dinsdag 6 juli 2021

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...!


Op 5 juli jl. heb ik afscheid genomen van de Goudse gemeenteraad. Na ruim 14 jaar raadslid te zijn geweest voor de ChristenUnie heb ik het stokje overgedragen aan de volgende generatie. Mooi om te zien hoeveel talent onze partij heeft en dat nu Petra Hamm mijn opvolgster is geworden als raadslid en Mirjam Roos en Gert van den Brink zijn geïnstalleerd als burgerraadslid. Anna van Popering is fractievoorzitter geworden. 
Zelf zal ik vanaf 1 augustus verder gaan als voorzitter van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), de koepelorganisatie van de binnenstad ondernemers.

Mijn vrouw Marjan mocht de versierselen opspelden in verband met de Corona maatregelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gelukkig konden mijn echtgenote, moeder, schoonouders en kinderen ook bij het afscheid afwezig zijn omdat de corona maatregelen op zijn waren versoepeld.

De griffie had met de burgemeester een prachtig afscheid voorbereid, wat extra kleur kreeg door de mededeling dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om mij tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen. Bijzonder eervol!

Aan het begin van de afscheidsbijeenkomst mocht ik het woord richten tot de aanwezigen en hierbij bijdrage:Toespraak Theo Krins

 

"Het voor mij een bijzondere avond. Na ruim 14 jaar raadslid in Gouda te zijn geweest, treed ik vandaag af en komt er een einde aan een prachtige en heel bijzondere periode in mijn leven.

 

Op 31 januari 2007 werd ik raadslid. Vanaf de eerste dag dat ik raadslid werd heb ik er bijna altijd van genoten. Iemand zei bij mijn installatie: “Nu ben je op de plek waar je thuishoort”. En dat klopte. Van jongs af aan was ik bij de politiek betrokken en nu kon ik er concreet handen en voeten aan gaan geven in onze prachtige stad Gouda.

 

Ik kreeg o.a. de portefeuilles veiligheid en financiën toebedeeld en mocht het 1e jaar al direct het woord voeren bij de kadernota, wat ik heel bijzonder vond.

 

Al snel ontdekte ik dat ik graag anderen wilde laten delen in mijn activiteiten en mijn opvattingen namens de ChristenUnie, om zo meer bekendheid te geven aan het raadswerk en inwoners te betrekken bij de lokale politiek.

Toen in september 2008 een steekincident in een bus in Gouda plaatsvond en Connexxion besloot om niet meer door Gouda Oost te willen rijden, was ik zo verontwaardigd over de beeldvorming over Gouda dat ik met een weblog ben begonnen. Na een voorzichtige start kreeg mijn weblog steeds meer bekendheid en waardering. Inmiddels heb ik 800 blogs gepubliceerd en daarmee is mijn weblog in ieder geval voor mezelf een waardevol archief.

 

Ook heb ik me vastgebeten in een aantal specifieke onderwerpen, waaronder het groenonderhoud wat leidde tot een Groenboek, de gladheidsbestrijding dat leidde tot een Witboek en de situatie bij BSGR, na het overnemen van taken van de gemeente Gouda, wat leidde tot een Paarsboek. 

 

Op het gebied van veiligheid heb ik tijdens mijn raadsperiode diverse zaken nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, zoals onlangs nog het terugdringen van recidive door elektronisch toezicht.

 

Daarnaast groeide mijn liefde voor de historische binnenstad en dat kwam vooral naar boven toen ik erop werd geattendeerd dat er een verborgen hofje bestond aan de Zeugstraat: het Hofje van Jongkind. Jarenlang heb ik op allerlei manieren geprobeerd dit hofje te laten herstellen en ik was heel blij toen het uiteindelijk voor een deel in ere werd hersteld als restaurant en koffiebar. 

 

Dit project leidde er tevens toe dat ik me ging inzetten om panden en gevels in de binnenstad, die achterstallig onderhoud hadden, te laten opknappen en ik ben blij dat in het kader van Gouda 750 er nu talloze panden zijn opgeknapt of gaan worden opgeknapt.

  

In de gemeenteraad heb ik altijd mijn eigen plek mogen hebben en heb ik een mooie tijd gehad, mede door de fijne contacten met de raadsleden, de griffie, de verschillende burgemeesters (Cornelis, Mans, Schoenmaker, Salet en onze huidige burgemeester Verhoeve), het college en de ambtenaren. Ik heb daarbij steeds geprobeerd de verbinding te zoeken en me praktisch en oplossingsgericht op te stellen. 

 

Voorzitter, het is onmogelijk om ruim 14 jaar raadslidmaatschap in een paar minuten samen te vatten, maar ik heb door enkele zaken te noemen in ieder geval een klein inkijkje willen geven. 

 

Ik ben dankbaar dat zoveel heb mogen doen, niet alleen als raadslid in de stad en in de raad, maar ook als o.a. voorzitter van de Auditcommissie, voorzitter van Programmaraad van de Groene Hart Rekenkamer, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, vicevoorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie. 

 

Als voorzitter van de werkgeverscommissie ben ik de griffie nog meer gaan waarderen. Wat doen de medewerkers veel voor de raadsleden! 

Veel dank daarvoor Eleonore, Mirjam, Jacoline, Lars, Astrid en Renée!

 

Het was de afgelopen jaren soms heel pittig. Ik denk daarbij aan o.a. de collegevorming in 2014, het PWA-dossier, de crisis in 2016 en nu het Turfmarktdossier. 

Er zijn momenten geweest dat ik daarbij namens de ChristenUnie lastige besluiten heb moeten nemen en ik besef dat daardoor ook mensen zijn gekwetst. 

 

Ik wil nu ik de politieke arena ga verlaten mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik mogelijk heb gekwetst of tekort heb gedaan en die daar wellicht ook nog last van heeft. 

Ik heb mijn werk in de politiek naar eer en geweten gedaan, met de beste intenties, maar ben daarbij ook gewoon mens, met fouten en tekortkomingen.

 

Ik wil in het bijzonder de fractie van de ChristenUnie bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking. Ik ben dankbaar voor wat we met elkaar voor de stad hebben mogen doen en ik ben trots op de fractie die ik achterlaat en heb ook alle vertrouwen in mijn opvolgster Petra Hamm en de twee nieuwe burgerraadsleden Mirjam Roos en Gert van den Brink.

 

Tenslotte dank aan mijn vrouw Marjan en mijn kinderen. Ik ben de afgelopen jaren heel veel afwezig geweest en ik besef dat ik jullie niet altijd die aandacht heb gegeven waar jullie recht op hadden. Jullie hebben mij het gegund om raadslid te mogen zijn en dat heb ik enorm gewaardeerd.

 

Voorzitter, ik ga afronden… 

Ik zal vanaf nu niet meer als raadslid spreken in deze raadszaal en ik verlaat deze zaal straks als ambteloos burger. Dat doe ik met enige weemoed. Tegelijkertijd zie ik uit naar de nieuwe uitdaging die voor me ligt. 

 

Iedereen veel dank voor de prettige contacten en constructieve samenwerking en ik wens jullie alle goeds toe. Daarnaast ook veel wijsheid en liefde voor de stad. Maar bovenal wens ik jullie de zegen van God toe! Aan Hem alle eer!"


Daarna nam de burgemeester het woord.
Toespraak burgemeester Pieter Verhoeve


"Gedrevenheid heeft een naam: Theo Krins.

 

De afgelopen jaren heeft de politieke gemeenschap van Gouda, ja heel de stad, genoten van jouw enthousiasme en betrokkenheid. En misschien ook wel eens gestoord. Want in het platland van polder en plas houden we niet zo van mensen die hun hoofd daar bovenuitsteken; laat staan dat we verzot zijn op personen met profilerings…gaven. 

 

Die heb je, onmiskenbaar. Onder jou is de Christenunie gegroeid tot een stabiele partij die afgelopen verkiezingen zelfs bijna de grootste werd. Bijna is uiteraard helemaal niet, maar dan toch. Het is fascinerend op te zien dat de GPV, RPF en SGP tot 1998 samen 1 fractie vormden (en toen 4 zetels haalden). Daarna kwam de ChristenUnie en deze partij is gegroeid van 2 zetels in 2002 naar 4 nu.

 

Je hebt het vermogen je te onderscheiden. Dat komt, vermoed ik, dankzij je talent voor aandacht. Om aandacht te geven aan mensen. Om aandacht te krijgen. En vooral ook om aandacht te organiseren. Onder meer via je blogs, 800 in totaal (vaak rond middernacht vervaardigd), zette je ook zaken op de kaart. En laten we de 26.000 (!) tweets ook niet vergeten… 

 

Het opknappen van panden in de binnenstad; het zichtbaar worden van het Hofje van Jongkind, het stimuleren van betere Veiligheidsaanpak in Gouda (denk aan je pleidooi voor de enkelband bij veelplegers, waarmee je dat op de agenda van de justitiële driehoek zette).

 

Een compleet raadslid, een compleet mens. Je passie voor Gouda zou je misschien ook wel een roeping mogen noemen. Het zat er al vroeg in. Je was na Paul Blokhuis voorzitter van de RPF-jongeren. Dan ben je onmiskenbaar een politiek talent. Het is 1994. De tijd dat New Age populair werd (nu spreken we over een Great Reset); en de tijd dat Jack de Vries leiding gaf aan het CDJA en Harold Hooglander namens de SGP-jongeren actief. Laatstgenoemde riep op het jubileumcongres van 10 jaar RPF-jongeren op tot ‘verbroedering en samenwerking’ tussen beide partijen. Verbroedering ook he; genderspecifieke samenwerking ;-)

 

Je bent echt een gewaardeerd raadslid. Voorganger Schotanus, alhier aanwezig zei: ‘Voor mij is hij een zeer bevlogen persoon, die vol enthousiasme mensen en onderwerpen in de picture kan zetten. Psalm 72: vrede voor de stad, is voor hem een belangrijk item.’

 

Theo, er komt een nieuwe fase in je leven. Er komt meer tijd voor andere zaken: opgroeiende kleinkinderen, voor elkaar als man en vrouw, varen met een prachtig bootje op de plassen, tijd voor het spotten van echte en zilveren vogels (vliegtuigen) en je kunt culturele tripjes maken met het roemruchte Boschpoldergenootschap. 

 

Volgens je blogsite vinden anderen van je dat je ook wel ‘Theo Omtzigt/ Citywatcher/ waakhond van Gouda/ vechter voor de binnenstad’ bent. Deze rollen komen je goed van pas als onafhankelijk voorzitter van Stichting Ondernemersverenigingen Gouda, die de koepel is van de diverse winkeliersverenigingen in de binnenstad.

 


Theo. Tussen ons beider leven zitten talrijke raakvlakken. Een ervan is dat we beiden houden van Belgisch bier op zijn tijd. Een van de mooiste plekken van Gouda is vanzelfsprekend de Markt met uitzicht op het Stadhuis met een goed glas Paix Dieu. Uniek bier dat ze bij Central schenken. Monnikenbier. Het betekent: Vrede van God. Die vrede wens ik jou van harte toe, met allen die je lief en dierbaar zijn.

 

Je niet aflatende inzet voor Gouda, voor de politiek, voor de kerk, voor het organiseren van gospelconcerten (Theo was van tussen 7 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds als coördinator van de vrijwilligers) en voor het betrekken van de samenleving bij de politiek (en andersom) in het zijn van jarenlange volksvertegenwoordiger in dit huis….

 

maakten dat het Zijne Majesteit het heeft behaagd je tot onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau!" 


De vernieuwde fractie van de ChristenUnie

14 opmerkingen:

Cees zei

BesteTheo. Als er iemand is die de afstand tussen de politiek en de burgers kleiner heeft gemaakt dan bent u dat. Hartelijk bedankt en het gaat u en uw gezin goed. Vrgr Cees Kooij

Jan Hagoort zei

Theo van harte gefeliciteerd met je benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een prachtige "kroon" op het werk dat je ruim 14 jaar als raadslid hebt mogen vervullen. Ik wens je heel veel wijsheid en succes in de nieuwe uitdaging die je aangaat bij SOG. Gods onmisbare Zegen bij al je werkzaamheden!

Piet zei

Van harte proficiat. Dik verdiend.
Geniet er van.

Unknown zei

Beste Theo, bedankt voor je inzet voor de stad. Je gedrevenheid en doorzettingsvermogen zijn een mooi voorbeeld om na te volgen. Met hartelijke groet, Sara

Paul zei

Ha Theo, mooi afscheid!
Van harte gefeliciteerd met je onderscheiding.
En nu even rust, maar niet voor lang lees ik ;-)

Teus den Otter zei

Theo, grote waardering voor het vele raadswerk en je goede contacten met de burgers van onze mooie stad Gouda.

Ga jij tzt Mirjam Bikker bijstaan als CU-Kamerlid?

Groet,

Teus den Otter

Anoniem zei

Wat zou het toch mooi zijn als meer mensen de gedrevenheid van Theo zouden hebben. Ga naar rustig vaarwater en geniet!

Anoniem zei

Gefeliciteerd en bedankt voor alles, mijnheer Krins.

Tinus de Krijger (ps.)

Jacob zei

Van harte gefeliciteerd Theo en 100% verdiend!

Bert zei

Gefeliciteerd Theo met je koninklijke onderscheiding!

Henk zei

Dat heeft zijne majesteit goed gedaan.
Op de goede plek terecht gekomen.
Gefeliciteerd!

Simon zei

Bedankt voor uw geweldige inzet voor de gemeenschap. Ik denk nog heel positief terug aan de rondleiding in het, net in gebruik genomen, Huis van de Stad die u mij gaf als nieuwe burger van Gouda.

Het gaat u goed met veel gezondheid en geluk voor u en de uwen

Anoniem zei

Theo, dank je inzet en uiteraard voor al je blogs. Jij hebt het lef de regelmatig pittige reacties te incasseren. Heel goed om mensen te laten praten en zeggen wat ze willen alleen zo functioneert een democratie optimaal. Ik hoop dat gemeenteraadsleden mee blijven lezen en iets doen met deze blog-peilstok. Niet alleen luisteren naar de burger maar er ook iets mee doen zorgt ervoor dat de kiesmomenten hun waarde houden. Ook al ben ik het op veel punten niet eens met de CU ik vind het belangrijk dat er tegenpolen blijven. Systemen functioneren immers alleen wanneer er een balans is. Drs J.

Theo Krins zei

Hartelijk dank voor jullie felicitaties!