Betrokken

Betrokken

donderdag 10 februari 2011

Sprakeloos…


Mijn laatste twee weblog bijdragen over Cyclus en vooral die over het voorval met Marokkaans Nederlandse jongeren heeft nogal wat losgemaakt.
Tevens ook een record aantal bezoekers. In drie dagen tijd hebben maar liefst zo’n 2.500 bezoekers mijn bijdragen gelezen. Dat is meer dan gemiddeld in een maand.

Maar goed, laat ik nu wat meer toelichting geven over het thema veiligheid en repressie, want iemand was “sprakeloos” over mijn betoog en ik word zelfs beticht van “politiek correct” schrijven.

Overlast en geweld

Reeds diverse malen heb ik over dit onderwerp geschreven en daarin heb ik altijd twee sporen bewandelend: repressie en perspectief bieden. Daarnaast heeft zowel de overheid als de burger een eigen verantwoordelijkheid.
In ons verkiezingsprogramma is dat m.i. ook helder verwoord:

“Tegengaan van overlast en criminaliteit en beschermen van de burgers is een kerntaak van de overheid. De ChristenUnie wil asociaal en respectloos gedrag krachtig aanpakken. De ChristenUnie accepteert geen gedoogcultuur. Veiligheidsbeleving verbetert door consistent beleid. (…)

Ook willen wij inzetten op preventie door het verbeteren van woonomstandigheden en door het aanbieden van voldoende speelplekken, sportfaciliteiten, opvoedingsondersteuning en werkervaringsplaatsen in Gouda. (…)

De Goudse inwoners hebben de verantwoordelijkheid zelf bij te dragen aan een veiliger leefomgeving. Gezinnen, scholen, kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke taak in het overdragen van waarden, normen en gemeenschapszin.”

Het verhaal is naar mijn mening glashelder: repressie waar dat nodig is, daarbij stevig optreden ook niet schuwen, en waar dat kan, werken aan perspectief bieden, zodat de we de leefbaarheid en veiligheid bevorderen.

Tuigdorpen

Maar we dreigen – zeker in allerlei media uitingen – door te slaan naar vooral repressie, waarbij we over elkaar heen rollen om het nog heftiger te willen zeggen en nog strengere en afschrikwekkender straffen te verzinnen.
De PVV wil zelfs “tuigdorpen” creëren. Hoe aantrekkelijk dat voor sommigen wellicht ook klinkt, daarmee lossen we het probleem echt niet op, zeker niet voor de lange(re) termijn.

Het idee van “tuigdorpen” is overigens helemaal niet nieuw. Lang geleden pleitte Ruud Lubbers (CDA) al voor opvoedkampen en het kabinet is in 2006 ook met ideeën bezig geweest.
Het is m.i. te overwegen om voor jongeren die op geen enkele wijze willen functioneren binnen acceptabele kaders, speciale locaties te creëren en hoe je die nu moet noemen, kazerne, campus of heropvoedingskamp, maakt me niet zoveel uit.
Het gaat dan om “losgeslagen” jongeren, waarbij een gezinscoach en andere vorm van hulpverlening niet heeft gewerkt.

Overigens laat de huidige wetgeving dit – wanneer er nog geen sprake is van een overtreding – volgens mij(nog)niet toe.
Doel van die “kampen” zou moeten zijn dat jongeren elementaire vaardigheden leren: discipline, normaal dagritme, afspraak = afspraak etc.

Sprakeloos...? Politiek correct?
Het is aan u, maar ik blijf me inzetten voor een veilig Gouda, waarin mensen niet in een "tuigdorp" hoeven te leven, maar ook niet een kleine groep delen van stad terroriseert.

We zullen steeds weer uitgedaagd worden om een goede balans te vinden tussen repressie en perspectief bieden...

5 opmerkingen:

I. van Beijnum zei

Dag Theo,
zowel het repressief beleid als het bieden van perspectief heeft geen duurzaam effect als er geen vorm van relatie is.

Dus: bouwen aan relaties, laat dat de CU aanpak zijn.

Er is potentie genoeg ook in zgn. achterstandsgezinnen. Vind het en gebruik het. Dat draagt bij aan krachtige gemeenschapsopbouw.

Is er wel een andere keus? Tenzij je een controlestaat op het oog hebt?
Nogmaals laat politie en justitie hun werk doen, steun ze van alle kanten. Maar focus als politieke partij op een constructieve samenleving. En begin, doe mee met activiteiten die in de wijk worden georganiseerd MET de mensen, ipv VOOR de mensen.

Anoniem zei

Het bestaan van tuigwijken is niet nieuw, Tilburg heeft ze, Amsterdam etc. en het gekke is, de mensen zijn er blij mee, waarom? ze krijgen intensieve begeleiding, en leren terug te komen in de maatschappij. Het idee is niet nieuw, Achterwillens had in de vroeger jaren ook controlewoningen, daar werd je geplaatst bij huurachterstand, door werkeloosheid, of je verwaarloosde je kinderen of huishouden, na opleiding hoe bestier ik een huishouden en hoe voed ik mijn kinderen op, kon je terugkeren naar de stad. Het lijkt mij geen slecht idee, maar geen dorpen, gewoon aan de rand van de stad, zodat men normaal naar zijn/haar werk kan gaan.

Geen woorden.... zei

Politie Hollands Midden heeft de afgelopen week twaalf jongens en meisjes in de leeftijd
van 13 tot en met 15 jaar aangehouden wegens openlijke geweldpleging. De twaalf belaagden
vorig jaar december een meisje in Gouda en maakten hiervan beelden die op internet zijn geplaatst.

De politie startte het onderzoek naar de geweldpleging in december. Omdat dit niet leidde tot de verdachten,
is het onderzoek in januari stop gezet. Begin februari kreeg de politie de betreffende beelden in handen.
Het onderzoek werd daarom opnieuw gestart en al snel was de identiteit van de daders bij de politie bekend.
Dinsdag 8 februari zijn de eerste twee aanhoudingen verricht. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn
de overige tien verdachten aangehouden. Politie Hollands Midden zet het onderzoek verder voort en
sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Met uitzondering van één verdachte, is het de eerste keer dat deze verdachten in aanraking zijn
gekomen met de politie. Drie verdachten zijn in verzekering gesteld. Een daarvan wordt maandag 14 februari
bij de rechter-commissaris voorgeleid. De overige verdachten zijn heengezonden. Omdat het hier minderjarige
verdachten betreft, heeft de politie ook met de ouders gesproken. Alle verdachten zijn aangemeld bij Bureau Jeugdzorg

Anoniem zei

Vroeger heette zo'n "tuigdorp" toch Veethuizen. Soms wel jammer dat het is opgeheven.

a.brem zei

Gouda had vroeger ook de controle woningen in de Achterwillens!