Betrokken

Betrokken

zaterdag 23 juni 2018

Roze Zaterdag in Gouda

Viering in de St.-Janskerk

Gouda is een stad waar al eeuwenlang mensen uit alle windstreken zich vestigen. Een stad waar bekende historische personen de vrijheid vonden om zich te uiten, te doen waar zij in geloofden en hun denkbeelden te delen met de rest van de wereld.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor Gouda, is ook waar de uitdaging ligt voor de stad en haar inwoners. De verschillen zijn groot en denkbeelden liggen soms ver uit elkaar. Dit jaar wil Gouda werken aan het zichtbaar maken van deze diversiteit en voor velen komt dit vandaag, 
op Roze Zaterdag, tot een hoogtepunt.Recht doen

Persoonlijk zet ik me als raadslid bewust in voor de acceptatie van iedereen en ben ik ook blij met de volgende passage in onze verkiezingsprogramma: "Wij staan voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente erop toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur spreekt namens iedereen."

Tegelijk vind ik het als christen een onderwerp waar ik regelmatig mee worstel en ik was daarom ook erg benieuwd naar de inhoud van de viering op deze dag in de St.-Janskerk, in de wetenschap dat heel wat christenen naar deze viering hebben uitgezien, maar er ook christenen zijn die het pijn doet dat deze viering op deze dag (in deze kerk) plaatsvindt.

Verbinding

De dienst werd vorm gegeven door prachtige zang van Elise Mannah, Aaron Ayal en Eveline Leijdekkers. De Droominee (Rik Zutphen) en ds. Kim Magnee spraken heldere en verbindende taal en gaven stof tot nadenken. Bijzonder was dat diverse personen tijdens de dienst opstonden en hun eigen verhaal of dat van direct betrokkenen noemden.

Om een beeld te geven van deze dienst citeer ik enkele fragmenten uit de overdenking van ds. Magnee:

"Als liefde de weg is, dan is er ruimte voor al Gods kinderen. Want als liefde de weg is, dan zullen we met elkaar omgaan, wel, als familie. Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters, kinderen van God." (Michael Curry)

"De echte kracht van de liefde vinden we niet daar waar mensen perfect zijn en waar alles klopt – en gelukkig maar, want dan zouden we heel lang naar de liefde moeten zoeken – nee de ware liefde vinden precies hier, tussen alle menselijk gedoe, in onze hoop en ons verlangen, daar waar mensen niet alleen liefhebben maar ook botsen, daar waar we elkaar kunnen vergeven omdat we geen perfectie van de ander en van onszelf verwachten, maar oog en hart hebben voor alle kanten van het mens-zijn in dit mooie lastige prachtige bestaan."

"Waar wij ons geliefd weten door God, waar wij voelen dat we er mogen zijn met alles wat we in ons meedragen: onze geaardheid, ons karakter, ons talent, ons onvermogen, onze hoop, precies daar leren wij ook God kennen, want op die manier is Hij liefde. God houdt van de schoonheid in ons en van de brokkenpiloot in ons."

"In de mooie animatie-film The Prince of Egypt (over het leven van Mozes) zit een prachtig liedje met als refrein de zin: Look at yourself through heavens eyes. Precies dat is wat we mogen doen: naar onszelf en elkaar kijken met de ogen van God, die bovenal een God is van liefde en ontferming. En die met dezelfde ogen van liefde kijkt naar alle mensen, hoe wonderlijk of anders ze in onze ogen ook zijn."

"Ik geloof dat dat onze grootste opdracht en ons grootste geschenk is: om in onszelf en in de ander altijd dat kind van God te zien. Dat is de roze bril waardoor we steeds mogen kijken. Die bril verhult niet dat we verre van perfect zijn, nog altijd is er de realiteit van onhandigheid, van verdriet en moeite en van teleurstelling soms, maar al die dingen zijn niet meer bepalend. 
Bepalend is de liefde die ruimte maakt om onszelf te zijn of steeds meer te worden, met al die prachtige, wonderlijke en ontroerende verschillen die maken dat de mensheid zo’n veelkleurig palet is. 
Liefhebben is de manier van leven die voortkomt uit het besef dat je uit God geboren bent en het is ook: de ander kunnen zien als beelddrager van God. Waar we dat kunnen met en door elkaar licht de heiligheid van God op in ons bestaan en komt er ruimte voor iedereen."

Recht doen

Deze blog leent zich niet voor een discussie over standpunten en overtuigingen. Ik laat de woorden staan zoals ze zijn gesproken.

Belangrijk is dat we het gesprek met elkaar gaande houden, elkaar liefhebben, wetend dat God ons liefheeft. En ook beseffen dat we in een gebroken wereld leven. 

Daarnaast zal ik me als raadslid ervoor blijven inzetten dat in Gouda iedereen recht wordt gedaan en zich veilig en geaccepteerd kan voelen.

Fotograaf Sandra Zeilstra wil de Pride Walk goed kunnen zien

Er liepen veel mensen mee bij de Pride WalkWethouder Thierry van Vugt heeft het zichtbaar naar zijn zin..21 opmerkingen:

Anoniem zei

Dag Theo,
Ik heb altijd veel waardering voor je ambtswerk. Maar als ik dit stuk lees, dan denk ik: dit zou ook wel door je collega van D66 hebben kunnen worden geschreven, al zou die niet zo'n behoefte hebben om iets te zeggen over dat God van ons allemaal houdt. Schokkend dat de CU met een paar mitsen en maren dit fenomeen accepteert of zelfs meer dan dat.

Anoniem zei

Geachte Theo Krins,

Ik vind het erg eerlijk Theo, dat je zegt dat je met de materie worstelt. Dat doe ik namelijk ook. Ook ik was in Gouda om het evenement te ervaren. Ik heb zo mijn twijfels en wil die goed verwerken.

Het is ook voor mij zo dat het mijn uitgangspunt is om al mijn medemensen te accepteren zoals ze zijn.

Mvrgr. T. de Krijger

Anoniem zei

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/homsleutel.htm

Anoniem zei

Kennelijk heeft de God van de Bijbel geen recht van spreken. (De teksten zijn echt niet multi-interpretabel, hoe graag de Drominee en anderen dat ook zouden willen) Zonder tekort te doen aan de acceptatie van elke mens hoeft men geen homoseksueel gedrag te accepteren. Dat zijn echt verschillende zaken. Herinner me nog zo'n dienst in de St.Janskerk of Pauluskerk dat over deze vraag ging. Daar stonden beslist geen regenboogkaarsen te branden. De St.Janskerk begint aardig op een clubhuis te lijken zo. Trouwens abominabel ook dat regenboogzebrapad in Gouda. Bijzonder opdringerig, net als de verplichting die de Nederlander krijgt op te drongen niet-natuurlijk seksueel gedrag en de trots daarop te accepteren. Wat is er trouwens roze aan homoseksueel gedrag? De kleding? Ik dacht altijd dat meisjes roze droegen en jongetjes blauw. Dat zal ook wel ouderwets gevonden worden.

Sophia.

Theo Krins zei

Dank voor de reacties tot nu toe. Ik heb me kwetsbaar opgesteld en heb als christen niet overal antwoorden op. Naarmate ik meer meemaak, merk ik dat ik op dit terrein steeds meer vragen heb en steeds minder overtuigingen. Daarbij ben ik geen liberaal en wil ik de Bijbel voluit serieus nemen, maar of daarmee altijd in iedere situatie alles is gezegd...? De Bijbel is geen telefoonboek!

Anoniem zei

Ha Theo.

Ik waardeer het dat je de Bijbel niet als telefoonboek wilt gebruiken. Zo ga je niet met de woorden van God om. Dat je meer vragen krijgt en minder overtuigingen naarmate je meer mee maakt vind ik opvallend. Bij mij is het andersom. Mijn overtuiging dat Gods geboden goed zijn, qua levenstijl, orde, richting en geboden om te volgen neemt meer en meer toe. Juist het feit dat God zo liefdevol is richtlijnen te geven gezien de beperktheid van de mens alles te overzien geeft mede waarde aan de Bijbel. Gods Woord houd stand in eeuwigheid en Hij verandert niet. Ik vermoed dat je zeker ook bij de lezing waar ik op doelde was, mogelijk georganiseerd samen met wijlen Hette G. Abma en ds. Van der Graaf junior. De conclusie was voor beiden, pastoraat ja; maar om de helderheid van de teksten kunnen we niet heen. De laatste dominee zei dat met pijn in zijn hart, dat weet ik nog heel goed; mede omdat de problematiek *uiteraard* niet om de hervormde kerk Gouda (Gereformeerde Bond) heen ging.

Sophia.

Anoniem zei

@ 23/6, 22.32 uur

Moeten we alles uit Leviticus letterlijk toepassen? Er is nog altijd een Nieuwe Testament, dacht ik. Ik vind de twijfels van Theo Krins gezond, en moedig dat hij die uit. De Bijbel is m.i. geen receptenboek. Er zal steeds reflectie nodig zijn en interpretatie. Dat wil niet zeggen dat elke interpretatie altijd maar ok is natuurlijk.

Anoniem zei

@ 15.41 24 juni 2018

Er zijn opdrachten aan Joden, en aan niet-Joden. Christenen maken aanspraak op de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, en vaak interpreteert men alsof het NT iets anders zegt dan het zogenoemde O.T.. Ik ben daar verbaasd over en ga ervan uit dat God niet schizofreen is, en bovendien heeft Hij zelf gezegd (bij Mozes) Ik ben die Ik was, Ik ben wie Ik ben, en Ik zal zijn wie Ik zijn zal. In het Hebreeuws is dat heel duidelijk, in het Nederlandse taaleigen lijkt dat veranderlijk en rekkelijk (dat wil de Nederlandse cultuur ook graag natuurlijk) maar Gods geboden brengen leven schrijft bijvoorbeeld Psalm 119, ook in Spreuken is dat duidelijk.

Interessant dat na het telefoonboek nu een suggestie naar een receptenboek wordt gemaakt. Ik ben benieuwd hoe mijn tekst die interpretatie oproept.

Overigens ben ik de laatste die zal zeggen wat moet. Wel kan ik iemand erop aanspreken die zegt christen te zijn, dat hij te rade moet gaan bij de Heilige zelf, en die heeft wel iets gezegd over homoseksueel gedrag, en dat is inderdaad niet misselijk. Kies dan zegen of vloek, volgens ik meen Deuteronomium 28.

Sophia.

Unknown zei

Dag beste mensen,

Ik heb een document voor bezinning gemaakt over hoe we in de kerk met dit onderwerp om zouden moeten gaan. Er staan dingen in die ik nog nooit ergens heb gelezen.

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan mij een mail: henkvanblitterswijk@outlook.com

Anoniem zei

Dank voor het artikel Theo. Het is voor mij nu duidelijk dat ik op de SGP moet stemmen en niet meer op de ChristenUnie. Ik zal uitleggen waarom.

Zo rond mijn 12e kwam ik er achter dat ik op mannen viel en veel minder op vrouwen. Bewust heb ik er voor gekozen om -met de hulp van de levende God- niet mijn eigen (homofiele) lusten te volgen en dus geen relatie met een man aan te gaan. Ik zeg nadrukkelijk met de hulp van God, want het is niet gemakkelijk maar ik kan het alleen vanuit de relatie met God. Zodra mijn relatie met God goed is, gaat dit ook goed. Het is in mijn leven iets wat mij voortdurend naar God toe drijft. Dat is in het kort (ook vrij kort door de bocht) hoe ik hier in sta. Dit is ook tegelijk het enige 'nut' wat dit probleem in mijn leven heeft. Denk aan de doorn in het vlees van Paulus. Uiteindelijk ervaar je daarin denk ik meer vrede van binnen.

Zolang ik niet naar mijzelf toe redeneer, is voor mij de visie van de Bijbel op homoseksualiteit heel duidelijk. "Man en vrouw schiep Hij hen", terwijl "mannen met mannen" alleen in het negatieve genoemd wordt.

Mijn groep (getrouwde/niet getrouwde mensen die besloten hebben geen invulling te geven aan hun homofiele gevoelens) is in de hele homo-discussie onbelicht. Hier wordt nooit over gesproken. In die zin voel ik mij (vanuit mensen, niet vanuit God) altijd in de kou staan.
Alle roze slingers en vlaggen in de stad ervaar ik als een extra trap na, waarin in op mijn nummer wordt gezet: waarom doe je nog zo achterlijk moeilijk terwijl het makkelijk kan. Ik voel mij zelfs door christenen hierin steeds minder gesteund. Uiteraard zou mijn persoonlijk geloof hierin voldoende moeten zijn en zou ik de bevestiging van mensen niet nodig moeten hebben. Dat klopt ook deels, echter door de verandering van de publieke opinie zijn praktiserende homo's van een probleem verlost, maar is dit probleem verplaatst naar mijn groep. Ik kan/mag namelijk én niet zijn wie ik ten diepste ben, maar ik wordt ook nog eens niet geaccepteerd door de samenleving. Die vindt ons moeilijk doen terwijl het makkelijk kan, spelbrekers en hopeloos ouderwets.
De vrijheid voor de één heeft altijd een keerzijde voor de ander. Ik ben blij dat roze zaterdag weer voorbij is.

Groet, Pieter

Jeroen vW zei

Dank aan Pieter voor het openhartige getuigenis.
Ik heb zelf er ook moeite mee, zoals meer mensen hier, als orthodox christen. Ik weet wat er in de bijbel staat. Dat is helder.
Ik weet ook dat het niet aan mij is mensen te oordelen, maar aan enig oordeel ontkom je gewoonweg niet. Zoals bijvoorbeeld kerkelijke leiders.
Daarnaast geloof ik ook dat geen christen wil dat mensen die andere keuzes maken worden gediscrimineerd of geweld wordt aangedaan vanwege die keuze.

Er zijn mensen die niet geloven in Jezus. Dat is voor ons een opdracht waarbij we niet mogen vergeten dat Hij van alle mensen houdt. En er zijn mensen die bewust afzien van intimiteit vanwege hun geloof.

Vooralsnog wil ik en zet ik me er voor in, dat alle mensen zichzelf kunnen zijn, zonder dat ik daar een oordeel over heb.

Anoniem zei

@Sophia

Ik ga er vanuit dat het Nieuwe Testament wel wat toevoegt aan het Oude Testament, maar er niet mee in tegenstrijd is.

Ik denk aan de woorden van Jezus zelf: "Ik kom niet om de Wet te verwerpen , maar om de Wet te vervullen". (Ik hoop dat ik goed citeer).

Theo Krins zei

Dank wederom voor de openhartige reacties. Veel respect voor Pieter die zijn verhaal vertelt! Als we met elkaar ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt en zich veilig kan voelen, dan geldt dat ook voor mensen die vanuit hun overtuiging tot de moeilijke keuze van onthouding zijn gekomen. Onthouding is voor een deel van de christenen de lijn die de Bijbel aangeeft, maar er is ook die moeilijke kant waar christenen mee worstelen, bijvoorbeeld wanneer homo's dat niet kunnen volhouden en verlangen naar een (vaste) relatie. Zoals ik eerder opmerkte worstel ik hiermee en heb ik vragen en zoek ik antwoorden hoe we mogen omgaan met de Bijbelse boodschap. Dat is een persoonlijke worsteling, die los staat van een politieke opvatting.
We mogen verschillen van overtuiging, maar laten we te allen tijde oog hebben voor onze medemens, ongeacht de geaardheid.

Anoniem zei

Dag Pieter,

Bedankt voor je verhaal. Ik was er zaterdag bij en ik had het gevoel dat er in de dienst zelfs voor jou ruimte was. Er was respect voor vele kanten van het verhaal en zelfs voor hen "die gewild en ongewild geen relatie hadden." Ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is en voor de buitenkant voelt dat je zowel bij de LHBT-ers als bij de christenen of de mix van die twee niet welkom bent. Maar ik denk echt dat jij met jouw ervaringen net zo welkom was bij de viering.

wees gezegend,
Rik

Irene Klein Haneveld zei

Voor Pieter. Dankjewel Rik dat je precies benoemd wat de bedoeling van de dienst was en ook de bedoeling van de zin: “Voor iedereen die gewild of ongewild geen relatie heeft” Ik ben heel nauw betrokken geweest bij de invulling van de dienst en heb deze zin ook uitgesproken. In de gesprekken vooraf heb ik en anderen expliciet aandacht gevraagd voor diegenen die de keuzes maken zoals jij beschrijft. Groot respect voor jou en anderen en ben me zeer bewust dat jullie aan beide kanten afgewezen worden. Dat moet heel veel pijn doen. Je was zeker welkom geweest afgelopen zaterdag.

Anoniem zei

@ Anoniem 25 juni 17.38

Wat betreft het citaat; Jezus zou hebben gezegd volgens een uitleg die ik ooit hoorde - ik ben gekomen om de Tora te onthullen en te funderen in de tekst die je bedoelt. Als je de lijn van het N.T. volgt als christen, beroep je je tegelijk dan ook op de Wet van Mozes, bewust of onbewust. Het christendom (de RK - en later allerlei andere denominaties) kwamen immers voort met gebruikmaking van Tora en het Jodendom?

In het algemeen wil ik zeggen dat ik het gesprek heel mooi vindt hier.

Zeer veel waardering voor de woorden van Pieter. Uiterst moedig. Ik weet wat alleen zijn is, en ik vind het heel knap dat je kiest met de God te gaan die je dient. Als zogeheten 'hetero' vind ik zo'n roze zaterdag, of de regenboogkleuren - gejat van Gods verbond met de aarde dat er geen zondvloed meer zal komen notabene! - zeer aanstootgevend en opdringerig. Daarnaast vind ik het betreurenswaardig dat je je in de kou voelt staan, terwijl juist mensen als jij het verdienen omringd te zijn door kostbare mensen die je niet veroordelen maar je steunen in je overtuiging. Heel benieuwd hoe je de reactie van de Drominee ervaart - 'dat er zelfs voor jou ruimte was' .

Theo, je overtuiging speelt toch ook mee in je politieke houding? Lijkt me? Het is 'eerlijk' dat je zegt dat je ermee worstelt; maar is er ook sprake van een standpunt. Dat zou toch fair zijn?

In het algemeen denk ik dat de huidige tijd ideeën van zogeheten 'vrijheid' (zonder kaders? ) propageert, stimuleert, propagandeert en aanjaagt. In Amerika is het nog bizarder, en wordt de noodklok geluid. Welke vrijheid biedt transgenderiteit, LHBT, homofiliteit eigenlijk? Of is het gevangen en gebonden zijn aan (soms?) opgedrongen lusten of identiteitsproblematiek? Ik zou het wel eerlijk vinden dat gesprek te voeren.

Voor wie geïnteresseerd is verwijs ik naar een video van Daily Signal. Of er politiek ook beïnvloeding plaatsvindt.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839425636265031&id=300341323465160

Sophia.

Anoniem zei

@ anoniem 25 juni 17.38

Ik begrijp niet goed wat je wilt zeggen met deze uitspraak.

Ik ga ervan uit dat - als Jezus Gods zoon zou zijn - hij de onderwijzingen van zijn vader respecteert en volgt. Zoals aangeraden in Spreuken.

Bedoel je dan te zeggen dat Jezus geen veranderingen heeft aangebracht?

Anoniem zei

@22.03
Ik bedoel juist dat Jezus iets toegevoegd heeft: namelijk het "vervullen" van de Wet. De liefde is er bij gekomen, immers het NT gaat om liefde en genade, het OT om rechtvaardigheid.

Anoniem zei

@ 22.24

Ik begrijp dat niet. Ging Abraham niet liefdevol met de Wet (Tora) om? Koning David niet? Koning Salomo niet? Rechter Debora niet?

Uw reactie leest als een eeuwenlang kerkelijk dogma dat maar al te graag is volgehouden in de kerken maar niet strookt met de werkelijkheid. Al die grote leiders van Israel, de 70 + 1 oudsten verspreiden die niet Gods genadevolle inzettingen. Wezen de profeten niet op het bestaan daarvan? Werkelijk, er staat geschreven dat de Tora goed is, liefde (wat betekent dat) is toch niet in tegenspraak met rechtvaardigheid?

Als een kindje een regel krijgt uitgelegd is dat dan uit liefde? Onderwijzingen (Tora - hoe te leven; wet is echt een beperkte vertaling; rechtsbepalingen) dienen ter bescherming van leven! Is dat geen liefde? Ik snap het echt niet!

Anoniem zei

@23.29 uur
Ik begrijp dat Rechtvaardigheid en Liefde geen tegenstelling vormen, en in die zin zijn uw opmerkingen terecht. En dat ook de Tora om liefde gaat begrijp ik ook. Wellicht heb ik mijn opmerkingen niet op de juiste manier genuanceerd. Ik ben geen theoloog.
Bij deze wil ik besluiten.
Met vriendelijke groet.

Anoniem zei

Vrijheid zonder kaders is geen vrijheid, maar grenzeloosheid!