Betrokken

Betrokken

vrijdag 8 januari 2016

AZC bezorgt nauwelijks overlastEind December heb ik namen de fractie van de ChristenUnie samen met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg, delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht, die daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij nog eens 467 bewoners.
Samen met collega Arjan Versteeg (SGP)
Vandaag deel 1 van mijn terugblik

Veiligheid

Bij een deel van de bewoners leven er vragen over de veiligheid en daarom waren we benieuwd naar de ervaringen in Utrecht.

De betrokken wijkagent (zelf afkomstig uit de wijk waar het AZC is gevestigd) geeft aan dat de politie bijna geen bemoeienis heeft met het AZC. Er is nauwelijks overlast en de incidenten zijn op één hand te tellen.
Als er een incident is, dan gaat het vaak om een ernstig feit gerelateerd aan bijvoorbeeld een uitzichtloze situatie waardoor iemand een wanhoopsdaad doet. Op deze locatie zijn geen vechtpartijen geweest.

Vanuit de politie is er een goede relatie opgebouwd met het COA en er lopen korte lijntjes naar de locatie manager. De wijkagent is elke dag even op het terrein aanwezig en houdt zo de vinger aan de pols en hij heeft maandelijks een regulier overleg met de locatie manager.


Wijkbewoners

Een deel van de wijk is "elitair en autochtoon" en in die buurt was er veel verzet bij de start. Nu gaat het echter al jaren goed. Volgens de politie had je hier echt te maken met het fenomeen “onbekend maakt onbemind”.

Als er wat speelt neemt het COA zelf initiatief naar de wijkbewoners om het te bespreken en het gaat niet gelijk via politie. Op deze manier blijft er een goede communicatie en het blijkt ook te helpen.

Er is natuurlijk wel eens sprake van kleine problemen met kinderen vanuit het AZC die willen voetballen op een veldje als ook kinderen uit de wijk daar willen spelen. Op zo’n moment wordt gelijk het gesprek aangegaan en het escaleert nooit.
Ook vanuit de scholen, die er vlakbij zijn gevestigd, komen geen meldingen van overlast.

Al met al krijgen we een beeld mee dat het AZC in Utrecht, dat midden in de wijk is gevestigd, vlakbij huizen en scholen, volledig is geaccepteerd in de wijk en er is nauwelijks sprake van enige overlast.

Keulen

Door de walgelijke gebeurtenissen in Keulen ligt het dossier van de asielzoekers weer onder een vergrootglas en wordt er zelfs gesproken over een keerpunt in de discussie over dit onderwerp. De tijd zal leren of dat zo is, maar bovenstaande verhaal staat ook. 
Aan ons de uitdaging om de feiten onder ogen te zien, zowel in Keulen als in Utrecht, maar daarbij ons hoofd koel te houden.

184 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo je moet echt iets verder kijken dan alleen naar Utrecht. En alleen een model AZC bezoeken. Zo krijgt de burger wel een erg rooskleurig beeld. Deze truc is wel erg doorzichtig.

Theo Krins zei

Dat is jouw interpretatie "anoniem"!
De locatie in Utrecht is goed vergelijkbaar met Gouda en daarom zeker geen "truc".
We gaan als raad overigens nog een AZC bezoeken.

Niemand is gebaat met een geflatteerde voorstelling van zaken, maar we moeten ook niet alles door een donkere bril willen zien.

Anoniem zei

Slaap zacht !!!

Anoniem zei

Ik kan mij inderdaad niet aan de indruk onttrekken dat er nogal selectief naar AZC's wordt gekeken. Bovendien is kennelijk alleen met professionals gesproken. Er zijn genoeg voorbeelden in Nederland van waar het niet goed werkt, er vechtpartijen zijn, politie handen tekort komt. Over Duitsland maar te zwijgen, er zijn daar nu echt grote problemen, ook met uit NL afkomstige asielzoekers.

Daar komt bij dat Gouda al genoeg veiligheidsproblemen heeft, het loopt echt niet lekker qua aantal inbraken, het gebeurt links en rechts en de politie bekent dat zij capaciteit tekort komt. Misschien heeft de burgemeester dat nog niet aan de raad verteld, maar ik spreek zelf met agenten. Ik mis een plan, een visie en onderbouwing hoe en waarom het in Gouda goed gaat lukken. Dit college is goed in machtsspelletjes maar het schort aan de uitwerking en draagvlak bij bewoners.

Gelet op de gebeurtenissen in Duitsland vind ik het riskant om er lichtvoetig in te staan. Maar de CU vindt sowieso dat gemeenten buitenspel moeten worden gezet als het om de vestiging van een AZC gaat.

Anoniem zei

Waarom wordt positief nieuws over een AZC altijd gelijk negatief benadert Het blijkt dat in het algemeen weinig overlast is Schijnbaar is men al ongevoelig geworden voor positieve verhalen? Uitzonderingen van overlast zijn er natuurlijk altijd, maar dat geld ook voor onze eigen maatschappij En ook landelijk hoor je regelmatig dat de overlast reuze mee valt en mensen hun negatieve meningen die ze vooraf hadden moeten bijstellen
Dank Theo voor je goed verhaal over Utrecht en goed voorbeeld doet goed volgen in Gouda zullen we maar zeggen

Anoniem zei

Blijft natuurlijk het feit dat er hier en daar problemen ontstaan in de AZC's, en dan vooral problemen tussen de verschillende stromingen binnen de Islam. De grootste problemen ontstaan dan ook in de grootste AZC's.
Daarom bepleit de vereniging Gouda Noord zoals het hoort al vanaf het begin van deze discussie dat er een betere spreiding zou moeten komen. Er zijn in onze wijk meerdere locaties die daarvoor in aanmerking komen. Maar ja, dat is duurder voor het COA, en wordt ervan uit gegaan dat het allemaal wel mee zal vallen met de ongeregeldheden. De tijd zal het leren. Ik ben niet alleen wijkbewoner, ik woon recht tegenover de PWA kazerne.

Anoniem zei

"Ze zullen zeggen, vrede, vrede en geen gevaar, maar gelooft het niet".

Jesaja.

Wie oren heeft om te horen, hore wat de geest tot de gemeente zegt.

Anoniem zei

@13:55, er is niet sprake van een negatieve benadering in de reacties, we kijken naar de feiten. De werkelijkheid is helaas dat in Duitsland stelselmatige en georganiseerde berovingen en aanrandingen plaatsvinden waarbij asielzoekers uit Arabische landen bij betrokken zijn. Velen riepen steeds "stigmatisering, ongefundeerde angsten!" als mensen dit vreesden, maar dit is echt. Niet een benadering. Ook vechtpartijen en oplopende spanningen binnen AZC's zijn echt. Theo heeft recht op zijn versie van de werkelijkheid, maar fout 1 die je als bestuurder kunt maken is niet open en eerlijk zijn o er de risico's.

Als christen en als mens maak ik mij zorgen over de waarden die we in Nederland met elkaar doorleven (grotendeels dan) en hebben opgebouwd. Geen onderdrukking van vrouwen en homo's, respect voor elkaars religie en eigendommen, werken voor je geld. Velen komen hierheen met het beeld dat hier het walhalla is. Natuurlijk ook getroffenen door de oorlog, maar waarom komen ze uitgerekend allemaal naar de meest welvarende West Europese staten? Juist. Het is spijtig dat de CU er een soort groenlinksige opvattingen op nahoudt, hoe meer asielzoekers er komen, allemaal welkom. Al komen ze alleen voor onze welvaart. Ik heb sterke twijfels of de CU met deze koers zijn achterban goed representeert.

Anoniem zei

In veel AZC zijn wel problemen geweest, met slechts een centrum te bezoeken heb je geen objectief beeld.
Met de berichtgeving uit Duitsland worden we er allemaal niet geruster op.

Anoniem zei

Het is heel eenvoudig.
1.Gaan we een jarenlange discussie aan in de trant van: als een vrouw nee zegt bedoelt en daarmee wachten totdat mannen afkomstig uit een andere cultuur ook zo geëmancipeerd zijn? Of
2. We stellen overduidelijk dat dit ongewenst gedrag is en zorgen ervoor dat de (voor ons misdadige) opvattingen na verplichte terugkeer in het land van oorsprong kan worden beleefd.
Alles wat hier tussenin zit kost slachtoffers!
En nu niet gaan zeggen dat dat niet kan volgens de wet: dan maken die wet!
Ben van Bommel

Anoniem zei

Tip voor bezoek aan AZC doe dit in de voorjaarsvakantie lekker rustig.

Anoniem zei

@ Theo, 13.30

Al vanaf je eerste blog over het onderwerp van de grote instroom van mensen in Europa heb je laten zien dat je vastbesloten bent dat AZC kostte wat het kost te willen implementeren. Je voorstelling van zaken is wel degelijk geflatteerd. De burgemeester zelf heeft toegegeven dat er te weinig politie is in Gouda, en dat er met privé-beveiligers zou moeten worden gewerkt.

Wat is het voor waanzin die hier gaande is. Niks donkere bril. Jou bagatelliserende houding roept de weerstand mede op.

Treurig genoeg voor u @ anoniem 14.21.

Er zijn diverse mensen die spreken over verhuizen - maar waar moeten ze heen?

Kan het schelen. Als het gat van het geld in Gouda maar gedicht wordt.

Anoniem zei

Komt er 24/7 buurtwacht door CU-ers?

En hoe moet dat met onze vrouwen en dochters?

Zo: http://powervrouwen.blog.nl/vagina-on-recht/2015/03/13/ook-een-metaal-harnas-word-je-als-vrouw-kabul-nog-betast

Anoniem zei

@ 13.55

er is gevraagd om een onafhankelijk onderzoek door de gehele wijk, en onafhankelijke feiten over AZC's. Lars Pijlman heeft aan het bewonersplatform verteld dat de laatstgenoemde onderzoeken niet bestaan.

Vragen naar feiten wordt door mensen als negatief ervaren. Dat zegt meer over die mensen (met levensgevaarlijk wensdenken, en etnocentrische brillen) dan over de mensen die met een realistische blik naar de werkelijkheid kijken.

het enge ervan is dat de gevolgen van ongefundeerde beslissingen er voor de realisten en de wegkijkers zullen zijn.

Anoniem zei

En zo begint dat.. Eenmaal binnen, nooit meer weg.. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/briefje-verdachten-keulen-grote-borsten-fucken

Anoniem zei

Aan het begin ging het kennelijk niet zo goed in Utrecht... En... Keulen, Zürich, Dusseldorf, Helsinki, Stuttgart, Hamburg... Dat was afgesproken werk hè..

Anoniem zei

@Anoniem, 8 januari, 18.20 uur

Ik heb altijd geleerd dat een primaire taak van de staat is om zijn burgers te beschermen. Daar zou ik graag op willen blijven rekenen, maar of dat nog steeds realistisch is, weet ik niet !

Anoniem zei

De autoriteiten in Keulen beweerden op 1 januari dat het een feestelijke jaarwisseling was. Toen duidelijk werd dat dat beeld niet klopte, werd ontkend dat er asielzoekers bij betrokken waren. De ene leugen werd op de andere gestapeld; benieuwd hoe lang die falende burgemeester daar nog zit.
In Gouda kunnen we maar beter eerlijk tegen elkaar zijn. Doen alsof het pais en vree is (heet je volgende blog "islam is vrede"?) heeft geen zin. De geregisseerde machtstactieken van BenW in Gouda kennen we, incl. goed nieuws show in Utrecht. In de wijk en omstreken is (terecht) groot wantrouwen jegens dit college. Geen goede voedingsbodem om aan dit soort AZC experimenten te beginnen.

De politie in Gouda komt al jaren tekort en weet de criminaliteit onder m.n. Marokkanen niet goed te bestrijden. En wat doet BenW? Vijfhonderd Syriërs en andere ontheemden middenin een woonwijk plaatsen. De burgemeester heeft al gezegd dat er maar ingehuurde beveiligers moeten komen.... Schande, de politie is er om ons te beschermen, en als daar te weinig van is dan moeten we dit maar niet doen.Anoniem zei

De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef.

Anoniem zei

Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Gouda.

Personen en vertegenwoordigers dienen het algemeen belang. Persoonlijk voordeel kan niet het oogmerk zijn. pagina 13/21.

Slapeloze nachten.

Anoniem zei

Bestaat er niet een sociaal grondrecht op veiligheid ?

Anoniem zei

Natuurlijk hoort de Nederlandse staat onze veiligheid te garanderen. Dat hoort bij de rechten van de mens, en de verplichting van de overheid!!

Anoniem zei

@ 8 januari 21.49

Zoals Barack Hessein Obama in 2009 beweerde dat de islam een vredelievende godsdienst is.....

Terwijl de oorlog aan het westen werd uitgeroepen op 9/11 en nog altijd wordt gevoerd.

Anoniem zei

Je standpunt is duidelijk Theo, en ook al staat iedereen op zijn kop, jij wilt 500 asielzoekers in de PWA onderbrengen, een grootschalig experiment middenin een woonwijk. Waarom je daar zo hardnekkig aan vasthoudt? De collegepartijen zullen vast blij met je zijn. Hun wraak op de wijk Gouda Noord smaakt zoet. Zal je christelijke achterban er blij mee zijn, en de burgers van Gouda? In Keulen zien we waar grootschalige import van mensen uit een, laat ik genuanceerd zeggen op een aantal onderdelen nog achtergestelde cultuur, toe leidt. (Volkskrant vandaag: in vrijwel alle Arabische landen staan vrouwen op het tweede plan).

Veel vandalisme aan kerken in Gouda door onze Marokkaanse medestadsgenoten blijft onbenoemd. De politie weet het, ook in Gouda. Ondanks dat ook veel goed gaat, is er een sluimerend probleem met mensen uit Arabische landen die niet willen werken, leren of zich normaal gedragen.

Anoniem zei

Zelfs Merkel van de CDU weet niet meer of Sie es schaffen kann... Men is rucksichtlos bezig West Europa uit te verkopen. In Islamitisch recht boekt men een overwinning door vrouwen te verkrachten en ordediensten paf te laten staan. Ja het donderde in Keulen en er waren 18 asielzoekers bij betrokken volgens laatste berichten. De terreuraanslagen waren er dus met "Oud en Nieuw" alleen niet in een vorm die het westen (h)erkent.

Anoniem zei

De CU kunnen we kennelijk maar liever niet in het College hebben @12.14. Dat maakt het allemaal nog precairder dan het al is in Gouda.

Verkrachtingen zijn in Gouda sinds jaar en dag anders traditioneel hoog.. Em drugshandel en salafisme houden ook al regelmatig verband..

Anoniem zei

ISIS plant terreuraanslag voor Europa met hulp van terugkeerders (nee dat zijn geen zielige hulpbehoevenden beste burgemeester, dat zijn getrainde mensen) en onder "vluchtelingen" zijn terroristen meegestuurd. Onder elke blog van jou Theo, en op andere manieren is het stadsbestuur gewaarschuwd. Wat denk je ervan om op je schreden terug te keren en ons niet lastig te vallen met goed-nieuws-blogs?

http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160109_02058143

Anoniem zei

Geachte heer Krins,

U bent een hopeloos naïeve, intens domme man. Voor de eerste aanranding in Gouda houd ik u op zijn minst moreel verantwoordelijk, en acht u medeplichtig. En ik ben daarin vast niet de enige.

Anoniem zei

379 aangiften in Keulen op dit moment. Waarvan in ieder geval 40% wegens seksueel geweld. Marokkaanse vrouwen uit Utrecht zijn bang voor extra stigmatisering van moslims. (past misschien wel in de "antidiscriminatienota van Gouda?) In plaats dat zij hun verontwaardiging uitspreken over geweld tegen hun seksegenoten!

In tijden van oorlog weet je niet wie er te vertrouwen is. Kies de kant van rechtvaardigheid waarheid en licht zou ik zeggen.

Anoniem zei

@ 9 januari 16.45 uur. Moreel verantwoordelijk zijn dit College en de partijen die meegaan sowieso verantwoordelijk voor het negeren van uitspraken van 8 juli 2015 en het niet uitvoeren van de motie van 5 november 2014 en de beloften aan de bevolking van eind 2013. Ik zou niet slapen als ik in hun schoenen stond. Maar niet iedereen zijn geweten werkt hetzelfde, dat is ook zo.

Anoniem zei

Het Christendom heeft grote, mooie, inspirerende idealen. Het gaat daarbij o.a. om de zorg voor anderen (in nood) en barmhartigheid. Ik sta volledig achter deze idealen. Als je deze idealen wilt realiseren, kan dat soms offers van jezelf vergen. Dat is het m.i. waard.

Ik denk echter NIET dat het Christendom van iemand vergt dat je jezelf zwaar tekort doet, en alles wat je hebt opgebouwd weg gooit. Het gaat om een goed evenwicht.

Als ik mevrouw Merkel volg, dan denk ik dat ze geinspireerd is door haar Christelijke idealen, maar dat ze te ver gaat. Er is geen evenwicht meer... Ze is niet realistisch !

Anoniem zei

De andere wang toekeren, gedwongen door de onzorgvuldigheid van een ander? Sorry, maar daar heb ik geen zin in.

Anoniem zei

@18.51

Zowel het Jodendom als het Christendom beroepen zich op de tien geboden. Je naaste liefhebben als jezelf. Moet je wel begrijpen hoe je van jezelf, je naasten, je familie en je vrienden houdt.

Anoniem zei

Nieuws: Gemeente Steenbergen komt beloftes aan bewoners niet na. Coa en bestuurders hebben lak aan de burgers.

Anoniem zei

Zoals velen uit Gouda Noord al verwachten. Horende doof en ziende blind.

Anoniem zei

http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2016/01/08/0001/public/frame/ce8bccfb1e30a4ac819334bffc679d381661f9c0.html

Anoniem zei

Jonge mannen domineren de 'vluchtelingen'stroom..

Hé, zie je westerse vrouwen al lesgeven in het AZC? Werkelijk?

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2578931/2016/01/08/Jonge-mannen-domineren-de-migrantenstroom-en-waarom-dat-gevaarlijk-kan-zijn.dhtml

laat dat kán trouwens maar weg!

Anoniem zei

houd je hoofd koel Theo! beetje berekening kan géen kwaad tenslotte!

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2578908/2016/01/08/Duitsers-slaan-massaal-pepperspray-in-en-dat-baart-wapenhandelaars-zorgen.dhtml

Anoniem zei

Compilatie

https://youtu.be/Jvc94fUm_X4

Anoniem zei

Beste Heer Krins, ik zou als ik u was u oogkleppen afdoen en je oordoppen uit je oren halen. Het AZC in Utrecht staat al jaren dus dit is geen vergelijking. Daar zijn alle problemen al weggewerkt. Ik en met mij vele mensen in Gouda Noord zijn het niet eens met een AZC op deze PLEK., midden in onze woonwijk.
Na het nee van de moskee word dit door onze strot geduwd

Anoniem zei

De huidige stroom mensen roept ook wel wat anders op dan eerdere asielzoekers nietwaar. Sommige mensen zijn bewust Oost-Indisch doof.

Anoniem zei

Als er ongeregeldheden ontstaan in Gouda weten we in elk geval wie er verantwoordelijk voor zijn. Maar dan is het kwaad al geschiedt.

http://nieuws.tpo.nl/2016/01/09/ook-bielefeld-was-oud-nieuw-nachtmerrie-dankzij-500-arabisch-sprekende-mannen/

Anoniem zei

kruiperig...

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160108_02056455?shareId=d6ba93bca7f19143439a8f1e2fc7e30793ce437672d8decd5c4e99f85d4e1d55feb7fbb709c9f7a770fb02dcadcf8184fbf3eac0cb24ec1ab6b0098fd8690d8eae26f10e294991218cfcacfb6b065a89

Anoniem zei

De verantwoordelijkheden EN de consequenties dienen goed vastgelegd te worden in de te sluiten bestuursovereenkomst met het COA.

De tijd van vrijblijvendheid is voorbij !!

Anoniem zei

Gewoon afhankelijk van de instroom hé, welke mensen er komen.. Ook al wil je gezinnen. En de BGM laat alle controle aan IND en COA over terwijl die niet op orde zijn...

Er ontstaan steeds meer parallelle samenlevingen. Daar kennen we al teveel van in Gouda

Anoniem zei

@Anomiem, 10 januari, 8.12 uur

Dat zou dan betekenen dat de sociale cohesie in Gouda in het geding is. Dat lijkt me een belangrijk (bestuursrechtelijk) argument in de discussie !

Anoniem zei


Gouda wordt geregeerd dat een stel incompetente mislukkelingen. Aanvoerder is Rogier Tetteroo: mislukt in het notariaat, dus dan maar de lokale politiek in. Meneer Krins is trots op zijn nominatie voor de tweede Kamer voor de CU. Waarschijnlijk omdat hij dan zijn salaris met ruwweg een/derde kan verhogen. Nou meneer Krins, het lijkt me dat u in intellectueel opzicht in de verste verte het niveau van een echte volksvertegenwoordiger niet haalt. Nu geldt dat voor meer kamerleden, maar u blijkt nu ook nog eens de politieke antenne van een garnaal te hebben. Gouda is top, of arm Gouda?

Anoniem zei

@ 9.17 Een tweede Molenbeek willen we niet, maar let op hoeveel vrouwen zich aan het aanpassen zijn aan de kledingvoorschriften van (verboden) "De ware religie" uit de Schilderswijk ((met ook al een VVD burgemeester die salafisten een plek wil geven in de Nederlandse samenleving!) en Let op de hoeveelheid djellaba's die toeneemt. (dat werd zelfs de makelaar van GoPo teveel in de raadszaal bij de discussie in het ICC). Als er iets met drugs gebeurd in het land wordt vrijwel direct Goudse politie ingeseind. Gek hè, dat Gouwenaars zich steeds onveiliger voelen.

Anoniem zei

ah.... de centen zijn belangrijk.

http://www.christenunie.nl/nl/theokrins

de wethouderspost gemist in 2014, en nu de eigen bevolking de rug toekeren.

stem geen Theo Krins, peeps.

Anoniem zei

zonder dialoog is er geen vertrouwen staat er ........

een waarheid als een koe, meneer Krins.

@ 8.12 / 9.17

Het is goed even serieus na te denken of de integratie gelukt is in Gouda.
En waaraan dat kan worden afgelezen.

Anoniem zei


En meneer Krins, krijgt u na het lezen van deze reacties nu een beetje inzicht wat de belangrijkste voedingsbodem van de door u gewraakte "verruwing" in de samenleving is? Snapt u dan niet dat u de olie op de uitslaande veenbrand bent?

Anoniem zei

Begrijpen we nu die uitheemse publicatie-drang op deze blogs.

Mooi weer spelen, en met de opvattingen over AZC van CU landelijk meeschrijven.

Mooi.

Maar doe dat niet ten koste van ons Theo. Dat hebben we nergens aan verdiend.

Anoniem zei

Beste mensen ik ben het niet eens met Theo maar hij heeft wel het lef te bloggen en te incasseren. Waar is het blog van PvdA, d66, vvd en zakenvriendjes partij Gouda positief (vooral geen AZC in buurt vriendjes) zij zijn te laf om te bloggen.

Anoniem zei

PvdA heeft eigen website VVD ook.. Kijk een Ronald Verkuijl zegt dat hij het AZC geen goed idee vindt vanwege het salafisme (Tweede Kamer biedt nu ook rugdekking), laat de VVD daar dan ook naar handelen! En ongetwijfeld leest elke Goudse politicus deze blog mee...

Anoniem zei

Meelezen is wat anders dan zelf actief meedoen en je kwetsbaar opstellen. Aan alle meelezende politici toon eens wat meer lef.

Anoniem zei

Eens. Theo moet echt beter weten dan de belangen van Gouda te offeren voor kennelijke belangen om de landelijke politiek in te gaan, of te solliciteren naar een wethouderspost in Gouda. Hij weet als geen ander dat het salafisme welig tiert in Gouda en de criminaliteit onder Marokkanen hoog is. Waarom dan zonder blikken of blozen het plan steunen om 500 ontheemden middenin een woonwijk te planten?

Het is bijna provocerend om, uitgerekend na "Keulen", een blog te publiceren waarin je doet alsof een AZC geen enkel probleem oplevert. Wie kaatst, kan de bal verwachten. Dat gezegd hebbende, Theo deze blog is echt stuitend, hij heeft het lef het te zeggen inderdaad.
VVD is eigenlijk tegen maar zwijgt (schande, Ronald Verkuijl). Het CDA is kritisch maar pakt niet door (ga eens staan voor je kiezers, Huibert van Rossum). De hele gemeenteraad verzuimt het om met stevige randvoorwaarden te komen en laat het incompetente BenW zijn gang gaan. GoPo pleegt verraad aan zijn (rechtse, ondertekende) achterban. Onder druk van GBG slechts kwam een debatje tot stand, waar overigens alleen insiders van wisten dat het er kwam.

Niemand in dit college van BenW heeft relevante maatschappelijke (werk)ervaring waar je iets mee kunt. Daar zijn we als Gouda mooi klaar mee. Als de gemeenteraad dit niet bijstuurt, moet er desnoods maar een nieuwe partij komen.

Edward Uittenbroek privé zei

Inderdaad heeft Theo Krins tenminste het lef een blog te plaatsen en de reacties te incasseren. Een van de vele (!) anonimo´s beweerde dat hij geen voelhoorns heeft, een andere (of dezelfde) dat hij het intellect niet zou hebben van een volksvertegenwoordiger. Hij is en van de intelligentst strategen die deze stad te bieden heeft, en we kunnen nog veel van hem verwachten, al snap ik dat zijn bliksemsnelle bijval aan het College om het COA sowieso de kazerne toe te spelen (hierover is veel misleidende informatie in omloop) bij velen verkeerd is gevallen. Cynische opmerkingen over verdrievoudiging van je salaris al je naar de Tweede Kamer gaat, snijden geen hout. Fractievoorzitter Krins is juist des te meer gehouden aan een goede afloop vanuit het perspectief van zijn partij. Als dit net zo uit de klauwen giert als met de vorige kazernediscussie, wordt dat een lastige promotie. De huidige inzet van het College dupeert maar liefst vijf kwetsbare doelgroepen waar een barmhartige respons vanuit de christelijke politiek verwacht wordt: Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, autisten, senioren, asielzoekers en vluchtelingen. Zij lopen door de gratis toezegging van de burgemeester aan het COA, 20 juli 2015, het kazernecomplex mis of worden speelbal in een prestigestrijd met de wijk in het kader van de driemaal aangekondigde terugpakactie. Maar er schijnt massief weerwerk vanuit de wijk in voorbereiding te zijn ten gunste van deze doelgroepen. Daar hoef je dus geen christen voor te zijn. Sterker nog: het zal toch niet waar zijn dat een belazerde wijk - tegen de christelijke politiek in - voor degelijk bestuur moet zorgen zonder dat zorgbehoevende senioren die on land opgebouwd hebben in de kou gezet worden??? Ik denk het niet. In september heeft Krins slechts de christelijke signatuur van zijn partij willen onderstrepen, en zijn terugblik op het bezoek aan azc Utrecht is op zijn zachtst gezegd onvolledig. Maar de race is nog lang niet gelopen en hij is er met hoofd en hart bij. En durft tenminste te bloggen en reacties te incasseren en zijn naam erbij te zetten!

Anoniem zei

Contact vanuit AMC met de burgerij
WAAR IS DE MOSKEE?
Laat de beslissers er eerst maar vlak naast wonen!

Anoniem zei

Ook ik blijf graag anoniem, ook ik ben het niet eens met mijnheer Krins, maar vind wel dat mijnheer Krins respect verdient !

Anoniem zei

Het is natuurlijk duidelijk dat de heren en dames regenten niet naast het AZC wonen. Dat is gemakkelijker beslissen. De chique wijk van Mark Rutte heeft het ook van zich afgehouden, zo gaat dat in dit land...

Respect voor deze buurt graag. Dat wordt de hoogste tijd.

Anoniem zei

Nee, de heer Krins en al die andere opportunisten met slappe knieën die zich bestuurders wanen, verdienen geen respect maar louter hoon. De heer Krins een der intelligensten? Een rayonmanager van een verzekeraar die er prat op gaat de financiële sector te kennen/snappen? Arm land dat dat soort lieden als volksvertegenwoordiger krijgt. Met deze blogpost toont hij geen lef, maar toont hij zijn onbegrensde wereldvreemdheid.

Anoniem zei

Wie halen we hier allemaal binnen en met welke godsdienst? Wat zijn de gevolgen hiervan op termijn? Wat betekent dit voor de Goudse bevolking en Goudse huurders? Gouda is al zeer dichtbevolkt!!!

Anoniem zei

Ben je al geweest in Zaanstad?
Ben je al geweest bij Oranje?
Ben je al geweest in Keulen?

Anoniem zei

Aangifte 516 in Keulen is binnen.

Anoniem zei

Respect voor de persoon, maar niet voor zienswijze of gedrag. Dat er volkswoede ontstaat (voor de tweede keer rondom de kazerne) tja.

Anoniem zei

@ Edward Uittenbroek.

Misschien is het handig niet nu je kruit te verschieten, en al helemaal niet om "tegenstanders" te informeren over interessante ideeën die ontstaan in de wijk.

In Den Haag spant men in Bezuidenhout een rechtzaak aan vanwege inbreuk op de wijk grootschalige opvang in voormalig Ministerie SZW..

Anoniem zei

@ 10 januari 17.31

Misschien is dat het wat de bevolking voelt. We worden niet bestuurd op een manier dat er voeling is met de buurt zelf en wat de mensen kunnen hebben in deze stad. Gebrek aan leiderschap is bijzonder slecht voor een bevolking, voor een stad..

Anoniem zei

Ik verkeerd in de veronderstelling dat gemeenteraadsleden de lokale bevolking vertegenwoordigen en hun belangen dienen.
De heer Krins geeft een nieuwe dimensie aan dez taakopvatting.

Anoniem zei

@ 11 januari 00.09. dat is ook precies wat elk raadslid zou horen te doen.. dat staat ook netjes in de verklaring die zij hebben afgelegd toen ze aantraden (of de eed aflegden?) Er zijn wel raadsleden die dat laten zien, maar niet allemaal.

Anoniem zei

@ Edward Uittenbroek.

We hebben alleen wat aan strategen als zij ook daadwerkelijk de burgers zelf op het oog hebben in plaats van eigen gewin. Want dat is nu eenmaal de indruk die de heer Krins nogal nadrukkelijk wekt.

Anoniem zei

In de Gemeentewet staat: "De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente". Klinkt zo simpel. Ik heb de indruk dat hè hier om heel andere doelen gaat bij de heer Krins dan het lokale belang dienen.

Anoniem zei

Er kwam al eerder onheil naar buiten over het COA in Rotterdam, en opnieuw is er aanleiding om te denken dat er misbruik gaande is.

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/coa_verbiedt_jonge_asielzoeker_bezoek_eritrese_kerk_rotterdam_1_964844

Anoniem zei

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2016/1/Waarom-veel-islamitische-mannen-zo-vrouwonvriendelijk-zijn-2743510W/

Anoniem zei

Klaas Dijkhoff 5 jaar geleden:

Geen AZC in Breda.

Wat een verraderscultuur hier in Nederland.

Anoniem zei

@Anoniem, 10 januari, 21.03 uur

Ik heb op de blogs van mijnheer Krins weleens uitingen gezien over de mensen van Gouda Noord die niet bepaald respectvol zijn !

Ik wijs er op dat ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen zich 24/7 hebben te houden aan gedragscodes vanwege hun functie. Die gedragscodes gelden ook voor uitingen op de sociale media.

Anoniem zei

Wie windt zaait, zal storm oogsten.

Anoniem zei

Tja. Als de burgemeester niet Wethouder de Laat tot orde roept die de wijk 'bijna racistisch noemt, maar het lijkt mee te vallen' - en geen enkele andere politicus doet dat. Wat valt er dan te verwachten? @ 12.23..

Anoniem zei

Wat is het toch ergerlijk dat reacties op deze blog anoniem zijn. Afgezien van het feit of ik het met Theo eens ben of niet, levert de anonimiteit persoonlijke aanvallen. Dat vind ik ronduit walgelijk. Dus mensen zet je naam onder je redenering, reageer met open vizier.
Ik ben het met Edward Uittenbroek eens dat Theo Krins niets te verwijten valt als hij open, eerlijk en oprecht voor zijn (oppositionele) mening uitkomt. Jammer als je het niet met hem eens bent, maar een verwijt over gebrek aan openheid kun je Krins toch niet geven als hij zich zo open in nota bene een voor ieder te volgen blog uitspreekt.
Kom op mannen en vrouwen, argumenteer.
Daag Theo uit om met tegenargumentatie te komen. Als u mij doof en blindheid zou verwijten, argumenteer ik al niet meer: u denkt immers dat ik toch niet luister?
Dus nogmaals: 'eis' van uw tegenstander antwoord op uw kritiek. Dwing een politicus naar u te luisteren. Of uw zorg terecht is of niet doet er niet toe.
Ben van Bommel

Anoniem zei

De heer Krins heeft genoeg om op te reageren geachte heer Van Bommel en wordt genoeg uitgedaagd door alle informatie die hij krijgt aangereikt.

Maar ik zou graag heel graag lezen hoe hij denkt over het beschermen van vrouwen in Gouda, en hoe hij aanvallen als in de Duitse steden denkt te kunnen voorkomen.

Anoniem zei

Internationale strijd tegen terreur:

Gouda: https://www.vn.nl/weet-je-kop-er-af/

Gouda: https://www.vn.nl/seks-en-de-jihad-waarom-nederlandse-moslimas-op-religieuze-strijders-vallen/

Anoniem zei

https://twitter.com/carelbrendel/status/522741168762007554

Anoniem zei

Aan Theo: je moet toch toegeven dat na alle berichten het COA niet echt een integere contractpartij is? Zou jij ze geld lenen of iets toevertrouwen? Dat gaat wat worden met die overeenkomst? Sancties?

Anoniem zei

Waar blijven de PvdA, D66, GL en zakenvriendjespartij Gouda Positief met hun blogs?

Anoniem zei

@ anoniem 21.08

het is sowieso not-done toch om met niet-betrouwbare partners een contract te sluiten?

Anoniem zei

OPSTOOTJES BIJ NIEUW TE OPENEN OPVANG IN UTRECHT.................... dusssssssssss.

Anoniem zei

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/kleppan_houden.html

Anoniem zei

Nu het verkrachten in New York begint, nu is het erg. Echt. *cynisch*

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160111_02060619

Anoniem zei


Burgemeester Van der Laan van Amsterdam: Aanrandingen als Keulen hier uitgesloten.

www.telegraaf.nl/binnenland/24985958/___Keulen__hier_uitgesloten___.html

Ik hoop dat Van der Laan, toch niet de eerste de beste, gelijk heeft, maar vrees dat het hier wel kan gebeuren, ook in Gouda....

... daarom ben ik benieuwd naar de maatregelen !

Anoniem zei

Van der Laan zou net als in Utrecht zijn salafistische moskee moeten sluiten, net als Moskee Nour hier.. Em het is natuurlijk een beetje dom om te zeggen als je hetzelfde volk als in Duitsland binnenhaalt.. Leuk om het volk te sussen, maar ook Van der Laan heeft de Joden-en christenhatende imams binnen zijn poorten gelaten..

Anoniem zei

@8.49 en niet alleen die imams.. Tijdens Kristallnachtherdenking-tijd een fervent Hamas -aanhangster.

Anoniem zei

Lekker ook dat Van der Laan Keulen nog een trap na geeft.. Is zijn politiemacht wel op orde? En heeft hij net zo'n wegkijk-gemeenteraad als Gouda? Lief doen heeft weinig zin hè tegen gehersenspoelde terroristen, maar goed dat denkt Jan van Zanen ook dat dat helpt tegen radicalisering. Helaas is hij niet de enige.

Anoniem zei

Waarom links (LINKS!) liever de doofpot heeft dan dat het dealt met de realiteit..

http://opiniez.com/2016/01/11/waarom-links-zo-raar-op-keulen-reageert/

Anoniem zei

@ 9.44

Frans Timmermans zei onlangs nog dat de EU op haar eind liep, en nu ineens weer over dialoog. Zo interessant.

"Ontkennen is nu niet meer mogelijk. Alhoewel… volgens de activistische media blijkt het om allochtone inwoners te gaan en niet om vluchtelingen, lees: migranten. Ik zie het verschil niet. Het gaat om mensen die vanuit den vreemde hier komen en weigeren zich aan te passen aan ONZE normen en waarden. Vluchteling of vierde generatie allochtoon: geeft dat het recht om vrouwen en meisjes aan te randen, te verkrachten of te bestelen?"

http://opiniez.com/2016/01/08/maakbare-europese-samenleving-is-zeepbel-keulen/

Anoniem zei

Ik dacht dat christenen leefden naar het principe "doet wel aan de huisgenoten van het geloof", maar dat lijkt ook al niet meer het geval.

Anoniem zei

Vergeet de herbergzaamheid niet, maar partijtop CU laat het afweten.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/geen_asielzoekers_in_huis_van.html

Anoniem zei

Anoniem 12 januari 2015; 10.51 uur.

Christen zijn betekent dat je barmhartig tracht te zijn voor je medemens (in nood). Dat wil niet zeggen dat een Christen zijn eigen traditie niet mag verdedigen of geen grenzen mag stellen. Je moet natuurlijk wel in de realiteit blijven staan.

U begrijpt het Christendom niet !!!

Anoniem zei

@ 11.07.

Inderdaad, ik begrijp het christendom niet. En al helemaal niet dat je als christen niet blijvend volhoudt dat je verdrukte christenen wilt opvangen die vluchteling zijn.

Mark Rutte zei: het is oorlog. Wat ziet u als realiteit?

Anoniem zei

Veiligheid, onderzoek naar leefbaarheid, draagkracht van een samenleving zou het stadsbestuur gewoon horen te doen. Dat zou helemaal niet afhankelijk moeten zijn van politieke meningen maar van feiten.

Anoniem zei

@Anoniem, 12/01, 11.21 uur

Ik geloof dat ik u nu beter begrijp.

Inderdaad we zitten in een oorlogssituatie, en we zouden zeker verdrukte Christenen die op de vlucht zijn, moeten blijven opvangen. En zover mogelijk, ook andere mensen in nood.

Helaas moeten we grenzen stellen, hoe pijnlijk ook. Dat bedoel ik met de realiteit. Dat wil niet iedereen onder ogen zien.

Het spijt me van het misverstand.

Anoniem zei

@ anoniem 12.12

Dank voor uw correctie.. Dat is precies mijn punt - christen zijn zou het gezonde verstand niet in de weg moeten staan.

Anoniem zei

Hebben de media op énigerwijze toegang gehad tot de bewonersplatformsoverleggen, tot de onderhandelingen met het COA, tot overleg op welke wijze dan ook met het AZC?

Nee?

Dan weten we in Gouda wel hoe laat het is.

Anoniem zei

Projectleiders zijn slechts huurlingen. Zijn doel heiligt de middelen. De bewoners, de toekomst, Gouda, een platform is slechts bijzaak. Het stadsbestuur laat een ander het vuile werk doen.

Anoniem zei

@ 12 januari 16.52. Het platform heeft "adviesrecht" geen inspraak. En wat gebeurt in de tussentijd achter de rug van de bewoners?

Anoniem zei

Platform en overige acties van "onze" stadsbestuurders zijn bedoeld als afleidingsmanoeuvres het echte plan loopt gewoon onzichtbaar verder. Deze strategie is zo oud als er militairen bestaan.

Anoniem zei

Nog steeds geen blogs van PvdA d66 Gl pvdd en zakenvriendjes partij gouda positief. De enige die het aandurft is Theo niet mijn partij maar hulde.

Anoniem zei

De CU heeft prominent het debat geblokkeerd voor 4 november. Geen enkele hulde. Verder zien we 100 reacties verder geen enkel weerwoord, dat geeft te denken. SP heeft overigens bij de summiere bespreking van het afgedwongen memo van de burgemeester, want die is verantwoordelijk met zijn college gemeld dat er geen huizen genoeg zijn in Gouda.

Anoniem zei

In Zweden en Duitsland worden aanrandingen door asielzoekers verzwegen, waarom zou dat in Nederland niet gebeuren?
Het gemeentebestuur Gouda, de wethouders Tetteroo en De Laat voorop, hebben in de moskee discussie een uiterst onbetrouwbare indruk achtergelaten; het doel heiligde de middelen en ze draaiden hun hand niet om voor het manipuleren van bewonersbijeenkomsten.
Tetteroo: kennelijk niet goed genoeg voor het notariaat, dan maar als wethouder de boel laten ontsporen.

Theo het valt zwaar tegen dat je zo kritiekloos achter dit megalomane AZC plan aanloopt. In de moskee discussie heb je laten zien, wel degelijk over een ruggengraat te beschikken. Het gaat niet om "voor of tegen", maar om een schaal en omvang van het AZC die passend zijn bij de wijk, en om de mogelijkheid om de PWA locatie verder te ontwikkelen. Tien jaar is veel te lang en het zal nog langer worden. Dat andere partijen in de raad nog erger zijn en de boel doodzwijgen, bang voor hun eigen hachje, is erg(er), maar maakt nog niet dat de CU ergens om te prijzen valt. Dit heeft, voor alle duidelijkheid, niets met een christelijke koers te maken.

Anoniem zei

@ 12 januari 20.33

Het is heel simpel. Eis als bewonersplatform maximaal 5 jaar. Spreiding door de stad (ook al mag er daarover niet gediscussieerd worden in het bewonersplatform volgens "de leiding")

Wethouder Niezen meldde dat het een kwestie van geld is, Rijksvastgoedbedrijf naar COA. "Landsbelang" stond in de brief aan sommige wijkbewoners. Ja ja.

We horen de SGP toch ook niet? Die zegt dat het niet goed was hoe het is gegaan, en gaat nu ook mee in de 'vaart der volkeren'.

NEE is ook een antwoord mensen! Het is volledig ten koste van bewoners in Gouda Noord. Hoe kan dat nou?

Anoniem zei

@20.33

Een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek lijkt me ook wel basisvoorwaarde..

Anoniem zei

Gert Jan Segers vanavond in nieuwsuur wat een domper zeg! Vooral niet benoemen welke culturen vrouwen lastig vallen. Ben ik eigenlijk zelf nog wel een Nederlander ik twijfel steeds meer? Voortaan hou ik een armlengte Afstand tot een politicus!

Anoniem zei

@ 22.35. Segers is zijn tijd in Egypte vergeten waarschijnlijk. Of durfde niet naar het Tahrirplein :-P

Theo Krins zei

Ik heb al eerder opgeroepen om respectvol naar elkaar te blijven en ik betreur het dat ondanks mijn inzet om open en transparant te zijn, ik in soms buitengewoon groffe bewoordingen, wordt weggezet. Lijkt me goed om mijn bijdragen in zijn verband te blijven zien. Ik volg zeker niet blind het college, maar ben niet tegen een AZC in Gouda.

Wellicht goed als deze blog nog eens gelezen wordt, daarin staar heel helder wat we aan het college hebben meegegeven!
http://theokrins.blogspot.nl/2015/11/raad-spreekt-zich-uit-over-azc.html?m=1

Anoniem zei

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel... http://fenixx.org/2016/01/12/zweedse-politie-mag-geen-signalement-van-criminelen-geven-om-niet-als-racist-gezien-te-worden/

Anoniem zei

Goedemorgen Theo,

De vraag is helemaal niet of jij voor of tegen een AZC bent. Velen zijn voor de opvang van vluchtelingen. De vraag is of de CU in staat is te begrijpen dat je niet zo met een wijk om kan gaan en kan voorbijgaan aan de voorgeschiedenis. En dat er fatsoenlijk onderzoek zou moeten komen / zijn naar leefbaarheid en wijkontwikkeling. In je bijdrage die je nog altijd "raad spreekt zich uit" noemt, terwijl je bewust het debat hebt geblokkeerd, is een valse titel. Daarnaast roepen velen je op om niet met onze veiligheid te sollen, en hebben we in Gouda Noord geen zin in groepsverkrachtingen, in nog meer islamitisch extremisme in deze stad, en is er al genoeg criminaliteit, en staat Gouda steeds meer bekend als het afvalputje van Nederland. Vergeet verder niet dat jij geen enkele last draagt van spanningen die ontstaan bij zo'n AZC. In je bijdrage zeg je notabene zoveel mogelijk zorg te moeten dragen voor de veiligheid. Zoveel mogelijk? Als onze veiligheid niet gegarandeerd is? Daar zou je ons niet voor moeten overhebben! Schandalig! RTL kwam met het "nieuws" dat er vele Libanezen (gelukszoekers dus) Europa binnenkomen met valse Syrische paspoorten. Wanneer schrijf je een blog dat mensenhandel moet worden aangepakt? Bijvoorbeeld? Ik begrijp werkelijk niet dat je je niet schaamt. Better safe dan sorry, lijkt me een beter uitgangspunt.

Anoniem zei

Je vorige bijdrage is van 5 november 2015. Ken je de motie nog van exact een jaar ervoor?

Anoniem zei

"Frau Merkel is een prototypisch voorbeeld van de ontspoorde leider. Het is in de leiderschapskunde bekend dat leiders die te lang aan de macht zijn, aan zelfoverschatting, hoogmoedswaanzin en autisme gaan lijden. Ze luisteren niet meer naar anderen, omringen zich met gelijkgestemden, dulden geen tegenspraak en vertonen riskant gedrag."

http://opiniez.com/2016/01/11/alles-ist-kaputt-frau-merkel/

Dus wij moeten de rotzooi van Duitsland opruimen? Alweer?

Anoniem zei

Tweederde van de verkrachting in Keulen is asielzoeker, (en wat is de achtergrond van de anderen?) maar in het dorp Gouda moeten we het hoofd koel houden.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Ministerie-geeft-toe-tweederde-verdachten-Keulen-is-asielzoeker-2743004W/?masterpageid=202891

Anoniem zei

Ik ben geen grove bewoordingen tegengekomen in dit blog, maar vind wel dat beschuldigingen gefundeerd moeten zijn. Overigens over de kritiek dat velen anoniem reageren: beter zou misschien zijn van niet, maar vergeet niet dat raadsleden en wethouders hiervoor gekozen hebben en betaald worden. Wie tegenover een AZC komt te wonen kiest daar niet zelf voor en kan goede redenen hebben om anoniem zijn reactie te geven, een mogelijkheid die geboden wordt.

Dit alles leidt af van de inhoud, want daar zou het om moeten gaan. Theo geeft open zijn visie, dat is waar, maar mensen zouden graag eens willen dat naar hen echt geluisterd wordt. De CU goed volgend, stond een onvoorwaardelijk "ja" al vanaf het begin vast voor een AZC op de PWA. Het is niet van deze tijd om op deze manier politiek te bedrijven; eerst besluiten wat je wilt en daarna uitleggen waarom het moet. Zeker voor en raadslid, oppositie nota bene, erg vreemd.

Dat B en W in Gouda zo gewend zijn te werken; tsja zij weten niet beter. We mogen wensen en bidden dat Gouda betere bestuurders krijgt in 2018.

Anoniem zei

Hoe lang zijn christenen en kerken in NL nog veilig....

http://www.telegraaf.nl/buitenland/24997469/___Christenen_onder_vuur___.html

Anoniem zei

@Anoniem, 13/1, 9.00 uur

Onze (voor-)ouders hebben dit land, Gouda, opgebouwd. We hebben het recht te verdedigen wat we hebben opgebouwd, ook moreel gezien !

Daarnaast hebben we verantwoordelijkheid voor onze medemens in nood. Daar gaat de discussie nu uiteraard over....

Anoniem zei

Laten we elkaar geen mietje noemen. Gouda Noord ziet met angst en beven de toekomst tegemoet, en politici die verantwoordelijk zijn komen met mantra's over transparantie?

Anoniem zei

Bevolking die voor spreiding van de lasten is. Democratie

Anoniem zei

geen gescheiden opvang

want die liefde voor mensen ramt dit christelijke land er wel in, toch?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24999513/__COA__geen_gescheiden_opvang__.html

Anoniem zei

Het lijkt een beetje vergeten in het vuur van de reacties; maar kan iemand mij vertellen wat het "Ja, mits" van de burgemeester nu eigenlijk inhoud?

Anoniem zei

Democratie:

"Regering van het volk, door het volk, voor het volk"

(Abraham Lincoln)

Anoniem zei

15 jarige jongen vermoord in Zweden omdat hij het opnam voor zijn blanke klasgenootjes.

http://www.expressen.se/kvallsposten/arminas-mordades--mitt-i-skolkorridoren/

internet loopt VOL met de berichten.

Anoniem zei

http://nieuws.tpo.nl/2016/01/11/ex-politieman-uit-keulen-schrijft-van-zich-af-op-facebook-en-gaat-viraal/

Anoniem zei

Wim van Schaik is boos op het Reformatorisch Dagblad.

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/13/reformatorisch-dagblad-kampioen-wegkijken/

Anoniem zei

'Maar de ministers van Financiën moeten hun volkeren de financiële consequenties ervan uitleggen. Dat kan lelijk tegenvallen.

Entertainers

Ook als door massamigratie veiligheidsproblemen ontstaan, moeten de ministers van Justitie van EU-landen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie. Kort maar krachtig: wie een politieke oplossing organiseert, moet daarvoor ook de noodzakelijke verantwoordelijkheid kunnen dragen.'

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/1/Politiek-correcte-media-moeten-hun-plek-kennen-in-migratiedebat-2744829W/

Anoniem zei

Verzwijgen problemen doodt! de gastvrijheid!

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2016/1/Het-verzwijgen-van-de-problemen-doodt-de-gastvrijheid-2745223W/?intcmp=related-content

Anoniem zei

@Anoniem, 13/01, 17.47 uur

Ik vind uw kritische opmerking terecht! Wel wil ik er aan toevoegen: Christen zijn betekent m.i. niet dat je de poorten wagenwijd open zet voor alles en iedereen, zonder dat je ergens bij nadenkt.

www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-zoekt-evenwicht-tussen-belangen-migranten-en-ontvangende-staten

Anoniem zei

Politici en media veegden massale aanranding in Zweden onder het tapijt.

Beschamend!

http://fenixx.org/2016/01/13/insider-speaks-politics-media-covered-up-swedish-sex-assaults-not-the-police/

Anoniem zei

@Anoniem, 13/1 18:09 uur

Zie website gemeente Gouda, Raadsmemo toelichting proces AZC, 19 oktober 2015, blz. 5, een na laatste alinea:

"Kortom,in feite geldt het 'ja, mits' principe:

het college stemt in met een regulier AZC voor ca. 500 asielzoekers voor 10 jaar in de PWA kazerne, mits goede afspraken kunnen worden gemaakt over een goede inbedding van een AZC in Gouda (Noord). Het college treedt hiertoe in onderhandeling met het COA."

Mvrgr, bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

Dank anoniem 17.09! Ben ik benieuwd welke uitgangspunten dit College hanteert en welke definities het heeft voor "goede inbedding".. Om die vraag beantwoord te zien zal de raad haar werk hopelijk doen.

Anoniem zei

Kom op SP niet alleen meekijken. Waar is jullie eigen blog? En nog bedankt voor jullie doorslaggevende stemmen op Arib.

Anoniem zei

@ anoniem 19.46.. ik vind Arib wel een zijspoor hoor.. maar als je het er toch over hebt..

http://politiek.tpo.nl/column/martin-bosma-was-de-beste-kandidaat-voor-het-kamervoorzitterschap/

Anoniem zei

"Oordeel College

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door geen dienstverband meer met haar te willen aangaan."

http://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-104

geen commentaar

Anoniem zei

"We ontvingen onderstaande longread in de mail van een bewoner die overduidelijk geen racistisch getinte varkensophanger is, maar wel een heleboel vragen heeft en bij wie de onzekerheid van z'n relaas afdruipt. Dit zijn de mensen die voor voldongen feiten gesteld worden, zonder in de waarheid gekend te worden."

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/mail_een_omwonende_van_heumens.html

Anoniem zei

Met Mark Rutte in de Europese Unie wordt "het gepeupel" nog slechter geïnformeerd. Bizar dat de pers niet welkom was.. Maar dat kennen we "zo min mogelijk pers" # achterkamertjespolitiek

http://nos.nl/artikel/2080572-eerste-herverdeelde-vluchtelingen-onderweg-naar-nederland.html

Anoniem zei

Bezoekje aan Almere, Theo?

http://www.nrc.nl/next/2016/01/15/klacht-over-doofpot-na-aanrandingen-almere-1580590

Anoniem zei

Om wat meer dimensies toe te voegen aan een wat eenzijdige benadering, na een geregisseerd werkbezoek in Utrecht:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25012701/__Jochies_randen_vrouwen_aan__.html

Anoniem zei

een 'asielzoeker' in Duitsland, voor wie Facebook heeft.

Gruwelijk beeld.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1033047630079210&set=a.130438973673418.33822.100001219486464&type=3&hc_location=ufi

Anoniem zei

Gert Jan Segers, landelijk fractievoorzitter CU: "Er zit wel een grens aan wat je van de samenleving vraagt". Verstandige taal.

Anoniem zei

@ anoniem 10.02

Het is natuurlijk van de zotte dat de daders weer zijn vrijgelaten.

Maar de heer Krins weet ongetwijfeld intussen heel goed dat het niet zo netjes is om het volk zand in de ogen te willen strooien.

Anoniem zei

Verantwoordelijkheid:

- de verplichting ervoor te zorgen dat iets goed verloopt
- gedrag waarop iemand aanspreekbaar hoort te zijn
- daden waarover verantwoording dient te worden afgelegd
- verplichting en aansprakelijkheid jegens anderen
- toegewezen taken met een maximum aan efficiëntie en praktische effectiviteit uit te voeren
- een medewerker kan worden aangesproken op de uitvoering van een taak
- aansprakelijkheid/responsabiliteit/rekenschap/schuld

hieraan verwant: verantwoordelijkheidsgevoel

- geweten
- verantwoordelijkheidsbesef

(via encyclo.nl)

Anoniem zei


Het is goed om idealen te hebben, maar grenzen stellen hoort er ook bij in het leven !

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/09/hafid-bouazza-we-zijn-zo-tolerant-dat-het-kruiperig-wordt/

Anoniem zei

@ anoniem 11.59

Dromen en idealen worden soms ingehaald door de realiteit.
Daar moet je natuurlijk ook mee om kunnen gaan, althans volwassenheid vraagt dat wel.

Anoniem zei

Je hoeft het met meningen niet eens te zijn, maar de feiten mag iedereen tot zich nemen. Om van Johan Weeber en zijn GoPo vrienden niet het verwijt te krijgen, racistisch te zijn...

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2684591/1996/07/27/Driekwart-van-verkrachters-in-grote-steden-is-allochtoon.dhtml

Anoniem zei

@ anoniem 15/1 13.48

Het is natuurlijk ver beneden peil dat Wethouder De Laat niet door burgemeester Milo Schoenmaker tot orde werd geroepen 6 november 2014 of door Rogier Tetteroo; en dat de aanwezige raadsleden dat kennelijk ook niet was opgevallen?

Anoniem zei

@ anoniem 2016 13.48 uur.

In de tijd van het artikel durfde men het kennelijk nog te zeggen en te schrijven!

Anoniem zei

Theo, de theorie dat migranten welkome impuls zijn voor de economie geldt alleen voor bepaalde migranten. Ik heb het gevoel dat je jezelf voor de gek houdt!

https://twitter.com/TheoKrins/status/687622504718794752

Anoniem zei

Aan de CU en bestuurders: afspraken zijn er om je niet aan dat is de internationale realiteit. Gelukkig houden het COA en de gemeente Gouda zich altijd aan hun afspraken! Dat geeft een goed gevoel.

Anoniem zei

Veel CU'ers die ik ken denken er toch echt anders over dan in deze blog. Het lijkt me toch ook Theo dat je standpunten gedragen moeten worden door je eigen achterban.Anoniem zei

De theorie dat migranten een economische impuls zijn, geldt alleen voor heel specifieke groepen die iets toevoegen aan deskundigheid of op een terrein waar een groot tekort aan mensen is. Voor het overgrote deel kost het de ontvangende samenleving heel veel en duurt het heel lang voordat eventueel (!) de komst van migranten tot economische winst leidt.

Maar in de asiel discussie vind ik dit soort argumenten sowieso onzuiver. Ze komen hier toch om te vluchten voor oorlog? En dan wordt er dus bij geroepen dat ze goed voor de economie zijn. Het is het 1 of het ander. Komen ze voor de economie, dan moeten we ook aar anders gaan selecteren aan de poort.

Anoniem zei

http://m.parool.nl/parool/m/nl/224/BINNENLAND/article/detail/4225810/2016/01/16/Nederlandse-vrouwen-voelen-zich-minder-veilig-na-Keulen.dhtml

Anoniem zei

@ anoniem 8.33

Eens. Mensen zou je niet in economisch gewin moeten uitdrukken.. Ook zoiets raars, in Duitsland speelde de vergrijzing ook een rol... Nu komen er vooral jongemannen hierheen ook die hun "geluk" beproeven. Fijne verzorgingsstaat!

Anoniem zei

Een dorp als Gouda zou dit soort Internationale vraagstukken niet moeten willen oplossen..

Anoniem zei

Verzorgingsstaat ? Krijgt "de vreemdeling" ook een zorgpolis aangeboden, inclusief clausule voor "zelfredzaamheid", of is zo'n clausule er alleen voor ons ?

Anoniem zei

Wij hebben burgerparticipatie, en sommige vluchtelingen onze grondwet in het Arabisch... Verder is de Europese Unie met de dag veiliger geworden...

Anoniem zei

87% van de Nederlandse bevolking wil de grenzen dicht hebben.

Anoniem zei

Da's mooi, dan wil 87% van de bevolking economisch gezien terug naar de middeleeuwen. Wel goed voor het milieu trouwens, geen CO2 uitstoot meer en lekker hoge sterftecijfers. Zitten we in no time op hetzelfde niveau als de landen waar de vluchtelingen vandaag komen en kunnen nadat de helft van ons is overleden daarna de grenzen weer open. Top idee van 87% van het volk! Daar zouden de politici eens naar moeten luisteren....

Anoniem zei

En nog even over het feit dat 3/4 van de verkrachters in grote steden van allochtone afkomst zou zijn. Elke gouwenaar die wel eens in een grote stadswijk in Rotterdam, Den Haag of Amsterdam geweest is, (volgens mij komt zeker 3/4 e van de reageerders op dit forum nooit buiten Gouda Noord omdat ze bang zijn voor alles wat hen vreemd is) kan zien dat som wel meer dan 3/4 e van de bewoners van allochtone afkomst is. Vreemd he, dat dan 3/4 van de verkrachters in zo'n wijk ook van allochtone afkomst is, heeel vreemd dat soort cijfers......

Anoniem zei

een beetje warrig repliek beste anoniem 15.35.. kunt u in heldere taal uitleggen wat u bedoeld?

Anoniem zei

@ anoniem 15.26 uur.

Directe democratie noemen we dat.

Zoals GBG de mening van Gouwenaars betrekt in hun oordeel over politieke kwesties.

Die fractie heeft democratie tenminste nog echt begrepen!!!

Anoniem zei

Ach, de eenmansfractie van GBG, Jan de Koning, is ook actief op dit blog...succes Jan, dat je partij maar tot 2 zetels mag verdubbelen in 2018, dan wordt de stad weer bestuurbaar tenminste....

Anoniem zei

Het lijkt me niet dat De Koning het blog van een ander nodig heeft :-D.. En wat betreft scherpzinnigheid wens ik GBG minstens 6 zetels toe. Hebben we ook de betrokkenheid die bij democratie hoort, niet waar.

Anoniem zei

Goed voor de economie, ja, echt!!
'Benzinetoeslag om kosten migratie te dekken' http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/betaal-kosten-vluchtelingencrisis-met-benzinetoeslag

Anoniem zei

Vrouwenhaat. Straks nog meer in Gouda

http://m.trouw.nl/tr/m/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4225808/2016/01/16/De-vrouwenhaat-vlucht-mee.dhtml

Anoniem zei

WNL op zondag.

Bespreking waaruit blijkt dat COA en IND niet mogen bijhouden welke "incidenten" er zijn, en ook dat er pas een proces tegen criminaliteit en misdaad binnen AZC's wordt gevoerd als er veel media-aandacht is gekomen en je de weg weet om aangifte te doen

# Marianne Zwagerman.

Anoniem zei

Zie de werkelijkheid onder ogen.
Wat zijn de effecten voor onze huurwoningmarkt?
Wie krijgen heir dus last van? Niet de politici!

Anoniem zei

Ik hoor het LATER al weer zeggen
Eigenlijk hadden we met de kennis van nu een ander besluit moeten nemen,. Maar TE LAAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anoniem zei

wij worden betaald dood de overheid, en laten daarom het geluid van de overheid horen over 'asielzoekers'... het lijkt de NOS zelvers wel..

http://m.telegraaf.nl/buitenland/article/25021663/%E2%80%99duitse-omroep-moest-positief-zijn-over-vluchtelingen%E2%80%99

Anoniem zei

@ 17 januari 2016, 19.40 (pijnlijk tijdstip)

Sie haben es gewüsst.

Redeloos, radeloos, reddeloos?

Anoniem zei

Intussen heeft de eerste asielzoeker uit wanhoop voor de rigiditeit van de Nederlandse overheid zelfmoord gepleegd. Want 'iedereen is gelijk'.

Nu, volgens de officiële regels van de islam is de vrouw hooguit de helft van de man waard, en is men gerechtigd volgens bepaalde regels Joden, christenen, afvalligen en andere 'ongelovigen' te doden. Homo's en anders geaarden vallen trouwens ook buiten de boot (oh nee, vooralsnog waren er alleen christenen over boord gegooid op de Middellandse Zee).

Wake up!

Gouda schaft das nicht.

Anoniem zei

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Duits-zwembad-verboden-terrein-voor-mannelijke-asielzoekers-2746721W/

Anoniem zei

"Zo dreigde een Afghaanse onlangs met zelfmoord. En een paar Syriërs en een groep Afghanen verklaarden in hongerstaking te zullen gaan totdat ik ze zou helpen een andere plek te krijgen. Tegen mijn Arabische collega schreeuwde er eentje: ‘We zullen je onthoofden!’. Om dit soort redenen is de politie meerdere malen per week bij ons op bezoek."

http://media.tpo.nl/2016/01/17/bonusquote-medewerkster-asielzoekerscentrum-doet-haar-ontluisterende-verhaal/

AZC-vrijwilligers opgelet. Het is niet zo 'leuk' en 'rooskleurig' als u denkt! en .. misschien wil men helemaal niet knutselen!

Anoniem zei

@ 14 januari 19.46

http://verenoflood.nu/ik-laat-mij-marokko-niet-afpakken/

Anoniem zei

Nu begint IS ook nog op het christendom te lijken. Het moet niet gekker worden!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/01/isis-adviseert-aanhangers-in-het-westen-ga-undercover-draag-ketting-met-een-kruis/

Anoniem zei

Extreme overtuigingen lijken wel vaker op elkaar....

Anoniem zei

Ben je zo dapper om te twitteren, krijg je dit...

http://nieuws.tpo.nl/2016/01/18/weer-politiebezoek-aan-burger-om-anti-azc-uitlatingen-op-twitter/

Anoniem zei

In Europa is geen plaats voor de islamitische wetgeving, ofwel de Shari’a. In Nederland 70% van de Nederlandse moslims meent dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wetten, of 75% meent dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is waar elke moslims zich aan moet houden. Deze mensen zou ik aanraden om naar de streng islamitische landen te verhuizen.EUROPA moet Europa blijven, en geen kalifaat van Eurabië.Mensen hebben niets tegen de AZC's, maar tegen de islam en islamisering van Europa.Wakker worden!...De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd. Dat is een veroveringsgodsdienst, die onze democratie wil vernietigen en die een islamitische dictatuur wil vestigen gebaseerd op de sharia, wereldwijd. De Islamitische Wet (shari’a) leert echter dat de niet-moslims in deze wereld moeten worden onderworpen of gedood.Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.” De islamitische geschriften roepen de moslims op om oorlog te voeren met andere religies om ze tot onderwerping te brengen aan de islam.Mohammed, de stichter van de islam, zei dat hem was "opgedragen door Allah tegen de mensen te vechten totdat ze zouden getuigen dat er geen andere god dan Allah is en dat Mohammed zijn boodschapper is."Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen.

Anoniem zei

Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen.

Anoniem zei

NOS liet vanavond wat mensen uit Geldermalsen zien. De jongeman die werd geïnterviewd kwam met een wrange conclusie. Een AZC komt er alleen niet, als er geweld wordt gebruikt. Een walgelijke werkelijkheid die mij ook is opgevallen. Maar Gouwenaars zijn niet gewelddadig hè.. Die willen (in ieder geval in Gouda Noord) fatsoenlijke afgewogen oordelen. Geen vriendjes die elkaar onderling klusjes gunnen en dat presenteren als 'landsbelang'.

Anoniem zei

Is Gouda niet dicht bevolkt genoeg????????