Betrokken

Betrokken

zaterdag 2 april 2016

De waarheid over Hofje van JongkindOp 1 april schreef ik een enthousiaste blog over het voorgenomen herstel van het Hofje van Jongkind. Er volgde diverse positieve reacties en dat was logisch. Want het zou inderdaad fantastisch zijn als dit hofje wordt hersteld. 
De datum van deze blog was echter belangrijk, want het hofje zal helaas niet worden hersteld.

In mijn blog op 1 april schreef ik hoe het in mijn ogen had moeten gaan, maar de werkelijkheid is helaas anders omdat het college en de Omgevingsdienst Midden-Holland zich verschuilen achter formele regels. Vele malen heb ik aangedrongen op creativiteit, maar het heeft niet mogen baten.

De werkelijkheid is dat het pand gedeeltelijk wordt hersteld en dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 juli 2016 gereed zullen moeten zijn. 
Daarbij zal het achterste deel van de benedenverdieping, waar de muren van de oorspronkelijke hofjes staan, niet in ere worden hersteld, maar als opslagruimtes worden gebruikt. 

Hieronder geef ik een deel van de reactie van het college weer op vragen die wij over het herstel hebben gesteld:

Opslagfunctie

“Het gebruik van de hofjes zal na dit herstelplan hoofdzakelijk beperkt blijven tot opslagfunctie ten behoeve van de winkels. Het herstel van de oorspronkelijke situatie is, hoewel dit hier wellicht gewenst is, niet afdwingbaar. Indien een eigenaar bereid is dit wél te doen, dan behoort dit zeker tot de mogelijkheden en zal dit door de monumentenadviseurs op deskundige wijze worden begeleid. (..)
Reconstructie van of restauratie naar de oorspronkelijke toestand is niet verplicht,
De oorspronkelijke situatie en historisch jongere periodes zijn in principe gelijkwaardig,
Kenmerkende bouwsporen of onderdelen blijven behouden en zichtbaar.”

Is herstel nog mogelijk?

“Dit plan gaat uit van behoud van alle monumentale waarden. De wijzigingen hebben betrekking op het op dit moment door de eigenaar gewenste gebruik. Op deze wijze wordt één grote winkel getransformeerd naar drie kleinere. Mocht in de toekomst een andere gebruikssituatie ontstaan, dan is het altijd mogelijk om en meer passende functie te creëren. In het meest gunstige geval zouden de voormalige hofjeswoningen weer als zodanig in gebruik kunnen worden genomen. Het ligt echter niet binnen de mogelijkheden van Gemeente of ODMH om dit af te dwingen. Onze invloed is beperkt tot het behoud van de waardevolle elementen in monumenten.”

Ook het poortje kan later alsnog worden geplaatst: “Hiermee is in zoverre rekening gehouden dat de mogelijkheid om de “oorspronkelijke perceel indeling” in de toekomst te herstellen volledig in tact blijft, zonder daarbij schade aan het monument te veroorzaken.”

Helaas zal dus het Hofje van Jongkind de komende jaren niet worden hersteld en het is nog maar de vraag of dit in de toekomst ooit nog gaat gebeuren. Een gemiste kans!

AD, 31 maart 2016


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo dit is echt een top onderwerp! Worden het senioren woningen? Of moskee of als dat niet lukt een AZC? HOU ER TOCH LEKKER MEE OP! Wij zullen handhaven!

Johan Weeber zei

Ik vind het ook jammer Theo. Aan de andere kant is het goed dat de invloedssfeer van de overheid op eigendom beperkt is. Anders krijgen we Koreaanse taferelen waarin zeggenschap over individueel eigendom niet meer bestaat. Gewenste creativiteit en de juridische positie van eigenaren staan vaker op gespannen voet met elkaar. Soms loopt het gelukkig ook goed af, kijk maar naar de Ambachtsschool, de Moriaan, vele Hofjes en andere mooie herontwikkelde monumenten in Gouda. Gouda heeft wat dat betreft niet te klagen! Maar nogmaals, ik snap je teleurstelling dat het in dit geval niet gelukt is.

B. te G. zei

Had ik ook al gedacht een 1 april grap!
Maar afgezien daarvan, het gemeentebestuur van Gouda zijn enorme cultuur barbaren, kijk er niet vreemd van op
dat ze een oud historisch pand gaan gebruiken als opslagplaats.
Er zijn talloze dingen te noemen waarin de gemeente enorm heeft gefaald.
Jammer , bij de volgende verkiezingen maar eensbeter letten of we geen cultuurbarbaren kiezen.