Betrokken

Betrokken

maandag 23 januari 2017

Tarik Ibn Ali opnieuw in GoudaBegin januari vernamen we dat Tarik Cahdlioui, beter bekend als Tarik Ibn Ali opnieuw naar Gouda is gekomen om als fonswerver te ondersteunen bij het inzamelen van geld voor de nieuwe moskee (Antwerpseweg). Op korte termijn moet er nog flink bedrag op tafel komen het bestuur heeft daarom besloten opnieuw van zijn diensten gebruik te maken. Eerder deed ze dat ook in 2014 in verband met El Wahda (PWA Kazerne).

Omstreden

In 2014 is heeft zijn komst veel commotie veroorzaakt in de Goudse samenleving en daarbuiten vanwege zijn vermeende banden met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Volgens diverse bronnen kan Tarik Ibn Ali worden beschouwd als één van de belangrijkste invloeden achter de inmiddels verboden organisaties Sharia4Belgium en de Duitse groep Millatu Ibrahim, maar ook de Nederlandse groep Sharia4Holland. Ook wordt beweerd dat hij inspirator was van de jihadist Bataclan, een van de aanslagplegers in Parijs.

Vragen

Naar aanleiding van deze gang hebben de fracties van het CDA, ChristenUnie, Gouda’s 50+ Partij en de SGP de burgemeester gevraagd om een memo aan de raad te doen toekomen om over een aantal zaken duidelijkheid te verschaffen.

1. Wanneer was het college en de politie op de hoogte van zijn komst?
2. Wat heeft het college vervolgens met deze informatie richting het bestuur van de moskee concreet gedaan?
3. Ten aanzien van de communicatie:
a.   Wat was de reden om de raad daarover niet vooraf te informeren?
b.   Wat was de reden dat het bestuur van de moskee zijn komst toch heeft doorgezet?
c.    Wat was daarop de reactie van het college richting de het bestuur van de moskee?

4. Welke middelen heeft het college beschikbaar (afgezien van geen bestuursrechtelijke als strafrechtelijke mogelijkheid) om deze fondswerver te kunnen weren?
5. Wat vindt het college van de keuze van het bestuur van MIV Assalam om deze omstreden fondswerver in te zetten in het kader van integratie en het vreedzaam naast elkaar leven van de verschillende godsdiensten in Gouda?


Vervolgens ontving de raad op 17 januari jl. de volgende memo:

“Deze memo is (op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA, G50+ en SGP) opgesteld naar aanleiding van de komst van de prediker Tarik Ibn Ali naar Gouda. Aangekondigd was dat deze prediker op vrijdag 6 januari, zaterdag 7 januari en zondag 8 januari mogelijk in Gouda zou zijn voor benefietactiviteiten ten behoeve van het beoogde islamitisch centrum op de Antwerpseweg. De inzet van de prediker is het werven van fondsen. Tarik Ibn Ali is in 2014 ook ingezet voor de fondsenwerving van het islamitisch centrum El-Wahda. Toen heeft het College van BenW bij het toenmalige moskeebestuur aangegeven dat zij de komst van deze prediker onwenselijk en onverstandig vond.
Het college van burgemeester en wethouders is door de organisatoren van de benefietactiviteiten niet vooraf geïnformeerd over de komst van de prediker. Wel is de gemeente op donderdag 5 januari door de politie op de hoogte gesteld van de plannen. Zij het dat toen nog geen duidelijkheid bestond over de precieze gang van zaken en de locatie. Toen dat wel zo was heeft de burgemeester op 7 januari de fractievoorzitters hierover geïnformeerd via een mail. Overigens is het optreden verlopen zonder strafbare, anti-democratische of anti-integratieve uitspraken.
Onwenselijk
De gemeente heeft kort voor aanvang van de geplande benefiet haar eerdere standpunt, dat zij het zeer onwenselijk en onverstandig acht dat de prediker Tarik Ibn Ali weer in Gouda actief is, overgebracht aan een vertegenwoordiging van de organiserende moskee Assalam. Dit vanwege het feit dat Tarik ibn Ali een omstreden prediker, is die door zijn komst de polarisatie tussen moslims en niet-moslims kan vergroten. Het bestuur van de moskee Assalam heeft de prediker toch laten komen. Als reden gaven zij aan dat zij op de korte termijn niemand anders kunnen vinden voor de benefietactiviteiten. Wel blijft de gemeente in gesprek met alle betrokken moskeebesturen over dit onderwerp.

Alert
Er zijn zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist, voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest. Noch was er vrees voor een verstoring van de openbare orde. Indien hier sprake van geweest zou zijn, dan zou er onmiddellijk handhavend zijn opgetreden. Bovendien zijn er, zoals hierboven al genoemd, door de prediker geen anti-democratische of anti-integratieve uitspraken gedaan. Politie en gemeente blijven alert op signalen rondom mogelijk optreden van deze en eventuele andere predikers.”
Dilemma
Duidelijk is dat er bestuurlijk op dit moment niets kan worden gedaan om de komst van deze omstreden fondswerver tegen te gaan. Feit blijft wel dat het moskee bestuur met de inzet van Tarik Ibn Ali bewust voorbij gaat aan de bezwaren die er tegen zijn komst leven en het argument dat ze op korte termijn niemand anders kunnen vinden is in dat licht geen sterk argument.
Net als in 2014 doe ik wederom de oproep aan het moskeebestuur om ons met elkaar in te spannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en daarbij niet (de schijn van) onverdraagzaamheid te accepteren. 
Vanuit dat oogpunt nogmaals een dringend appèl aan het moskeebestuur om geen omstreden mensen als Tarik Ibn Ali uit te nodigen in Gouda!

22 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit keer was hij door el fitrah uitgenodigd om naar gouda re komen. El fitrah wil een onderwijsinstituut aan de antwerpseweg beginnen.

Anoniem zei

Het gaat om de politieke wil, Theo.

Anoniem zei

Toch was in Rijswijk wel de wil aanwezig om hem tegen te houden en is het daar ook gelukt.
Het Goudse college wil inderdaad niet doorpakken, dat snap jij ook Theo met jouw politieke ervaring.

Dus, wat zoeken CU en CDA nog in dit college?

Een inspirator van terroristen toelaten in je stad, dat kan toch niet. Je zult zien dat de moskee nog "beloond" gaat worden ook, hoe dan weten we nog niet, maar als burgers - die niets in te brengen hebben - wachten we af in het feuilleton dat "Goudse politiek" heet.

Anoniem zei

Zolang we als Nederlandse maatschappij weigeren "harde" grenzen te stellen, worden we gesold. Wanneer begrijpen we dat nou eens een keer?

Zie ook onderstaand artikel.
www.ad.nl/nieuws/inburgering-met-eigen-verantwoordelijkheid-faalt~a09016aa/

"Niet uitgezet
Overigens wordt geen asielzoeker vanwege het niet halen van het examen het land uitgezet. Die sanctie is om juridische redenen niet uitvoerbaar, weet Vendrik. Uit het rapport blijkt verder dat minder migranten taalexamen op staatsexamenniveau doen sinds de nieuwe wet. Dat niveau hebben ze nodig om een opleiding op bijvoorbeeld het mbo te volgen, maar het is niet verplicht."

T. de Krijger

Anoniem zei

Figuren zoals Tarik weten wanneer ze in de gaten gehouden worden en dat het wijs is om dan te doen alsof je de lieve vrede komt prediken.
Het gaat, zoals een oud inlichtingenman eerder al aangaf op televisie, om de aard van contacten, informele netwerken en de inspiratiebron die hij is (geweest) voor terroristen in de dop.

De moskee kan niet naïef meer worden genoemd, het is kwalijk dat ze zich niets aantrekken van hoe hun acties op de samenleving overkomen (zoals eerder gebeurd). Het gemeentebestuur handelt zoals we haar kennen: verschuilen achter formele argumenten.

BenW ziet hem liever niet komen, niet omdat het een figuur is met zeer dubieuze contacten in de wereld van islamitisch extremisme, maar omdat het de "polarisatie" tussen moslims en niet-moslims zou kunnen aanwakkeren. Absurd.

Gouda staat intussen landelijk bekend om haar tolerante houding t.o.v. haatpredikers. En de christelijke partijen voelen zich er ongemakkelijk bij, maar zijn intussen de steunpilaar van dit college.

Anoniem zei

Aan: 23/1 22.53

En wat dacht u van de casus in Eindhoven (AD 23-12-2015)?
www.ad.nl/binnenland/eindhoven-mag-komst-haatpredikers-verbieden~a70d0bfc/

De rechter vond dat er geen aantasting van het grondrecht van vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid was. Moedig van de burgemeester van Eindhoven om een verbod in te stellen (en gelijk te krijgen voor de rechter).

Interessant is ook de rol van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid.

Anoniem zei

Het is gewoon wachten op de volgende uit-reizigers naar IS. Ronselen buiten het benefiet, onttrokken aan het oog van de politie. In andere plaatsen werd zijn komst wel verboden. In Gouda kreeg Chadliou een rondje kazerne, en plaatste hij het filmpje daarvan op zijn YouTube = kanaal in de week dat El Wahda beweerde kleiner te willen gaan. Hahaha. Wie heeft hier nu de macht eigenlijk.

Anoniem zei

'Het ergste moet nog komen!', aldus Schopenhauer.

Anoniem zei

Dat krijg je in Gouda. Wegkijken is een hobby aan het worden van dit bestuur.
#wachtmaar tot de verkiezingen

PS. Wat doen eigenlijk wethouders CU en CDA hieraan?

Anoniem zei

Heeft de burgemeester van Gouda al een Executive Order uitgevaardigd...?

Anoniem zei

El Fitra is toch dat radicale spul uit Eindhoven? En WAAROM leert Gouda niet van zijn fouten???

Anoniem zei

Waarom Gouda niet leert?

Tsja, waarom denkt u dat de mensen op Trump, Le Pen en Wilders gaan stemmen? Dat zijn mensen die ingrijpen, en niet blijven dromen over verbinden en multi-culturele vergezichten. Begrijp me goed, en ik ben ook voor verbinden en tegen haten, gun iedereen op de hele wereld een mooi bestaan, maar zie wel graag de realiteit onder ogen.

Als het hier een keer fout gaat, zitten u en ik als gewone burgers in de rotzooi, niet de bestuurders, die dan ongetwijfeld geschokt zullen speechen: "dit mag nooit meer gebeuren...".

Anoniem zei

Dit weekend wordt er weer geronseld en geworven in de goudse moskee.ZIE FACEBOOK
DIT MAG NIET GEBEUREN.
EEN GOED VERSTAANDER HEEFT MAAR EEN HALF WOORD NIDIG!
IK ZIE U DAAR

Anoniem zei

Was de omgevingsvergunning al geregeld voor de Antwerpseweg? En hoe zit het met de bevroren banktegoeden? Daarom weer de afpersing onder de Goudse Marokkanen? En de bruidschatten en de "aflaten" die gekocht worden om allah gunstig te stemmen? Afschuwelijk dat dit stadsbestuur zich verschuilt achter drogredenen en zogenaamd juridische onmogelijkheden. Een simpel APV-tje kan het verhelpen. Maar ja, dan handhaven. Heb medelijden met het Goudse politiekorps.

Anoniem zei

Trump kan volgens allerlei verdragen en wetten, geen mensen uit 7 landen weren.... aldus een batterij geleerden, maar doet het wel. Dat kan in Gouda ook hoor!!!

Ik heb veel respect voor de politiemensen. Ik hoop dat ze goed gesteund worden vanuit de (Haagse) politiek, want dat verdienen ze echt, maar ben er niet zeker van... helaas.

Anoniem zei

Het is bijna beangstigend hoe een elite binnen de moskee gemeenschap ("we konden geen andere vinden") een radicaal islamitisch figuur, die ze in Duitsland en België niet moeten, binnenhaalt om via een achterdeurtje alsnog de omstreden mega moskee te realiseren.
Fijn dat we in Gouda uitgeleverd zijn aan PvdA en Gouda Positivo figuren die weigeren het gevaar te zien van islamitisch extremisme ("het gaat bij terroristen alleen om lone wolves" - dixit Tetteroo) en geen daden verbinden aan hun woorden ("ja sorry, we kunnen niks").

Werkt de gemeente Gouda nog samen met een moskee, waarbij mensen de zakken worden leeggeschud door een omstreden prediker met Sharia for Belgium connecties? Gouda staat bekend om conservatief salafisme, wat trekken we hiermee nu en straks aan?

Wat een bende. We staan weer landelijk voor schut. Een lichtpuntje, vandaag in de Volkskrant een oud PvdA raadslid uit Gouda die tot inkeer is gekomen, ze trapt niet in de valkuil van het slachtofferschap. Van haar collega PvdA'ers kreeg ze geen steun nadat ze in Oosterwei ondergespuugd was door Marokkaanse medelanders, de daders kwamen ermee weg. En het Goudse bestuur keek nog lang de andere kant op.

Anoniem zei

En dan Jan de Laat bij VNL na zijn voortrekkersrol bij de Megamoskee. Just saying.

Anoniem zei

Laten we maar weer eens een dringend appel doen op het moskeebestuur. Haalt veel uit.

Lees dan even dit:

http://www.hln.be/hln/nl/35524/Aanslagen-Parijs/article/detail/2527402/2015/11/17/Ronselaar-Parijse-jihadist-is-Belgisch-Marokkaanse-haatprediker-Tarik-Ibn-Ali.dhtml

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Inbreuk op grondrechten? Oordeel zelf.

www.telegraaf.nl/binnenland/27526011/__Onterecht_verbod_predikers__.html


"De islamitische stichting Waqf verloor destijds een kort geding over de kwestie, maar in de bodemzaak kreeg de stichting maandag gelijk. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat de conferentie moet worden gezien als het recht op vergadering.
ZIE OOK: ’Haatpredikers’ geweigerd in Eindhoven
De burgemeester heeft op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op dit grondrecht, aldus de uitspraak."

Anoniem zei

En weer een D66 rechter die de invoering van de Sharia een stap dichterbij brengt in NL.
De gewelddadige jihad verheerlijken moet kunnen onder het mom van vrije vergadering.
Maar voor "minder minder" wordt je wel veroordeeld...

Anoniem zei

www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-oost-brabant/bestuursrecht/bestuursprocesrecht/eerste-aanleg-meervoudig/ecli-nl-rbobr-2017-415

P.S. In het algemeen wil ik zeggen: er kunnen gronden zijn om grondrechten te beperken, bijvoorbeeld als de Staat in gevaar zou zijn. Over dit geval oordeel ik niet.