donderdag 12 maart 2015

Rode kaart voor college in GoudaWoensdag 11 maart was de beslissende dag voor het plan met de PWA Kazerne. Het college vroeg om een akkoord van de raad voor de investeringskredieten die nodig waren om een deel van de kazerne te kunnen aankopen voor De Ark en Gemiva. Een andere deel zou - via de gemeente - worden verkocht aan het islamitische centrum El Wahda. 

Bezwaren

Op 4 maart had Anna van Popering namens de fractie aangegeven dat de ChristenUnie veel bezwaren heeft tegen dat plan, maar dat het een bittere pil zou zijn als de gezamenlijke huisvesting van De Ark en Gemiva niet doorgaat. Om die reden gaven we aan pas op 11 maart ons definitieve standpunt bekend te maken.
Hierna begon vanuit het college en collegepartijen een waar offensief richting de partijen  die voornemens waren tegen te gaan stemmen. De ChristenUnie kreeg ook veel (landelijke) aandacht en we merkten dat het college er alles aan was gelegen om een meerderheid voor haar plannen te krijgen.
Dit leek echter niet te gaan lukken, maar gelukkig bood het bestuur van El Wahda uitkomst...

Brief El Wahda

Op 10 maart om 15.00 uur stuurt de voorzitter van het bestuur van El Wahda een mail naar burgemeester Schoenmaker met daarin een voorstel om te komen tot een kleinere moskee om zo te voorkomen dat dit plan niet zou doorgaan. Men maakte ook zich zorgen over de polarisatie.
De voorzitter schrijft o.a.
"Immers, bij een Islamitisch centrum/Godshuis horen geen angst of polarisatie maar vredig samenleven, samenwerken en ontmoeting. Tevens zouden wij het jammer vinden als de samenwerking met De Ark en Gemiva niet door zou gaan, vanwege het maximaal aantal moskeebezoekers van 1500. Het zijn partners met wie we een warme relatie hebben opgebouwd. Hen verliezen zou ook jammer zijn.  
Wij willen als Goudse islamitische gemeenschap om bovenstaande redenen onze verantwoordelijkheid nemen en een serieuze handreiking doen naar de politiek en de bewoners van Gouda Noord. We stellen dan ook voor om het maximale aantal moskeebezoekers op een substantieel lager aantal dan 1500 te bepalen."
Om 17.00 stuurt vervolgens het college een memo (dat hadden ze verbazingwekkend snel voor elkaar...) naar de raad met het verzoek om het agendapunt op 11 maart van de agenda te halen vanwege deze nieuwe ontwikkelingen. Wij waren zeer verbaasd over deze actie, 27 uur voor de besluitvorming, en stelden vast dat deze brief het college wel erg goed uit kwam. Een afgang voor het college kon hiermee worden afgewend.

Oppositie geschoffeerd
De VVD vond deze ontwikkeling genoeg kansen bieden voor een beter plan en steunde het verzoek van het college om het agendapunt van de agenda te halen en zo stonden de tegenstanders van het collegeplan opnieuw buiten spel, zoals eerder al was gebeurd toen het college de motie negeerde, die opriep om te kiezen voor het plan van De Ark en Gemiva in combinatie met senioren woningen.
Om op deze avond toch iets te kunnen meegeven aan het college over het komende proces en iets te kunnen opmerken de memo en de brief, vroeg de oppositie om behandeling van de memo van het college, maar ook dit werd door coalitie partijen geblokkeerd.
Ondernemingsraad
Democratie op deze manier vormgeven gaat er bij ons niet in en doet ons denken aan het beeld van een bedrijf waar de directie er van alles aan doet om de ondernemingsraad zoveel mogelijk te omzeilen en alleen in te schakelen als het niet anders kan. Om een sterk bedrijf en een sterke stad te realiseren is het echter juist belangrijk dat het college verbindend werkt, goed communiceert en de rol van de raad (en dus ook de oppositie) accepteert, respecteert en waardeert.

De Ark en Gemiva

We waren als oppositie partijen het blokkeren van onze inbreng en het niet kunnen stemmen over de kredieten voor het collegeplan echt zat en besloten daarom een motie in te dienen die eigenlijk een herhaling was van de motie uit november 2014, waarin we opnieuw opriepen om het plan uit te voeren van Van Wijnen/ABC Nova ten behoeve van De Ark, Gemiva en senioren woningen. Deze motie had toen een raadsmeerderheid omdat de VVD deze motie ook steunde. Daarnaast riepen we het college op om de moskeeën constructief tegemoet te treden en daarbij rekening te houden met de wensen die spelen binnen de Goudse samenleving.
VVD
De VVD maakte vervolgens een opmerkelijke draai en besloot deze motie niet te steunen. De argumentatie daarvoor was flinterdun. Ze vonden het plan van Wijnen niet voldragen en het was financieel onzeker. Beide argumenten zijn aanvechtbaar, omdat het andere plan ook niet voldragen is en eind oktober 2014 voor het plan van Van Wijnen een belegger was gevonden. De VVD viel echter niet te overtuigen en stemde nu tegen de motie en daarmee was de laatste mogelijkheid om daar geen islamitisch centrum te vestigen (voorlopig?) van de baan.
Motie van wantrouwen
Nu we opnieuw moesten vaststellen dat het college blijk gaf het proces rond dit dossier op een voor ons onacceptabele manier in te vullen restte ons niets anders dan een motie van wantrouwen in te dienen.
De motie, die alleen door de oppositie werd gesteund, luidde als volgt:
Overwegende;
Dat het college van B&W, zowel procesmatig als inhoudelijk, blijk heeft gegeven onvoldoende grip te hebben gehad op de voorbereiding en voortgang van de herbestemming PWA Kazerne; 
Stelt de gemeenteraad voor;
Het vertrouwen in het college van BenW met betrekking tot het dossier van de PWA kazerne op te zeggen
Met deze motie markeren we een periode van ruim 5 maanden waarbij het college in onze ogen fout op fout heeft gestapeld en een raadsmeerderheid bewust heeft genegeerd.
Het is nu aan het college om aan te tonen dat ze lessen hebben geleerd uit het verloop van het dossier en dat het vanaf nu echt ander zal gaan. Alleen op die manier kan er weer vertrouwen ontstaan tussen raad en college.

Wellicht heeft de burgemeester gelijk die, na een soms wel erg sturende en licht geïrriteerde rol, deze raadsvergadering afsloot met de woorden: hoe groter de kloof hoe mooier de brug...


12 opmerkingen:

Anoniem zei

Dank Theo. De oppositie heeft gedaan wat ze moest doen. En deed dat eensgezind en met scherpte.

Jammer dat de VVD zo pluche plakkerig is dat ze de wijk Gouda noord en omstreken er zonder blikken of blozen voor laten vallen. Van de andere coalitiepartijen zijn we níet veel anders gewend dat ze ons schofferen met hun verdraaiingen van de feiten.

Overigens, wat raar dat een meerderheid alle discussie kan blokkeren. In een democratie hoort oor en oog te zijn ook voor minderheden, zeker als die bijna de helft van het aantal stemmen representeren.

Ria Jansen zei

Voor de Ark nog steeds een brug te ver! Diep triest wat het college en in het bijzonder de VVD gisteren 11 maart vertoonden. Tot nu toe gaat dit college op schandelijke wijze met de democratie om! Waar gaan wij nog voor stemmen als er op deze wijze met je stem wordt omgegaan. Het is en blijft in Gouda nog steeds de dictatoriale democratie. De oppositie heeft ondanks de schorsingen laten zien en duidelijk gemaakt dat het in Gouda goed fout zit met dit dossier. Daarom was de motie van wantrouwen zeer terecht. Vraag me af wat er nu tevoorschijn gaat komen en laat het niet zo zijn dat De Ark nog weer maanden moet wachten voordat er eindelijk positief resultaat zal zijn!

Anoniem zei

Van theorie naar praktijk
#BestuurlijkGedonder BGM Gouda.

Intimidatie, framing en manipulatie alom.

Arrogant nepotisme - ten koste van hardwerkende burgers in een vredig wijkje.

Polarisatie geregisseerd door het "transparante" Huis van de Stad.

Mevrouw Suijker durfde zélfs nog het woord 'democratie' in de hand te nemen - maar gaf toe dat ze dringend een coach nodig heeft.

Loco-BGM die aan partijpolitiek doet ten koste van de hele stad. In het openbaar.

Hoe zit het met de integriteitsonderzoeken naar deze mensen?

Anoniem zei

@ Ria Jansen..

En wát te denken van de senioren die al tijdenlang naar hun 55+ woningen uitkijken en zelfs al hadden ingeschreven?

Die mensen willen graag oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving. Waarom wordt hen dat níet vergund?

WH Kolkman zei

Dank voor het harde werk,

Het is erg jammer dat het college zo acteert , dat doet het vertrouwen in de locale democratie geen goed, het creert onnodige spanningen tussen de burgers en beschadigt de reputatie van Gouda!
kortom dat moet en kan beter, ik hoop dat men lering trekt uit de terechte rode kaart!

Anoniem zei

Vreemde vergelijking, van de directie dat een ondernemingsraad probeert te omzeilen. De gemeenteraad is het algemeen bestuur, het college 'slechts' het dagelijks bestuur. En in een dualistisch stelsel, behoeft de VVD-fractie in de gemeenteraad niet aan de hondenriem van het college te lopen. Het optreden van het college had bij een 'normaal' politiek bestel in Gouda een stuk zorgvuldiger moeten zijn.
Keurige reactie van het moskeebestuur trouwens.

Anoniem zei

Stuur dit college naar huis en vorm een nieuw college, dat wel kan luisteren en wel de bestuurlijke kwaliteiten heeft.
Overigens het voorbehoudt wat gemaakt werd door één van de CU leden vond ik niet getuigen van één zijn binnen de partij, jammer.

Theo Krins zei

Binnen onze fractie is er altijd eensgezindheid geweest. We hebben alleen ons finale standpunt tot 11 maart uitgesteld om het proces maximaal de kans te geven.

Chris zei

Geen idee waarom de reacties zo scherp zijn. Het is een getrouwe weergave van de werkelijkheid beschouwd vanuit de kant van de oppositie en dan met name de Christenunie. Er worden geen onbehoorlijke dingen gezegd en je zegt niets anders dan dat je al maanden zegt. Wat dat betreft is het een goede samenvatting van de afgelopen paar maanden. De rode kaart kan alleen gegeven worden door de kiezer, die stuurt het college naar huis. Als onderuit geschoffelde tegenstander mag je wel appelleren voor een rode kaart. Dat het niet mijn mening is, dat weet je, maar ik vind het een goed stuk.

B. te G. zei

Triest voor woorden en dat allemaal vlak voor de verkiezingen.
Ik las ergens: Muziek instrumenten kan je stemmen zodat ze zuiver spelen, politieke partijen kan je stemmen , maar die blijven altijd vals spelen.

Anoniem zei

Wat intussen de zaak nog bizarder maakt, is dat het college - dat al luid en duidelijk heeft laten zien dat het op geen enkele manier van plan is rekening te houden met buurtbewoners tot overmaat van ramp op vrijdag een nieuw overleg gepland had staan zonder buurtbewoners.

Het gaat maar door!!!

En dát terwijl er al zo'n 2,5 jaar de wens van buurtbewoners ligt om in seniorenwoningen te trekken, samen met De Ark en Gemiva.

Senioren en kinderen zijn het kind van de rekening van machtspolitiek. Zinloos geweld, als je het mij vraagt!!!

Anoniem zei

Vooral GoPo speelt een kwalijke rol nu ze deel uitmaken van de coalitie. Jan de Laat vertelt doodleuk dat ze juist recht doen aan de democratie door gevolg te geven aan de verdeeldheid.

Nee meneer De Laat, je geeft vorm aan de democratie door een meerderheid te volgen. PUNT !!

GoPo brabbelt dus maar wat.

Het gekke is dat we er niet eens meer van staan te kijken; we verwachten niet eens een vleugje integriteit meer van deze enge club mensen.