Betrokken

Betrokken

zaterdag 26 februari 2011

Zondvloed in Gouda?


Onlangs meldde het AD dat de gemeente Gouda het vertikt om tien miljoen euro extra uit te geven aan het ophogen van wegen, om ernstige wateroverlast te voorkomen.
Het voldoen aan de provinciale normen zou betekenen dat nog veel meer moet worden bezuinigd dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden.

Waar gaat het om? Er is een actualisatie van het bestaande waterplan, namelijk: Waterplan Gouda 2011-2015. Hierin spelen de gemeente Gouda en hoogheemraadschap Rijnland in op actuele beleidsontwikkelingen in het (stedelijk) waterbeheer.
Belangrijke elementen van de visie zijn
1. Droge voeten
2. Gezond water
3. Sprekend water (bijdrage van water aan de beleving van de woon-, werk- en recreatieve omgeving)
4. Werken aan water (waterbeheer)

In de Actualisatie spreekt de gemeente Gouda af met Rijnland aan welke problemen de komende jaren gewerkt gaat worden.
De pijn zit in het uitgangspunt in hoeverre een bepaalde stijging van het waterpeil toelaatbaar is. In de actualisatie van het Waterplan (2011-2015) wordt ervan uitgegaan dat voor bebouwing en (spoor)wegen waterloverlast, door een grote stijging van het waterpeil eens in de 100 jaar, toelaatbaar is.

Om wateroverlast vanuit het oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat de wegen op hoogte worden gehouden. Er bestaan normen over de noodzakelijke hoogte die gewaarborgd moet zijn. Hiervan wijkt Gouda al 10 cm. vanaf op basis van een raadsbesluit in 2006.

Om te kunnen voldoen aan de norm moet er miljoenen extra worden geïnvesteerd en daarvoor ontbreken de gelden in Gouda.
Uitgangspunt is dat woningen droog moeten blijven, maar dat we accepteren dat sommige wegen onder water kunnen komen te staan.

Wethouder Ruwhof zegt in het AD: 'Inwoners in Gouda zullen moeten accepteren dat er soms flinke wateroverlast zal ontstaan.’ (...) "We zullen naar zowel de gemeenteraad als naar de burgers goed moeten uitleggen wat de consequentie is van de keuze. Oftewel, als de straten een keer blank staan moeten de slachtoffers niet met een beschuldigende vinger naar de gemeente wijzen." (...) “Als de keuze is gemaakt, moet het ook voor iedereen helder zijn."

De inwoners in Gouda zullen moeten kiezen tussen extra lastenverhoging of de kans dat de boel wellicht een keer flink onder water komt te staanAls je als wethouder de zaak zo scherp neerzet (keuze maken) en niet wil dat burgers verhaal gaan maken bij overlast, dan zeg je als wethouder m.i. eigenlijk dat je een referendum wil, zodat college en gemeenteraad een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken wat de inwoners in meerderheid willen.

"Als je door een grote plas moet fietsen is dat niet leuk, maar als het gaat
om wateroverlast eens per honderd jaar, dan vind ik dat minder erg dan
meer belasting betalen." (inwoner uit Gouda)

Mijn voorkeur is een andere invalshoek, waarbij we ervoor kiezen om als raad en college zelfstandig onze afwegingen te maken en de uiteindelijke keuze goed uitleggen aan de Goudse bevolking. Dan mogen de burgers later best hun verhaal komen halen, want dat hoort gewoon bij de politiek.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Zo is het ook Theo. Dat is de juiste volgorde zoals jij duidt. En we hebben niet voor niets, als Goudse burgers, een gemeenteraad gekozen.
De D66 wethouder verkeer roept/ belooft wel eens meer wat, dat ze(achteraf) niet blijkt waar te kunnen maken.

Jan Hafkamp

Anoniem zei

Het klopt wat Jan Hafkamp zegt. Of raadsleden nu zo sterk zijn in het voldoen aan wensen van de inwoners is vers twee. Daarom begijp ik de twijfel van de wethouder. Dichter bij de burger, des te beter. Geef raadpleging een kans. Zorg dan dat de reactie representatief is. Dat wordt een leerzame les over representatie en vertegenwoordiging.
Ben van Bommel