maandag 19 februari 2024

Herbouw Punselie-huisjes nu echt begonnen!


Afgelopen week is het houtskelet gebouw voor de restauratieve herbouw van de voormalige Punselie pandjes geplaatst en daarmee is de herbouw nu toch echt begonnen. Sinds 2017 heb ik aandacht gevraagd voor deze locatie en ik ben daarom heel blij dat bijna 7 jaar het resultaat van jarenlange inzet zichtbaar begint te worden. 

Burgerinitiatief
 
Het ‘Burgerinitiatief Historische panden in de binnenstad Gouda’, waarbij ik betrokken ben, heeft vorig jaar het initiatief genomen om die ‘restauratieve herbouw’ te activeren, omdat er al jaren - om diverse redenen - geen activiteiten zichtbaar waren op deze locatie. We hebben met de betrokken partijen gesprekken gevoerd en de ontwikkelaar gaf toen aan dat hij voornemens was om de herbouw te gaan uitvoeren.
 
De ontwikkelaar (Punseliehof BV) heeft eerder overeenstemming bereikt met de gemeente voor de ontwikkeling van deze locatie. Verdere ontwikkeling van dit gebied (naast de genoemde woningen) zal in ieder geval tot eind 2024 moeten wachten, want Punselie mag haar bedrijf in 2024 daar blijven uitvoeren. Daarna zal dit bedrijf waarschijnlijk uit dit gebied vertrekken.


Historie Punselie panden
 
Langs de Tuinstraat, bij Punselie, stonden in 1940 nog vijf van zulke kleine huisjes. Ook op het binnenterrein stonden er vier of vijf, waardoor het een soort hofje leek. De huisjes voldeden echter niet meer aan de nieuwe eisen. Ze werden daarom ruimtes voor bedrijfjes of opslagruimten, zoals voor Punselie. De pandjes werden amper onderhouden.


In de jaren zestig ging de gemeente aan de slag met rigoureuze plannen voor de sanering/sloop van de toen verpauperde pandjes uit de 19e eeuw. Deze sanering ging door tot 1979, toen de binnenstad tot Beschermd Stadsgezicht werd aangewezen en er zorgvuldiger moest worden omgegaan met het cultuurhistorisch erfgoed. In het kader van de stadsvernieuwing, maar ook om bedrijfstechnische redenen, moesten er nog wel enkele grote bedrijven uit het Tuinstraatgebied verdwijnen. Op de plaats van de stroopwafelbakker en de Trappenfabriek aan de zijde van het Houtmansplantsoen werd woonbebouwing gerealiseerd in de toen gebruikelijke schaal en architectuur. 


Situatie 2017

 

Alleen Punselie bleef. Van de vijf huisjes aan de Tuinstraat werden er twee afgebroken voor een van de fabrieksgebouwen. De resterende drie huisjes werden gemeentelijke monumenten, maar verkeerden uiteindelijk in deplorabele toestand. Dit leidde ertoe dat in 2017 tot sloop werd overgegaan, maar met de toezegging dat ze zouden worden herbouwd. De eigenaar kwam echter in conflict met de gemeente en verkocht de gehele locatie Punselie aan een nieuwe ontwikkelaar. 


Deze ontwikkelaar is nu bezig met de herbouw van deze drie huisjes en zo wordt een begin gemaakt met het herstel van het oorspronkelijke aangezicht van deze locatie in de Tuinstraat.
 
(Met dank aan Sjaak de Keijzer voor de historische informatie)

 

1 opmerking:

Marco Bank zei

Goed werk Theo