Betrokken

Betrokken

dinsdag 1 september 2015

Historische kans in Gouda dreigt verloren te gaan!


In mei 2013 stond het bestemmingsplan Binnenstad Oost op de agenda en de fractie van de ChristenUnie heeft dat moment benut om aan dacht te vragen voor het voormalig pand van Firma Van der Goes in de Zeugstraat dat nu al weer jaren leegstaat en nog restanten bevat van een oud hofje, Het Hofje van Jongkind

De binnenplaats van dit pand is nu bedekt met een plat plastic dak en de woningen die om de binnenplaats liggen zijn leeg en kunnen dienen als opslag.
Het pand is op dit moment in handen van een Utrechts ontwikkelingsmaatschappij en het zou heel mooi zijn als het hofje weer in ere wordt hersteld.

Concreet plan


We hebben sinds 2013 op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van dit hofje, maar het is ons niet gelukt. Er is veel sympathie in de stad voor het idee, maar de eigenaar van het pand wil niet meewerken.

Op dit moment ligt er een concreet plan om het pand te gaan herstellen en er drie kleine winkels in te gaan vestigen. Het is een goede zaak dat de gevel grondig wordt aangepakt, want het pand ziet er nu werkelijk niet uit.
Het plan voorziet echter niet in het herstel van hofjes en daarmee dreigt een historische kans verloren te gaan...

Herstel

De hofjes achter deze drie winkels worden straks door een muur aan het oog onttrokken en we zullen nu wellicht weer vele jaren moeten wachten voordat wellicht zich weer een mogelijkheid voordoet om Het Hofje van Jongkind in oude glorie te herstellen.

Inzet is dat aan voorzijde de toegangspoort tot het hofje, dat sinds 1988 achter het Verzetsmuseum is geplaatst en als toegang tot de tuin dient, weer daar zal worden teruggeplaatst. Tevens is de inzet dat de 8 hofjes worden hersteld en weer voor bewoning geschikt worden gemaakt.De huidige staat van binnenplaats en de hofjes (foto: Paul Abels)
Onlangs heeft de bekende Goudse historicus Paul Abels op zijn blog ook aan de bel getrokken en ik steun van harte zijn oproep en citeer daarvoor (met zijn toestemming) een deel van zijn blog hierover:
"Her­s­tel is zeer wel mogelijk, al zal dit wel de nodige moeite en geld kosten. Toch leent het zich de moeite om de gemeente aan te sporen tot een strin­gen­ter toezicht en hard­ere eisen wat betreft her­s­tel van de oude sit­u­atie. Alles staat of valt dan bij de eis de poort en gang terug te plaat­sen en in plaats van drie, twee winkels toe te staan. Voorheen heeft de Chris­ten Unie zich druk gemaakt om dit mon­u­ment. Nu wordt het tijd dat anderen, zoals de His­torische Verenig­ing, het His­torisch Plat­form en Behoud Stadss­choon van zich laten horen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!"

Wie pak de handschoen op voordat het te laat is?!

10 opmerkingen:

jdx zei

Er zal altijd een spanningsveld bestaan tussen nieuwbouw in de binnenstad en opknappen van oude panden. Zeker waar er een reeks van oude, min of meer vervallen, panden in de binnenstad staat lijkt het voor de hand te liggen de sloophamer te hanteren en nieuwbouw te plegen. Echter in tijden van economische welvaart valt hier iets voor te zeggen maar zeker in tijden van grote leegstand kun je beter kijken naar de intrinsieke waarde van genoemde panden. In een oude stad die zich afficheert als historistische stad, biedt de huidige situatie grote mogelijkheden om iets uit verleden toe te voegen aan het beeld van deze prachtige stad. Winkeltjes en hofjes aan de Zeugstraat kunnen dit deel van het centrum een impuls geven. Dat lijkt mij ook hard nodig, gelet op de leegstand in deze en aanpalende straten
JDx

Theo Krins zei

Dank voor deze steun!!

Hans Suijs zei

Juist omdat Gouda aantrekkelijk blijkt vanwege zijn historische karakter moet je iedere gelegenheid aangrijpen om dit soort voorstellen te honoreren. De omgeving wordt er aantrekkelijker door en daat profiteren de ondernemers in de buurt ook van. Hoewel ik me afvraag of ze zich daarvan wel bewust zijn. Jammer dat de Historische Vereniging Die Goude zo weinig van zich laat horen. Die zou zo'n initiatief van Paul Abels toch met veel meer publiciteit moeten ondersteunen.
Misschien heb ik iets gemist, dan excuses en anders: Wakker worden, zeker nu er politieke steun dreigt te ontstaan!!!

Hans Suijs

Wh kolkman zei

Mooie hofjes blijven in de stad, blijven toeristen trekken en blijven vreugde geven, maar winkels komen en gaan. Dus mijn steun heb je om hier achteraan te gaan.

Anoniem zei

Goede steun zal de stad echt goed doen. Wie gaat het betalen om het hofje te verplaatsen? Is er een sponsor. Criticus

Jacob Louwen zei

Wel degelijk zou dit hofje in ere hersteld moeten worden!
Er is helaas toch al zo weinig aandacht voor historie en het zou een aanwinst zijn voor onze stad.
Laat de gemeente er maar geld tegenaan gooien en mede zorg dragen voor de eigen geschiedenis.
Ik ben voor!

J.Louwen - Gouda

I. Verbrugh zei

Mee eens, dit is een kans die je nu moet grijpen! Het is een feit dat mooie historische plekken een grote aantrekkingskracht hebben op toeristen en daarnaast maakt het bewoners trots op hun stad.
Wij leven nu in een tijd waarin veelal snel (bouw)resultaat tegen een lage prijs een wens is. Slopen en nieuwbouw heeft de voorkeur. Maar ik denk dat wij terug moeten denken aan de tijd dat er aandacht was voor detail en ambacht. Zeker voor de binnenstad. Zie, gebouwen van honderden jaren oud staan er nog om dat er aandacht was voor details, verhoudingen, materialen, uitstraling. Tegenwoordig worden na een tiental jaren gebouwen afgeschreven en gesloopt, dat lijkt mij het verkeerde spoor. Niet alleen maar kiezen voor de snelste, makkelijkste of goedkoopste oplossing. Alleen dan heb je ook een duurzame oplossing.

Henk van Blitterswijk zei

Zo ver ik weet moet hier achter de Zeugstraat ook een zaaltje zijn, of misschien geweest, waar Jan Zijlstra in het begin van zijn loopbaan het evangelie predikte. Daarvoor is het gebruikt door een ouderwetse opwekkingsprediker ds van Welzen. Opa van Blitterswijk waar ik naar ben vernoemd ging hier ook naar toe. In de biografie van van Welzen staat: "Later kocht hij een herenhuis in de Zeugstraat, waarin men toen de diensten ging houden".

Henk van Blitterswijk

Anoniem zei

Ik denk dat de CU beter zich kan richten op de rotte kiezen in de binnenstad en dergelijke verborgen parels dan enthousiast meedoen aan het Koudasfalt terrein.
De CU krijgt voor dit plan terecht veel steun maar de mensen die dit plan steunen moeten en de CU toejuichen moeten ook bedenken dat de CU ook voorstander is van Goudasfalt. Omdat er een meerderheid was in de raad (met oa de stem van dhr. Krins) heeft het college nu ingestemd met de constructie om investering te doen zodat de initiatiefnemers, die het terrein graag willen ontwikkelen, verder kunnen gaan met hun businesscase. Maar zoals dhr. Krins zelf weet als vermogensbeheerder is het wel erg kritisch om een krediet te verstrekken zonder dat er een goed inzicht is gegeven in de winstgevendheid van het project.
Mocht het project tegenvallen doordat anders uitpakt of de initiatiefnemers stuiten op vervuilde grond, dan lijdt de gemeente verlies en is er ook geen budget om zon mooi hofje als dit te financieren. Criticus

Theo Krins zei

Beste "Criticus", de gemeenteraad heeft nog nergens haar akkoord aan gegeven t.a.v. Koudasfalt.
We hebben alleen een motie ingediend, die door een grote meerderheid van de raad is gesteund, om de mogelijkheden te onderzoeken voor het ontwikkelen van dit terrein, teneinde te voorkomen dat er weer een industrieel bedrijf zich daar (langjarig) gaat vestigen. Ondanks het gif, kan deze locatie verantwoord worden ontwikkeld.