zaterdag 9 december 2023

Economisch vitale binnenstad is essentieel!


Op 9 december jl. ik namens Gouda-Onderneemt en SBG Gouda te gast bij RTV Gouwestad om terug te blikken op 2023 en vooruit te blikken op 2024.


Er waren meer gasten uitgenodigd en ik ontmoette o.a.Marien Brand en Mohammed Mohandis. We zijn toen gelijk maar even op de foto gegaan :)

De opname opende met een gesprek met onze burgemeester Pieter Verhoeve en de kinderburgemeester. Mooi hoe ze beiden enthousiast over Gouda spreken en gepassioneerd over hun taak praten.

Terugblik

Dit jaar hebben we vanuit de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) op allerlei manieren ons ingezet voor Gouda o.a. door het ondersteunen of initiëren van evenementen en bijeenkomsten.

In gesprek met Jacco Vonhof

Heel bijzonder is dat dit jaar (samen met De Goudse Business Club, met wie we een strategische samenwerking zijn aangegaan, of Gouda Onderneemt, waarin de SBG zitting in het bestuur heeft) Robert Doornbos, Maarten van der Weijden én Jacco Vonhof ons hebben geïnspireerd tijdens verschillende bijeenkomsten.Dankzij de inzet van enthousiaste Gouwenaars hadden we in de binnenstad ook prachtige evenementen, zoals:

o   Paasontbijt  

o   Koningsnacht,

o   Super Cool Kidsfeest,

o   Midzomermarkt, 

o   De Verwondering, 

o   Zotte Zaterdag, 

o   World Press Photo, 

o   Gouda bij KaarslichtTrots ben ik dat we samen met de Gemeente Gouda een Meerjarenprogramma hebben opgesteld en daar nu actief mee aan de slag zijn en inmiddels concrete resultaten hebben geboekt, waaronder de komst van een overdekte fietsenstalling in de binnenstad.

Wat hebben we nog meer bereikt?

o   Meer aandacht voor de Kleiweg (Taskforce leegstand en aandacht voor groen)

o   Aanpak leegstand (Vastgoedtafel) 

o   Nieuwe feestverlichting en meer aandacht voor bloemen in de binnenstad

o   Events rond Vader- en Moederdag en Sinterklaas 

o   Ondernemers bewust maken voor de mogelijkheden rond digitalisering en social media

o   Aandacht besteed aan zero-emissie bij ondernemers

o   Bij Gemeenteraad aandacht gevraagd voor parkeren en vitale binnenstad in relatie tot VCP

o   Verbetering rond afvalinzameling door samenwerking met Afvalhelden

o   Samenwerking met Het Kontakt Goudse Post, in het bijzonder met GO-magazine 

Vooruitblik

In 2024 gaan we ons o.a. inzetten voor duurzame vergroening, gastheerschap en versteviging van de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers en de verschillende kwartieren in de binnenstad. Uiteraard blijven we ons ook - samen met de gemeente en vastgoed - inzetten voor het terugdringen van de leegstand.

Al onze inzet is erop gericht dat de Goudse binnenstad nog aantrekkelijker wordt. We zetten ons daarom in voor een leefbare en economisch vitale binnenstad. Dat doen we o.a. door het versterken van de beleving in het winkelgebied en het koppelen aan historische hotspots en (culturele) instellingen. 


Want om aantrekkelijk te zijn en te blijven als binnenstad is het essentieel dat het financieel goed gaat met de ondernemers!

Gouda Onderneemt zit ook niet stil en werkt voortvarend in samenwerking met de gemeente aan de uitvoering van het economisch programma. Verder wil ze nog meer het gezicht zijn voor alle ondernemers en sluit de zorgsector nu ook bij hen aan.

Gouda is goud en daarom zetten we ons met elkaar in voor deze geweldige stad!

Geen opmerkingen: