Betrokken

Betrokken

donderdag 27 januari 2011

Vuilnismannen krijgen iPad

Wim Hillenaar (CDA) voert voor het laatst het woord in de Goudse raad


Woensdag was een boeiende avond voor de raadsleden in Gouda.
We begonnen als vroeg, want om 18.30 uur kregen we de langverwachte iPad uitgereikt. Diverse raadsleden waren erg blij met nuttige en mooi apparaat, anderen zijn nog wat afwachtend:

Mohammed Mohandis (PvdA) en Arjan Versteeg (SGP)
Jan Vermeij (VVD)

Na het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst en de ontvangst van een iPad kregen we nog een korte instructie. De komende weken zal er nog druk moeten worden geoefend om de nodige vaardigheden te krijgen ;-)

Op de raadsagenda stonden voor mij drie belangrijke onderwerpen:

Bijeenkomst over Cyclus

Directeur Van Bloois en wethouder Ruwhof deden uitvoerig uit de doeken wat er allemaal precies is gebeurd de afgelopen weken en welke keuzes er zijn gemaakt. Veel van de problemen zijn veroorzaakt doordat Akzo zijn contractuele verplichtingen over zoutleveranties niet is nagekomen en er zijn tijdens de hevige sneeuwval op vrijdag 17 december (en erna?) keuzes gemaakt over de aanpak van de sneeuwoverlast, waarbij je achteraf wellicht moet concluderen dat het beter of in ieder geval anders had gemoeten.

De komende tijd wordt er met de gemeente Gouda een evaluatie gemaakt en deze wordt samen met het logboek van Cyclus, van de bewuste weken in december 2010, voor 1 april a.s. naar de raad gestuurd. Daarna volgt nog een debat.

Besluit gunning grondverbetering eerste deel Westergouwe

Na een pittig debat is een grote meerderheid van de raad, waaronder de ChristenUnie, akkoord gegaan met de gunning van de grondverbetering, zodat het zand rijden kan gaan starten en daarmee wordt de bouw van Westergouwe nu echt opgestart. Gouda Positief wil eerst nog een extern onderzoek, maar wil volgens mij gewoon het liefst dat Gouda zich terugtrekt uit het project. Hun motie voor zo'n onderzoek werd weggestemd. Opvallend was dat Trots op Nederland net voor de stemming over Westergouwe de raadszaal verliet en daarmee haar politieke verantwoordelijkheid ontliep. Geen fraaie actie!

Delegatie bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties

Er was een nieuwe verordening aan de raad gepresenteerd waarbij het mogelijk zou worden om naast het stadhuis ook voor andere trouwlocaties te kunnen kiezen. Maar dan moest je aan talloze voorwaarden voldoen en was trouwen in een kerk of moskee en buiten in de open lucht niet mogelijk. Het helemaal dichttimmeren en uitsluiten in de verordening beviel diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, niet en na het nodige overleg heeft uiteindelijk onzer fractie met een aantal andere partijen een amendement van het CDA ondertekend om allerlei specifieke bepalingen uit het besluit te halen en het mandaat bij het college te neer te leggen. Delegatie in optima forma. Vanaf heden kan er in Gouda ook in de buitenlucht of in een ander gebouw worden getrouwd.

Na de installatie van een burggerraadslid voor de VVD (Ronald Verkuijl) was er een bijzonder moment: we namen afscheid van Wim Hillenaar, fractievoorzitter van het CDA, die burgemeester wordt van Cuijk. De burgemeester typeert hem als iemand met een koel hoofd en een warm hart en als iemand met een communicatief talent. Mooie woorden en ook Wim gaf ons in zijn afscheidsspeech bijzondere woorden terug. Hij zei o.a. dat wij als overheid vuilnismannen zijn van het maatschappelijk ongenoegen. Na de raadsvergadering werd hij op ludieke wijze nog toegezongen door de "Dames van Formaat".

Teun Hardjono is beëdigd als opvolger van Wim Hillenaar.

Na een boeiende raadsavond hebben we met elkaar nog het glas geheven. Wat is het toch mooi om raadslid in Gouda te mogen zijn!

"Dames van Formaat" zingen een lied voor Wim Hillenaar

Geen opmerkingen: