Betrokken

Betrokken

maandag 30 maart 2015

Subsidieert college Gouda de nieuwe moskee?Aangezien op 11 maart jl. een raadsmeerderheid heeft besloten geen besluit te nemen over de toekomst van de PWA Kazerne is het college nu weer aan zet en moeten we als raad afwachten welk nieuw voorstel er gaat komen. Aanvankelijk moest voor 1 mei een besluit worden genomen, maar we hebben nu de tijd gekregen tot uiterlijk 8 juli, zodat het proces met o.a. de buurtbewoners meer kans van slagen heeft.

Irritaties

Binnenkort zal er een onafhankelijke procesbegeleider worden aangesteld en er zal dan hard worden gewerkt aan een voor alle partijen aanvaardbaar voorstel.
Dat zal nog niet meevallen, want er is door het proces tot nu toe veel kapot gemaakt en er is, vooral bij de buurtbewoners, veel wantrouwen en irritatie ontstaan.

Kleinere moskee

Vervelend is ook dat de woordvoerder van het islamitisch centrum (Saïd Boukayouh) spreekt over substantieel minder plaatsen in de moskee, maar op dit moment niet bereid is om aan te geven aan welke omvang wordt gedacht. Ook is het niet duidelijk in hoeverre er harde garanties worden gegeven over het niet op een later moment gaan uitbreiden van de moskee. Dit kan aan de orde komen als bijvoorbeeld De Ark en/of Gemiva het pand verlaat of de moskee behoefte heeft aan meer ruimte op haar eigen gedeelte.

Financiën

Rond het financiële plaatje zijn er ook zaken die ons bezighouden.
Bij de presentatie van de oorspronkelijke plannen van zowel De Ark/Gemiva als ook El Wahda was sprake van een plan inclusief woningen. Tevens is toen (vertrouwelijk) aan de raad aangegeven welke koopprijs voor de kazerne zou moeten gelden. Naar wij aannemen was het dus een prijs waarbij het ministerie wist dat een deel bestemd was voor woningen! Daarbij baseren we ons op het feit dat alle betrokkenen in dit traject contact hadden met elkaar.
 
Foto: gemeente Gouda

Onbehoorlijk bestuur

Op een bewonersavond op 6 november vorig jaar zinspeelde wethouder Jan de Laat erop dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan en als dit achteraf alsnog wel mogelijk gemaakt zou worden, dat zou kunnen leiden tot de beschuldiging vanuit het rijk dat er dan sprake is van onbehoorlijk bestuur. Belangrijk argument daarvoor zou zijn dat de waarde van het perceel door die wijziging stijgt.
Ofschoon deze redenering niet onlogisch klinkt, is het toch opmerkelijk, omdat bij planvorming in een eerder stadium woningen waren meegenomen en er toen (in de raad) geen enkele opmerking over is gemaakt.Financieel voordeel

Die mogelijke hogere waarde van het perceel speelt nog steeds een rol in de discussie. Het college stuurt bewust richting een plan waarbij alles kan worden gerealiseerd op basis van een maatschappelijke bestemming (De Ark, Gemiva én El Wahda) en de gemeente als koper (ABC constructie), want dan is de huidige bekend zijnde prijs leidend.

El Wahda heeft dus er dus financieel gezien alle belang bij dat dit plan lukt omdat bij een eigen plan voor de totale locatie (zeker met woningen!) of kopen buiten de gemeente om, waarschijnlijk leidt tot een hogere koopprijs.
In die zin zou je kunnen zeggen dat de gemeente een financieel voordeel creëert voor een gebedshuis en dat is in het kader van scheiding tussen kerk en staat op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.
Deze opstelling valt wellicht nog te verdedigen in het kader van het bieden van een totaaloplossing voor drie (deels te kleine) moskeeën, maar nu de bestaande moskeeën openblijven en er dus gewoon een vierde moskee bij komt is dit wel heel ingewikkeld…Proces

We wachten de ontwikkelingen af en hopen dat het college de extra tijd die ze hebben genomen in ieder geval benut om een hoop zaken beter doen dan ze tot nu heeft gedaan m.b.t. communicatie, mediation, inspraak etc. en dat ze komt met een breed gedragen plan, waarbij wat ons betreft het oorspronkelijke plan van De Ark, Gemiva en ouderenwoningen nog altijd het ideaal plaatje is voor deze locatie! 

12 opmerkingen:

Anoniem zei

goed verwoord helemaal mee eens, geheel in lijn met VVD standpunt.
Hans Suijs

janse Water zei

CU Fractie,
Veelal volg ik de politieke georienteerde gedachten van de fractie wel. Maar nu niet meer.
Meten met twee maten is het nu geworden.Het karakter van een geloofsstrijd wordt steeds aannemelijker door een(meerdere) historische feiten. Ik noem er nu slechts een: Destijds bij de realisatie van een grote kerk en parkeerterrein voor haar regionale en lokale functie, werd grondruil gedreven door de eerste eigenaar van de gronden, de gemeente en de toekomstige eigenaar.Er staat een inmiddels van de Veluwe, ook bekende zeer grote opvallende kerk op een goed bereikbaar voormalig industrieterrein aan de Gouwe WZ.Ik verzoek jullie deze transacties inclusief financieel voordeel en bestemmingsplanwijzigingen van het toenmalige College te onderzoeken. De instemming van de Raad te openbaren. waarheid zeker in paastijd mag, nee moet naar buiten. Ik"'bemoedig"" jullie de zaak van de bouw van een moskee te benutten op de Noord Locatie voor een ontmoeting tussen geloofsgenoten en gericht op vrede en veiligheid voor allen.In de gemeenschap van gelovigen en andersdenkenden. Anders zou ik je blog niet eens willen lezen, laat staan reageren. Wijsheid is het doel. Overigens de "'bewierookte St Jan, was vroeger een Roomsch Katholieke Kerk, zoals er velen waren,de Protestanten waren vaak tegen deze NeoGothieke Megabouwwerken. Nu zijn het veelal of Rijksmonumenten en staan ze leeg zonder kerkgang en gezang of krijgen ze andere functies in de brede samenleving.

Anoniem zei

Beste Janse Water..

Om de oppositie-leden van de gemeenteraad van een 'religieuze oorlog' te betichten is aperte onzin.

Die ideologische strijd wordt wel opgeroepen, door de woordvoerder voor het omvangrijk islamitisch centrum, níet door de CU.

Vrede en veiligheid voor allen. Juist gesproken. Bij elke openbare vergadering rondom dit onderwerp is al vijf tot zes man politie nodig en dan nog de beveiligers die niet herkenbaar zijn.

Meten met twee maten? Dat is precies wat u doet. U legt de blog van Theo Krins langs de meetlat van uw eigen gelijk. Pijnlijk. En al helemaal met uw religieuze verwijzing naar paastijd.

Als of het mogelijk is vrede te hebben met mensen die een ongelijke strijd voeren!

Anoniem zei

Goede analyse, Theo.
Waar ik me aan erger in de discussie is dat met een enkel (geheim!) PWC rapportje, in opdracht van het gemeentebestuur, wordt gedaan alsof de herkomst van het geld dat de moskee heeft, nu helemaal duidelijk is en buiten discussie. Terwijl er allerlei contante geldstromen zijn, die niet te achterhalen zijn, en Tarik Ibn Ali (die banden heeft met terrorisme) "opeens" tonnen bij elkaar verzamelde. Onderzoek in opdracht van Justitie heeft recent uitgewezen dat moskeeën heel weinig openheid van zaken geven. Dit geeft allemaal te denken, waar zet BenW Gouda zich eigenlijk voor in?
Jammer van de reactie hiervoor, want christelijke kerken hebben geen buitenlandse geldschieters, dubieuze imams, abc constructies en intensieve lobby bij verkiezingen nodig, of beïnvloeding door met zijn honderden naar een raadsvergadering te komen. Kennelijk hebben ze voordeel bij deze constructie...


Suzanne zei

Het is weer terug naar af. Dus hoeft de Moskee helemaal geen prioriteit nr 1 te zijn. Als een ieder zich nu eens zou focussen op onderkomen voor De Ark i.p.v. alle aandacht naar de Moskee dan zou het meest urgente geval, namelijk De Ark, verholpen zijn. Er moet dus gestart worden met prioriteiten, en mijns inziens is de Moskee geen prioriteit nr. 1.

Anoniem zei

Enorm veel energie verspilling van raadsleden, bewoners, algemene Goudse middelen enz dus.

Tot 11 maart had dit College van B&W bovendien al gevoegelijk aangetoond te werken met verkeerde aannames (Fietsersbond), non-communicatie, miscommunicatie en framing. De raad heel laat (of niet geïnformeerd), gedaan alsof bewoners zijn geïnformeerd, etc.

Het is níet voor niets dat het College een motie van wantrouwen heeft gekregen. Helaas is het te arrogant om op te stappen.

Met alle nadelige gevolgen van dien. Trouwens heel correct.

3 = 1 is vervallen. Dat bevestigd alleen maar dat het terecht zou zijn De Ark / Gemiva & de seniorenwoningen waarvoor wijkbewoners hadden ingeschreven te vestigen in de voormalige Prins Willem Alexander kazerne.

Met het suggereren, veranderen van plannen (meest recent op voorspraak van College van B&W volgens de Krant van Gouda) en het langdurig rekken van het proces, zodat ICC kan blijven collecteren (immers op 6 november 2014 dreigde Wethouder De Laat al met de vrije markt, fijn heerschap deze wethouder!) tot 8 juli maakt dit College zich overigens alleen maar ongeloofwaardiger.

En meneer Tetteroo maar zeggen "dat hij de macht heeft".

Begint het zo langzamerhand niet op witteboordencriminaliteit te lijken?

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties tot nu toe. Het blijkt soms moeilijk te zijn om een blog op de goede wijze te lezen en te interpreteren, maar door alle reacties worden beelden vanzelf weer wat bijgesteld... :-)
Cruciaal is niet of de lokale overheid ergens bemoeienis mee heeft om iets mogelijk te maken, maar of er door toedoen van de gemeente een mogelijk financieel voordeel aan de orde kan zijn, waarbij de gemeente geen noodzakelijke rol vervult.

Suzanne zei

Theo, goed bedoeld hoor, maar weegt financieel voordeel op tegen belang van veiligheid voor kinderen van De Ark?

Anoniem zei

Goedemorgen Theo,

De vraag is natuurlijk ook hoe "onafhankelijk" de procesbegeleider is. Er was al twee keer gebeld met dit college met een persoon. Krijgt deze onafhankelijke persoon een gekleurde opdracht mee?

En - wat is de reden dat 8 mei 2014 - een eindrapport van al eerder uitgevoerde mediation (ook op kosten van de Gemeente Gouda, waarbij de linkse partijen zich al verheugen over de "grootste en mooiste moskee van Europa" - nooit geweten dat zij religieus zijn!!) als een "voortgangsverslag" wordt gepresenteerd bij de vergadering van 17 december, terwijl het pas begin februari 2015 is vrijgegeven? - níet als uitgangspunt wordt genomen?

Mediaten terwijl de stemming al grondig is verziekt - heb er geen ander woord voor - door het gemeentebestuur - alleen omdat zij toch willen krijgen wat ze willen krijgen - hoe kan dat een 'open proces' worden genoemd?

Het hele proces ruikt naar bevoordeling, en met gezond verstand kan er niet meer worden gedaan alsof dit een eerlijke start is - of een "natuurlijk moment" zoals in beantwoording van technische vragen staat voor 25 maart.

Echt, hoe veroorzaak je wantrouwen. Vreselijk om zo'n stadsbestuur te hebben.

Anoniem zei

Ik ben het helemaal met Suzanne eens
laat onze eerste zorg zijn dat de kinderen van De Ark een goed en veilig onderkomen vinden

Beatrijs zei

Als er nu een substantieel kleinere moskee komt kan er dan een vierde bestemming bij, die voor iedereen tot meerwaarde kan leiden?

Ben Eijsink zei

Beste Theo,
De bestemming van het PWA terrein is "maatschappelijk". De toevoeging van wonen zal de bestemming onder druk zetten en de prijs vanuit het Rijk opdrijven. Onder de noemer "groepswonen voor ouderen" kan de bestemming gehandhaafd blijven. Zowel in het initiatief van het ICC als Ark/Gemiva is dit een onzekere factor.