Betrokken

Betrokken

zaterdag 5 augustus 2017

Enkelbanden voor jonge criminelen in Gouda noodzaak!

Gouda worstelt al geruime tijd met een groot aantal inbraken en betrokken veiligheidsinstanties doen er van alles aan om deze trend te keren. In het kader daarvan is ook ruimte gegeven aan "onorthodoxe maatregelen". Bij het brainstormen daarvoor ten behoeve van het Actieplan 2017 is ook naar voren gekomen dat het een goede zaak zou zijn als dader een enkelband moeten gaan dragen. 

De wens - ook van de ChristenUnie - is dat er een mogelijkheid moet komen om door de reclassering deze maatregel te kunnen opleggen, zeker bij inbrekers die herhaaldelijk de fout in gaan.
Alle daders een enkelband (elektronische controle), gedragsaanwijzing of gebiedsverbod opleggen.
Het zoveel mogelijk inzetten van zowel het bestuurlijk als strafrechtelijk arsenaal aan maatregelen kan effect sorteren. In elke casus moet bekeken worden wat mogelijk is. Ten aanzien van de elektronische enkelband wordt vanuit het OM aangegeven dat dit onder de verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en dat het op dit moment niet mogelijk is om dit instrument in te zetten als 24 uurs monitoring van (potentiële) inbrekers. Voorts kan ook gedacht worden aan het inzetten van de mogelijkheden die de APV biedt, zoals het verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen en het gebiedsverbod voor inbrekers.

Vanuit het OM is aangegeven dat een enkelband onder verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en niet als 24-uurs monitoring kan worden ingezet. Er loopt nu echter een pilot via de landelijk portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begin dit jaar gaf het college aan deze ontwikkelingen te volgen.

Onze fractie heeft onlangs aan de Portefeuillehouder (de burgemeester) gevraagd wat op dit moment de stand van zaken rond het electronisch toezicht is en onder welke condities een enkelband kan worden gevoerd bij jongeren die crimineel gedrag vertonen.

We ontvingen het volgende antwoord:

"In het strafrecht (ook het jeugd- en adolescentenstrafrecht) is de mogelijkheid opgenomen tot het opleggen van elektronisch toezicht (ET). ET kan opgelegd worden in het kader van schorsing preventieve hechtenis, bij voorwaardelijke veroordeling, bij voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), bij detentiefasering (Penitentiair Programma), bij tbs met voorwaarden en tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

RFId en GPS


In opdracht van de officier van justitie stelt de reclassering hierover een advies op. Met ET kan het naleven van bijzondere voorwaarden die een verdachte of veroordeelde zijn opgelegd, worden gecontroleerd. Hierbij kan men denken aan een 'locatiegebod' of een 'locatieverbod'. Bij een locatiegebod moet de verdachte/veroordeelde zich gedurende bepaalden tijden op een bepaalde locatie bevinden, vaak thuis. Bij een locatieverbod mag de verdachte/veroordeelde zich niet op een bepaalde locatie begeven, bijvoorbeeld in de buurt van het slachtoffer. Dit wordt dan gecontroleerd met ET. De reclassering beschikt over 2 soorten ET te weten de Radio Frequency Identification (RFId), de enkelband of Global Positioning System (GPS), de GPS-enkelband.

Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in dit kader momenteel een tweejarige pilot uitgevoerd onder de naam ‘verscherpt toezicht minderjarige HIC (High Impact Crime) plegers middels elektronisch toezicht’.


Pilot

Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de portefeuille High Impact Crimes.

De pilot heeft als doel om te onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht, als onderdeel van verscherpt toezicht, kan leveren aan de resocialisatie van de doelgroep en het terugdringen van recidive.

Dit naar aanleiding van aanbevelingen uit diverse onderzoeken waarbij gesteld wordt om eerder door te pakken bij minderjarige delinquenten met complexe problematiek en hierbij beter gebruik te maken van het bestaande strafrechtelijk sanctie arsenaal, waaronder dus elektronisch toezicht.

Deelnemende partijen zijn o.a. politie, RvdK, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, gecertificeerde instellingen (GI’s) en gemeenten.
De pilot vindt plaats in een drietal regio’s, te weten Rotterdam, Amsterdam en Midden-Nederland.

Vertraging


In Rotterdam wordt de pilot uitgevoerd onder regie van het Veiligheidshuis. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) is gevraagd een proces- en effectevaluatie op te stellen. Er is sprake geweest van enige vertraging in de aanloop naar de start van de pilot. Het is derhalve nog niet precies bekend wanneer de evaluatie zal worden opgeleverd."

Hoe nu verder in Gouda?

Het is duidelijk dat eerst de evaluatie van de pilot zal worden afgewacht alvorens er mogelijk vaker gebruik zal worden  gemaakt van electronisch toezicht. Het zou mooi zijn als de pilot niet te lang duurt en de evaluatie uitwijst dat dit middel vaker kan worden ingezet.

We spenderen nu veel tijd en energie in het oppakken van inbrekers, maar doordat ze regelmatig terugvallen in hun oude gedrag ("veelplegers") moet daar meer grip op komen. Electronisch Toezicht is m.i. een noodzakelijk middel - naast andere vormen van inzet - om het aantal inbraken in Gouda drastisch terug te brengen.

14 opmerkingen:

Anoniem zei

Weer een tussenoplossing: criminelen hebben lak aan zo 'n bandje!!

Anoniem zei

Een groot probleem is de bling bling cultuur. Jongere meelopers zien hoe makkelijk oudere jongeren wegkomen met hun criminele activiteiten en er veel geld mee verdienen. Probleem is ook dat ouders er vaak vanaf weten, want profiteren mee. Dit speelt mn. in Marokkaanse kringen. Zaak is alert zijn als gemeente en politie, waar dit zich voordoet, in de wijken zijn. Daar zijn wijkagenten ook bij nodig. bij dure eigendommen moet op basis van de wet gevraagd worden waar dat van betaald is. Afpakken die bling bling.

Het is helaas niet zoeken naar 1 slimme maatregel die alles oplost. Ook niet alleen vragen om meer politie in Den Haag (makkelijk, want dan kun je als gemeente de schuld ergens anders leggen). Het is een integrale aanpak, waarbij veel instanties moeten samenwerken en de gemeente regie moet voeren. Tot nu toe gebeurt dit nog niet overtuigend genoeg, helaas, het komt teveel hap snap over. De Gouwenaars betalen hiervoor de rekening.

Theo Krins zei

Terechte opmerking dat niet één (slimme) maatregel alles oplost. De ChristenUnie (maar ook andere fracties) pleiten altijd al voor een integrale aanpak, waarbij zowel preventie als repressie aandacht krijgen. Bij die integrale aanpak moet m.i. electronisch toezicht worden toegevoegd. Recidive is namelijk een hardnekkig probleem.

B. te G. zei

De ouders aanpakken, zij zijn verantwoordelijk voor hun "lieve" kinderen die nooit wat doen.
De ouders korten op hun uitkeringen.
Een van de beste maatregelen, is die criminelen oppakken en in een opvoedingsgesticht verder opvoeden. Dit gebeurde vroeger ook en is het beste, zowel voor de criminelen alswel voor de getergde bevolking.
Als ouders hun kinderen niet kunnen opvoeden zal de overheid die taak op zich moeten nemen, de overheid is ook grotendeels de oorzaak van dit gedrag.
Op de deur van het cafe in de Rijkestraat, staat al geruime tijd dat Wilders dood moet en zolang een overheid, wat heet, dergelijke taal laat staan en er niet tegen op treed, kan je deze ellende allemaal verwachten.
Ik zeg Gouds Gemeentebestuur: eigen schuld dikke bult

Anoniem zei

Inderdaad deze negatieve spiraal moet stoppen en daarvoor is nodig dat alle beschikbare middelen worden ingezet De politie is momenteel zeer actief waarvoor mijn complimenten En inderdaad ouders hebben ook een taak hun kinderen met waarden en normen op te voeden en als het kan te proberen hun kinderen op het rechte pad te houden Drugs en XTC zijn vaak de basis voor het later op het inbrekers pad te gaan

Anoniem zei

@B. te G.


Churchill: "De fascisten van de toekomst zullen zich antifascisten noemen".


Met vriendelijke groeten,

Marinus Ferdinand Vermeulen

Anoniem zei

Een duidelijk standpunt innemen is nog niet direct "sektarisch", zoals sommige Gouwenaars ons willen doen geloven!!! Ik houd niet van dat soort intimiderende kreten!!!

Anoniem zei

5 aug 22:57: als dat waar is, geen enkele doodsbedreiging mag gedoogd worden, dus de gemeente weet wat haar te doen staat.
Of komen ambtenaren en wethouders daar nooit?

De BGM zegt nu in een brief dat hij "maatregelen overweegt" ivm rondscheurende koeriers van horecabedrijven. Das dus precies de mentaliteit waar we bestuurlijk vanaf moeten. Als je over de scheef gaat, dan pakken we je aan, dat moet de lijn zij in Gouda.

Anoniem zei

Gebedshuis of boekwinkel?

www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/08/hoe-haatimam-fawaz-stiekem-een-gebedshuis-opende-529504/

Anoniem zei

Theo, Volgens mij staat in alle godsdiensten "GIJ ZULT NIET STELEN "

Enkelbanden lijkt mij onzinnig, zoals vroeger de loden bal aan een ketting om je been......

Anoniem zei

Ik denk dat het beter is wanneer burgers hun eigendom samen actiever gaan beschermen. Zodanig dat inbrekers Gouda niet meer in durven.

Anoniem zei

Uitstekende opstelling van Van Rossum (CDA). GoPo kan ik minder goed begrijpen:

www.ad.nl/gouda/steun-je-ibn-ali-dan-geen-geldenrsquo~a6a5e406/

"Rachid Kharkhache, raadslid van GoudaPositief, nam het eerder in deze krant op voor het uitnodigingsbeleid van moskeeën, die Ibn Ali graag verwelkomden. Nu zegt hij: ,,Van Rossem loopt op de zaak vooruit. Ibn Ali is niet veroordeeld en de vraag is of dat gaat gebeuren. Voor zover ik kan nagaan, heeft Ibn Ali nooit iets verkeerds gezegd of gedaan en is hij erg geliefd - vooral onder de jongeren.’’

Anoniem zei

Wat is er toch aan de hand met Gouda Positief? Ongegeneerd nemen ze het op voor een geradicaliseerde imam die volgens deskundigen een inspiratiebron voor Jihad en het verheerlijken van terrorisme is. En dat zit dus in de gemeenteraad!
Bij de raadsverkiezingen trokken ze met hun deels rechtse, deels pro-Gouda taal de christelijke en rechtse kiezers naar zich toe.
Sinds de lobby voor de megamoskee zijn ze volledig van het padje geraakt.

Anoniem zei

@ 9 augustus 2017 22.36 uur

De verdenkingen zijn niet mis. Beslissing over uitlevering aan Spanje was volgens mij 10 augustus. Ik heb er nog niets over gelezen.
Het is waar, verdenkingen, zijn nog geen definitief rechterlijk oordeel, maar....