Betrokken

Betrokken

maandag 28 februari 2011

Joubertstraat levensgevaarlijk!


Afgelopen donderdag stond in het AD een artikel over de Joubertstraat als snelweg door Gouda. Ruim tweehonderd handtekeningen zijn verzameld om het protest rond de verkeersveiligheid te ondersteunen.

De ChristenUnie heeft tijdens de vorige collegeperiode - mede naar aanleiding van gesprekken met bewoners - aan wethouder Janssen gevraagd om maatregelen. We kregen toen als reactie: "Er zal naar gekeken worden, maar de Joubertstraat staat nog niet op het prioriteringslijstje om aangepakt te worden. "

Ook deze collegeperiode heeft de ChristenUnie gevraagd n.a.v. mails van bewoners om de situatie van de Joubertstraat te verbeteren. Wethouder Ruwhof heeft toen als antwoord gegeven: “Ik ben hier met het wijkteam over in gesprek.”

Nu lezen we in het AD dat eventuele verkeerswijziging van de Joubertstraat pas aan de orde komt na de totstandkoming van de Zuid Westelijke Randweg.

De ChristenUnie is "not amused" over deze gang van zaken, waarbij aanpak van de situatie iedere keer wordt uitgesteld en heeft nu aan het college de volgende vragen gesteld:

1. Welke activiteiten heeft het college de afgelopen jaren ontplooid om de verkeerssituatie van de Joubertstraat te verbeteren?
2. Welke redenen zijn er om daadwerkelijk niets aan de Joubertstraat te doen om de verkeersveiligheid te verbeteren?
3. Wat houdt de toezegging in dat de wethouder met het wijkteam Kort Haarlem kijkt naar de verkeersveiligheid van de Joubertstraat?
4. Waarom geeft , volgens het AD, wethouder Ruwhof nu aan dat er gewacht moet worden op de effecten van de ZWR?
5. Welke acties gaat het college ontplooien zolang de ZWR er niet is en de Joubertstraat onveilig blijft?
6. Zijn er geen eenvoudige maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid enigszins te verbeteren zolang de ZWR er niet is?
7. In hoeverre heeft de rondweg Reeuwijk, als deze is aangelegd, een aanzuigende werking voor het verkeer door de Joubertstraat? Indien niet, op basis van welke uitgangspunten?

We zijn benieuwd naar de reactie van het college en deze reactie zal bepalend zijn voor eventuele verdere initiatieven van onze kant!

1 opmerking:

Anoniem zei

ik fiets 's morgens vrioeg op de stoep, ik wil niet worden aangereden door een auto. Het is dan een racebaan