Betrokken

Betrokken

zaterdag 22 januari 2011

"Rel" rond Slapperdel


Zaterdagochtend zijn de raadsleden door bewoners aan de Slapperdel ingelicht over de voorgenomen uitbreiding van de winkelpanden aan de Kleiweg 27-31 door Green Real Estate (van Jan Zeeman, die ook thans in dit pand een winkel heeft) t.b.v. H&M.
Het is de bedoeling dat eind 2012 de kledingketen haar deuren in Gouda opent.

Velen zullen blij dat er een H&M in Gouda komt en die zin kunnen we spreken van een aanwinst voor onze stad!
Het plan is om 3 winkelpanden (waarvan 2 monumenten) samen te voegen en uit te breiden tot een gebouw van 1885 m2 , dat zich zal uitstrekken van de Kleiweg tot 20 meter op de parkeerplaats van het Slapperdel.
Dit zorgt voor onrust en bezorgdheid bij de bewoners in de binnenstad van Gouda.

Ofschoon de totale uitbreiding aan de achterzijde goed aansluit aan een bestaand hek op deze locatie, heeft de bouwhoogte (8.8 meter) en oppervlakte wel de nodige consequenties voor de bewoners, zowel wat het aangezicht betreft als het feit dat ze waarschijnlijk parkeerplaatsen verliezen. Verder ontstaat er een heel donkere hoek naast de panden, wat veel overlast kan gaan veroorzaken.

Wat ook van belang is: de achterzijde van de panden aan de Kleiweg kan een flinke opknapbeurt goed gebruiken. Maar er zijn daarbij wel bepalingen van kracht waar we nu mee te maken hebben:

• Beschermd Stadsgezicht
• Stedebouwkundige visie
• Bestemmingsplan Binnenstad West
• Bestemmingsplan Nieuw Markt en Omgeving

We zullen als raad ons nog eens grondig moeten bezinnen of het echt noodzakelijk is om de panden zo enorm ver naar achter uit te bouwen en of het wellicht ook nog wat lager kan (de bouwhoogte is overigens op verzoek van de bewoners al wat aangepast). De beoogde uitbreiding betekent op dit moment nota bene een verdrievoudiging van de huidige oppervlakte winkelruimte en de opzet gaat voorbij aan bepaalde stedebouwkundige uitgangspunten.

De bewoners willen ook graag een bepaalde steensoort en kleur. Dat moet naar ik aanneem bespreekbaar zijn.

Wat ook nog een punt van overweging is: de winkelpassage bij C&A wordt opnieuw ingericht en daar schijnt het goed mogelijk te zijn om 1.800 m2 winkelruimte te creëren. Maar met deze variant zal Green Real Estate natuurlijk niet blij zijn…

Wel frappant overigens dat Zeeman jarenlang bar weinig heeft gedaan aan het onderhoud van de monumentale panden aan de Kleiweg en nu beloond lijkt te worden met een enorm uitbreidingsplan…

Zie ook: http://bit.ly/ecilZf

3 opmerkingen:

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,

Ik zat me al op te winden nav het bericht in de Goudse post over de komst van de H&M. Daarin stond nl dat de huidige panden gesloopt zouden worden en dat er nieuwbouw plaats zou vinden. Uit jouw verhaal begrijp ik dat dat niet het geval is, maar dat er maar 1 van de 3 panden gesloopt wordt.
Ik heb vanmorgen nog eens naar de panden gekeken, maar ook de gevels kunnen wel wat onderhoud gebruiken, dus wat dat betreft is het alleen maar goed.
Het ontwerp vind ik btw niet echt passen qua sfeer, maar dat is misschien een persoonlijke smaak.

Groet
Gert

Gouda Positief zei

@TheoKrins jij hebt toch zelf die kop bedacht? Stukje is aardige beschrijving, kan inderdaad zo de @goudsepost in, journalist:)

Garro Wiersema zei

@ @TheoKrins rijmt leuk maar het is toch niet nu al een rel? Je analyse kan zo in de krant. Ik hoop dat een compromis gevonden wordt.

(reactie via Twitter)