Betrokken

Betrokken

donderdag 8 september 2011

Raad klem door H&M


Woensdagavond was de verkenning over de Verklaring van geen bedenkingen voor Kleiweg 27-31, waar H&M zich wil gaan vestigen.

De enorme uitbouw die daarvoor nodig is aan de achterzijde houdt de bewoners aan de Slapperdel al lange tijd bezig en ze hebben op allerlei manieren de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor deze problematiek en zijn nogal teleurgesteld dat ondanks al hun pogingen dit jaar vanuit de ontwikkelaar geen aanpassingen mogelijk zijn. Er is weliswaar in 2010 aan het basisontwerp wat gesleuteld, maar er blijft een hoge achtergevel die vele meters over de bestaande parkeerplaats wordt gebouwd en er is een behoorlijk veiligheidsprobleem door het ontstaan van een forse donkere hoek.

Niet iedereen is somber over de plannen, met name de Kamer van Koophandel en Samenwerkende Ondernemersverenining Gouda (SOG) juichen de komst van een H&M in Gouda toe.

Het lastige in deze discussie is dat weinigen tegen de komst van een H&M in Gouda zijn, maar de discussie gaat over de wijze waarop dit moet gaan gebeuren.

Het college wil heel ver gaan om de komst mogelijk te maken, zoals het faciliteren van afkoop van verplichte aanleg van parkeerplaatsen, opheffen van woonfuncties boven winkelpanden en ver doortrekken van bestaande bebouwingslijn.

De bespreking in de raad werd vooraf gegaan door maar liefst 7 insprekers. Daarna stelden wij, maar ook andere fracties, heel kritische vragen over dit plan. Tevens drongen wij er opnieuw sterk op aan dat partijen met elkaar aan tafel moeten gaan om elkaar wat te naderen.

Na veel uitleg en toelichting, waarbij duidelijk werd dat H&M tot geen enkele concessie bereid is, zette ik de zaak aan het eind maar op scherp: H&M heeft haast en wil niet meer maanden wachten. De bewoners gaan niet akkoord met het voorliggend plan en gaan procederen met daarmee het risico op vertraging. Zie hier de impasse.

Het wordt nog lastig om een goed standpunt in te nemen, maar we hebben gelukkig nog een week tot aan het raadsdebat....

3 opmerkingen:

Gerard Overkamp zei

Theo,

Gisterenavond aan het eind toch weer een poging gewaagd om een overleg tussen de omwonenden, wijkteam en platform en Green Reel Estate te bewerkstelligen. Mijn voorstel om gesprek te laten plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die de verschilpunten kan kanaliseren en op die wijze een doorbraak forceert heeft ertoe geleid dat Green hier over gaat nadenken. Probleem is dat inderdaad niet alle bewoners er hetzelfde instaan maar dat een enkeling echt falikant tegen is. Het is aan de bewoners en ons om in ieder geval op een lijn te staan. Dan is het voor Green ook duidelijk.

Johan Weeber zei

Helemaal eens met Gerard, ook ik heb geopperd dat een onafhankelijk voorzitter wellicht nog wat kan bereiken. Sprak ook nog even met de ontwikkelaar, zijn probleem is dat de drijfveer om overeenstemming te bereiken met de bewoners ontbreekt, omdat er altijd wel 1 is die toch gaat procederen. Dat levert net zoveel tijdverlies op als dat er 6 gaan procederen. Het belang dat de bewoners met 1 mond gaan spreken is dus enorm groot, ook voor de bewoners zelf.

Hans du Pré zei

Een kap over de volle lengte zal het gebouw van H&M al veel minder massaal doen over komen. Dat de ontwikkelaar het plan op dat punt niet wil aanpassen is onbegrijpelijk. Een kap is ook een vereiste om aan de voorschriften van de Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad te voldoen. De rijksdienst voor cultureel erfgoed of ACRM pleit in haar advies ook voor behoud van het dakenlandschap van de Goudse binnenstad en voor een kap over de volle lengte op het gebouw van H&M. Het personeel van H&M zal ook zeer ingenomen zijn met een kantine en werkruimtes onder de kapspanten. Kortom raadsleden en omwonenden dit punt moet toch op zijn minst nog binnen te halen zijn voor de omgeving en personeel van H&M.