Betrokken

Betrokken

maandag 1 februari 2016

Gedragsregels voor asielzoekers


Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP), delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht, dat daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij nog eens 467 bewoners.

Vandaag deel 2 van mijn terugblik

Algemeen

In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.


Gedragsregels

Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.

Integratie

250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen daardoor investeren in hun eigen toekomst.

Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen (geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.

Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…

Melddag

Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het werk zijn.

Draagvlak en overlast

Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!


De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat - mits alles goed verloopt - stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!

97 opmerkingen:

Anoniem zei

Is Gouda nog niet genoeg bevolkt?
Waartoe leidt dit alles ook op termijn?

Anoniem zei

Worden de kerken al uitgebreid voor de AMC bewoners?
Of weten we wel beter.

Anoniem zei

Het is natuurlijk een gotspe Theo dat je volhardt in je stellingname om een AZC in de PWA te vestigen. Alle mooie blogs ten spijt, Gouda Noord zal weer de zwaarste lasten moeten dragen door het gedrag van dit bestuur en een groot deel van de Goudse raad. Daar helpt geen Open Dag aan. Dat het geen gevangenis is. Nee. Maar waarom moet er extra buurtpreventie komen dan?

Theo Krins zei

Het blijft een hardnekkig misverstand dat de raad iets te zeggen heeft gehad over de locatie keuze.
Dat is een besluit geweest van het COA en het college heeft hier - als verantwoordelijk bestuurder - in toegestemd.

Andere en wellicht kleinere locaties vinden wij verdedigbaar, maar zijn voor het COA m.b.t. Gouda onbespreekbaar.
Om dan te kiezen voor geen opvang vinden wij - en de meeste andere fracties - een stap té ver.

Een goede oplossing kan zijn om - zoals ik ook schrijf - niet gelijk met 500 inwoners te starten.

Anoniem zei

Dan is het toch buitenproportioneel wat het College doet? Als het helder is dat het hun keuze is? Instemmen met een slechte keuze is ook een keuze. Eerst het plan van tafel en opnieuw beginnen is dan een eerlijker optie. En ook om het College van B & W ter verantwoording te roepen over hun waarde(n)loze gedrag over Gouda Noord.

Anoniem zei

Het is een publiek geheim dat het college bij de fracties in de gemeenteraad heeft gepeild of zij een AZC op de PWA zouden steunen.
De meerderheid plus 1 heeft de macht, het zou het motto kunnen zijn van Tetteroo en kornuiten. De CU was zoals bekend gelijk enthousiast.

Gaat de raad erover? Volgens het COA wel, want zij willen een AZC vestigen in een stad als daarover overeenstemming met de gemeente is, en de raad staat daar aan het hoofd. De benadering dat de raad er niks over te zeggen heeft klopt niet.

En omdat voor het COA bepaalde zaken onbespreekbaar zijn, moeten we dus in een woonwijk een AZC met mega omvang van 500 (alleen jongemannen?) slikken. Fijn om te horen dat een bureaucratische moloch in Rijswijk hier in Gouda de dienst uitmaakt, ipv een democratische gekozen gemeenteraad.

De strategie van dit college van BenW is, net als COA: vanaf het begin doen alsof alles vaststaat en er niet over het plan zelf te praten valt (alleen over want randzaken). Dan denkt iedereen: er is niks meer tegen te doen. En dat moet iedereen denken, al is het niet waar. En de pers erbuiten houden, anders denken mensen: wat gebeurt er toch, waarom doet onze gemeenteraad niets? Dus dan organiseer je in het geheim een overleg met de raad, zonder dat de mensen in Gouda het weten.

Anoniem zei

Na het lezen over 8000 incidenten (we mogen van dit kabinet niet weten, waar precies), tekorten bij de politie, belagen van hulpverleners door asielzoekers denk ik: het zou een oplossing kunnen zijn om geen AZC in Gouda te doen. Wat doen andere steden in de regio eigenlijk? Wij lopen als Gouda al voorop in de criminaliteitsstatistieken. En hebben een hoop problemen met 1e of 2e generatie Marokkanen, ook best belangrijk. Tetteroo is geloof is druk bezig een baan voor ze te regelen, want anders is het discriminatie, maar tot het zover is zijn we nog niet uit de problemen.

Wegkijken heeft geen zin, gemeenteraad in Gouda. Reactief beleid voeren, dus we doen iets en kijken hoe het loopt, het is een gevaarlijk experiment. De kiezer kan hier in 2018 zijn oordeel over geven.

Anoniem zei

En waar komt die politie inzet in Gouda vandaan eigenlijk?
Ten kosten van welke prioriteiten gaat de politie inzet in Gouda?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25124467/__Massale_politie-inzet_bij_azc__.html

Blok zei

Een zorg kan ik wegnemen. Ja, de kerken staan open voor asielzoekers. Uitbreiden is wat overdreven, daar er altijd wel plek is is een kerk.
Juist vanuit de kerken is er al heel lang een postieve en actieve houding t.o.v. vluchtelingen. W.s is deze anonieme persoon niet zelf kerkelijk betrokken, anders zou hij/ zij deze reactie niet plaatsen.
Heike Blok
Diaken Ontmoetingskerk

Anoniem zei

Theo, waarom kunnen andere gemeenten wel NEE zeggen tegen COA? Het is toch geen spek en bonen raad? Nog steeds geen andere blogs durven ze niet?

Anoniem zei

Met een positieve houding t.o.v. (echte) vluchtelingen is niets mis. Waarbij wel aangetekend zij, dat we momenteel met een volksverhuizing te maken hebben die zijn weerga niet kent en die met zoveel meer dan vluchtelingen te maken heeft. Onze welvaartsstaat is gewoon te aantrekkelijk voor grote groepen economische migranten. Zelfs Timmermans (PvdA) zegt het.

Overigens, wat doet de Raad van Kerken in het bewonersplatform? Mensen met kritiek op asielzoekers te mond snoeren, heb ik begrepen. Dat doet de Raad van Kerken in Gouda niet namens mij. Als mensen lid willen worden van GroenLinks staat het ze vrij natuurlijk, maar de kerk is geen politiek orgaan.

Anoniem zei

Dus het "bewoners"platform wordt van gemeentewege gevuld met organisaties waarvan tevoren vaststaat dat ze positief denken over de gemeentelijke plannen...

Anoniem zei

De manipulatie van de gemeente Gouda is intussen spreekwoordelijk. Ook in de vorige besprekingsrondes waren er voorselecties van mensen die op de hand van het College waren. Helaas heeft iemand gelijk dat wethouder Tetteroo bijeenkomsten voor werk voor mensen van allochtone komaf specifiek heeft georganiseerd. Discriminatie van de autochtone bevolking dus. Maar ook daar komt deze wethouder mee weg.

Anoniem zei

Goedemorgen Theo.

Interessant idee, toch? Met 150 bewoners beginnen? De burgemeester vind dat geen goed idee. Dus spijtig voor het bewonersplatform. Dat de situatie in Gouda een keer uit de hand gaat lopen valt te verwachten. Hakenkruizen en dood aan de burgemeester, ergens komt die woede vandaan. Die uitingen zijn verwerpelijk; maar dat velen zich in de steek gelaten voelen door een "burgervader" die dat niet is dat is duidelijk. Pijnlijker nog is dat leden van de raad zonder raadpleging van de buurt met het College zijn meegegaan. Of dat er leden zijn die zeggen "het COA betaalt alles". Vette onzin, want dat diaconieën zien met vrees en beven hun potjes leeglopen. Eerst om de mensen in de eigen stad bij te staan mag ik hopen (want het was de CU die zich zorgen maakte over de exorbitante bezuinigingen op het sociaal domein, toch?) en vervolgens aan mensen die van mensensmokkelaars hebben gehoord dat ze hier 3000 euro en gezinshereniging krijgen. Het is verbazingwekkend geen bevlogen blogs te lezen hier over de 10.000 kinderen die spoorloos zijn volgens Interpol, geen bevlogen blogs te lezen over het onrecht van de mensensmokkelaars, geen.... geen.... geen.

"Gij zijt het zout der aarde, maar als het smakeloos wordt"

Anoniem zei

Uit de introtekst van deze blog:

"...een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht, DIE daar al....." - we beginnen ons taalgebruik al aan de niet-autochtone Nederlanders aan te passen, kennelijk.
En voor het overige hebben de reageerders hierboven m.i. gelijk: het college probeert wederom met maximale snelheid de betrokken bewoners van Gouda-Noord te passeren. De "B" en de "W" zijn op deze manier niet langer meer MIJN burgemeester en wethouders, maar lieden die proberen koste wat kost dingen in onze Goudse samenleving kapot te maken en burgers van zich te vervreemden. En het trieste is dat ook een aantal oppositiepartijen daar slaafs in meegaat, zie bovenstaande blog. In plaats van over "Gedragsregels voor asielzoekers" zou het in onze stad moeten gaan over "Gedragsregels voor behoorlijk en respectvol bestuur".

Joyce Schoon zei

Beste mensen, Ik volg de laatste weken de gesprekken hier bij de blogs van Theo. Wat mij verontrust is dat alle (voornamelijk negatieve) reacties anoniem zijn.Er worden allerlei uitspraken gedaan zoals : "Vette onzin, want dat diaconieën zien met vrees en beven hun potjes leeglopen.". Namens wie spreek je? Wat weet je van de diaconieën?

Ik roep iedereen daarom op: Voer je discussie met open vizier, laat zien wie je bent, dan kunnen we echt met elkaar praten en verder komen.

Met vriendelijke groeten, Joyce Schoon, diaconaal consulent

Anoniem zei

Jawel, en we zijn in Noord alweer vroeg van start gegaan in onze onuitputtelijke litanie van alles wat we tegen bestuurders en vluchtelingen kunnen inbrengen!

Strategisch niet heel handig, want zelfs de meest kritische politicus geeft men hiermee argumenten om de zijde van de voorstanders te kiezen. De tegenstanders zijn immers niet voor rede of compromis vatbaar, zal men zeggen. En hiermee roept Noord over zichzelf af wat men per se niet wil.....

In Zuid hebben we heel effectief de gemeente een terrein voor ons laten aankopen door ons volstrekt redelijk op te stellen, en flink te slijmen met politici. Dat werkt veel beter.

Daarom blijf ik lekker in Zuid,


Bewoonster aldaar

Anoniem zei

Beste anonieme bewoner uit Zuid,

Dat er geslijmd wordt bij het stadsbestuur is wel duidelijk. Sterker nog. Een deel van de wethouders zit op posten van het bestuur door cliëntalisme en ook waren bijna enkele moslims bevooroordeeld ten aanzien van de rest van de stad door deze mensen.

Als u de cijfers zou lezen over wie daadwerkelijk vluchteling is, dan is dat schrikbarend, en het is moreel verwerpelijk dat de gelukszoekers het verpesten voor de mensen die daadwerkelijk onze hulp nodig hebben. Aangezien die discussie niet wordt gevoerd gaat er nog meer scheef dan dat er al scheef gaat met de parallelle samenleving in Gouda.

Mien Dobbelsteen (het blijft een gok, weet je!)

Anoniem zei

lekker in Zuid met al dat afval in de grond :-D

raadsleden horen de gehele samenleving te dienen, niet enkele. ongelofelijk dat u gewoon toegeeft dat u bent bevooroordeeld. dat bewijst alleen maar 'het gelijk' van Noord.

Trieste bedoening.

"Liever eerlijk en feitelijk"

Anoniem zei

http://www.nrc.nl/next/2016/02/02/juf-we-kunnen-de-vormen-van-uw-lichaam-zien-1587600

1 van meer.

"Juf, we kunnen de vormen van uw lichaam zien’
Onderwijs In de klas botsen maatschappelijke opvattingen. Er zijn leerlingen die met de koran in de hand beweringen van hun geschiedenisleraar tegenspreken. Leerlingen die midden onder de les opstaan omdat ze willen bidden. Wat kan de leraar doen?
Bas Blokker 2 februari 2016
Het Islamitisch College Amsterdam, dat in 2010 sloot nadat het ministerie besloot de school niet meer te bekostigen vanwege slechte prestaties. Foto Cynthia Boll / ANP
Zulke lieve meisjes – maar na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015 zeiden ze ineens dat die verzonnen was. Die politieman die je zag worden neergeschoten op dat filmpje, die was helemaal niet dood, die mankeerde niks. Waarom lag er anders geen bloed op straat?
De vmbo-docente die haar leerlingen dit hoorde beweren, was perplex. „Ineens stond er een heel grote muur tussen mij en mijn leerlingen.” Ook een niet-moslimmeisje was het met haar vriendinnen eens. „Ik wist niet wat ik moest doen”, zegt de docente. „Ik ben uiteindelijk maar tot de orde van de dag overgegaan.”
Deze docent is de enige niet die soms met de ogen knippert of met de oren klappert in de klas. Journaliste Margalith Kleijwegt, eerder werkzaam bij Vrij Nederland, kreeg van minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) het verzoek te rapporteren over de wijze waarop „gevoelige maatschappelijke kwesties de klas binnen komen”. Ze tekende tal van deze verhalen op en bundelde die tot de rapportage 2 werelden, 2 werkelijkheden. Hoe ga je daar als docent mee om? Maandagmiddag werd het rapport openbaar gemaakt, na een besloten discussie met docenten over de inhoud.

Anoniem zei

2/ van meer


RUUD DEELDE KORANS UIT
Ruud is een schijnbaar gewone Nederlandse jongen die geen extra aandacht trok tot hij op een dag gratis korans aan andere leerlingen ging uitdelen. Hij had in de moskee naar een gastprediker geluisterd en daarna een stapel korans meegekregen om weg te geven.
Zijn moeder trof hem thuis aan, slapend op de bank met een opengeslagen koran op zijn gezicht. Een week later droeg hij een djellaba en riep hij Allah Akbar uit het raam. Hij zei dat zijn moeder moest ophouden met werken en een hoofddoek hoorde te dragen.
De teamleider van Ruuds school vroeg de politie om hulp. De wijkagent stuurde een artikel dat-ie op internet had gevonden. Daarin stond dat je radicalisering vanuit verschillende perspectieven kon bekijken vanuit de school, de sportclub, de vriendenclub en thuis. Niet erg praktisch, vond de teamleider. En intussen in Ruud totaal uit beeld verdwenen.
Leerlingen die met de koran in de hand beweringen van hun geschiedenisleraar tegenspreken. Die zeggen: „Juf, we kunnen de vormen van uw lichaam zien.” Leerlingen die midden onder de les opstaan omdat ze willen bidden. Leraren die hun kettinkje met de Davidster maar thuis laten.

Anoniem zei

3/van meer


Complottheorieën
De achterdochtige en verbeten denktrant beperkt zich niet tot jonge moslims, zag Kleijwegt op de vier hbo’s, acht mbo’s en vijf vmbo’s waar ze sprak met leidinggevenden, docenten en studenten. Zo weten studenten van een ‘witte’ mbo-opleiding zeker dat het driejarige jongetje Aylan, die met zijn rode shirtje en blauwe broek in de branding op de Turkse kust werd gefotografeerd, niet is verdronken, maar met zijn gezicht naar beneden op het strand neergelegd om medelijden te wekken. In het schoolgebouw van deze opleiding had de beroemde foto even gehangen, maar die was ineens verdwenen, vertellen docenten aan Kleijwegt – „vermoedelijk door leerlingen weggehaald”.
Er is een kloof tussen leerlingen en docenten, een kloof tussen de wereld thuis, op straat en die op school, en er is een kloof tussen kinderen met een puur-Nederlandse en een niet-Nederlandse achtergrond. Wie wel eens op scholen komt, wie wel eens boeken van leerkrachten leest of bijvoorbeeld Kleijwegts eigen Bezorgde ouders, over scholieren en ouders in Amsterdam-Nieuw West, kan niet verrast zijn door deze rapportage.
Onzekerheid bij docenten
LEERLINGE: ALLE JODEN MOETEN DOOD’
Een docente burgerschap van een mbo in Amsterdam was nog maar net begonnen aan de les over discriminatie, toen een meisje met een Marokkaanse achtergrond opstond. Ze deed of ze een wapen vasthield en ermee in de rondte schoot. „Als ik een kalasjnikov had, schoot ik alle Joden dood”, riep ze.

Anoniem zei

4/van meer

De docente zei haar dat Joden en meisjes zoals zij veel met elkaar gemeen hadden. Ze vroeg haar zich in te leven in een willekeurig Joods meisje van vijf jaar uit Amsterdam. Geen spoor van empathie. Het meisje wist alleen: de Joden moeten dood. Andere studenten, leerlingen van Turkse komaf en niet-moslima’s, begonnen hun klasgenoot bij te vallen. De Surinaamse studenten hielden hun mond. Aan het eind van de les kwam de boze leerling naar de docente toe. Ze was nu helemaal rustig en hoopte dat de docente op het goede pad zou komen. „Dat gun ik u.”
Zelfs het woord ‘handelingsverlegenheid’ dat in Kleijwegts rapportage valt om de onzekerheid van docenten te duiden, heeft al eens in deze krant gestaan. Toen kwam het van Ron van der Wieken, die vanuit de liberale Joodse gemeente in Amsterdam betrokken is bij ontmoetingen met roc-leerlingen, voornamelijk met een moslimachtergrond.
In die lessen wordt leerlingen gevraagd om hun eerste associatie met het woord ‘jood’ op een papiertje te schrijven. Anoniem. ‘Ajax’ wordt vaak opgeschreven, ‘geld’, ‘Israël’ en ‘Palestijnen’. Maar ook: ‘Ik haat jullie. Jullie vermoorden moslims. Ik wil dat jullie doodgaan.’
Van der Wieken zag dan „soms gêne bij de leerkracht die de klas begeleidt. Maar eentje zei ook: daar moet je niet van schrikken, hoor. Jullie doen toch hetzelfde in Gaza?”
Zorgen om radicalisering bestaan in scholen door het hele land, schrijft Kleijwegt, maar „directies en docenten maken zich over een grotere groep zorgen dan alleen de radicalen, ze zien een groeiende groep jongeren die zich hier niet thuis voelen, jongeren die bovendien allerlei problemen hebben en zich vaak op sleeptouw laten nemen door sociale media.” Ook wordt er bijna openlijk onder leerlingen geronseld voor de strijd in Syrië.

Anoniem zei

5/ van meer

Luuk uit Hoorn, zoon van een vrachtwagenchauffeur. Hij is van het vmbo via de havo opgestoomd naar het hbo, sociaal-juridische dienstverlening. In zijn klas zitten leerlingen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en andere wortels. Gaat redelijk goed, maar als ze onderling Arabisch spreken, voelt Luuk zich wel buitengesloten. Gesprekken over de islam vermijdt hij liever. Moslims zijn verbeten als het op dit onderwerp aankomt, merkt hij. Hij is somber over zijn toekomst. Het heeft hem al moeite gekost een stage te vinden. Er zijn te weinig banen, de zorg gaat achteruit, door de euro is alles duurder geworden. En het lastigst: we worden overspoeld door buitenlanders, straks zijn ze in de meerderheid. Hij stemt op de PVV, al is hij het niet altijd met Geert Wilders eens. Op een dag gaat het fout, dat weet Luuk zeker. Zonde van ons mooie Nederland, vindt hij dat.
Docenten moeten een midden zien te vinden tussen een ferm, laten we zeggen, moreel zuiver standpunt en het erbij houden van hun leerlingen, die zich vaak uitgesloten voelen door de maatschappij en die ook soms zomaar de school verlaten uit woede over vermeend onbegrip. Ze hebben, schrijft Kleijwegt aan de minister, een schoolleiding nodig die duidelijk koers houdt, en steun van experts en zonodig de politie.
„Wij zijn de autoriteit en moeten ze de weg wijzen”, zegt een van de docenten in de rapportage. „En zo zie ik het ook”, zegt minister Bussemaker in het voorwoord.

Anoniem zei

@ artikel NRC 11.24 - 11.26

Gelukkig hebben we in Gouda de Al Qalam school.

Ben van Bommel zei

De voorbeelden die genoemd zijn verontrusten mij. Het zijn tekens van mislukte integratie of assimulatie. Asielzoekers kunnen wat mij betreft asiel krijgen voor zo lang het nodig is. Als mensen hier willen blijven hebben wij geen enkel programma hen te laten thuisvoelen in ons land met de rechten plichten die daarbij horen, afgezien van een ridicule inburgeringscursus. Inburgeren leer je niet in een cursus. O 3 bestuurders zouden er goed aan doen de waarde van inburgering te verhogen door de normen zwaarder aan te zetten en dan ook tr handhaven.

Anoniem zei

Geen commentaar !

www.ad.nl/ad/nl/34072/Groene-Hart/article/detail/4236046/2016/02/01/Bijbaantje-voor-burgemeester-Milo-Schoenmaker.dhtml

Cor van Haaften zei

Ha Heike. IK Onderschrijf en Steun je standpunt!Groet Cor

Anoniem zei

Beste Ben.

Het is moedig dat je onder je eigen naam durft te schrijven. Zelf durf ik dat niet meer. De voorbeelden zijn enorm verontrustend. En wat nog verontrustender is dat er nogal veel mensen bewust met oogkleppen oplopen in deze wereld. En geen moed tonen, maar opportunistisch zijn of al gezwicht zijn voor intimidatie.

Het is vijf voor twaalf.

Ben van Bommel zei

Op het 'gevaar' af dat dit niet meer gaat over asielzoekers, het volgende.
Uiteraard schrijf ik onder eigen naam. Misschien is het wel zo dat ik me inhoud voor anderen als ik dat doe, dat wil zeggen: mijn woorden zo kies, dat iemand zich niet persoonlijk gekwetst hoeft te voelen of bang moet worden. Wegkruipen in anonimiteit is nooit een oplossing. ik zal niet zeggen dat het laf is, omdat ik angst serieus neem. Het is wel jammer, omdat ik nu niet meer kan inschatten of ik iemands reactie een provocatie of een argument moet vinden. Het is dus een zwakte die in de discussie sluipt. Op dezelfde manier waarop aan de andere kant hufterigheid de kop kan opsteken.
Laat ik het maar interessant noemen, dat de ongerustheid over het eigen welzijn en dat van de omgeving, gepaard gaat met zowel groeiende anti-houding vermoedelijk als gevolg van gevoed wantrouwen als bestuurlijke onmacht en een laakbaar laag niveau van participatie, zowel bij politici als bewoners.
Ben van Bommel
Die eieren tegen de gevel vorige week zijn toch van een paar kwajongens?

Anoniem zei

Democratie

Motie Vreemd aan de orde van de Dag 5 november 2014

"De gemeenteraad van Gouda, in vergadering bijeen op 5 november 2014

Overwegende dat:

1. op 1 en 8 oktober tijdens resp. een verkennende vergadering en een debat! is gesproken over het voornemen van het college om de PWA-kazerne door middel van een ABC-constructie te verkopen aan Van Wijnen / ABC Nova of aan het bestuur van het Islamitisch Centrum;
2. ABC-constructies slechts in zeer uitzonderlijke situaties door het college aangegaan dienen te worden in situaties waarin sprake is van het kunnen realiseren van een oplossing voor een maatschappelijk probleem waarvoor een wettelijke basis is;
3.de Ark reeds 11 jaar wacht op geschikte huisvesting waarvoor de gemeente wettelijk verplicht is zorg te dragen;
4. de huisvesting van de Ark niet meer voldoet aan de wettelijke eisen
5. de gemeente geen wettelijke huisvestingsplicht heeft t.o.v. het Islamitisch Centrum
6. een raadsmeerderheid heeft aangegeven dat als het college meewerkt aan een ABC-constructie deze dient te worden toegepast ten behoeve van de huisvesting van de Ark/Gemiva en derhalve verkoop aan Van Wijnen/ABC Nova dient plaats te vinden.

Verzoekt het College
1. Om - indien zij de voormalige PWA-kazerne door middel van een ABC-constructie verkoopt - dit te doen ten behoeve van de huisvesting van de Ark / Gemiva.

En gaat over tot de orde van de dag.

Staatkundig Gereformeerde Partij - Arjan Versteeg
CDA - Huibert van Rossem
Christen - Unie Anna van Popering - Kalkman
G50+ Partij - Astrid van Eersel - Bezemer
GBG Jan de Koning
SP Hans van Dijk.

Jeroen vW zei

De raad van kerken maakt geen deel uit van het bewonersplatform.
Het college gaat onderhandelen met het COA. Dat staat vast.
Het platform wil daar voorwaarden voor mee geven. Niks meer niks minder.

Ik ben reuze benieuwd naar de uitkomst.

Anoniem zei

Beste mensen discussie op dit blog heeft geen zin. Iedereen heeft zich ingegraven. En ja ik ben lidmaat van de Ontmoetingskerk. De kerk is een afspiegeling van de maatschappij met voor en tegenstanders van een AZC
Wel of niet in eigen achtertuin. Overal ontstaan elites ook in de kerk. Ook daar wordt er lustig gestigmatiseerd en geoordeeld lees maar op dit blog. Wat triest is is dat Gouda Noord speelbal wordt van politiek en kerkelijk en persoonlijk opportunisme! Jammer! En waarom anoniem? Ik weet hoe de wereld in elkaar zit en vooral de gemeente politiek! Waar zijn de blogs van andere partijen! Nog steeds dapper van Theo!

Tot zover.
Anoniem zei

You ain't seen nothing yet... Jongens we hebben het hier over de feiten, niet eens over meningen of over mensen die het donker inzien.

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/25129404/___Deel_azc-geweld_wordt_verzwegen___.html

Onze bestuurders zijn in paniek en willen ons doen geloven dat het meevalt. Geloof ze niet. Ze weten ook niet beter, ze negeren onwelgevallige feiten.

@Milo: gefeliciteerd met je bijbaan! Waar een welwillende opstelling niet toe kan leiden...

Anoniem zei

Nog een klein nieuwtje over de afbraakkosten van de atoombunker.. drassigheid en vleermuizen.

Anoniem zei

@ Jeroen van W.

Wat doet meneer de Leek dan in het bewonersplatform? En "Gouda Bruist"?

@ anoniem 22.36.

Het is geen geheim dat de burgemeester Rechten studeert.

Anoniem zei

Beste Dapper.

Een goed Nederlands gezegde zegt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Er is nog geen AZC gevestigd in Gouda. Dus er kan nog van alles gebeuren!

Zonder hoop geen toekomst.

Anoniem zei

Nogmaals BGM en college kunnen gewoon NEE zeggen ze willen gewoon niet. Kijk wie er nu zitten in NL en Gouda en stem dus goed bij de volgende verkiezingen!

Anoniem zei

Oeps, college BenW Gouda verantwoordlijk voor:
- achterhouden van informatie die op grond van de Wob gewoon verstrekt moet worden
- het doelbewust frustreren van vrije nieuwsgaring over kosten van de atoombunker door The Post Online
- het achterhouden van informatie over de werkelijk kosten van sloop van de atoombunker (miljoenen!), waardoor cruciale informatie in de moskee discussie niet meegewogen kon worden
- het via Jan de Laat 200 bewoners voorliegen over de kosten van sloop van de atoombunker (hij kende wel een mannetje dieet voor 1,5 ton kon doen)

http://politiek.tpo.nl/2016/02/02/sloop-atoombunker-gouda-kost-miljoenen/

Anoniem zei

@ anoniem 11.50

en blijvend verantwoordelijk dientengevolge voor maatschappelijke onrust met enorme impact op het welbevinden van burgers in Gouda Noord.

Anoniem zei


gelukkig wordt hier een wat intelligentere discussie gevoerd:

http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1713-sloop-pwa-atoombunker-gouda-kost-miljoenen-vlgs-thepostonline/#entry38986

Anoniem zei

@ 15.57

wat u intelligent noemt.

wat verklaard precies dat de gemeente volgens de WET OPENBAAR BESTUUR niet transparant is naar de eigen raad en de burgers? waarom zijn daar talloze hoorzittingen en zelfs de Ombudsman en de rechter voor nodig? Misschien omdat de interne werkwijze van de WOB niet klopt?

Kijk de dame van het WOB-team die zelf toegeeft dat Gouda niet volgens de regels werkt. http://open-overheid.nl/interview/marieke-van-paassen/

Anoniem zei

Ruud Witte was mordicus voor het islamitisch centrum en stelde zich niet onafhankelijk op in zijn verslaggeving in AD Groene Hart. Zijn vragen zijn daarom sowieso discutabel.

Het is natuurlijk niet voor niets een sterk gevoel in Gouda (Noord) dat de islamitische partij werd bevooroordeeld door dit stadsbestuur, en bovendien was het bijzonder vreemd dat men wilde voorzien in huisvesting voor een omvangrijk islamitisch centrum terwijl de gemeente daar geen huisvestingsplicht voor heeft.

(en de andere verzaakt, maar dat is intussen duidelijk).

Anoniem zei

Man man, feiten achterhouden en de boel voorliegen. Er zijn bestuurders om minder naar huis gestuurd!

V.d. Steur valt in het niet bij de "weglak kwaliteiten" bij Wob verzoeken, door politiek aangestuurde ambtenaren in Gouda.

Anoniem zei

Is "WONEN" ineens toegestaan op de PWA-locatie? Voor de senioren had het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd, voor bewoning door asielzoekers níet?
Lijkt me zomaar een heikel puntje.

Anoniem zei

Bij de CU spreken ze altijd de waarheid. Ook in Gouda.
Als ze dat niet doen moeten ze de C schrappen!

Anoniem zei

De wijze van aanbieden van het stuk van de bewoners aan de gemeenteraad was vanavond een bijzondere gewaarwording.
Nul reactie van de gemeenteraadsleden zelf. De burgemeester gaf aan dat hij het meenam, maar verder kan hij natuurlijk niets toezeggen. En de woordvoerder van de bewoners, @V Walstijn, leek na een gezellig praatje met de burgemeester volledig vergeten dat hij daar staat namens een groep zeer kritische bewoners. Of stond hij daar alvast als SP raadslid?

De griffie intussen zorgde ervoor, kennelijk na afstemming met de fractievoorzitters, dat slechts 1 bewoner het woord mocht voeren bij het Open Podium, terwijl zich 7 bewoners hadden gemeld. Verder werden we getrakteerd op een quiz, een verhaal over Erasmus en iets over een wedstrijd langs rivieren. Nee, voor een potje gezelligheid kun je altijd bij de gemeenteraad in Gouda terecht. Kritische asieldiscussie daarentegen, dat moeten we niet willen hebben met elkaar.

PS. erg netjes, eerst bewoners hun stuk laten aanbieden, daarna doodleuk zeggen dat het AZC nog wel een jaar langer gaat duren! Het werd in de raad geslikt voor zoete koek. Of vergis ik mij?

Anoniem zei

Wethouder Jan de Laat (GoPo) laat zijn humeur er niet onder lijden, dat er gedoe is over zijn verkeerd informeren van de raad en de bevolking over de kosten van sloop van de bunker. Zit voortdurend te lachen, als bewoners of raadsleden aan het woord zijn.

Hautain trouwens zoals wethouders in Gouda de raad dingen uitleggen, alsof het een kleuterklas is.

Anoniem zei


AZC Gouda gaat niet dit jaar maar pas halverwege 2017 open !

Zowel COA als gemeente willen niets zeggen over miljoenen kostende sloop atoom bunker.

politiek.tpo.nl/2016/02/03/azc-gouda-gaat-niet-dit-jaar-open-maar-pas-halverwege-2017-open/

Anoniem zei

GoPo zit er alleen voor hun zakenvriendjes en is bezig met steun van de PvdA en schilderijen partij d66 een oude PvdA wijk kapot te maken.

Anoniem zei

Zag je Johan Weeber (GoPo) minzaam lachen toen hij opkomst zag van mensen die voor het AZC kwamen...
Zijn gezicht sprak boekdelen: daar heb je die rare lui weer, zag je hem denken. Straks gaan ze het mij weer lastig maken....
Een beetje die blik als je onder je schoen kijkt en ontdekt dat er stront onder zit, die blik. GoPo op naar de nul zetels!

Anoniem zei

Een verrijking voor de buurt.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25140072/__Jongeren_filmen_groepsverkrachting__.html

Anoniem zei

Wethouder Bergman en Niezen keken ook nogal geïrriteerd toen door de aanbiedster in de hal! van het Stadhuis (een 'officieel moment om aan te bieden? de burgemeester had zijn ambtsketting niet om) werd gezegd dat ook nu de wijk weer voor een voldongen feit was gezet. Verder een behoorlijk bedrukte sfeer onder de mensen die de moed hadden gehad naar het Stadhuis te komen.

Anoniem zei

Wat Jeroen van Walstijn zei bij het aanbieden in de raad "er was constructief samengewerkt" en dat het er niet moeilijk was toegegaan. In het bewonersplatform was de pers geweerd en mocht er niet gediscussieerd worden over spreiding van de nieuwkomers, alsmede niet over de hoeveelheid mensen waarvan we vonden dat die mochten worden geherbergd.

Jeroen vW zei

Ik heb gezegd tijdens het aanbieden:
... waarbij de leefbaarheid en veiligheid van de buurt voorop staat. Daarbij hebben dus de zorgen die leven in de directe omgeving van de kazerne een uitdrukkelijke plaats gekregen. We stellen ook een kritische kanttekening bij het proces. Bewoners zijn wederom voor een voldongen feit gesteld. Kleinschalig is nog steeds het beste.....Ik roep de raad op de zorgen in de buurt serieus te nemen en achter het advies te gaan staan.

"dat het er niet moeilijk was toegegaan." heb ik niet gezegd.

Anoniem zei

"dat er niet moeilijk was toegegaan" is overdrachtelijk bedoeld. het gaat om de strekking en de indruk van het verhaal. Het voelde aan alsof het allemaal easy-going zou zijn geweest alle onderwerpen. maar allemaal aardige bewoners, dat wel.

Anoniem zei

Minstens twee zitten in een asielprocedure. Daarom is de zaak pikant.

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4238335/2016/02/04/Daders-Belgische-groepsverkrachting-Vrouwen-moeten-luisteren.dhtml

Anoniem zei

AZC openen gaat niet een jaar langer duren. Is een goedkope verandertruc om de gemoederen rustig te houden. Wees voorbereid op een verrassing van de gemeente. Let maar op klein beginnen en dan langzaam opschalen. Voor dat je er erg in hebt wonen er plotseling mensen. Mvg, anonieme verandermanager.

Anoniem zei

Sommige politici houden meer van "democratische" systemen, dan van mensen...

Anoniem zei

Er zit nog te veel spanning in de lucht om van normale verhoudingen te kunnen spreken. De burgemeester pakt de regie niet in het herstel van vertrouwen, te beginnen in Gouda Noord. Na alle lage politieke spelletjes in het moskee dossier, is het nu tijd voor een pas op de plaats. Genoeg andere plekken voor een (klein) AZC. Politiek, doe dit de oude mensen, jonge gezinnen en andere bezorgde buurtgenoten niet aan.
Er zis genoeg leed veroorzaakt. Eerst nu een schone lei. Geen schone schijn van "we luisteren naar u" om eraan toe te voegen "maar er liggen ook andere adviezen" (die we u niet geve).

Niet fraai dit Milo.

Anoniem zei

Ik denk niet dat Milo dit blog leest veel te druk met bijverdienen.
En ook nog studeren erbij. Wat een bikkel zeg!
Burgemeester zijn is tegenwoordig geen full time baan blijkbaar!
Over een tijdje weet hij niet eens meer waar Gouda Noord ligt!

Anoniem zei

Dijkhoff: AZC van 300 "goed te bespreken"

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25143589/__Dijkhoff__te_weinig_asielzoekers_weg__.html

Anoniem zei

Krant van Gouda, 4 februari 2016

"Kerken en moskeeën weer om tafel
Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de drie moskeeën in Gouda gaan morgen samen om de tafel om activiteiten te bedenken die leiden tot meer wederzijds begrip tussen bewoners van Gouda".

Goed initiatief ! Ik neem aan dat, met respect voor nieuwe invloeden, Europese waarden en democratie, centraal blijven staan in onze samenleving.

Anoniem zei

Weer zo'n geweldig initiatief van Karkache van Gouda Positief. Een echte verbinder die man, met voorkeursstemmen in de raad gekozen de vorige keer. Het zou mij niet verbazen dat hij lijsttrekker wordt de volgende keer ! Een echte stemmentrekker, zeker onder de marrokkaanse gemeenschap.

Anoniem zei

Ik heb nog zelden iets van de best man gehoord; inderdaad kan GoPo beter op andere doelgroepen richten want de meeste Gouwenaars zijn ze kwijt. Overigens richten ook PvdA, GL, D66 en wellicht zelfs CU zich op de Marokkaanse kiezer, dus dat wordt dringen... ;)

Vanuit de kerken is trouwens al jarenlang initiatief genomen om met moskeeën te praten. Soms wederzijds, soms kwam de energie uit 1 hoek. Dus niets nieuws. Wat wel interessant is, is de vraag wat ons politieke bestuur zelf eigenlijk doet om meer te verbinden. De burgemeester heeft het bewonersplatform AZC "kaltgestelt" door na aanbieding van hun advies te zeggen: "We nemen het mee, maar er zijn ook andere adviezen". Een klap in het gezicht van mensen die hier tal van vrije avonden in gestoken hebben. U zoekt het maar uit, wij hebben de macht e bepalen wat er gebeurt, daar kunnen de goedwillende burgers het mee doen.

Wethouders en burgemeester die meer dan een ton per jaar verdienen en zijn aangesteld om te besturen: wat doet u om de verbinding te leggen?

Anoniem zei

http://www.volkskrant.nl/buitenland/duitse-inlichtendienst-is-strijders-onder-vluchtelingen~a4239439/

Anoniem zei

IS-strijders niet alleen onder vluchtelingen. Er zijn ook 40 Syriëgangers met Nederlands paspoort terug gekomen.

Anoniem zei

Anoniem, 4 februari 2016, 17.16 uur

Wat is het probleem ?

Er wordt naar ik aanneem toch netjes een traject gedefinieerd en gecommuniceerd met betrokken partijen ?!

Anoniem zei

Top nationale politie zegt: kleinschaliger AZC is beter te beheersen.
Vluchtelingenwerk, VNG (gemeenten) en een meerderheid in de Tweede Kamer vinden hetzelfde. Kleinschaliger is fors minder dan huidige 500-600 die nu vaak als minimum COA geldt. Staatssecretaris Dijkhoff zegt nu ook: 300 is bespreekbaar.

Gouds bestuur zegt: 500, want dat is wat COA vraagt. Bewoners wordt niets gevraagd.

Anoniem zei

@ 7 februari 2016 19.59

Werd attent gemaakt op een artikel van ThePostOnline, naar aanleiding van een bezoek in een AZC Alphen aan den Rijn. Misschien vind je het interessant.

http://tpo.nl/2016/02/04/verzet-tegen-asielzoekerscentra-komt-niet-voort-uit-vreemdelingenhaat/

Anoniem zei

Belofte maakt schuld, mijnheer Rutte !

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4241858/2016/02/10/Turkse-premier-staat-nu-al-met-1-0-voor-op-Rutte.dhtml

Anoniem zei

"Het is moeilijk na te gaan of de gevluchte Syriërs sympathiseren met de jihadisten. Uiterste voorzichtigheid is geboden, wat niet wegneemt dat de humanitaire situatie in en rond Aleppo dramatisch is."

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2016/2/Zolang-Amerika-aarzelt-heerst-Vladimir-Poetin-over-Damascus-2759092W/

Anoniem zei

CU landelijk fractievoorzitter Seegers dient in de Tweede Kamer een motie in voor kleinschaliger opvang en het vrijmaken van meer geld hiervoor. Wat betekent dit voor de lijn van de lokale CU?

Anoniem zei

GroenLinks: Mega-AZC 's moeten snel gaan verdwijnen !
Voortman pleit voor kleinschalige opvang.

nieuws.tpo.nl/2016/02/10/groenlinks-snel-einde-aan-mega-azcs/

De boodschap lijkt nu wel een keer duidelijk...

Anoniem zei

" Want de vrijheden die ze opeisen voor zichzelf, ontnemen ze aan mensen van buiten de eigen groep: aan gematigde of afvallige moslims, en aan seculiere Europeanen. Nederlanders zouden op geen enkele manier mogen aandringen op aanpassing aan seculiere, westerse waarden. Dat zou de arrogantie van ‘de blanke man’ illustreren, en leiden tot ‘apartheid.’ En ja, dan krijg je aanslagen, extremisme en ISIS. Zo klinkt er in het pleidooi ook nog eens een subtiele geweldsdreiging door. "

http://politiek.tpo.nl/2016/02/11/zorgwekkende-alliantie-in-de-maak-tussen-links-liberalen-en-de-orthodoxe-islam/

Anoniem zei

30 christenen vluchten uit Duitse opvang:

"Verscheurde Bijbels, afgepakte kruisjes, scheldpartijen en zelfs klappen in het gezicht: steeds vaker moeten christelijke vluchtelingen in Duitse opvangcentra het ontgelden. Dat meldt Die Welt.

Ook vrouwen, homoseksuelen en leden van andere religieuze minderheden worden getroffen door oplopende spanningen in opvangcentra"

http://www.welt.de/politik/deutschland/article152043117/Frauen-und-Christen-fliehen-aus-den-Unterkuenften.html

Anoniem zei

Pas las ik de volgende tekst:
"Een werelddeel dat niet bereid is zijn eigen grenzen te verdedigen, is zijn bestaan niet waard".

Ik ben er voor dat Gouda zijn sociale verantwoordelijkheid neemt (het opnemen van een zeker aantal vluchtelingen, die echt in nood zijn), maar vind ook dat Gouda de morele plicht heeft hetgeen te verdedigen, wat is opgebouwd. Dat is het verplicht tegenover zijn eigen bevolking. Daarom ben ik erg benieuwd wat er straks in de bestuursovereenkomst staat.

Anoniem zei

Het ziet er naar uit dat Nederland ook de grenzen gaat sluiten als Frankrijk dat doet. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor Mutti Merkel? En met Duitsland?

Het is natuurlijk vreemd om grenzenloos gedrag te vertonen terwijl grenzen draagkracht van mensen bewaken.

Of verdediging; ook zoiets. De atoombunker als Cultureel Erfgoed na de Koude Oorlog. Met erfgoed heeft wethouder Bergman ook iets *Erasmusglas*

Bewust anoniem.

Anoniem zei

@ 13 februari 2016, 9.37 uur

Volgens burgemeester Milo Schoenmaker was het een "Ja, mits". Ik weet niet wat het mits inhoud, maar het kan alsnog worden afgeblazen dan toch?

Anoniem zei

Het was weer gezellig druk in AZC Breda. Volgende bezoek aan AZC Schiermonnikoog! Daar schijnt veel overlast te zijn. Theo waarom kijk je toch weg!

Anoniem zei

@Anoniem, 16/2, 10.01 uur

... mits... goed inpasbaar ("inbedding")!

Daarnaast gaat het om draagvlak (basis bestuursrecht) en om draagkracht.

Anoniem zei

@ anoniem 16/02/2016 (mooi!)

een AZC op Schiermonnikoog? Daar is het voor de gewone Nederlander al moeilijk te komen, wat is dat voor beleid? Echt hè! Prachtig hoor, daar niet van, maar nogal onbereikbaar!!

Rapport Nationale Ombudsman Heumensoord is ook zorgelijk wat betreft COA, trouwens.

Anoniem zei

Rechtstaat Zweden staat op instorten # anarchie

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/2/Wanhoop-bij-Zweedse-politie-Rechtsstaat-staat-op-instorten-2763067W/

Anoniem zei

Bezoek aan de PWA bunker. Echt geen idee waar dat voor nodig is? Hoe gek moet het nog worden! Al een excursie naar de keuken georganiseerd? Ohja tip zet in de bunker een gasmasker op!

Anoniem zei

Vergeten: ook uitkijken voor de asbest! Veel plezier!

Anoniem zei

Er zitten vleermuizen in de bunker.. Ook nog een advies daarvoor anonieme 17/2/2016, 22.48 en 22.56 uur?

Het is heel simpel. Beloften verjaren niet. Dat heeft het College B&W van Gouda zich nu kennelijk gerealiseerd.

Buurtbewoner.

Anoniem zei

Voorpagina Telegraaf vandaag:

Donateurs sponsoren asiellobby. En ook nog wel met overheidsgeld. Natuurlijk wil de PVV dat dat stopt. Integriteit VVD en PvdA gaan aardig verder op de schop.

We voelen een bonnetjesaffaire aankomen, let maar op. Nu de consequenties nog.

Anoniem zei

De PWA - atoombunker bestaat dus !!!

Anoniem zei

dat dit pand beschikt over een atoombunker
- dat het voor ons onaanvaardbaar is dat er alhier activiteiten zouden kunnen plaatsvinden vanuit door NBC- en EMP- beschermde onderkomens (atoombunker) die niet door de overheid zouden kunnen worden gecontroleerd gezien de rechten die uit handen zijn gegeven in het geval van verkoop van de voormalige Prins Willem Alexander kazerne - met een zeer sensitief verleden als strategisch doel voor buitenlandse mogendheden

http://www.petities24.com/gouda_noord_zoals_het_hoort

Anoniem zei

Heb je geprobeerd om leningen te krijgen van banken zonder succes? Dringend geld nodig om uit de schulden te komen? Geld nodig voor uitbreiding of de oprichting van een eigen bedrijf? Hier krijg je een lening van een van de grootste lening van de Britse bedrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: 24hourloanservice2011@gmail.com

Anoniem zei

100 mensen op de vuist om hoofddoek in een AZC. In België. Wat daar kan kan hier ook.

Anoniem zei

Gouwenaars kunnen meer betrokken worden bij het regelen van de veiligheid in Gouda Noord door aanbevelingen van vertegenwoordigers van de wijk Gouda Noord in te passen in de bestuursovereenkomst met het COA (betreffende AZC).

Alleen "meenemen" van adviezen is niet genoeg ! Laat de adviezen bindend zijn, zou ik zeggen !!!

Anoniem zei

De wijk Ouwe Gouwe (Gouda Noord) heeft al een brief gekregen om mee te gaan doen aan een veilige-buurt-app. Een vraag van de burgemeester om mee te doen aan het experiment. Stilletjes heb ik gedacht dat men nu misschien alvast wil 'anticiperen' op de komst van een AZC en dan zo de mensen te laten 'wennen' aan het systeem.

Met twee agenten in het weekend voor heel Gouda is participeren natuurlijk een mooi idee; maar waar liggen de grenzen van verantwoordelijkheid en belastbaarheid.

Triest plannen te lezen over verbouwing en huizen. Waartoe Gouda niet bereid was voor eigen inwoners, en het College een motie ook "gewoon" niet uitvoerde. Terwijl ik het opschrijf kan ik het eigenlijk nog niet geloven.

Anoniem zei

Anoniem, 21 februari 2016, 23.02 uur

Het lijkt er met het eventueel introduceren van zo 'n app, dan wel op dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid erg wordt gelegd bij degene die zich onveilig voelt. Daar heb ik grote moeite mee !

Anoniem zei

Beste mensen Theo heeft totaal geen interesse meer in Gouda Molenbeek Noord hij gaat veiligheid verbeteren met de Integere Tatou.

Anoniem zei

Juridische perikelen in verband met religies.

Afshin Ellian (rechtsgeleerde) in Elsevier, 24/2/2016 :
www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/2/Schrap-privilege-dat-vervolging-salafistische-moskeeen-belemmert-2765987W/

Anoniem zei

@ anoniem 23/2/ 16.50 uur

Het is voor mij ook de vraag waar overvragen van de burger begint.

En ook een vraag of de politie-macht niet stelselmatig onderbezet is in Gouda.