Betrokken

Betrokken

vrijdag 4 februari 2011

Onrust rond Cyclus


De laatste tijd is er de nodige onrust rond Cyclus.
Het begon in de zomer van 2010 bij mijn initiatief voor een Groenboek vanwege het matige groenonderhoud op diverse plekken in Gouda.
Maar ook de gladheidsbestrijding deze winter riep veel vragen op in Gouda en daar kwam nog eens bij dat er in Elmina (Ghana) een fors verlies van 1,2 miljoen euro is geleden bij een fabriek voor plastic verwerking.

Maar er speelde nog meer rond deze fabriek: Trots op Nederland Gouda ontdekte dat Jaap Warners zowel commissaris was bij Cyclus als managing director bij het bedrijf in Elmina en heeft daarover vragen gesteld.
De aandeelhouders gingen donderdag niet akkoord met de dubbelfunctie van twee leden van de Raad van Commissarissen, waarna de Raad van Commissarissen besloot collectief af te treden.

Cyclus gaat nu aan de slag om weer een nieuwe Raad van Commissarissen te kunnen benoemen, maar ik ben heel benieuwd in hoeverre dit nog een vervolg krijgt.
Gaan de aandeelhouders, dat zijn de gemeenten, nu strakker toezicht uitoefenen op Cyclus? Geldt dat ook voor de uitvoering van het beleid in Elmina? Hoe kijken ze aan tegen het forse verlies? Extra complex is het feit dat ook nog eens de subsidie voor Elmina vanuit het Rijk komt te vervallen.

Ofschoon er veel goed werk wordt verricht door allerlei bedrijven en personen in Elmina zal het financieel gezien lastig worden om dit werk daar (ongewijzigd) voort te zetten en is er door de affaire bij Cyclus ook helaas een smet komen te liggen op wat daar gebeurt.

De komende tijd zal er wel de nodige herbezinning gaan plaatsvinden en dat is goed.
Cyclus heeft de taak - samen met de gemeenten - om te werken aan herstel van het vertrouwen richting de burgers en daar zal ze - zo schat ik in - haar handen vol aan hebben de komende tijd.

Meer over Cyclus: http://bit.ly/gGychH en http://bit.ly/g2QiKD

11 opmerkingen:

W.H. Kolkman zei

De RvC lijkt me mede verantwoordelijk voor het verlies van 1.5 mln. Dat geld was and is van de aandeelhouders, oa gemeeente Gouda, dwz de burgers.

Gaat de gemeente Gouda of de raad er nog wat aan doen om dat geld te verhalen op de RvC?
Lijkt me dat gegeven de belangenverstengeling (die bij de RvC bekent moet zijn geweest) hier wellicht een zaak van te maken is.

F.J. de Mooij zei

Ieder lid van een raad van commissarissen dient volledig onafhankelijk te zijn. Hieraan mag niet getornd worden. In en rondom de raad legt men de lat voor dit soort zaken veel te laag. Hierdoor onstaan er constant relletjes. Raadslieden, die dit soort zaken laten voort bestaan, verzaken eigenlijk hun taak als volksvertegenwoordiger.

Anoniem zei

Nou, goed gedaan Raad.
Het is naturlijk wel jammer dat gewone burgers moeten klagen over gladheid, stilte in de raad, ontkenning van cyclus en via Wikkielek het aftreden.
Ik zou de vraag wat moet de raad nu maar wijzigen in een voorstel hoe de controle effectiever kan zijn inclusief de invloed op benoemingen. Ben van Bommel

Hans Suijs zei

Theo je moet je beter informeren. De tekst "de subsidie voor Elmina vanuit het Rijk komt te vervallen" is onjuist. Dat wil de burgemeester wel doen geloven, maar het klopt niet. De steun van het Rijk aan de VNG is komen te vervalen. De VNG had een project "Logo South" dat al jaren terug had moeten eindigen, maar steeds bleef uitlopen. Daar heeft het Rijk terecht een einde aan gemaakt. Als je als raadslid je stukken leest had je dit kunnen weten. Volgens de gemeentelijke website is het laatste besluit dat jullie namen van 26-6-2007 en gaf goedkeuring aan een verlenging van het Goudse Elmina project tot 1-1-2009. We zitten nu twee jaar later zonder een valide aanvullend besluit van onze gemeenteraad. Heb je zitten slapen? Hou op met rookgordijnen helpen ophangen.
Hans Suijs

Anoniem zei

Beste meneer Krins,

de vraag die sterk opkomt is...
heeft u zitten te slapen? Of wilde u niet kijken naar de enorme kluwe aan belangenverstrengeling in het Goudse bestuur? Hele delegaties zijn lekker bezig geweest voor eigen belang; de één wil lekker een huis bouwen; de ander heeft onmogelijke dubbelfuncties; mevrouw peters is de alles behalve onafhankelijke journaliste van Gouda etc etc.
en waar staat u nu? Wat is uw reden om te blijven volhouden dat we de burgemeester niet mogen laten onderzoeken op belangenverstrengeling?

Heeft u ook iets te verbergen?

Theo Krins zei

Beste Hans,

Je reageert wel ongekend fel op een zin in mijn weblog.
Het zal je misschien verbazen, maar ik ben toch redelijk goed geïnformeerd en de door jou omschreven situatie is niet (geheel) juist.
De subsidie is formeel verlengd tot 2011. Het ministerie wilde graag verdergaan, maar de Tweede Kamer heeft er met een nipte meerderheid (74 -72)voor gezorgd dat dit onderdeel doorgestreept wordt.

Anoniem zei

Waar maken jullie je druk om? Of cornelis z'n vakantietuin wel schoon gemaakt zal worden? Zouden de raadsleden hun tijd niet eens moeten stoppen in goudse burgers ipv zich zorgen te maken over een belachelijke subsidieverspilling onder leiding van de goudse pvda-kliek? Valt me tegen van raadsleden!

1) ga nou eens echt onderzoeken wie allemaal misbruik van hun positie hebben gemaakt in ghana (naast Wim Cornelis)
2) stuur die dan snel weg
3) ga je bezig houden met echte thema's (bijvoorbeeld de financiele ellende van de stad)

Anoniem zei

De keuze van stijl is niet bij een ieder even vriendelijk... maar er zit wel een rode draad in de reacties.

Namelijk de vraag hoe het mogelijk is dat er voor een buitenstaander duidelijk opmerkelijke banden zijn tussen Goudse politici met Elmina, terwijl de Goudse Politici dit niet herkennen cq onderkennen.

Beste Theo,
Het valt me op dat ook jij vooral op andere vragen wenst te reageren dan dé vragen. Voor de zekerheid nogmaals de vragen:
- wist jij van dubbelrollen bij Cyclus
- Zo ja, waarom stond je dit toe?
- Zo nee, hoe kan dat? Heb je het jaarverslag gelezen?
- is het naar jouw mening niet opmerkelijk dat Cyclus circa 1 miljoen afschrijft als oninbare vorderingen?
- zie jij de connectie Warners-Cornelis?
- Geloof jij dat Cornelis wist van de "dubbelrol" van warners?
- zo ja, Waar plaatst dit Cornelis volgens jou?

- Wat is jouw mening over het feit dat Cornelis zonder vergunning zijn huis bouwde?
- Weet jij nu 100% zeker dat Cornelis het juiste bedrag betaalde voor zijn grond?
- Weet jij nu 100% zeker dat Cornelis het juiste bedrag betaalde voor de erfpacht?
- Weet jij nu 100% zeker dat Cornelis heeft gekocht van "correcte mensen"?
- Ken jij het verhaal dat meerdere Goudse ambtenaren huizen zouden bezitten in Elmina?
- Ben jij van mening dat raadsleden die mee op vakantie zijn geweest met cornelis wel objectief kunnen oordelen over zijn aankopen aldaar, en de bijkomende schijn van belangenverstrengeling?
- Wanneer komt het moment dat de CU-fractie wel aanleiding ziet voor een onderzoek naar "Elminagate"?

Wacht met interesse je reactie af, er natuurlijk van uitgaande dat je graag in detail wilt reageren! Want dit zijn nou echt vragen van iemand die op jou heeft gestemd maart vorig jaar. En als mijn vertegenwoordiger in de Raad hoor ik graag van je jouw nuances in deze.

Cor

Theo Krins zei

Beste Cor, je stelt veel vragen en ik begrijp dat en wil je daar best een antwoord op geven. Stuur me even een mailtje, dan maak ik een afspraak.

Anoniem zei

Het is niet Trots die het gedoe met Cyclus heeft ontdekt, maar auteur, columnist, jurist en Goudse inwoner Harry Veenendaal. Hij is o.a. bekend van het boek ‘Hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid’, dat handelt over prins Bernard.
Veenendaal publiceerde zijn column op www.925.nl en daarop heeft onder meer de Krant van Gouda geattendeerd. Veenendaal plaatst in dat artikel overigens ook hele grote vraagtekens bij meer zaken die rond Ghana, Cyclus en Elmina spelen en daarbij komt ook dat inmiddels beruchte tweede huis van de Goudse burgemeester aan de orde.

Anoniem zei

Ach Theo het is ook niet makkelijk om de juiste politieke weg te bewandelen, tenslotte zat CU juist in die periode van Ghanese
verwennerij, in het college. Hoezo wij wisten er niets van.......wie behoort mede de verantwoording te dragen en de consquenties op zich te nemen.
Kom op nou.
Nu vragen beantwoorden die keihard, terecht, worden gesteld is lastig en dan kijk je de andere kant op.
Tenslotte is de verloedering van groen en de slechte gladheidbestrijding, meer in het oog vallend om de zieltjes van de goudse burger te winnen dan de verdoezeling van 1,2 miljoen aan een plasticfabriek in het Ghanese.
Wat is het toch makkelijk als het niet uit de eigen portemonnee hoeft te komen van de politiek veranwoordelijke bah.
De onderste steen moet boven komen.
Daar ligt de plicht van de volksvertegenwoordiger en laat het smoezenboek maar dicht.
De burgers zijn echt niet gek.