Betrokken

Betrokken

woensdag 14 september 2011

H&M: de keuze is gemaaktAfgelopen week is tijdens de verkenning uitgebreid gesproken over de voors en tegens van het bouwplan Kleiweg 27-31, alwaar H&M zich wil gaan vestigen. Na deze bijeenkomst hebben we nog twee uitgebreide reacties gehad van bewoners, die nog diverse bezwaren hadden tegen dit plan.

De ChristenUnie heeft alle argumenten gewogen en op basis van onder andere de volgende argumenten besloten akkoord te gaan met het steunen van de verklaring van geen bedenkingen:- De achtergevels van de Kleiweg zien er nu bepaald niet fraai uit en de aanbouw wordt weliswaar erg groot, maar het gebied knapt wel op en ontwikkelaar zal actief meewerken om de gevelkleur in overeenstemming te brengen met de woonhuizen.
- Er worden gelden vrijgemaakt om de parkeerplaats aan te pakken en in overleg met de bewoners zo goed mogelijk in te richten
- Er mag geen laden en lossen plaats vinden aan de Slapperdel, er worden geen containers geplaatst en er komt geen ingang voor klanten (eisen van bewoners)
- H&M is een mooie uitbreiding van het winkelaanbod en versterkt de Kleiweg als aantrekkelijke winkelstraat en we willen als stad graag meer diversiteit tussen kleine en grote winkels.
- Publiekstrekker in de binnenstad is nodig, H&M tekent een 15-jarig (!) huurcontract. Goed tegenwicht voor ontwikkeling zuidelijk stationsgebied.
- H&M wil niet op een andere locatie een winkel openen.
- Bepalingen in huurcontract laten in principe alleen winkels van het genre H&M toe. Er zal dus niet snel een heel ander soort bestemming voor het pand komen.
- H&M kan ook andere winkels aantrekken en leegstand tegengaan.

De ChristenUnie vindt echter wel dat de communicatie en het proces bepaald geen schoonheidsprijs verdienen en we hebben daarom enkele kritische noten gekraakt en concreet een aantal zaken genoemd die voortaan anders moeten:

1. Communicatie met belanghebbenden moet voortaan beter:
- Vastlegging van besprekingen (notulen) en nakomen toezeggingen
- Duidelijk aangeven wat de “speelruimte” is en wek geen valse hoop.
- Betrek bewoners op tijd actief bij de planvorming

2. Proces

De ChristenUnie wil dat de raad eerder bij het proces betrokken wordt, zodat ze - samen met belanghebbenden - meer invloed kan hebben.
Heel concreet: als een project buiten de bestaande kaders gaat treden, dan willen we dat de wethouder op dat moment naar de raad komt, zodat we erop kunnen sturen.
Nu kan je alleen aan de noodrem trekken...

De punten van de ChristenUnie konden op brede steun rekenen en we gaan binnenkort de participatie van burgers als apart agendapunt behandelen. We zien ernaar uit, evenals naar de komst van de H&M.

1 opmerking:

kaptein zei

Raar er is een bestemmingsplan.
Als het b&w uitkomt mag er af geweken worden. Komt het niet overeen mag het dus niet. Volgens mij is dit meten met twee maten.
Maar behandel dan alle aan vragen op dezelfde wijze.
Nu kun je beter illegaal bouwen. Wanneer het dan uitkomt moet de gemeente kijken of het alsnog gedoogt kan worden.
Kortom ik snap de politiek niet.