Betrokken

Betrokken

maandag 4 april 2016

Help, wat moet ik met het referendum over Oekraïne?
Op 6 april mogen we voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis onze stem uitbrengen in een raadgevend referendum. Onderwerp: het associatieverdrag met Oekraïne. 
Hieronder staat nuttige informatie over wat u moet weten om woensdag een goede keuze te kunnen maken.

Referendum?

Voor het eerst in de geschiedenis mag u als Nederlandse kiezer uw stem uitbrengen in een ‘raadgevend referendum’ dat tot stand is gekomen uit een burgerinitiatief.
Burgers kunnen een raadgevend referendum aanvragen dankzij de Wet raadgevend referendum (Wrr) die sinds juli 2015 van kracht is. Voorwaarde is wel dat 300.000 handtekeningen worden verzameld.

Waarover stemt u?

Actiegroep GeenPeil, een samenwerking tussen website GeenStijl en Burgercomité-EU en Forum voor Democratie, was de eerste die een referendum aanvroeg en direct met succes. De groep haalde 427.939 geldige handtekeningen op.
De initiatiefnemers kozen ervoor om de wet die het associatieakkoord dat de EU sloot met Oekraïne goedkeurt, ter discussie te stellen. De vraag op het stembiljet luidt:

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Wat staat er in dat associatieakkoord?

Het grootste deel van het verdrag gaat over economische samenwerking. Oekraïne belooft in het verdrag dat het zijn handelswetgeving in de komende tien jaar gelijktrekt aan die van de Europese Unie (EU). De bedoeling is dat er uiteindelijk een vrijhandelszone wordt gecreëerd.
Maar er gaan ook 17 pagina’s over politiek. De EU heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het Oekraïne graag uit de invloedssfeer van Rusland wil halen. Dit verdrag is daar een belangrijk onderdeel van. Naast een verbeterde economische band wil de EU ook een ‘politieke’ associatie met Oekraïne aangaan. Dit wordt door velen, ook in Brussel, beschouwd als een opstapje naar een toekomstig EU-lidmaatschap.

Het verdrag bevat ook bepalingen over samenwerking op het gebied van buitenland-, veiligheids- en defensiebeleid en over financiële steun waarmee de EU wil bijdragen aan de Oekraïense inspanningen op het gebied van economische hervormingen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over mensenrechten- en anti-corruptiebeleid in Oekraïne.
Zulke associatieverdragen heeft de EU al met veel meer landen afgesloten, waaronder kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en voormalige koloniën van de EU-lidstaten. Zo zijn er associatieverdragen met bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland, maar ook met Egypte, Israël en veel landen in Afrika.

Niet zomaar een verdrag dus?

Dat het niet zomaar om een verdrag gaat, zoals Nederland ook sluit met landen als IJsland, geeft het kabinet zelf toe. In de Memorie van Toelichting bij de goedkeuringswet schrijft het kabinet dat het hier om ‘het meest verstrekkende en diepgaande associatieakkoord’ betreft ‘dat werd getekend tussen de EU en een derde land’.

Overigens, de initiatiefnemers zelf hebben in een interview met NRC aangegeven dat het ze niet te doen is om Oekraïne, maar toch vooral om het bewerkstelligen van een ‘Nexit’.  In die zin kan dit referendum dus ook worden beschouwd als een motie van wantrouwen tegen de EU.

Ja-kamp versus Nee-kamp

De afgelopen dagen is er een heuse discussie op gang gekomen in aanloop naar het referendum. Het debat aan de nee-zijde wordt gevoerd door de initiatiefnemers van GeenPeil, het Burgercomité EU en het Forum voor Democratie. Zij noemen het associatieverdrag een stapje in de richting van een EU-lidmaatschap en zeggen dat het verdrag veel Nederlands belastinggeld zal kosten.
Aan de Ja-zijde zitten onder meer regeringspartijen PvdA en VVD en oppositiepartijen D66 en ChristenUnie.
De voorstanders benadrukken dat het verdrag goed is voor de handel tussen Oekraïne en Nederland en een manier om de Russische invloed in Oekraïne te verminderen.

Hoe staat het er nu voor?

Uit een nieuwe peiling van TNS/Nipo, in handen van Elsevier, blijkt dat de tegenstanders van het akkoord hun voorsprong steeds verder uitbreiden: 54 procent is tegen het verdrag, 36 procent is voor, en 10 procent twijfelt nog.

Ook belangrijk is de kiesdrempel van 30 procent: als de opkomst lager is, dan wordt de uitslag ongeldig verklaard. Volgens de peiling is 32 procent van de kiesgerechtigden van plan te gaan stemmen.
Wat vindt Elsevier?
Wat gebeurt er met de uitkomsten van het referendum?

Als de meerderheid van de kiezers in het referendum tegen de nieuwe wet stemt én de opkomst hoger is dan dertig procent, dan moet de regering de wet – en dus het verdrag – opnieuw in overweging nemen en eventueel opnieuw voorleggen aan het parlement. De overheid bepaalt dan opnieuw of het achter het verdrag staat.
Is de opkomst lager dan dertig procent of stemt de meerderheid voor de wet, dan treedt de wet in werking en kan het verdrag worden gesloten. Het verdrag zal in werking treden zodra alle andere EU-landen het verdrag ook goedgekeurd hebben.

Wat vindt de ChristenUnie van het raadgevend referendum als instrument?

Hoewel de ChristenUnie mensen aanspoort om bij elke gelegenheid die zich voordoet haar stem uit te brengen, was de ChristenUnie geen voorstander van de introductie van een raadgevend referendum. Een volksvertegenwoordiger moet zonder bezwaar kunnen stemmen in het parlement en een raadgevend referendum ‘belast’ een volksvertegenwoordiger met een ‘moment-peiling’ onder het volk. Tegelijkertijd is de ChristenUnie van mening dat bij een overdracht van nationale soevereiniteit aan de EU of bij een inperking van democratische bevoegdheden van het nationale parlement sprake zou moeten zijn van een zware toets met een hoge drempel. In dergelijke gevallen kan een raadgevend referendum een dergelijke drempel zijn.

Wat vindt de ChristenUnie van het associatieverdrag?

De ChristenUnie heeft ingestemd met de goedkeuring van het associatieverdrag met Oekraïne omdat goede betrekkingen met landen die grenzen aan de EU belangrijk zijn. De ChristenUnie ziet graag dat Oekraïne als buurland meer gericht wordt op de EU. Daarom hebben we ingestemd met een verdrag dat de samenwerking tussen de EU en Oekraïne op meerdere vlakken verbetert. Dan gaat het niet alleen om economische en politieke samenwerking, maar om ondersteuning op het gebied van mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. Op deze manier is er sprake van een win-win situatie die de stabiliteit aan de oostgrenzen van de EU moet verbeteren.

Wil de ChristenUnie dat Oekraïne ook lid wordt van de EU?

Nee, de ChristenUnie ziet het associatieverdrag met Oekraïne nadrukkelijk níet als een stap in de richting van een EU-lidmaatschap. Toetreding van Oekraïne tot de EU is niet aan de orde, dit staat ook niet in het verdrag. 
Het is nu zaak om pas op de plaats te maken met de uitbreiding van de EU. Alleen lopende onderhandelingen met een aantal landen op de Balkan, zoals Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië kunnen worden voortgezet. 
Deze landen kunnen alleen toetreden als ze aan de strenge toetredingsvoorwaarden voldoen. De ChristenUnie wil geen nieuwe onderhandelingen starten met andere landen. 
Dus voor Oekraïne geldt: samenwerking ja, toetreding nee

Adviseert de ChristenUnie mij om te gaan stemmen bij het referendum?

Ja, de ChristenUnie vindt het belangrijk dat burgers gebruik maken van hun stemrecht, ook bij referenda.

Wat adviseert de ChristenUnie mij om te stemmen?

De ChristenUnie is zelf vóór het associatieverdrag met Oekraïne onder het motto ‘samenwerking JA, toetreding NEE’.Met dank aan Elsevier en ChristenUnie

64 opmerkingen:

Anoniem zei

De overwegingen zijn helder, maar spelen we zo de initiatiefnemers van het referendum niet in de kaart. Zij willen een weg drijven tussen onze regering en de EU; het is ze helemaal niet om Oekraïne te doen. Als we gaan stemmen, dan legitimeren we hun kwade plannen. Stemmen lijkt me dus geen goede zaak.

Ton Snoei zei

Dank voor de heldere uitleg Theo.

Anoniem zei

Helder verhaal Theo. Alleen wat betreft die corruptie: daar is het ernstig mee gesteld in de Oekraïne en dat lossen we met een verdrag niet op helaas. Tsja en dat "binnen de invloedssfeer van de EU halen", tot nu toe heeft dat vooral tot veel oorlog en verderf in de Oekraïne gezorgd.

Anoniem zei

We kennen intussen allemaal de filmpjes van vechtpartijen in het parlement van de Oekraïne... De vraag is intussen, komt er oorlog met Rusland als de Oekraïne meer een meer wordt betrokken bij de EU? En een ander dingetje. Nederland is al begonnen met de handelsmissies voordat het verdrag goed en wel is geratificeerd. Dat geeft te denken. Overigens is het niet zo'n vreemde gedachte dat voornamelijk 30-ers die actie voeren een Nexit willen veroorzaken. Die generatie is niet vergeten dat Nederland NEE zei tegen Europa (en daar ook in heeft mee mogen stemmen) en ziet de kwalijke gevolgen van verregaande verplichtingen door de EU. Met alle veiligheids-en-financiële kwesties van dien. Dus ik begrijp het wel dat die actie is begonnen.

Stemmen zonder last voor een politicus vind ik verder interessant. Het raadgevend referendum is immers ook onderdeel van de democratie; of gaat dit verder dan raad-geven. Moet men zich ook aan de consequenties houden (en gaat men dat ook echt doen, is dan de volgende vraag).

Anoniem zei

Theo weet jij echt wat er in staat? Weet jij hoeveel bladzijden het is? Zelfs nieuwsuur had het fout Ja zelfs het altijd goed geïnformeerde en integere nieuwsuur! Eb Dijselbloem zie niets! Wist hij het wel? Zou jij zonder de inhoud volledig te kennen ergens ja op zeggen? Het gaat hier helemaal niet om de Oekraïne. De kiezers vertrouwen gewoonweg niet meer wat politici zeggen! Zeg nou zelf wanneer heeft Rutte de "echte" waarheid gesproken? Politieke waarheden zijn slechts een ander woord voor...

Het Nee is dus geen Nee tegen de Oekraïne. Eindelijk heeft het volk weer de kans een vertrouwensbeoordeling te geven aan het kabinet en aan de EU. Als voorbode op de verkiezingen van 2017 als resultante van het vluchtelingenbeleid en ga zo maar door. Wanneer het een Nee wordt is dat alleen maar de oogst van het beleid van de afgelopen jaren.

Rente omlaag, pensioenen omlaag, import van islam, niet luisteren naar het inmiddels hoogopgeleide volk, niet luisteren naar deskundigen, politiek nepotisme, gedoog cultuur, ach ze zijn zielig beleid, we zouden 50 duizend Polen erbij krijgen zijn er 10 keer zoveel, import van Roemeense en Bulgaarse criminaliteit zie opsporing verzocht, Rutte die alles maar slikt van de EU en niet voor NL opkomt, ik zou je hele blog wel kunnen vullen... EN dat is misschien maar een minderheid maar daar gaat het niet om (ik slaap ook niet van slechts 1 mug in mijn kamer!!!)

Daarom wordt het nee! En wanneer het kabinet dit op wederom op een slimme manier gaat omzeilen en manipuleren zoals bij het Nee tegen de Europese grondwet dan zal onze maatschappij helaas steeds frauduleuzer gaan worden daar hebben geen import van nieuwe warden en normen voor nodig! Misschien wordt het wederom tijd voor een Herwaardering van alle waarden!!! Het gaat uiteindelijk om de wil van de mensen de wil van het volk!Anoniem zei

Oekraine zou meer in de invloedsfeer van de EU komen, en dan bedoelen we het allemaal erg goed, en mag Rusland dit niet als een bedreiging zien ? Beetje simpel gedacht lijkt me. Natuurlijk ziet Rusland het wel als een bedreiging als de EU (en de NAVO?) steeds dichter bij hun grens staan ! Ik vind m.n. West Europa in veel opzichten erg dromerig, ook aangaande de vluchtelingenproblematiek. We zijn het contact met de harde realiteit helemaal kwijt!

Anoniem zei

@ anoniem 4 april 10.21 uur. Amerika vindt Europa kinderlijk als het gaat om veiligheidsbeleid. Dan weet je alles.

Anoniem zei

"Wat adviseert de ChristenUnie mij om te stemmen?

De ChristenUnie is zelf vóór het associatieverdrag met Oekraïne onder het motto ‘samenwerking JA, toetreding NEE’."

Dit is toch een stem tegen het associatieverdrag, want er vindt al veel samenwerking plaats met Oekraïne?!
En zo'n verdrag vermeerdert de samenwerking (handel etc. ) niet. Het zet partijen vast en het resultaat is dat samenwerking stroever gaat. Tenzij het uiteindelijke doel is om Oekraïne bij de EU te krijgen. Dan is een ja stem wel nuttig. Dan rijst de vraagt. Heeft u voordeel bij een ja stem?

Of heeft u vanwege de cultuurverschillen, corruptie, laaggeschoolde arbeidsplaatsen, subsidies e.d. meer voordeel bij een nee-stem?

Anoniem zei

Dit associatieverdrag heeft er toe geleid dat een stuk van Oekraïne (de Krim) in Russische handen is gekomen en de interne economie een rommeltje is geworden door de oorlog daar en het verlies van voordelen uit de internationale handel.

Waarom zou je dan ja- stemmen?

Zonder Westerse inmeninging was de Krim nog steeds onderdeel van Oekraïne.

En bovendien waarom zou de ChristenUnie een mening willen hebben over inmenging tav. buitenlandse aangelegenheden? Laat staan voor te moeten zijn.

Waarom adviseert de ChristenUnie niet om blanco te stemmen?

Arjen zei

Goed initiatief Theo. Dank voor heldere uitleg, los van alle emoties die dit op dit moment bij diverse personen oproept. Zo blijkt maar weer. Het JA voor 'samenwerking' en het NEE voor 'toetreding' zijn afgebakende onderwerpen en afzonderlijke beslismomenten en mogen m.i dan ook niet voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn of worden. Beetje teleurstellend dat zoveel personen anoniem reageren.

Anoniem zei

Het referendum is een slecht politiek middel Een simpel ja of nee doet te kort aan het hele grote belangrijke vraagstuk We hebben deskundige politici verkozen die de vraagstukken over de Oekraïne moeten behandelen Daarvoor gaan we ieder 4 jaar naar de stembus Ik begrijp dat het referendum er op democratische wijze is gekomen doordat die mogelijkheid bestaat Maar als je ziet welke initiatiefnemers er achter zitten (Jan Roos) en hoe die het hele referendum overschreeuwen.
Misschien moeten we nog maar eens het fenomeen referendum herzien Is dit wat we willen? Voor mij in elk geval de aanleiding om voor het eerst in mijn leven niet te gaan stemmen. Politici doen hun werk in deze zeer ingewikkelde vraagstukken en daarvoor heb je geen referendum nodig

Anoniem zei

@ anoniem 14.44

Wat vind jij prettig aan het werk van politici en wat is je zicht op de ontwikkelingen van de geschiedenis met de Oekraïne, De Krim, Rusland de afgelopen honderd jaar?

En iets anders. Hebben we al helder wat er met de MH17 precies gebeurde? Was dat een vliegramp of een oorlogsdaad. En door wie dan?

Waarom werd het luchtruim van Nederland door Rusland al in april 2014 geprovoceerd, en wat doet de VS nu in ons luchtruim t.a.v. Rusland? Komt er een nieuwe balance - of - power - proef aan?

Anoniem zei

Een van de vele blogs die verschenen: http://www.duurzamemeisjes.nl/maatschappij/vier-redenen-om-tegen-oekraine-te-stemmen-woensdag-6-april/. Die recente van Theodor Holman in het Parool mag er ook wezen.

Anoniem zei

Misschien is een referendum ook wat voor Gouda !

Anoniem zei

Het referendum is een slecht politiek middel Een simpel ja of nee doet te kort aan het hele grote belangrijke vraagstuk We hebben deskundige politici verkozen die de vraagstukken over de Oekraïne moeten behandelen Daarvoor gaan we ieder 4 jaar naar de stembus Ik begrijp dat het referendum er op democratische wijze is gekomen doordat die mogelijkheid bestaat Maar als je ziet welke initiatiefnemers er achter zitten (Jan Roos) en hoe die het hele referendum overschreeuwen.
Misschien moeten we nog maar eens het fenomeen referendum herzien Is dit wat we willen? Voor mij in elk geval de aanleiding om voor het eerst in mijn leven niet te gaan stemmen. Politici doen hun werk in deze zeer ingewikkelde vraagstukken en daarvoor heb je geen referendum nodig

Anoniem zei

Ik heb de indruk dat de reactie van 5 april 11.44 al eerder werd geplaatst.. Een weinig inhoudelijke reactie.

Een gesprek van Paul Scheffer en Thierry Baudet bij Café Weltschmerz is in dezen interessant. De status-quo in de omgang met de Oekraïne verandert mogelijk niet zoveel door voor of tegen te stemmen; maar wat belangrijk is is dat de discussie op gang is gekomen en volgende referenda zouden moeten gaan over het vluchtelingenvraagstuk, en de vraag of Nederland in Europa moet blijven.

Anoniem zei

Theo, waarom ziet de CU graag de Oekraïne in de invloedssfeer van de EU? Dat is me niet duidelijk aan de hand van je blog die vooral formaliteiten opsomt.

Anoniem zei

Mooie win-win-situatie met de plofkippen ten koste van Europese boeren!!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=ZZgqlOGOTfg

Anoniem zei

Het referendum is raadgevend en dus niet (direct) bindend. Het kabinet zal de uitslag dan ook wel "meenemen" bij haar politieke overwegingen. Dat zien we vaker bij adviezen.
www.ad.nl/ad/nl/38821/Referendum-Oekraine/article/detail/4276711/2016/04/06/Boze-burgers-na-referendum-nog-bozer.dhtml

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Gisteren heeft het Volk gesproken! Theo kijk eens naar de uitslag in Urk.
Op naar een Volksraadpleging in Gouda Noord! Of Ben je bang voor de uitslag?

Anoniem zei

Aan de meelezers van GoPo waar blijft jullie blog? Bang voor de reacties?

Anoniem zei

Anoniem, 7/4/2016, 7.07 uur
De burgemeesters hebben ook al gesproken (Onderzoek Nieuwsuur):
"Negen op de tien burgemeesters zijn voor kleinschalige opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Volgens de burgemeesters is kleinschalige opvang beter voor het draagvlak onder inwoners. Ook is het beter voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning."

Anoniem zei

Beste anoniem 7.07. Er is al vaker geroepen om een referendum wat betreft het AZC in Gouda Noord. Aan u de uitdaging 250 handtekeningen te verzamelen om dat te realiseren. Dat is slechts nodig volgens de gemeentewet een referendum te organiseren. #geenwoordenmaardaden

Johan Weeber zei

Gouda Positief is een lokale partij, richt zich op het verbeteren van Gouda, en heeft als partij geen standpunt over landelijke aangelegenheden zoals een Oekraine referendum. Onze (fractie)leden hebben voorzover mij bekend ook verdeeld of niet gestemd bij het referendum. Persoonlijk heb ik niet gestemd uit protest tegen -de burgers op het verkeerde been zettende- aanpak van zowel voor- als tegenstanders van het associatieverdrag.

Anoniem zei

@ 10.41 Echt bizar dat burgers een referendum moeten organiseren om van overheids plagerijen af te komen. Aangezien ik een beetje weet hoe het werkt in NL ga ik dit absoluut niet doen!

Anoniem zei

Heel goed GoPo echte Democraten gaan niet stemmen ook niet op GoPo straks.

Anoniem zei

Prima joh, aan jouw soort heeft GoPo ook helemaal behoefte....

Anoniem zei

@ 7 april 17.52

Ben het met u eens dat het bizar is dat er een referendum nodig is een open debat af te dwingen. Anderzijds zou ik het zeer waarderen als u een positieve bijdrage levert met dit democratisch middel ten bate van Gouda Noord!

Anoniem zei

@17.59 Zo ken ik GoPo weer. Altijd even beschaafd dat hebben we nodig in Gouda.

Anoniem zei

Over de wenselijkheid van een politiek inhoudelijk debat.

Zie : Inleiding vice-president Raad van State op de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur over democratie, burgerschap en rechtsstaat (dd. 15/9/2011)

"Deze fundamentele vragen vereisen niet alleen een bestuurlijk maar allereerst een politiek-inhoudelijk antwoord en dwingen in een vertegenwoordigende democratie tot een politiek-inhoudelijk debat in het parlement. Dit politieke debat over fundamentele vragen verhoogt ook de kans dat maatschappelijke tegenstellingen kunnen worden overbrugd."

Anoniem zei

@17.52 mijn bijdrage is financieel aan Gouda Noord daar laat ik het bij.

Anoniem zei

Van die financiële bijdrage komt er helaas geen debat. Maar u heeft gelijk. Politici zijn ook verantwoordelijk voor gezond draagvlak!

Anoniem zei

Gouda Positief is gericht op het verbeteren van Gouda? Tot nu toe zaait dit college, dat er is dankzij GoPo, vooral verdeeldheid in Gouda en wordt er gebrekkig bestuurd en gecommuniceerd naar bewoners.

En als GoPo geen landelijke standpunten heeft: waarom hebben islamitische terroristen volgens raadslid Karkache geen relatie met de islam? Met zulke uitspraken trek je wel kiezers hoor Johan!

Anoniem zei

@17.59 ik herken aan de schrijfstijl de GoPo-er. Over soorten mensen spreken? Lijkt wel extreem...!

Anoniem zei

Beste Johan,

Dat krijg je er nou van. Eerst wordt je anoniem uitgedaagd om iets te plaatsen over het referendum. Dat doe je dan braaf en niet anoniem. Vervolgens wordt je weer anoniem neergesabeld, lekker makkelijk door mensen die vanaf de zijlijn maar wat roepen maar nooit hun nek zullen uitsteken. En eigenlijk dus niet willen dat er iets veranderd. Jij wel, en dan is dit de consequentie. Gewoon niet meer reageren zou ik zeggen.

Succes !

Petra, je kent me wel.

Anoniem zei

Aan Petra,

Openlijk (niet-anoniem) reageren doe je in dat prachtige, dure Huis van de Stad: precies daar waar het hoort ! In die politieke arena kun je veranderingen teweeg brengen. Helaas gebeurt dat niet altijd, en daarom gaan mensen andere wegen zoeken, met alle nadelen die het met zich meebrengt !!!!

Bewoner uit Gouda

Anoniem zei

@9:08 dus jij gelooft dat onze poltici wel naar anonimi luisteren als ze niet eens naar "echte" mensen luisteren. wat een lachwekkend kinderlijke gedachte.

Anoniem zei

@"Petra": gewoon niets met de inbreng van burgers doen, of dat nou anoniem is of in alle openbaarheid (denk aan de vele mensen die dat doen, via de pers en inspreken bij de raad), dat is een kolfje naar de hand van Gouda Positief. Terwijl je zou denken dat die partij er voor de "gewone man" is. Niet dus! Kruising tussen D66 en GroenLinks.

Ik heb niet de illusie dat GoPo verandert, maar we zullen erop blijven wijzen hoe deze partij zich gedraagt, zodat mensen hun eigen oordeel kunnen vellen over deze politieke amateurs bij de volgende verkiezingen.

Anoniem zei

@14:25 ik weet niet waarom je mij Petra noemt, zo heet ik niet. Ik ben geen GoPo fan, maar ik vind wel dat ze ten opzichte van de landelijke partijen er echt bovenuit steken. Maar ja, ze moeten nu wel samenwerken met landelijke onbetrouwbare partijen en dat merk je. Verder zeg je "We" zullen erop wijzen hoe deze partij zich gedraagt. Succes, anonieme "we" . Indrukwekkend als jullie (hahaha) je namen niet eens durven te noemen, wauw, daar luisteren "de mensen" pas echt naar.

Anoniem zei

@Anoniem, 10 april, 13.24 uur

Natuurlijk begrijp ik ook wel dat ze niet zomaar spontaan gaan luisteren, maar dat kan ook wel eens worden afgedwongen (meerderheid raad, rechter et cetera...). "Het volk" zal toch echt het laatste woord hebben, maar u heeft gelijk als u er vanuit gaat dat het niet vanzelf zal gaan !!!

Met vriendelijke groet,
Bewoner uit Gouda

Anoniem zei

Kijk eens hoe het van Hogendorpplein verpauperd de Kerk word bevuild mu nog een AZC erbij? Overheid jullie brouwen een gevaarlijk mengsel!

Anoniem zei

Kerken zijn niet belangrijk in het multi - culturele Nederland....

Anoniem zei

@Anoniem (ook al!) 15:25: wie het laatst lacht, lacht het best!

Anoniem zei

In een Democratie is de politiek bang voor het Volk. Is het andersom dan leef je in een dictatuur. Waar is de Goudse politiek bang voor?

Anoniem zei

@Anoniem, 14/4, 7:15 uur

Het antwoord van Nigel Farage: "Het leger van het volk zal zegevieren over de anti-democratische EU".

https://ejbron.wordpress.com/2016/04/13/video-nigel-farage-het-leger-van-het-volk-zal-zegevieren-over-de-antidemocratische-eu-13-04-2016/

Anoniem zei

Ik zie vooral veel bang volk in Gouda Noord, bang voor alles wat anders is, en dus ik zie die "revolutie" zo snel niet komen. Eerst achter de vitrage en geraniums vandaag komen voordat je Farage en andere haatpredikers gaat citeren svp

bewoonster Gouda-zuid

Anoniem zei

@anoniem 10:42 Zijn er veel geraniums in Gouda Zuid?

Anoniem zei

Daar hebben we het gepolder uit Gouda Zuid weer.

Iedereen met maar één klein beetje wijsheid zou begrijpen dat je geen 100-en vluchtelingen moet plaatsen in een wijk waar 100-en scholieren komen.

Verder is deze wijk de discriminatie van de gewone Gouwenaar zat. Een waardenloos College met waardeloze hielenlikkers in de raad ook nog.

Ik betreur het dat de goede raadslieden moeten lijden onder degenen die het debat blokkeerden. En ik betreur de mensen in Gouda Noord die de dupe zijn van machtspolitiek. Nog steeds.

Anoniem zei

Aan bewoonster Gouda Zuid.

U voelt zich waarschijnlijk moreel superieur aan Gouda Noord, maar durft geen open discussie aan. DAT is bang. Gouda Noord wil verantwoordelijkheid nemen en over praktische haalbaarheid praten, terwijl u droomt over niet haalbare idealen !

Anoniem zei

hahaha, een open discussie tussen anonimi...hilarisch. Laat uw naam en telefoonnummer hier achter dan zal ik een open discussie met u aangaan.

bewoonster Gouda Zuid

Anoniem zei

Een open discussie behoort in het Huis van de Stad te worden gevoerd. Ik had gedacht dat dit inmiddels duidelijk was...

Anoniem zei

Aha, dus toch een anoniem gouds raadslid....als ik het niet dacht. Welke burger wil nou met andere burgers discussieren in het Huis van de Stad. Dat doen we hier in Gouda gewoon op straat of op internet. Ik wacht nog steeds op je telefoonnummer, dan gaan we een fijne open discussie met elkaar aan.

Bewoonster Gouda zuid

Anoniem zei

Gebruiksgemak is wanneer u één telefoon heeft, luxe is wanneer u er twee heeft, weelde is wanneer u drie heeft - en het paradijs is wanneer je er geen een hebt.

- Doug Larson, Amerikaans columnist en journalist

Anoniem zei

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3539431/KATIE-HOPKINS-British-Muslims-Really-Think-know-s-terrifying.html

Ter informatie.

Anoniem zei

@Anoniem 17 april 2016; 07.48 uur

We gaan kapot aan politieke correctheid !

P.S. Wie staat er borg voor onze ouderen ?

Anoniem zei

Moeten we grenzen stellen ? Bildung.
www.welt.de/politik/deutschland/article154544470/Sarrazins-Angst-vor-Massen-von-ungebildeten-Migranten.html

Anoniem zei

@Bewoonster Gouda Zuid,

Waar bent u?

Anoniem zei

Stadsbestuurders slopen flats in Oost verplaatsen bewoners naar Noord en zie inbraken nemen toe! Straks nog een AZC erbij dat wordt lachen! Nu whatsapp straks eigen buurtwacht?

Anoniem zei

Jullie gaan eerst weer lekker demonstreren daar in Noord, las ik. Of zijn jullie dat niet, laten jullie zit soort zaakjes ook weer door anderen opknappen? Succes mensen! In zuid pakken we de zaken veel slimmer aan, maar daar mocht ik niet meer over praten van jullie.

Bewoonster Gouda-zuid

Anoniem zei

Er is moed voor nodig om voor je eigen belangen op te komen in moeilijke tijden ! En moed hebben ze, daar in Gouda Noord...

Anoniem zei

Moed......om anoniem te blijven posten.....heel moedig. Wij, de anderen, van buiten Gouda sullen jullie wel verdedigen!

De Swarte Hand

Anoniem zei

Wat zal het volk er van vinden ?

www.gouda.nl/asielzoekers
Bestuursovereenkomst
* Bestuursovereenkomst COA - gemeente Gouda - concept (25-04-2016)