om andere asielzoekers te bedreigen, met stokken te slaan, te verwonden, te verkrachten, te prostitueren en wat dies meer zij."

http://www.volkskrant.nl/opinie/coa-moet-kwetsbare-vluchtelingen-gescheiden-opvangen~a4154943/

Anoniem zei

Hilversum:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/een_ander_nederlands_geluid.html

Anoniem zei

Wat een bizarriteiten. In Enschede politie op werkbezoek omdat mensen protesteren tegen een AZC van COA die de situatie niet onder controle heeft.

Wie zijn hier nu eigenlijk de misdadigers?

Nederland raakt echt steeds verder van het padje af.

(zie ook de door-link-s)

http://media.tpo.nl/column/aan-ard-van-der-steur/

Anoniem zei

Er is niet alleen een rapport over toename criminaliteit bij de komst van een AZC beste Rijswijkers uit 2006, Klaas Dijkhoff onze VVD_staatssecretaris heeft zijn eigen geloofsbrieven uit Breda van zo'n 5 jaar geleden verbrand en voert nu een twijfelachtige pragmatische politiek. Dit zijn de mensen die de bevolking in handen van de PVV drijven. Er wordt geen andere keuze gelaten.

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4157277/2015/10/06/Zorgen-om-azc-Meisjes-niet-meer-in-rokje-naar-hockey.dhtml

Anoniem zei

De dame in dit filmpje heeft realiteitszin. En praten met mensen die honderden jaren andere opvattingen hanteren over "onze" waarden en normen? Wat een naïviteit.

https://www.youtube.com/watch?v=k1-dQT0NeVQ&feature=youtu.be&t=11m35s

Anoniem zei

Oh! wat valt het te hopen dat er heel snel nieuwe verkiezingen komen. Heel snel.

http://www.nu.nl/politiek/4139910/pvda-wil-100000-tijdelijke-huizen-laten-bouwen.html

Anoniem zei

Markt vluchtelingen weer interessant:

http://nieuws.tpo.nl/2015/10/05/vluchtelingenwerk-nederland-sjoemelt-met-miljoenen-en-verstoort-marktwerking/

Anoniem zei

Als ik Klaas Dijkhoff was zou ik de eer aan mezelf houden.

En waarom stort de overheid ons in een oorlog??

http://www.nu.nl/algemeen/4140129/boze-burgers-in-drents-dorp-oranje-belagen-auto-staatssecretaris-dijkhoff.html

Aanbevolen long-read:
http://joostniemoller.nl/2015/10/de-mystieke-verlate-zelfmoord-van-het-duitse-volk/

Anoniem zei

overdonderd door de massaliteit:

http://regio.tpo.nl/2015/10/04/100-vluchtelingen-azc-workum-in-hongerstaking/

Anoniem zei

Dat beloofd wat voor de 53 kerken / genootschappen in Gouda. Of gaan we Yezidi´s opvangen in de PWA-kazerne?

http://www.breitbart.com/london/2015/10/05/worlds-first-lesbian-bishop-calls-church-remove-crosses-install-muslim-prayer-space/

Anoniem zei

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/10/Mishandelingen-moord-cijfers-van-geweld-in-Duitse-opvangcentra-2697397W/?masterpageid=158493

Verontrustende cijfers over geweld in Duitse opvangcentra

Anoniem zei

Recordaantal vluchtelingen in september.

http://www.handelsblatt.com/video/politik/rekordzahlen-september-mehr-fluechtlinge-als-alle-monate-davor-zusammen/12416314.html?nlayer=Videos_11236836

Anoniem zei

AZC jongeren wilden autochtone jongeren met stokken te lijf gaan, politie voorkomt erger.


http://www.omroepbrabant.nl/?news/237163812/Jongeren+azc+Oisterwijk+wilden+autochtone+jongeren+met+stokken+te+lijf+gaan,+politie+voorkomt+erger.aspx

Anoniem zei

Huisbezoek van wijkagenten valt niet goed bij leden AZC-alert in Enschede

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=227824

Kamervragen over huisbezoeken politie bij tegenstanders azc Esmarkerveld in Enschede

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=227880

Anoniem zei

"Toen de cassiere de minderjarige asielzoeker aansprak op zijn kleptomane gedrag werd hij gelijk agressief. Hij bespuugde de cassiere, gaf een andere Jumbo-medewerker een kopstoot en beet een derde Jumbo-medewerker zo hard in zijn hand dat het ging bloeden."

Gewoon bij de Jumbo...

http://regio.tpo.nl/2015/10/02/16-jarige-asielzoeker-bespuugt-cassiere-geeft-kopstoot-en-bijt-jumbo-personeel-in-oude-pekela/

Anoniem zei


Niet te overzien...

Als ik bovenstaande lees, dan zeg ik : de ellende is niet te overzien. En we hebben het ergste nog niet gehad. Wat blijft er over van onze cultuur ? Wanneer gaan de (regerings-)leiders echt wat doen ? Of laten ze dit zo door gaan ? Er moet toch wat gebeuren zou je zeggen ?!

Ik concludeer: geen AZC in Gouda Noord op het PWA terrein, want daar hebben we ook nog even een atoombunkertje, waarin je allemaal "spannende" dingen kunt doen, als u begrijpt wat ik bedoel !

Anoniem zei

Die mevrouw uit AD Groene Hart met die vreemde columnpjes mag in ieder geval wel eens stoppen Gouwenaren te bashen!

Anoniem zei

http://www.volkskrant.nl/buitenland/opnieuw-grote-vechtpartij-in-duits-opvangcentrum~a4157912/

'In totaal zo'n 60 Afghanen en Albanezen gingen elkaar te lijf. Er werden ijzeren staven gebruikt. Eén relschopper zou een vuurwapen tevoorschijn hebben gehaald, zo verklaarden ooggetuigen aan de politie. Het wapen is nog niet gevonden. Eén tent werd in brand gestoken.'

Anoniem zei

Germany: Migrants' Rape Epidemic
http://www.gatestoneinstitute.org/6527/migrants-rape-germany?anid=7

https://www.youtube.com/watch?t=58&v=ZV315xqbRK8

Anoniem zei

Benieuwd of de PvdA in Gouda het ook met Samsom eens is, dat er echt kleinere AZC's moeten komen dan die minimaal 500 die het COA nu hanteert. De VNG heeft dit ook aangekaart; dit gaat de spankracht van veel gemeenten te boven. Ik denk ook de spankracht van Gouda, zeker waar het de concentratie op 1 locatie betreft. Maar ook wat betreft de gevolgen voor de veiligheid. Er komt niet meer politie! Geloof er het niet, ik ken veel mensen uit de politie wereld en de capaciteit ontbreekt gewoon.

Probleem is dat veel colleges van BenW meelopen met het COA en nergens tegen in gaan. Bestuurlijk nogal naïef. Gemeenteraden moeten ook meer voor zichzelf (en dus voor de bewoners die ze vertegenwoordigen) opkomen.

Maar Mw. Suijker in Gouda, fractievoorzitter van de PvdA, wil alleen luisteren naar burgers voor zover dat binnen haar straatje past en uitkomt waar zij wil uitkomen.

Anoniem zei

Mevrouw Suijker is wellicht niet op de hoogte van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb), waar het zorgvuldigheidsbeginsel in acht moet worden genomen. Dat houdt in dat burgers recht hebben op inspraak waarbij de belangen goed afgewogen dienen te worden.

Dit zou tevens een schending van het fair-playbeginsel zijn.

Daarnaast zou met de komst van een AZC voor 500-600 man op één locatie niet voldaan zijn aan het materiële beginsel van evenredigheid.

Bovendien is de afbreuk van het imago van Gouda enorm als in een woonwijk 500-600 vluchtelingen komen op één locatie voor een langdurig verblijf.

De leefbaarheid gaat enorm achteruit. Meisjes kunnen niet meer veilig naar de tennisclub of naar school! Zeker nu er al zoveel incidenten met verkrachtingen en aanrandingen zijn. https://www.youtube.com/watch?v=aiYi63nx1EI


Het zou de gemeenteraad sieren om meerdere locaties te onderzoeken. Dat is redelijk.

Gelukkig heeft Gouda meneer Krins. Hij respecteert de cultuur van de stadsgenoten en ziet dat een goede verbinding met de burgers belangrijk is.

Anoniem zei

Niet alleen de meisjes zullen onveilig zijn, volgens de opvattingen van vele islamisten zullen vrouwen zonder niqaab of burka en hoeren worden beschouwd. En dan hebben die "hoeren" ook nog een baan buitenshuis en rijden ze auto. Dat heeft gevolgen voor de "verlichte" moslima's in ons land ook. Wil het vrije Nederland echt zo'n regime?

Anoniem zei

Zutphen weigert noodopvang voort te zetten, in Wezep geen AZC. (zie Telegraaf) in België in 2 weken tijd 352 mensen zonder ID opgepakt en afgevoerd. Straks te volle gevangenissen krijg je dat weer...

Anoniem zei

Nu.nl: Bulgarije pakt twee Nederlandse jihadverdachten op. Hoe gaat het nu met "onze" Syriëgangers en het beleid van de BGM?

Anoniem zei

Asielzoekers naar vaste woningen.

Draagvlak belangrijk.

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/09/tienduizend-asielzoekers-komende-maanden-naar-vaste-woningen/


Anoniem zei

Genuanceerd blijven.

Ik lees veel berichten over de vluchtelingencrisis.

Er zijn mensen die in de basis voorstander zijn van het opvangen van veel vluchtelingen en er zijn mensen die terughoudend zijn en (terecht) grote zorgen hebben over of dat allemaal wel haalbaar is, zonder onze eigen leefomgeving, of de eigen staat met al zijn voorzieningen, "in de problemen" te brengen.

Het is wel erg gemakkelijk om voorstanders te zien als dromers die geen realiteitszin hebben, en tegenstanders als rechtsextremisten of fascisten...

Het valt kennelijk niet mee om genuanceerd te denken ! Jammer.

Anoniem zei

@ anoniem 11/10 22.19.. Elsevier schreef al over het titatoverwoord van de integratie. Een holle term en niemand weet hoe dat moet. Alleen de mensen die als buitenstaander zélf kiezen hun beste beentje voor te zetten. Maar men kan niemand dwingen, nietwaar!

@ Theo.

Vanavond is er weer een 'inloopavond', is het al bekend wanneer het debat op het Stadhuis gaat worden gevoerd en welke parameters als uitgangspunt dienen alvorens een buitenproportioneel groot project als sociaal experiment in een al overbelaste wijk te plaatsen?

Anoniem zei

@Anoniem 15/10/2015 11.18 uur

Ik vind dat je van elke vluchteling/asielzoeker wel degelijk medewerking mag verwachten, mits je de betreffende persoon met zijn eigen persoonlijke en culturele achtergrond blijft respecteren, dat wel natuurlijk !

Dwingen kan niet, maar keuzes hebben wel consequenties ...

Anoniem zei

@ 15/10 19.59uur.

Ayaan Hirsi Ali was eergisteren / gisteren in Nederland en heeft behartenswaardige realistische opmerkingen gemaakt over vluchtelingen.. en hoe met een realistisch modern model te komen.

Trouwens bijzonder boeiend dat Lodewijk Asscher zelf stelt dat er nogal wat "economische vluchtelingen" op pad zijn gegaan, en laten gelukszoekers nu geen vluchtelingen zijn. Of de Nederlanders die graag zelf een baan willen gelijk hebben !

In Duitsland trouwens grote problemen, verplegend vrouwelijk personeel dat wordt vernederd door islamitische mannen, men wil geen verpleging door vrouwen, apothekers worden niet betaald voor medicijnen die ze verstrekken en politie-bewaking in ziekenhuizen.. Ga zo door "leidslieden" van dit land; beetje avontuur kan geen kwaad, nietwaar?

Anoniem zei

Vandaag eerste aanslag uit wanhoop in Duitsland vanwege overweldiging vluchtelingen.

Anoniem zei

"Een aantal weken geleden ontstond ophef over de 34 kindbruidjes die tussen begin 2014 en begin 2015 het land binnen kwamen, en de tientallen nareizende kindbruidjes die nog onderweg zijn (of waren, we zijn al weer een aantal weken verder) naar Nederland. Ondanks het Nederlandse verbod op praktiserende pedofilie en de risico's voor de openbare orde die deze middeleeuwse praktijken met zich meebrengen, had VVD-staatssecretaris Dijkhoff weinig haast om de kindbruidjes te redden uit hun cultureel opgelegde dwanghuwelijken met pedomohammedanen. Kolonel Klaas verklaarde in de Kamer dat hij er helaas niks aan kon doen: hij moest wachten op het aanscherpen van een wet. Daarmee suggereerde hij dat het de schuld van de Eerste Kamer was dat hij niet kon ingrijpen bij kindbruiden, en dat hij dat nest vol bijbaanbeunhazen gevraagd had om haast te maken met het afhameren van de wet. Dat is niet waar: al sinds 25 maart 2014 lag er een aangescherpte een aangenomen wet (pdf) voor de nietigverklaring van kindhuwelijken te wachten op ratificatie door de Senaat. De reden dat deze wet nog niet afgehamerd was, zit in het feit dat de Eerste Kamer nog vervolgvragen heeft gesteld over de wet, waarbij de VVD een jaar op zich liet wachten met antwoorden.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/maar_spandoeken_over_asielzoekers_met_volle_zakken_die_onze_dochters_pakken_is_pas_echt_erg.html"

Anoniem zei

Ook in Rotterdam is een burgemeester die ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE BEHOEFTEN VAN EEN WIJK een stroom mensen wil plaatsen. Hier de ongecensureerde versie van vragen van Rotterdamse burgers aan de heer Aboutaleb.

Kijk en vergelijk met de gelegitimeerde vragen die burgers in Gouda hebben. Vanwaar de discriminatie (= ongelijke behandeling) ten aanzien van .. Wie de GL/PvdA/GoPo schoen past trekke hem aan.

https://www.youtube.com/watch?v=gOgcL79sfYQ#action=share

Anoniem zei

Volgens de UN is 10 % van de mensenmassa die nu Europa binnenkomt vluchteling. Echter Europa weigert dat te erkennen. Hoe e.e.a. in Zweden er uit gaat zien met de "vluchtelingen"golven leest u hier:

http://www.gatestoneinstitute.org/6697/sweden-collapse

Anoniem zei

De Julianakazerne niet. Waarom de Prins Willem Alexander kazerne wél?

http://nieuws.tpo.nl/column/aan-mark-rutte/