Betrokken

Betrokken

donderdag 11 februari 2016

Gif wordt GOUD!


Na een lange en voor betrokkenen ook onzekere periode is begin februari uiteindelijk door een ruime raadsmeerderheid besloten om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt. 
Met dit besluit werd ook het aankoop bedrag bekend gemaakt: € 580.000,-. 
Deze bijzonder scherpe prijs heeft bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, bijgedragen aan het besluit om in te stemmen met het gevraagde krediet.Spotgoedkoop

Een aantal fracties vond de aankoopprijs dermate laag dat dit een gevoel van wantrouwen opleverde. Wat ons betreft is dit onzin. Er is scherp onderhandeld over de koopprijs en de verkoper (KWS) hoeft relatief weinig op het terrein weg te halen en dat scheelt aanmerkelijk in de kosten voor KWS.
De scherpe prijs heeft voor de gemeente als voordeel dat de getaxeerde waarde nu hoger is dan de koopprijs, zodat feitelijk gezien, als GOUDasfalt niet tot een succesvolle business case leidt, de gemeente nauwelijks risico loopt.
Ook het argument dat door deze aankoop de schulden in Gouda verder toenemen is maar ten dele waar, aangezien naast de schuld we een stuk grond in ons bezit hebben gekregen.

Gif

De gifgrond zit ook enkele fracties hoog, waaronder CDA en SGP. De zorgen die ze hebben over het zware gif zijn terecht. 
De rapporten hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling - geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.
Er gelden specifieke bepalingen als er in de grond moet worden gegraven en als GOUDasfalt zich daaraan houdt is er niets aan de hand.Samenwerking

De gemeenteraad hoefde uitsluitend te beslissen over het beschikbaar stellen van een krediet om het terrein te kunnen aankopen.
Het college heeft besloten om met GOUDasfalt in zee te gaan en hen het initiatief te gunnen.
Onze fractie vindt deze keuze logisch omdat deze groep vanaf het begin aan de slag is geweest om van dit terrein iets moois en duurzaams te maken en een breed gedragen initiatief is.

Toch willen we voorkomen dat GOUDasfalt zich afsluit voor andere initiatieven en mogelijke participanten en we hebben daarom een motie opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om samenwerking te bevorderen, zodat er een zo breed mogelijk gedragen businesscase komt. Een ruime raadsmeerderheid heeft deze motie gesteund.

Businesscase

Over een jaar moet GOUDasfalt een businesscase gereed hebben die door een externe partij zal worden getoetst op haalbaarheid. Die businesscase zal nog een flinke kluif worden, maar de initiatiefgroep bruist van energie en beschikt over de nodige deskundigheid, dus we gaan ervan uit dat ze het gaat lukken.
Op verzoek van de ChristenUnie heeft de wethouder toegezegd om het advies van de externe deskundige aan de raad voor te leggen en daarbij ook een reactie van het college toe te voegen.

Wat mij betreft is dit "project" toch wel een mijlpaal in Gouda en ik ben heel benieuwd hoe dit terrein de komende jaren van gedaante gaat veranderen!


Motie ChristenUnie


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 februari 2016

Overwegende dat:

  • Overwegende dat aan de raad uitsluitend wordt gevraagd een krediet te verstrekken om de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken
  • Dat er op dit moment minimaal twee initiatieven zijn die het terrein willen ontwikkelen
  • Het een college bevoegdheid is om te bepalen met welke partij(en) ze in zee gaat om het gebied te ontwikkelen
  • Door haar keuze voor GOUDasfalt het risico kan ontstaan dat andere initiatieven niet meer worden meegenomen
  • De raad middels een motie in 2015 heeft opgeroepen dat er een breed gedragen initiatief zal ontstaan voor dit terrein

Verzoek het college:

  • Om zich in te zetten om de samenwerking van GOUDasfalt met andere (bestaande en eventueel nieuwe) participanten en initiatiefnemers te bevorderen en
  • om bij Goudasfalt te bevorderen dat wordt gekomen tot een businesscase die zo breed mogelijk gedragen is

  en gaat over tot de orde van de dag.

8 opmerkingen:

Henk zei

Ik ben er blij mee. Ook Stolwijkersluisbuurt wordt zo verlost van een wangedrogt, dat ieder uitzicht ontneemt en andersom natuurlijk ook , als het maar landschappelijk goed wordt ingericht. Een prijsvraag uitloven voor een goed ontwerp of heeft Goudasfalt dat al. In ieder geval gefeliciteerd Theo.
De enorme investeringen voor de natuurrenovatie van de Hollandse IJssel tussen Krimpen en Gouda van RWS krijgen zo een slagroom punt. Betrek RWS er ook bij, want daar is misschien ook nog wat mosterd te halen.

Anoniem zei

Dus...
1. Gouda heeft een stuk vervuilde grond gekocht (met strategische waarde, dat zeker!)
2. Er is geen businesscase.
3. Waar het geld vandaan komt, is onduidelijk.

Anoniem zei

Deze aankoop kan positief voor de toekomst van Gouda uitpakken, daar niet van, maar er beklijft toch een niet erg lekkere smaak in de mond...

- Kwestie 1: bewoners lobbyen bij gemeentebestuur voor aankoop vervuild terrein, omdat het zoveel kansen biedt. ("Slijmen bij politici" in de woorden van de columnist van het AD). Iedereen enthousiast, D66 en CU voorop, wat goed dat bewoners met ideeën komen!
Nu ja, er is dan geen sluitende businesscase en eigenlijk moet Gouda zwaar bezuinigen, maar wie maalt daarom? Doen we, zegt de gemeenteraad in meerderheid.

- Kwestie 2: zo'n 50 bewoners besteden avond aan avond aan het opstellen - zeer constructief! - van een advies aan B&W en raad over hoe het AZC ingebed kan worden in Gouda. Zij zetten bezwaren tegen de komst van een AZC, die velen hebben, even opzij en zijn bereid na te denken over "hoe kan het dan wel, als je het wilt". Wat zegt de burgemeester? "Dank voor het advies, maar er zijn meer adviezen. We moeten het even bekijken, wat er kan". Wat zegt de gemeenteraad? Niks. Maximaal 1 inspreker over het AZC willen ze horen, anders wordt het teveel.

Ik vind dit verschil opmerkelijk. Iedereen moet er zelf maar over oordelen. Omdat bewoners van Gouda Noord niet "slijmen bij politici", of een ongemakkelijke boodschap hebben, verdienen ze het nog niet om genegeerd te worden.

OK, kom er maar in! "Wel laf hoor om dat anoniem op te schrijven"

Anoniem zei

@ 12 februari 2016..

zelfs de columniste van AD Groene Hart heeft het slijmen besproken, kun je nagaan.

Maar politiek hoort niet te gaan over 'krijgen wat je wilt'; het hoort te gaan over de beste onafhankelijke beslissing voor het geheel van de samenleving.

Het is een makke hoor, die bonnetjesaffaires tegenwoordig!

Hand-op-de-knip..

Anoniem zei

@Anoniem, 14/2/2016, 18.20 uur

Wikipedia:

"Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus".

Anoniem zei

De beste bron ever. Wikipedia.

Maar ook in Friesland gaat het zo. Gesuggereerde goede communicatie, geen echte inspraak, achterkamertjespolitiek met als nieuwe soap ingrediënt beloofd bezoek aan een atoombunker op een onmogelijk tijdstip aan een select groepje bewoners in plaats van een uitnodiging aan geheel Gouda Noord.

En een voordracht op het stadhuis waar je de rillingen van kreeg "er is constructief samengewerkt". Dat wil zeggen: er is verplicht in een bepaalde richting gestuurd, en discussie over aantallen of spreiding was ongewenst.

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/15/witmarsum-krijgt-300-asielzoekers-op-1700-inwoners-voor-minstens-5-jaar/

Anoniem zei

Het zure is dat mensen die constructief meedenken, de deksel op hun neus krijgen. Ze springen over hun schaduw heen, maar krijgen er niets voor terug dan "we zullen het bekijken". Mensen die echter met eieren gooien - verwerpelijk, helemaal - krijgen een burgemeester (Geldermalsen) die zegt: we hebben het verkeerd gedaan, we stoppen met dit plan.

Nu dus weer een AZC bezoek in den lande. Goh wat toevallig, "geen enkele overlastgevende asielzoeker hier", zegt het COA (helemaal geen belanghebbende). Ja zelfs de meest naïeve bewoners prikken gelukkig nog wel door dit soort pr trucjes heen.

Anoniem zei

Theo waar blijft je blog over het overvolle Breda Koepel AZC?