Betrokken

Betrokken

woensdag 1 april 2015

Privacy Goudse raadsleden bedreigd


ChristenUnie en GroenLinks maken zich zorgen om de privacy van raadsleden en de webcast in de huidige vorm in het bijzonder. Om dit aan de orde te stellen hebben beide fracties een motie opgesteld die vandaag in stemming zal worden gebracht tijdens de besluitvormende raadsvergadering.
Ons insziens kan deze situatie niet langer voortduren na eerdere uitspraken van het Europees Hof en vanwege de in de motie genoemde gevolgen en nadelen voor de raadsleden.

Je merkt bijvoorbeeld steeds vaker dat (ex)politici later in de problemen komen door bepaalde uitspraken die ofwel niet zo zijn bedoeld ofwel alleen goed begrepen kunnen worden in een specifieke context. Het is dan beter om hier gelijk een correctie op te kunnen aanbrengen, wat echter op dit moment niet mogelijk is.

Met deze motie geven we samen met GroenLinks een signaal af dat het vanaf nu echt anders moet en dat er meer aandacht moet komen voor de privacy van raadsleden.Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Motie privacy raadsleden

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 1 april 2015 Constaterende dat:
 •   De raadsvergaderingen vanuit de raadszaal integraal en voor onbepaalde tijd voor
  iedereen toegankelijk zijn
 •   Ieder raadslid wel eens iets stoms zegt
 •   Dit voor (ex-)raadsleden belemmerend kan werken in hun functioneren in de
  maatschappij
 •   Terugvinden van beelden via een openbare mogelijkheid (webcast) na een zekere
  periode minder relevant is en
 •   Zonder meer openbaar toegankelijk zijn van verslagen op deze wijze is sommige
  gevallen belastend kan werken voor een raadslid
 •   In het verleden de notulen ook werden besproken en aangepast waar nodig
 •   Het ook mogelijk is google zoekresultaten te laten verwijderen die “ontoereikend,
  irrelevant of niet langer relevant” zijn naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Verzoekt het college:
 •   Een vergadering pas 1 week na de vergadering op te nemen in het digitale archief van de webcast en
 •   In de week direct na de vergadering de mogelijkheid te bieden dat raadsleden een extra toelichting (schriftelijk) kunnen laten vermelden of beelden deels alleen op verzoek (via WOB) toegankelijk laten zijn als de beelden hun functioneren buiten de raad ernstig belemmeren
 •   Raadsleden de mogelijkheid te geven teksten opnieuw in te spreken daar waar het betreft:
  • (on)opzettelijke versprekingen
  • beledigingen
  • opmerkingen die over enkele jaren zonder context kunnen worden misbruikt
  • Opgeslagen beeld verslagen na 2 jaar alleen op verzoek nog beschikbaar te laten zijn en niet meer via de webcast direct opvraagbaar te laten zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo, beetje laat voor 1aprilgrap

Janse Water zei

Alle camera,s in openbaar gebied gaan weg vanwege permanente verstoring van de privacy. Ook die van prive personen en bedrijven. Het werd al een stuk veiliger op straat, in de huiskamers en in de raadszaal. Vandaag was het gelukkig weer 1 april.

Anoniem zei

Doorzichtig 1 april grapje!

Groetjes Cora

Anoniem zei

Nog meer informatieverduistering??? dan dat er al was in het transparante Huis van de Stad Gouda? :-P :-D

Anoniem zei

Oei.. Notulen werden in het verleden aangepast.. Dát verklaard wél een en ander :-D :-D

WHK zei

ook op 1 apr is spreken dus zilver en zwijgen goud!