donderdag 10 september 2015

Vluchtelingen welkom in Gouda

Er is in Nederland dringend behoefte aan extra opvang voor vluchtelingen en asielzoekers. Ook aan de gemeente Gouda is nu een concreet verzoek gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). COA wil de PWA kazerne als regulier asielzoekerscentrum (AZC) gaan gebruiken voor een middellange termijn (10 jaar).
Aanpassingen van de kazerne zijn namelijk dermate kostbaar dat dit niet loont voor kortdurend gebruik.

De ChristenUnie is positief over dit verzoek omdat we als gastvrije en tolerante stad op deze manier een steentje bijdragen aan het omzien naar mensen die op de vlucht zijn.

Waarom de PWA kazerne?

Het COA heeft contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat in onze gemeente de PWA kazerne beschikbaar is. Het COA heeft het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens bericht deze locatie te willen betrekken. Aansluitend heeft het COA de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het vestigen van een regulier AZC in de PWA kazerne.

Formeel heeft het COA de toestemming van de gemeente niet nodig, omdat het huidige bestemmingsplan "maatschappelijk" voldoet. Het COA wil echter graag overeenstemming met de gemeente. De gemeente moet namelijk een gebruiksvergunning en een vergunning voor de verbouwing verlenen.


Pand geschikt

De bestemming van de locatie laat het gebruik als AZC toe. Momenteel denkt het COA aan het huisvesten van maximaal 500 personen. Er gaat nu eerst onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van het gebouw en daarna moeten er allerlei aanpassingen worden gedaan. De verwachting is dat het AZC in de tweede helft van 2016  in gebruik kan worden genomen.

College is positief

Het college wil o.a. vanwege het landsbelang medewerking verlenen aan dit verzoek, maar heeft wel – terecht! - het COA met klem verzocht de ervaringen en aandachtspunten uit de eerdere discussie over de PWA kazerne te betrekken bij de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.
  
Communicatie

Omwonenden hebben voor (!) de persbijeenkomst een brief ontvangen over het verzoek van het COA. Samen met het COA gaat de gemeente een inloopavond organiseren voor omwonenden om hen te informeren en om vragen te beantwoorden.

Het actief informeren en het zoveel mogelijk rekening houden met wat er bij de bewoners leeft, is belangrijk om het beschadigde vertrouwen richting de politiek niet nog verder aan te tasten.

Het nog eerder betrekken door de gemeente van de bewoners was door de snelheid van handelen van het COA - voor zover ik dat nu kan overzien - niet mogelijk en de situatie is ook anders dan voor de zomer, aangezien het COA zelfstandig en rechtstreeks via het Rijksvastgoed bedrijf tot deze aankoop is gekomen en de gemeente daarin geen rol had.

Samenwerking

Het zal geen eenvoudige opgave zijn om de buurt rond de PWA kazerne enthousiast te maken voor de komst van een AZC. Ik hoop oprecht dat er echter niet weer een felle discussie zal ontstaan, maar dat er met elkaar op een constructieve wijze zal worden samengewerkt.

Ik wil eindigen met een statement:

“Laat de mogelijke vestiging van een AZC in Gouda de stad verbinden en niet een splijtzwam zijn. Gouda is immers vanouds een gastvrije en tolerante stad!"

69 opmerkingen:

Anoniem zei

Een zeer opbouwend stuk, Theo. Ik ben het er geheel mee eens.

Ik hoop dat de burgemeester zijn woorden gaat waarmaken, en ga daar vooralsnog ook van uit. Wijs en goed bestuur, en verantwoord handelen vanuit Gouda Noord, zullen het mogelijk maken dat er een goede beslissing wordt genomen.... Dat zal van iedereen het uiterste vergen !

Anoniem zei

Beste Theo.

De inkt van de onderzoeken naar het handelen van College B&W is nog niet droog, men zou herstel met de buurt zoeken om vertrouwensherstel te voeren en komt nu met een centrum op de proppen.

Je gebruikt een aantal drogredenen in je blog; niet alleen dat het niet mogelijk zou zijn geweest gedurende de onderhandelingen met de buurt te praten; ik wil er op één wijzen. Als Coa en B&W overleggen en RVB - en zelfs tijd hebben om met AD Groene Hart te spreken over de 'maatschappelijke bestemming' (we voelden al aan ons water dat ons iets boven het hoofd hing) dan was er ook tijd voor een buurtbijeenkomst namens RVB of B&W om aan herstel te werken.

De burgemeester heeft zich weer eens niet in Gouda Noord vertoont, burgervader is geen titel maar een manier van doen; dat laat hij niet zien; en de wijk die eerst door een wethouder voor "racistisch" werd uitgemaakt zal nu een schuldgevoel opgezadeld krijgen als het het niet ziet zitten met een AZC. Terwijl het opnemen van vluchtelingen een voorgeschreven quotum is door Duitsland, en Nederland naar de pijpen danst van Europa. Zie jij er een vorm van altruïsme in? Ik zie vooral politiek handelen, eerlijk gezegd.

Zoek de verschillen! En laat de raad het B&W ook bevragen over het feit dat het pand níet op de Vrije Markt is gekomen.

Anoniem zei

Was aangenaam om onze stad nu weer eens positief in het journaal te zien 👍👍

Anoniem zei

Als geleerd was van de PWA discussie, had het gemeentebestuur gezegd: "Beste COA, we willen graag naar draagkracht een bijdrage leveren aan de problematiek, maar 500 mensen uit den vreemde - deels oorlogsgatraumatiseerd - permanent middenin een woonwijk plaatsen gaat ons toch echt iets te ver. Sowieso willen we, voordat we reageren, eerst in de wijk gaan praten".

Het valt je misschien niet op omdat je zelf deel bent van het Goudse bestuur Theo, maar veel van de fouten van vorig jaar worden nu al herhaald. De gemeente doet alsof ze er niet over gaat, want het COA is aan zet, maar dat neemt jullie verantwoordelijkheid voor goed bestuur en zorg voor inwoners niet weg. Het past in het bestemmingsplan, dus het kan. De verdere maatschappelijke gevolgen doen er dus niet toe? Al over nagedacht überhaupt? De wijk mag praten, maar waarover eigenlijk? Als we opvang op deze locatie niet zien zitten, krijgen we straks te horen (nu al via je blog) dat we niet tolerant zijn richting vluchtelingen. Nonsens natuurlijk. Het is als raadslid makkelijk om "tolerant" te zijn, zolang dat centrum niet bij jou in de straat komt.

En waarom stel je je eigenlijk op als woordvoerder van het COA en het college? Waar is de onafhankelijke, kritische Theo? Het COA wil grote aantallen wegzetten, dat snap ik, maar als gemeentebestuur heb je een eigen verantwoordelijkheid. Kleinschaligheid in opvang is meer iets wat past bij een stad als Gouda, in de top 5 van dichtstbevolkte steden van Nederland. Laten we bovendien reëel zijn, veel asielzoekers zijn economische migranten, jonge mannen die (begrijpelijk) een beter leven hebben en geld sparen voor de reis hierheen. De armsten, en kinderen en vrouwen, blijven achter in de kampen in de regio. Weet je al Theo wie naar Gouda gaan komen? Misschien een deel van de jihadi's waarover de veiligheidsdiensten waarschuwen?
Ten slotte, BenW zijn natuurlijk al weken in gesprek met het COA, zo'n formeel verzoek komt niet uit de lucht vallen. Die schriftelijke vragen van GoPo en PvdA ook niet. Gouda Noord de volle mep geven, past in hun straatje. Misschien moet je een fusie met die partijen overwegen.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ook ik vind dat wij ons best moeten doen om vluchtelinge/asielzoekers een onderkomen te geven voor de eerste opvang en onderzoek wie wel of niet in aanmerking gaat komen voor permanente vestiging in Nederland.

Bij de keuze van het college voor de voormalige kazerne zal D66 vast vooraan hebben gestaan die hebben nog een appeltje te schillen met de tegenstanders van bouw van een moskee die geen doorgang kon vinden, of het een verstandige beslissing is/wordt wens ik te betwijfelen zo midden in een woonwijk met veel onderwijsinstellingen??de tijd zal het leren.

Dit is wel Ad Hoc, zijn er geen betere alternatieven?

Schrijnend voor De Ark en Gemiva.

B. te G. zei

Ik ben benieuwd hoe die buurt hier weer op gaat reageren.
Ik schat in, TEGEN.
Maar het is er een goede locatie voor!

Theo Krins zei

Dank voor de kritische reacties en het laatste woord hierover is echt nog niet gezegd.
Ik roep echter alleen op om er geen splijtzwam van te maken.

Voor het besluit over de PWA heb ik de bewonersgroep meermalen duidelijk gemaakt dat het niet steunen van het collegevoorstel tot gevolg heeft dat de regie dan bij het rijk komt te liggen.

Het COA heeft zich nu rechtstreeks gewend tot het Rijksvastgoed bedrijf en dat is hun goed recht.
Gelet op de wat er net allemaal achter de rug is, is deze keuze gecompliceerd en voor de wijk heeft het behoorlijke impact.
Goede communicatie en afstemming is cruciaal en het is mijn inzet om er op een goede manier uit te komen.

Anoniem zei

De splijtzwam creëert de stad Gouda, inclusief PvdA, GoPo en CU zelf. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de buurt. Schrijver 10.12 geeft mijns inziens een reële reactie.

Jan de Laat dreigde al op 6 november 2014 met een asielopvang dus dit is geen nieuw idee. Het is voor mij totaal onbegrijpelijk dat dit dan toch als nieuw wordt gepresenteerd. De buurt is niet gek en hoort niet het kind van de rekening te zijn die Europa ((Nederland zei nee en wilde de soevereiniteit behouden)) presenteert.

De volkswoede door de hufterige behandeling (leefbaarheid is geen issue voor Wethouder Tetteroo heeft hij zelf in een U-bocht laten weten) van de wijk door College B&W is nauwelijks gesust of er volgt een nieuwe presentatie buiten de buurt om. Het is zeer reëel dat dit boosheid oproept. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter niet bij de wijk. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor onze eigen manier onze overwegingen naar voren te brengen.

De stad is verantwoordelijk voor goed bestuur.

En ga ons niet vertellen " wij kunnen er niets aan doen". De raad kent de wensen van de wijk maar al te goed, en de gemeente ook, maar negeert het gewoon.

Kennelijk had de buurt toch gelijk dat de bezoekersaantallen te hoog waren voor El Wahda. Dat geeft de Burgemeester immers zelf aan bij OmroepWest.

Anoniem zei

Als Gouda Noord werkelijk opnieuw niet goed is behandeld door de politiek, zou ik dat buitengewoon jammer vinden !

Dan moeten "we" onszelf maar verheffen boven de omstandigheden.

Persoonlijk vind ik een AZC met 500 mensen, indien de zaken goed geregeld worden, acceptabel...

Bewoner Gouda Noord.

Anoniem zei

Jammer Theo dat je m.n. de formele kant van de zaak zo benadrukt. Dat formalisme hebben we al zo vaak gezien in de PWA discussie, zoals "ons is een verzoek gedaan" door de moskee. Terwijl collegepartijen het realiseren ervan gewoon in hun programma hadden staan. En het COA heeft bij mij weten nog niet het gezag van de gemeente Gouda overgenomen.

Als gemeentebestuur op voorhand applaudisseren bij een verzoek van het COA zonder dat je goed hebt onderzocht hoe het valt qua draagvlak, wat de effecten ervan zijn, wie hier komen etc., en na alles wat in Gouda Noord is gebeurd: je moet wel durven. Omwille van het "landsbelang", inhoudslozer heb ik het niet gehoord. Maar wees dan ook niet verbaasd als er kritiek komt.

Dit is geen spelletje "wie is het meest mens- en vredelievend". Dit is een serieuze zaak, waar het bestuur wederom dreigt te falen. Waar is de risico-analyse? Wat zijn de effecten voor leefbaarheid en handhaving? Kan Gouda dit allemaal aan, terwijl politie nu al fors tekort komt...? Welke harde voorwaarden stelt de gemeente? Het COA heeft er een handje van om de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn.
De leiders van GoPo en GroenLinks zien het graag zo, dat dit boven het poltitieke uitstijgt. Omdat ze dan krijgen wat ze al lang wilden. Er mag vooral geen discussie zijn, want dan splijten de mensen in Gouda Noord de boel weer, mooie manier van de werkelijkheid omdraaien. Wie bestuurt hier?
Fatsoenlijk vluchtelingen opvangen, jazeker, maar niet zo lang, middenin een wijk, zo massaal. Onderzoek liever diverse locaties. Wat is daar splijtend aan, toch een heel normale opvatting? Het Rijk gaat echt niet zaken in Gouda door de strot duwen als er een menswaardig alternatief is en het huidige plan stellig wordt afgeraden.

Anoniem zei

Bewoner Gouda Noord. B&W heeft beterschap beloofd om voordat er nieuwe plannen gemaakt worden dat af te stemmen met de wijk. Nu krijgen we een brief - normaalste zaak van de wereld Theo dat een gemeente bewoners informeert, maar kennelijk een juichende zin waard omdat het college het vorig jaar belabberd heeft aangepakt - en is er weer sprake van politieke haast. Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de Nederlandse bevolking het niet ziet zitten met de bizarre volksverhuizing, maar Gouda die al lang bestaande problemen met drugshandel, salafistenbolwerken, fietsendiefstallen en dergelijke niet onder controle heeft zorgt eerst voor 500 mensen buitenaf alvorens te zorgen voor de eigen burgers. De warme mantel van liefde die men probeert uit te stralen is je reinste volksverlakkerij. En godsdienst opium voor het volk kennelijk, want met Bijbelse quotes wordt men alvast voorgemasseerd hetzelfde standpunt in te moeten nemen. Treurig.
En trouwens. Hoe zit het met het Belastingkantoor? Prachtig gebouw, ontmoetingsruimte en geen omstreden plaats als de PWA-kazerne. Hooguit een paar bedrijven die zullen gaan protesteren; zoals zij bij El Wahda gedaan hebben. En ondertussen Gouda Noord maar weer de kastanjes uit het vuur laten halen.
Ik zie de voorselectie voor praatgroepjes met mensen die voor zijn alweer aankomen. Want zo werkt dat in Gouda.

Anoniem zei

Ik wilde het volgende zeggen (concreet): als het College dezelfde fouten maakt als eerder, en ons niet goed behandeld, dan moeten we niet zelf fouten gaan maken, en ons eigen plan trekken....

Bewoner Gouda Noord
(zie ook 12.22 uur)

Anoniem zei

Het lijkt me beslist belangrijk de fouten van het College aan het licht te brengen, en openbaar te krijgen. Het laat immers duidelijk merken dat het aan ons niks gelegen laat liggen. Het landsbelang gaat voor maar het COA (dat ons ook niet kent) moet rekening houden met onze gevoelens. Wat is dat voor rare volgorde. De stad is verantwoordelijk, al heeft het Rijk de vorige discussie op Gouda afgeschoven. Een onderdoordringbaar bastion en who cares; ver van mijn bed show. Als het COA zijn targets maar haalt. Maar zo ga je niet met een wijk om. Het is geen onbewoond eiland

Anoniem zei

Tja, dit is niet helemaal dé manier om het vertrouwen te herstellen wat is beschadigd bij bewoners. Maar wat vooral steekt is de naïviteit waarmee ook de CU vanuit een "jullie zijn welkom"-reflex alle mogelijke bezwaren overslaat en direct in de jaknikkers stand gaat. Vreemd ook, heeft de CU fractie info die de rest van Gouda niet heeft ofzo?
We hebben werkelijk geen idee wie hier gaan komen, hoeveel nationaliteiten en welke spanningen dit allemaal onderling en evt. in de stad teweeg gaat brengen. Met 500 tegelijk in een kazerne, ik houd mijn hart vast. Vind het ook weinig humaan. Zonder duidelijkheid hoe lang het duurt, "minimaal 10 jaar" (voor eeuwig dus). Kapitale fout ChristenUnie, om hier zo lichtzinnig mee om te springen. Straks heet het: "Er zijn fouten gemaakt, het had niet zo gemoeten." Maar dan is er geen weg terug meer. En ik en vele anderen met mij laat me niet moreel chanteren met uitspraken als "maar we zijn toch zo'n tolerante stad". Goh, waar hebben we al die impliciete verdachtmakingen aan mogelijke critici of tegenstanders eerder gehoord?

Anoniem zei

De hoogste baas van Eurojust waarschuwt voor IS terroristen die zich tussen asielzoekers mengen. In Duitsland ronselen salafistische moslims jonge vluchtelingen in de buurt van asielcentra. Slaap lekker.

Anoniem zei

Vreemd dat haast iedereen ANONIEM reageert. Wat heeft dat de Goudse politiek te zeggen? In een zeer dichtbevolkte stad als Gouda, moet je zorgvuldige afwegingen maken. Reageren we op wat we zien of doorgronden we ook de beelden? Wat zijn de effecten en ook onbedoelde effecten op termijn?

Anoniem zei

Simpele vraag: Horen juist in deze tijd niet militairen in een kazerne of is deze vraag te naïef?

Anoniem zei

beste 21.01 uur. In Gouda ronselen mensen bij of buiten de moskee maar ook dat probleem wordt niet opgelost. Er kan nog meer bij.

te naïef, 21.57? 4000 Trojaanse paarden van IS op Europese bodem.

Hans zei

goed initiatief. post helemaal in de historische traditie van Gouda. In de Middeleeuwen was Gouda ook een schoolvoorbeeld van een tolerante stad.

Gert van den Brink zei

Ook ik ben een buurtbewoner van de Kazernelocatie. En ik ondersteun van harte de mogelijkheid om in Gouda een AZC te openen. Het kan toch niet zo zijn dat we uit gerechtvaardigde of niet gerechtvaardigde angst vergeten dat het delen van onze "relatieve" voorspoed een mooie bijbelse opdracht is.
De bijbel staat vol met verhalen over hulp aan de vreemdeling, met name die in nood, zonder te letten op afkomst of achtergrond.

Kortom, dit standpunt past prima bij de Christen Unie

Anoniem zei

Laten we het hele tumult uit de afgelopen periode even vergeten Er is nu een acute situatie ontstaan doordat mensen van huis en haard verstoten zijn door een ellendige oorlog en met welk doel?
Gouda kan nu bewijzen om gastvrij te zijn en deze vluchtelingen een hartelijk welkom te heten en onderdak te bieden Gelukkig bied deze leegstaand kazerne ons deze mogelijkheid

Inderdaad dit standpunt past precies bij de ChristenUnie!

Van barmhartigheid en naastenliefde tonen krijg je een zinvoller samenleving

Anoniem zei

Hoe gastvrij was Gouda in WO II? De schrik van Gouda is zeker iedereen vergeten?

Het is allemaal leuk en aardig; maar het gemeentebestuur heeft naar het zich laat aanzien nog geen vraag gesteld over andere locaties: leegstaande kantoren, Belastingkantoor of dergelijke.

Dat het Stadsbestuur goede sier wil maken in gastvrijheid is allemaal leuk en aardig, maar allereerst hoort er een haalbaarheidsonderzoek te zijn.

En beste meneer Van den Brink. Hoe denkt u over de gastvrijheid voor onze eigen senioren? Dat dat beloften zijn die Gouda NOOIT heeft waargemaakt (en ook niet wenst te overleggen met de provincie" hoe barmhartig vindt u dat? Die de vreemdeling en de verdrukten recht doet. Maar kennelijk nog niet begrepen dat we een ander horen lief te hebben als onszelf. Een beetje zelfliefde zou de stad Gouda niet misstaan; maar goed - het staat al jaren in de uitverkoop en aan de schandpaal; dus waarom zou het nu anders gaan?

Overigens doet de CU alsof het al is geregeld. Hetzelfde CU dat vorig jaar nog zo bezorgd was om gehandicapten en de seniorenwoningen en dat mede in het belang van de wijk het beste vond passen. Waarom dit gedraai?

Heeft iemand nagedacht over consequenties? Welnee - het wordt de wijk gewoon in de maag gesplitst. Met alle mogelijke gevolgen voor onze veiligheid, onze huizen en onze (klein)kinderen van dien.

Gouda kan nu bewijzen gastvrij te zijn. Jajajaa. En ondertussen komen de eigen inwoners steeds meer in het gedrang. Hoe gastvrij is dat?

Anoniem zei

Ik sluit me aan bij "Anoniem (11 september, 14.34 uur)".

We zullen als bewoners uit Gouda Noord moeten trachten onze emoties te beheersen, en rustig gaan reageren.

Bovenstaande mogen we vooral ook van onze leiders in de Goudse politiek verwachten...

Anoniem zei

Zijn de bewoners van Gouda Noord vergeten hoe hun stadsbestuur hen in de maling heeft genomen en achter de rug om zaakjes wilden regelen? Hebben de bewoners excuses gehoord en doet het onzichtbare stadsbestuur haar best op goede voet te staan met haar inwoners? Is daar al een begin mee gemaakt? Probeert Milo Schoenmaker misschien zijn carrière te redden en maakte hij een een-tweetje- met Dijkhoff?

Anoniem zei

http://www.smh.com.au/world/migrant-crisis/aylan-kurdis-father-is-a-people-smuggler-woman-claims-20150911-gjkt2m.html

Anoniem zei

refugees..............https://www.youtube.com/watch?v=xn-UCR5p0y0

Ineke zei

Beste stadsbestuurders,

Fijn dat er in Gouda ruimte is voor asielzoekers. Ik denk dat de opvang van deze mensen vele kansen biedt voor de stad, onder andere op het gebied van werkgelegenheid. Met 500 mensen bij elkaar wonen lijkt me niet goed voor de integratie. Hoe kunnen we deze gasten beter spreiden? Kleinschaliger opvangen en iedere wijk de kans geven deze mensen te leren kennen. Dat zal ons blikveld vergroten.

Laten we flink investeren in deze mensen, ook uit eigenbelang. Investeren betaalt zich vroeg of laat terug. Wie gastvrijheid geeft, ontvangt, wie aandacht geeft, krijgt dat zeker terug, wie onderwijs biedt, zal zeker zelf wijzer worden...
Natuurlijk zullen er problemen ontstaan, als we die samen oplossen, groeien we ook daar van. Problemen ontstaan zeker ook wanneer we niets doen.

Jammer dat de aanleiding zo triest is, maar ik ben wel in voor wat interculturele bedrijvigheid in onze (soms wel slaperige) stad ;-)

Anoniem zei

Het helpen van vluchtelingen in nood (dus echt die categorie!) past inderdaad bij christelijke uitgangspunten. Dat betekent niet dat je op voorhand ja zegt tegen 500 asielzoekers op de PWA locatie. Valt me echt bijzonder tegen CU, dat jullie zonder alle feiten op tafel te hebben al zo snel een oordeel klaar hebben. En geen oog lijken te hebben voor de enorme last die hiermee eenzijdig op de wijk Gouda Noord wordt gelegd.

Zoals anderen ook schrijven, is spreiding over de stad van deze 500 een beter idee. Dat bevordert ook integratie en voorkomt etnische spanningen binnen een AZC. En voorkomt dat de wijk Gouda noord onevenredig het qua leefbaarheid voor zijn kiezen krijgt. Want we moeten niet naïef zijn, een AZC heeft grote impact. In plaats van verschuilen achter het COA, wat veel raadsleden doen, is het beter om je voor een echt humane oplossing in te zetten.

Een permanent AZC van minimaal 10 jaar gaat veel te ver, van deze omvang op deze plek. Het is mede gelet op de voorgeschiedenis stuitend dat het college hiermee voetstoots akkooord gaat. Ze zijn hier al maanden mee bezig, want het COA bereidt zo'n verzoek goed voor. Is dit verstandig beleid of politiek revanchisme naar een wijk die het het college zo moeilijk heeft gemaakt?

Anoniem zei

Zou de gemeente Gouda subsidie krijgen van het COA en kan het daarmee de begroting verder dichten? het is geen geheim dat Gouda moet oppassen met de financiën.

Zomaar een vraag.

Anoniem zei

De burgemeester denkt een wit voetje te halen bij het Rijk en zijn partijgenoot Dijkhoff. Dit gaat echter niet meer goedkomen, we hebben niet eerder zo'n slechte burgemeester gehad, hoe kun je op zo'n manier over een wijk heenwalsen? Hoe kun je een groter gebrek aan leren van fouten laten zien?
Dit gaat niet om humaan zijn voor vluchtelingen, want - gespreid over Gouda! - kunnen we best een steentje bijdragen, maar over bestuurlijk onvermogen. Erg is ook dat de CU zich vooralsnog kritiekloos bij dit rancuneuze college aansluit. Hopelijk draait dat nog bij. Zou jammer zijn als CU na 2018 hooguit nog een eenmansfractie in de raad is.

Het is nog niet te laat. In plaats van bewoners van Gouda Noord met het vingertje te wijzen dat ze zich koest moeten houden, die een fatsoenlijk en open debat plaats te vinden hierover. Waarin geen dictaten van het COA centraal staan, maar verstandige oplossingen van een gemeentebestuur.

Anoniem zei

Het staat allemaal in het boek "Bestuurlijk Gedonder" beste anoniem 23.28 uur, hoe je dat precies doet. En dat voor een krappe bezoldiging van 8.879,79 euro per maand! En de buurtbewoners die bij het derde zogenoemde Rondetafelgesprek aanwezig wilden zijn kregen geen toegang tot het Stadhuis en een dame van boven de 70 met scootmobiel werd er uit gezet. Daar zijn toch geen woorden voor?

Anoniem zei

Beste Anoniem (11/09, 23.28 uur)

Terecht dat u graag een open debat wilt. Ik heb als bewoner van Gouda Noord de wens uitgesproken dat mensen in Gouda hun emoties beheersen, want anders ben je nergens meer. Dat is iets anders dan met het vingertje wijzen en vragen om je koest te houden.

Ik maak me grote zorgen om de leefbaarheid van onze wijk. Mensen hebben hun dagelijkse zorgen: om gezin en werk, et cetera. Je mag ook niet vergeten dat ook in Gouda Noord kwetsbare mensen wonen: ouderen, gehandicapten, zieken.... dat is zo in mijn DIRECTE omgeving !!!

Als het College opnieuw zou falen, dan vind ik dat het niet zonder consequenties kan blijven.

Ik vind dat we recht hebben op een beschaafde behandeling door het Openbaar Bestuur. Ik hoop dat het gaat gebeuren, maar gezien het recente verleden, leven er ook bij mij twijfels....

Tot slot zeg ik, terwijl ik nooit op de CU heb gestemd, dat ik het een betrouwbare politieke partij vind ! Dat wil niet zeggen dat ik het altijd met hen eens ben !

Ik wens iedereen veel wijsheid toe in deze moeilijke Goudse tijden.

Anoniem zei

De burgemeester heeft in AD Groene Hart laten weten dat hij niet van zins is een andere locatie te onderzoeken, en dat hij positief heeft gereageerd op Klaas Dijkhoff. Leve de VVD!

Het COA laat weten dat het alleen komt als het voor 10 jaar is. Is dat een wet van meten en persen?

De Goudse politiek zou voor tijdelijke noodopvang opteren. Laten we dat dan ook terugzien in het debat!

AD Groene Hart schreef afgelopen week evenwichtige kritische stukken, dat is een felicitatie waard.

Van de CU wordt geloofwaardige politiek verwacht. De wijk mag dan ook verwachten dat men zich hard maakt het quotum voor seniorenwoningen te verhogen en te opteren voor het plan dat men voor de zomer nog altijd het beste vond voor deze plek. Men kan niet doen alsof een dictaat van het Stadhuis bepaald wat er moet gebeuren in de stad. En dan de handen in onschuld wassen alsof er niets meer aan valt te doen. Dit land heet nog altijd democratie (al is de vraag in Gouda voor hoe lang nog, maar dat terzijde).

Verder dient de wijk kennelijk - ondanks dat het niet overwegend islamitisch is (een argument dat in het proces vorig jaar nauwelijks durfde te worden benoemd, en werd bekritiseert als 'we zijn allemaal Gouwenaars') rekening te houden met de god van de islam. Het is maar dat we het weten. https://www.youtube.com/watch?v=CJzXE2-ns_Y

Anoniem zei

Besturen met de rug naar burgers toe heet dit. We hebben besloten dat we het zo gaan doen, o ja, er komt nog wel een informatie avond.... Dan mag het burgerlijke gepeupel ook nog wat stoom afblazen (ze begrijpen het toch niet zo goed). De burgemeester heeft het al geregeld met Dijkhoff. Het COA regeert de facto de stad Gouda. Beste mensen in de gemeenteraad, gefeliciteerd, jullie hebben zojuist jezelf overbodig gemaakt. Johan Weeber verwijst zelfs voor iedere communicatie naar de draaiboeken van het COA, waar krijgt die man zijn raadsvergoeding eigenlijk voor, wordt hij betaald door de asielindustrie ofzo? Of vastgoedbelangen?
Hoewel, er zijn gelukkig nog steeds wel partijen die wel bereid zijn naar burgers te luisteren ipv ze de les te lezen (ik noem een SP en GBG). Electoraal gaat dit nog grote gevolgen hebben. De burgers van Gouda zullen afrekenen met deze zelfvoldane kliek die er vooral op gericht is om de eigen goedheid te onderstrepen. Neem dan vooral zelf een asielzoeker in huis zou ik zeggen, is barmhartiger dan in andermans wijk een AZC van 500 man voor minimaal 10 jaar te plaatsen.

Anoniem zei

Wie we mogelijk verwelkomen in Gouda?
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/boe____iedereen_paniek.html

Anoniem zei


Beste anoniem 13/09 00.09.. ook de SGP heeft een fatsoenlijke houding, zag ik en weet ik. https://twitter.com/arjanversteeg/status/641607710094585856 Wat betreft de CU. Landelijk zeggen de leidslieden dat er een subsidie moet komen voor mensen die immigranten opnemen in huis (Bed, Bad, Brood?) en alle vier de leidslieden doen dat zelf niet. Ze kijken wel links uit, waarschijnlijk :-D :-D :-D :-D. De frustratie over meneer Weeber begrijp ik overigens ook. Op Twitter heeft hij alvast de hoop uitgesproken dat Theo niet zwicht voor de feedback op het plan van B&W. En zet daarmee nog wat extra druk op de ketel. De burger weet natuurlijk niet welke allianties achter de schermen mogelijk alvast zijn aangegaan. Dat is weer even afwachten.

Never a dull moment here (in tegenstelling tot mensen die kennelijk nog in een slaperig stukje Gouda kunnen wonen).

Anoniem zei

@ anoniem 00.42

We mogen toch hopen dat de CU het voor Yezidi's opneemt, of niet? Of halen die mensen de verre tocht door Europa niet gezien de discriminatie in het westen t.a.v. christelijke vluchtelingen uit islamitische landen?

Anoniem zei

Mijne heren,

Een goede harmonie met de buurt is van wezenlijk belang om goede stappen te zetten naar een betere toekomst voor de buurt en de stad. Neem vooral geen overhaaste besluiten.

Laat het Rijk en Defensie het voortouw nemen over het wel en wee van de kazerne.

Als de veranderingen in een rustige vloeiende beweging plaatsvinden ondersteund door weloverwogen besluiten maakt dat de buurt weer floreert.

Zorg dat alle partijen op een nette wijze hun betoog kunnen houden.
Ik zie potentie voor alle betrokkenen om te laten zien hoe het echt hoort in een democratie. Vervul de voorbeeldfunctie om vakinhoudelijk te discussiëren.


Bestuurders behoren te denken vanuit het maatschappelijk belang én dienen het belang van de buurt mee te wegen. Het gaat er immers om dat er een Pareto-optimale situatie ontstaat. Politici zijn ervoor om dat te verwezenlijken. Niet om persoonlijke vetes uit te vechten of emo-politiek te bedrijven. Dat is alleen maar tijd- en geldverspilling.

Ik ben groot voorstander van dhr. Krins, aangezien hij op een nette wijze weloverwogen besluiten neemt en zijn achterban keurig informeert. Het gaat om vertrouwen. Dat kan van dhr. Weeber niet gezegd worden. Dat is allemaal emotie vermengd met ego.

Of zoals Socrates zei: "Ken uzelf."


Hoogachtend,

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties tot nu toe! Het zal niemand verbazen dat ik me in diverse reacties niet kan herkennen en ik vind het jammer dat soms mijn integriteit in twijfel wordt getrokken.
Ik zet me - namens de ChristenUnie - al jaren in voor onze stad en ik hecht veel waarde aan de mening van bewoners en ik luister daar ook goed naar, maar als politicus heb je ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid en moet je alles in een breder perspectief plaatsen.
Dat betekent dat je soms een besluit neemt of een standpunt inneemt die niet iedereen zal waarderen, maar laten we elkaar dan wel met respect tegemoet blijven treden en wederzijds openstaan voor wat iemand beweegt.

Alle positieve reacties hebben mij goed gedaan! Dank in het bijzonder daarvoor!

Anoniem zei

Het kan ook gewoon zo zijn, Theo, dat critici een punt hebben en de vinger (terecht) op de zere plek leggen. Dat kun je proberen weg te wuiven met een vrij obligate statement "als politicus heb je een bestuurlijke verantwoordelijkheid en moet je alles in een brede perspectief plaatsen". En door critici in de hoek te plaatsen van mensen die dat blijkbaar niet kunnen, die geen respect hebben, die niet openstaan voor de ander. Het zou van klasse getuigen als je juist echt laat zien te luisteren en iets doet met argumenten die worden aangedragen. De politicus die alleen blijft bij zijn eigen gelijk, mist juist dat brede perspectief.

De vele reacties lezend, blijft er een aantal zaken hoogst opmerkelijk:
1. Waarom was de CU in het debat over de "megamoskee" uiterst kritisch over het gebrek aan betrekken van bewoners door het college, en neemt de partij nu zelf een standpunt in over zo'n gevoelig iets als een groot AZC op dezelfde locatie, nog voor zelfs maar 1 burger in Gouda Noord gehoord te hebben?
2. Waarom is het kennelijk bij de CU niet mogelijk een open discussie te hebben over de voors en tegens van een AZC op de PWA locatie en wordt gedaan alsof dit een voldongen feit is? Juist dat wat burgers en een hele woonwijk het meest direct raakt - positief of negatief - daar is kennelijk geen debat over mogelijk. Absurd gewoon, te meer je ook richting het COA - dat alleen maar grote massa's wil wegzetten - dan ook totaal geen positie meer hebt, en genoeg gemeentebesturen EERST met inwoners praten, alvorens het COA te laten weten of ze positief zijn over het voorstel.
3. De rol van de Goudse politiek is een dubieuze. GoPo en PvdA stelden schriftelijke vragen waarin ze vroegen om een AZC, kort voordat het formele verzoek van het COA naar buiten kwam. Hadden deze partijen voorkennis? Kan het dat dit puur toeval was? Het zijn dezelfde partijen, met GroenLinks, die steeds waarschuwden dat als mensen niet voor de megamoskee waren, ze een AZC zouden krijgen. Het college van BenW moet ook al weken bezig zijn geweest met het verzoek, maar informeerde niemand dat dit speelde. Een formeel verzoek van het COA komt namelijk niet uit de lucht vallen.
4. Opmerkelijk is ook hoe raadsleden, ook de CU, alles doorverwijzen naar het COA. Alsof die een stukje Gouda annexeren en daar het gemeentebestuur opzij schuiven. Het COA heeft juist als uitgangspunt dat ze overeenstemming met gemeenten wil!
5. Bijna niemand zegt hier dat hij tegen opvang van vluchtelingen is, maar er zijn bezwaren tegen o.a. deze omvang - middenin een woonwijk - en de permanente status van het AZC. Vanuit ruimtelijk en sociaal cultureel c.q. handhavingsperspectief niet zo gek. Gouda is 1 van de dichtstbevolkte steden van NL en kent meer problemen. Vijfhonderd vluchtelingen in een kazerne stoppen is ook voor hen niet erg aantrekkelijk. Hier wordt echter pertinent niet naar geluisterd; ook de burgemeester verbindt zich ipv aan zijn eigen inwoners vooral aan het COA. Met de rug naar de stad besturen heet dat. Dit kan zo echt niet, zeker niet gelet op het wanbeleid dat Gouda Noord al een lang jaar over zich heengestort kreeg, met alle gevolgen van dien. Dezelfde fouten als afgelopen jaar mogen blijkbaar worden herhaald, met als verschil: de CU laat haar voorheen zo kritische koers totaal vallen. Waarom eigenlijk?

Ten slotte, wat de impact is van het plan, wie hier precies komen, hoeveel nationaliteiten bij elkaar worden geplaatst, of er voldoende politie inzet is, wat de economische en lange termijn gevolgen zijn voor Gouda: het is allemaal onbekend en speelt kennelijk geen rol om, zoals BenW het zegt, in het "landsbelang" (belachelijke uitdrukking, wat is "landsbelang" en wie bepaalt dat?) "ja en amen" te zeggen tegen een verzoek van het COA - een bureacratisch instituut slechts erop gericht is om "targets" te halen.

Anoniem zei

The truth about the migrant crisis:
https://m.youtube.com/watch?v=-BDqzmG-rH8&feature=youtu.be

Theo Krins zei

Vanaf het begin heb ik aangegeven dat communicatie met de wijk essentieel is en dat het - in het licht van wat er allemaal is gebeurd de laatste tijd - niet eenvoudig zal zijn om de bewoners van harte achter dit voornemen te krijgen.
Laten we nu eerst via de bewonersavond met elkaar het gesprek aangaan!

Anoniem zei

SGP Gouda gaat wel eerst in gesprek met de buurt, voordat ze met een oordeel komt. Het kan dus ook anders.

Anoniem zei

Beste Theo. Je laatste opmerking laat zich lezen als het dwingen van burgers het met jou standpunt eens te worden. Dat is dus bij voorbaat nooit van harte. Het klopt dat je persoonlijke kritiek krijgt. Dat krijg je omdat je suggereert voor A te willen gaan, maar puntje - paaltje B doet. Dat zorgt voor twijfel aan je integriteit; maar bovendien een gevoel van verraad bij de mensen die je op een of andere manier in deze stad hebben ontmoet. Het recht van bestaan is een groot goed. Wat mij betreft zijn senioren, gehandicapten en de ZMLK kinderen van harte welkom. In de wijk Gouda Noord wonen mensen met een hart. Een hart dat klopt, met gevoel voor rechtvaardigheid. Daar zijn we beslist trots op.

Anoniem zei

Afgelopen vrijdag een enorme vechtpartij.http://goudsepost.nl/nieuws/massale-vechtpartij-op-goudse-school-1.5234064 in een wijk die al overbelast is. Het zou te wensen zijn dat het Goudse Stadsbestuur zich daar rekening van geeft. Of wenst het de "etnische spanningen" te vergroten?

Anoniem zei

Angela Merkel heeft de zuid - grens gesloten. Er zijn 10.000 vervalste paspoorten voor Syriërs gevonden (hoeveel volgen er?).. Vluchtelingenwerk Nederland waarschuwt dat er niets romantisch is aan het in huis nemen van een vluchtelingen & CU suggereert dat als mensen kritische vragen stellen er geen sympathie of respect zou zijn. Gouda, A.D. 2015.

Anoniem zei

De realiteit onder ogen zien, en dat is soms pijnlijk, zeker als het mensen in nood aangaat, is niet per definitie minder sociaal, minder humaan, of minder sympathiek... al kan het op het eerste gezicht zo overkomen. Het blijft pijnlijk.

Ik vind dat anoniem 14 september, 09.23 uur de kern raakt van de discussie !

jancoenraats zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
jancoenraats zei

Theo, ik sta achter de menig van Hans (11-09). Als iéts mij kregel maakt zijn het wel anonieme reacties...

Anoniem zei

Geachte meneer Coenraats. Volgens uw Google - Account woont u in Dordrecht. Ik weet niet hoe de sociale omstandigheden daar zijn. Maar in Gouda is het van dien aard dat openlijk reageren kan gevolgd worden door letterlijk geweigerd worden bij openbare aangelegenheden op het Stadhuis, geen antwoord krijgen van politici of burgemeester op bezorgde emails, of kwalijker nog ; het bellen van de politie zonder reactie te krijgen in urgente situaties gezien de onderbezetting in verband met bestaande problematiek in de stad. Ik kan me zomaar voorstellen dat om dit soort redenen mensen ervoor kiezen anoniem te reageren. De reacties zijn mijns inziens daardoor niet minder behartenswaardig en tot nadenken stemmend mijns inziens.

En geeft nog een zeker onafhankelijk oordeel wellicht ook omdat mensen zo "niet naar de ogen kunnen worden gekeken"......

Wellicht kunt u wat begrip hebben voor de onrust die ruim een jaar lang over Gouda Noord heeft gelegen, en de feiten van ondemocratisch regeren zoals zich dat nu opnieuw voordoet voor dezelfde bewoners die ternauwernood zijn bijgekomen van het politieke geweld voor de zomer. Alvast dank!

Anoniem zei

De term "vluchteling" heeft politiek een mooie klank; wie wil er nu niet ontheemde gezinnen die opgejaagd worden door de oorlog of vervolgd worden door een barbaars regime hulp bieden.... De werkelijkheid is echter dat Duitsland overspoeld wordt door 1 miljoen immigranten, merendeels economisch gelukszoekers en vitale jongemannen, op zoek naar een welvarender leven. De asielstatus wordt massaal aangevraagd door mensen die volgens de VN verdragen niets met "vervolgd" worden van doen hebben.

Onze politici slagen er niet in om het kaf van het koren te scheiden, en wie hier binnen is gaat niet meer weg. Daarom kalft het draagvlakoor asielcentra verder af. Het huidige beleid is een fiasco en zal leiden tot grote problemen. Alle goede bedoelingen van Goudse raadsleden ten spijt.

Anoniem zei

Hoi Theo

Sta je alleen maar open voor positieve reacties? Wat versta jij onder positief?

Anoniem zei

Ik zag een CU wethouder uit Enschede op tv die dacht dat honderden mensen die bezwaar maken tegen de komst van ene groot AZC middenin de stad last hebben van "vooroordelen". Zoals ook kritische reacties hier worden gediskwalificeerd...

Anoniem zei

Een man een man, een woord een woord.

En als de CU alsnog op het pluche wil, waar het eerst een dolksteek van GoPo kreeg, moet het kennelijk meeliften op de artikel 38 vragen.

We mogen toch hopen dat de VVD niet meegaat in de draai van Klaas Dijkhoff, en niet de burgemeester blijft steunen omdat hij VVD er is. En ook al een dubieuze rol leek te spelen in het proces "megamoskee"..

Anoniem zei

Ja Theo, nu ervaar wat het is om niet met de wolven in het bos mee te huilen, maar naar beste eer en geweten een standpunt in te nemen gebaseerd op kennis en overtuigingen. Schrale troost, het is meer politici in Gouda overkomen. Sterkte!

Anoniem zei

Beste anoniem 15/9 11.39 uur... Ik ben benieuwd welke feiten en standpunten u bedoeld op basis van kennis. (en overtuigingen).

Kan het ook te maken hebben met de emotionele claim die gelegd wordt door (Europese) overheden en pragmatisch handelen? Waarover Afshin Ellian helder schrijft in Elsevier vandaag?

Anoniem zei

Ik herinner me de titel van een eerdere blog: we voelen ons belazerd. Nu, dat is precies het gevoel wat "vluchtelingen zijn welkom in Gouda veroorzaakt". Het gevoel belazerd te worden. Nu niet alleen door het College van B&W, nu ook door de CU.

Anoniem zei


Dit is het artikel van rechtsfilosoof Afshin Ellian.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/9/Migranten-zelf-zijn-grootste-slachtoffer-van-emotionele-politiek-2685550W/

En intussen een artikel in Elsevier over waarschuwingen! uit het Midden-Oosten! voor jihadisten. Het zal voor de gemeente wel weer "een zaak van de politie zijn", maar voor de stad betekent het m.i. dat een bestuur geen enkel risico hoort te nemen. Geen enkel. Zorgplicht. Zowel RVB als B&W trouwens.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/9/Libanon-waarschuwt-jihadisten-onder-migranten-2686123W/?

Anoniem zei

Libanese minister Elias Bou Saab: TWEE PROCENT (of zelfs meer) van de vluchtelingen kunnen radicalen zijn !

In Gouda komen 500 asielzoekers. Ik weet niet of de populatie waar het hier om gaat exact dezelfde is, als die waar de Libanese minister naar verwijst, maar je schrikt in ieder geval toch wel even...

Anoniem zei

@anoniem 8.21 uur 16/9
het probleem van Europa is dat men momenteel helemaal niet in kaart heeft wie de vluchtelingen zijn; dat er geen screening plaatsvindt.

Er zijn 10.000 valse Syrische paspoorten gevonden, die waren gesmokkeld door iemand van Marokkaanse komaf als ik het wel heb. En intussen is er een vals paspoort voor 'onze eigen' Mark Rutte.

http://revu.nl/nieuws/nieuwe-revu-koopt-een-syrisch-paspoort-en-we-zijn-niet-de-enigen/

Niemand kan iets garanderen. Men suggereert slechts veiligheid vanuit Brussel. Laten we hopen dat men terugkeert van deze naïeviteit en ideeën die bizarre gevolgen kunnen hebben.

Anoniem zei

en...... waar gaan de kinderen naar school? nét om de hoek waar de Sharia wordt onderwezen?

http://www.nationalreview.com/article/424001/syrian-refugees-europe-mistake

Anoniem zei

Theo, is jouw bedoeling om het gesprek aan te gaan of om "bewoners achter dit voornemen te krijgen"?

Veel van je kiezers, en ik ken er een hoop (in Gouda dus) zijn bepaald niet te spreken over de manier waarop de ChristenUnie zonder een enkele voorwaarde vooraf en zonder burgers te horen voetstoots dit college steunt. En meedoet met het fabeltje dat we er toch niet over gaan. Ik houd goede hoop dat de CU bij zinnen komt en wel echt gaat luisteren, zo niet, dan gaan we merken wat straks de gevolgen bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Niet alleen voor Gouda Positief desastreus.

Anoniem zei

Het gemeentebestuur heeft m.i.een fout gemaakt door de zorgvuldigheidseis van hoe met de buurtbewoners om te gaan, bij het COA neer te leggen.
Na het debacle van afgelopen jaar en het geschonden vertrouwen tussen gemeente en buurt, nota bene onomwonden beschreven in een onafhankelijk rapport, had het gemeentebestuur wijzer moeten zijn en haar verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen en zeggen: "wat moet dat moet (breed persoectief, landsbelang, of anders benoemd), én tegelijkertijd zullen wíj er zorg voor dragen dat er goed met onze buurtbewoners wordt omgegaan, te beginnen met ons eigen gedrag. Want daar zijn wij namelijk voor ingehuurd".
Milo Schoenmaker zei 8 juli dat hij hoopte op herstel van de verhoudingen.
Het gaat om " living the message !
Mijn (overigens geheel gratis) advies aan de Burgervader en Wethouders zou zijn: Besteed uw verantwoordelijkheid voor de buurt niet uit aan het Coa, maar neem m zelf. En wees zichtbaar in de inspanningen die u hiervoor levert.
Beste Theo, goed dat je een opening/forum geeft om hierover van gedachten te wisselen.

Anoniem zei

Het gemeentebestuur heeft m.i.een fout gemaakt door de zorgvuldigheidseis van hoe met de buurtbewoners om te gaan, bij het COA neer te leggen.
Na het debacle van afgelopen jaar en het geschonden vertrouwen tussen gemeente en buurt, nota bene onomwonden beschreven in een onafhankelijk rapport, had het gemeentebestuur wijzer moeten zijn en haar verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen en zeggen: "wat moet dat moet (breed persoectief, landsbelang, of anders benoemd), én tegelijkertijd zullen wíj er zorg voor dragen dat er goed met onze buurtbewoners wordt omgegaan, te beginnen met ons eigen gedrag. Want daar zijn wij namelijk voor ingehuurd".
Milo Schoenmaker zei 8 juli dat hij hoopte op herstel van de verhoudingen.
Het gaat om " living the message !
Mijn (overigens geheel gratis) advies aan de Burgervader en Wethouders zou zijn: Besteed uw verantwoordelijkheid voor de buurt niet uit aan het Coa, maar neem m zelf. En wees zichtbaar in de inspanningen die u hiervoor levert.
Beste Theo, goed dat je een opening/forum geeft om hierover van gedachten te wisselen.

Anoniem zei

Er is al snel een nieuwe blog verschenen die zegt dat we de verbinding moeten zoeken. Dus. Dat zou nu mooi geweest zijn als de CU dat tegen het College had gezegd. Zoek de verbinding en niet de splijtzwam met Gouda (Noord)

Anoniem zei

Er verschijnt nu waarschijnlijk snel een nieuwe blog over de inloopavond.. daar ben ik ook wel benieuwd naar!

Math Geurts zei

Verbinding zoeken met anonieme reageerders, hoe doe je dat?

Anoniem zei

Een wegens verblijf buitenslands verlate reactie: natuurlijk is het goed en correct dat Gouda ook opvang aan asielzoekers biedt! Maar de manier waarop met de besluitvorming wordt omgesprongen, is beneden alle peil. Dat B&W en de collegepartijen kennelijk niets van de "affaire" rond de vestiging van de moskee in de PWA-kazerne hebben geleerd, is teleurstellend maar was te verwachten: de betreffende partijen hebben na het (gezichts-)verlies dat ze hebben geleden nog een appeltje met de buurt te schillen en proberen Gouda-Noord alsnog iets in de maag te splitsen. Maar dat nu ook de CU daarin meegaat en geen debat wenst, is ronduit teleurstellend en ondemocratisch. De burgers mogen wel meepraten als het om het kappen van een paar bomen of het verplaatsen van een bushalte gaat, maar bij een zo ingrijpende beslissing als de vestiging van een AZC wordt er niet of nauwelijks met de wijk of met de gemeenteraad gediscussieerd. Voor mij is het volstrekt onbegrijpelijk dat de CU-fractie hierin met de collegepartijen meegaat, en ik kan het absoluut niet rijmen met de christelijke, democratische achtergrond van de partij. Het argument "het geeft maar onrust" slaat nergens op - wees blij als de burgers zich bij de politiek en het beleid betrokken voelen. Met déze instelling geef je bij de volgende verkiezingen alleen maar ruimte aan partijen die we niet willen hebben/horen - inderdaad: PVV.

Unknown zei

Nou, toen hier de staatsdoodslaanderij met die hoge salarissen van ons belastinggeld en die martiale groene kleertjes, waarbij je je afvroeg of dat wel stond in zo een bureau-achtergrond af en aan wandelde in de Prins Willem Alexander Kazerne, hoorde je ze in Gouda-Noord geen enkele kik geven! Haha. Dus ik zou nu ook zeker niet gaan zitten koeren wanneer er op een dag gewone burgermensen in niet militante kledij zich net als wij zelf zich daar ophouden. Je hoeft er geen angst voor te hebben wanneer je naar al die afschuwelijke wreedheden op je duur gekochte matrixscherm zit te koekeloeren in het saaie Gouda-Noord. Zij komen hier niet naar jelui toe omdat ze jelui lekkertjes vinden, nee toch? (Hahaha) Nou, het beste er maar mee en neem nog maar een borrel.