Betrokken

Betrokken

vrijdag 9 oktober 2015

Worstelen met bezuinigingenGouda staat al enige jaren voor een grote opgave om flink te moeten bezuinigen. Dat wordt dit jaar nog eens versterkt door extra tegenvallers in de meicirculaire van het rijk, waardoor het college in 2015 eenmalig ruim 2 mln extra moet bezuinigen en in 2016 ook nog zo’n € 700.000,-.

Motie

Bij het behandelen van de kadernota in de zomer gaf het college niet helder aan op welke wijze die extra bezuinigingen in 2015 en 2016 zouden kunnen worden ingevuld en daarom heeft de ChristenUnie toen een motie ingediend om ruim voor de begrotingsbehandeling in november dit jaar met een voorstel te komen op welke wijze die extra bezuinigingen konden worden gerealiseerd, waarbij gevraagd is om meerdere keuze optie aan de raad voor te leggen. Deze motie is toen raadsbreed gesteund.

Memo

Na het reces is het college inderdaad met een memo gekomen, maar daarbij zijn geen concrete keuze opties voorgelegd en besloot het college om voor 2015 vooral (eenmalige) meevallers in het sociaal domein in te zetten. In totaal maar liefst een bedrag van bijna € 900.000,-, waarvan € 566.000,- op het minima beleid.
Voor de ChristenUnie was deze oplossing voor 2015 niet wat wij voor ogen hebben. 

Gelden voor het minima beleid moet voor minima beleid gereserveerd blijven. Verder lagen er geen concrete keuze mogelijkheden met consequenties voor. 
Wel kregen we een overzicht met allerlei mogelijke bezuinigingen, maar zonder goede toelichting en uitwerking is het ondoenlijk om daar als raad zelfstandig keuzes in te maken.

Nieuwe motie

We besloten daarom de motie die we bij de voorjaarsnota hadden opgesteld wat aan te scherpen en die nogmaals aan de raad voor te leggen. 
Ditmaal besloten diverse fracties echter niet opnieuw aan te haken en vooral bij de coalitie partijen had het er alle schijn van dat ze vooral de wethouder van financiën in bescherming wilden nemen.

Septembercirculaire

Onlangs is de "septembercirculaire" van het rijk ontvangen en daaruit blijkt dat het financiële plaatje voor Gouda toch wat positiever wordt. Daarom hoeft er op armoedegelden minder te worden bezuinigd. Er wordt nu ingezet op een vrijval van gelden van € 316.000,- i.p.v. € 566.000,- en zo blijft er € 250.000,- meer beschikbaar om de armoede te bestrijden in 2015. Als deze gelden niet (geheel) nodig zijn wil het college die toevoegen aan de reserve voor de 3 decentralisaties, zodat de middelen ook na 2015 beschikbaar blijven voor het sociale domein.
Dit is een positieve ontwikkeling en daarmee wordt onze motie voor een deel gelukkig alsnog uitgevoerd.

43 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is een gotspe dat er op minima wordt bezuinigd. En ook dat wethouders hier door coalitiepartijen in bescherming worden genomen. Trias Politica merkte onlangs nog iemand op. Weinig van te merken hier.

Als er 600 migranten worden gedumpt in Gouda kan het banksaldo wat worden opgekrikt. Er zijn toch stimuleringssubsidies ter dwang in de maak?

J. te Water zei

De tweede alinea van de eerste reactie getuigd van weinig moraliteit en begrip voor de naaste.Het getuigt van bewust gehanteerde onwetendheid en het begrip dumpen is moreel verwerpelijk. Juridisch onaanvaardbaar en kan niet op een openbare site.Het verdient aanbeveling de site en de reactie mogelijkheden van personen als zij er op uit zijn anderen dan zich zelf te beschadigen te weren.
De anonieme persoon denkt wellicht dat sprekende vanuit bepaalde gevoelens, dat men daarmede het gelijk van wij als Nederlanders kan voeden.
Helaas heeft u dan een onjuiste aanname van de maatschappelijke werkelijkheid die bestaat uit het respecteren om te beginnen van elkaar.
Ik verzoek u deze tweede alinea als zijnde ongepast, juridisch onaanvaardbaar en moreel verwerpelijk te verwijderen.
Met vriendelijke groet.
J te Water te G.

Anoniem zei

Beste J. Ik vind het moreel onaanvaardbaar dat leiders van ons land zonder doordacht beleid in grote opvangcentra stoppen omdat dat voor de COA het meest rendabel is. Het verdient aanbeveling na te gaan hoe het met de kas gesteld is en hoe overwegingen daadwerkelijk tot stand zijn gekomen. Voor zover bekend is er nog geen memo en is er wellicht in Gouda slechts sprake van een kille rekensom onder het mom van solidariteit. Als het klopt wat te vermoeden valt dan vind ik dat onethisch, onmenselijk en tegen alles in wat ik onder welzijn en meelevendheid ervaar. Dat u mijn woordkeuze smakeloos vindt, dat kan. Ik vind het smakeloos dat Gouda niet in staat is voor de eigen minima te zorgen en fatsoenlijk in bestaande woningnood te voorzien, maar wel de voorzienigheid voor anderen wil spelen. Spreken over nood en solidariteit met anderen kan pas als het eigen huis op orde is.
Als u alle berichten in de lande hebt gevolgd weet u dat COA met de handen in het haar zit, en Nederland eigenlijk niet weet wat men met alle immigranten aanmoet. Dat vind ik harteloos.
En inderdaad heb ik mijn gevoel verwoord bij de manier van doen van het Goudse Stadsbestuur.

Mooier kan ik het niet maken.

Anoniem zei

Tsja, wethouder Jan de Laat had altijd veel praatjes over degelijk financieel beleid en nu komt hij dus nergens mee.
(Of mag deze reactie ook niet van J. te Water, die zichzelf tot moreel scherprechter heeft benoemd?)

Waarom er trouwens tonnen aan armoedebeleid moet worden uitgegeven... Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Zijn er niet al genoeg uitkeringen en regelingen? Gouda zou eens wat meer kapitaalkrachtigen moeten aantrekken, die de economie stimuleren en meer bijdragen aan de lokale belastingen i.p.v. de gemeente alleen maar geld kosten.

Dat de komst van 600 (officieel 500) asielzoekers Gouda rijker maakt, valt zeer te bezien, want of het COA alle kosten die gemaakt worden daadwerkelijk vergoedt... indirect zal het Gouda eerder geld kosten m.i. En er komt geen politieauto bij.

Anoniem zei

Er wordt om censuur gevraagd in het openbaar. Dat is van een twijfelachtig allooi, in een vrije democratie, bij het uiten van een mening en een zienswijze. Vandaag werd bericht in de media over subsidies van 100 euro per maand per migrant. Stuitend.

Economische teruggang is wat je ziet in Gouda. Winkels die kort huren en het niet volhouden. Toename kloof arm en rijk dat met komst AZC nog meer valt te verwachten. Waardedaling van woningen.

Anoniem zei

Goedemorgen, VVD er Zijlstra op nu.nl! En: onrust in AZC Woerden vannacht. Dank je wel College B&W te Gouda

Suzanne zei

De minder bedeelden onder ons mogen niet de dupe worden van bezuinigingen. Ook vind ik dat er wel onderzocht kan worden of er bij "het apparaat" qua werkzaamheden van aanvraag tot en met toezegging/afwijzing onnodige taken verricht worden. De mindering kosten van deze onnodige taken mag dan wel een speld in een hooiberg zijn maar het is alvast een begin. Wellicht is het ook mogelijk dat qua uitvoer het nog niet synchroon loopt met de huidige normen opgelegd door het Rijk. Ik geef voorbeeld waar b.v. bekeken, als dat al niet gebeurd is, kan worden of Gouda al opgenomen is in deze meevaler. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/02/06/klijnsma-4-miljoen-voor-strijd-tegen-armoede-en-schulden

Met andere woorden probeer ik aan te geven dat men eerst intern moet bekijken of er plekken zijn die goedkoper uitvoerbaar zijn. En niet gelijk bezuinigingen op de minder bedeelden uitvoeren.

Anoniem zei

Telegraaf. Nl

Halbe Zijlstra: asielzoeker bedreigt onze welvaart

De toestroom van vluchtelingen vormt een acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale voorzieningen. Daarvoor waarschuwt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview met het AD van zaterdag. Het mes moet in de opvang, bepleit de politicus. Versobering moet volgens hem voorkomen dat meer mensen, vaak vanuit veilige landen, doorreizen naar ons land.

Anoniem zei

http://m.telegraaf.nl/article/24600712/zijlstra:-asielzoeker-bedreigt-onze-welvaart

Anoniem zei

Jezus Theo, ik zou echt iets doen aan die reaguurders die op elke blog van je reageren met haatberichten over asielzoekers...kun je dat niet blokkeren man, dit is toch geen doen...

Anoniem zei

De naam van de Heiland van Theo vloeken. Dat is pas haat!

Anoniem zei

immigrant = landverhuizer
asielzoeker = iemand die in een ander land (politiek) asiel aanvraagt
vluchteling = iem. die vlucht of ge­vlucht is voor lijfs­ge­vaar of ge­weld, of voor drei­ging daar­van of be­drei­ging daar­mee, po­li­tie­ke vluch­te­ling : iem. die om po­li­tie­ke re­de­nen zijn va­der­land ont­vlucht is • eco­no­misch vluch­te­ling
iem. die om eco­no­mi­sche re­de­nen zijn va­der­land ver­la­ten heeft
iem. die voort­vluch­tig is om zich te ont­trek­ken aan straf of ge­van­gen­schap

bron: VanDale.nl

Als de overheid weet wie wie is, dan zou dat het migratievraagstuk al een stuk helderder maken.

Voldoen aan de quota van Europa (mogelijk op straffe van een boete?) door een land, dat is geen altruïsme. Maar het gepeupel geloofd het.

Anoniem zei

10 oktober 17:39 is typerend voor het politieke klimaat dat in Gouda heerst, althans bij een aantal niet nader bij naam te noemen coalitiepartijen. Je mag geen kritiek hebben anders ben je aan het "haatzaaien". Zelf hebben ze geen enkele visie op hoe de Goudse samenleving voorbereid is op de komst van grote groepen asielzoekers, wat daarvoor nodig is en of we dat aankunnen. Zitten alleen maat in hun cocon van eigen politieke gelijk zich te verkneukelen omdat de wijk Gouda Noord nu toch "gepakt" wordt.

Anoniem zei

@ anoniem 13.22

ik ben ook bang dat het een politicus is die zich in 10/10 17.39 zo uitspreekt.

het is maar al te zeer te wensen dat het stadsbestuur alles leest wat onder de blogs van Theo wordt geschreven, en zich afvraagt of het echt moet meegaan in pathologische zelfhaat ten koste van de eigen bevolking.

of moeten we echt naar Zweeds model toe?

Met Mutti Merkel en Vati Rutte die zelf geen kinderen hebben en geen realistische kijk op zorg voor de generaties?

http://nl.gatestoneinstitute.org/6675/zweden-angst

Anoniem zei

https://ejbron.wordpress.com/2015/10/12/must-read-de-verkrachtingsepidemie-in-europa-westerse-vrouwen-zullen-geofferd-worden-op-het-altaar-van-de-massamigratie/

Anoniem zei

http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/4161552/2015/10/12/Stel-je-geen-grenzen-dan-zullen-er-door-chaos-meer-slachtoffers-zijn.dhtml#

Anoniem zei

Het levert aardig wat op immigranten in je woonplaats. 500 x 40 x 30 dagen per maand. Tel uit je winst. Maar dat mag van meneer J. de Wat - er waarschijnlijk niet gezegd worden. http://www.quotenet.nl/Nieuws/Deze-miljonairs-verdienen-nog-meer-miljoenen-aan-vluchtelingen-165280

Anoniem zei

mensen die zélf dakloos zijn, huizenvoorzieningen in Gouda al JAREN op slot, veiligheidsgaranties die te wensen overlaten.

Bestuur Gouda moet zich diep, diep, diep schamen.

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/24607784/__Burgemeester_uitgescholden_om_azc__.html?

Anoniem zei

De staatssecretaris suggereerde geen seconde dat de immigratie een of ander doordacht plan volgde, of dat alles ook op termijn onder controle was. Integendeel. Dijkhoff wekte permanent de indruk te moeten roeien met de riemen die hij had. Nu hield z’n bootje het nog vol, maar of dat volgende week ook nog zo is – geen idee. Wel zo eerlijk deze houding, en historisch gezien heel verfrissend.

Maar blijkbaar hebben de grote jongens in Den Haag het bootje weer overgenomen, want de politieke glibbertaal die onlosmakelijk is verbonden met een halve eeuw immigratie, is weer helemaal terug. Tekenend hiervoor is de terugkeer van de term ‘integratie’ (of: ‘integreren’).

Jargon

Niemand weet wat het woord precies betekent en dat kan ook niet, want het betekent niks concreets. Maar als signaalwoord is het onovertroffen. Als je het veel tegenkomt in politieke praatjes, dan weet je zeker dat politici met hun handen in het haar zitten, maar dit camoufleren met jargon dat controle en visie uitstraalt. Binnen dit jargon is ‘integratie’ hét politieke titatoverwoord.

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/10/Toverwoord-integratie-is-terug-en-betekent-helemaal-niets-2701673W/

Anoniem zei

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/10/agent-bang-voor-ziektes-bij-beveiliging-vluchteling

Anoniem zei

Theo. Wordt het niet eens tijd dat de faal-wethouders naar huis worden gestuurd? Het is toch niet normaal? Een nog hogere rioolheffing? Bijvoorbeeld? Of is het handiger dat Gouda weer een artikel-12 gemeente wordt. Wat een zootje zeg.

http://goudsepost.nl/nieuws/rioolbelasting-gouda-fors-omhoog-1.5333293

Anoniem zei

CENSUUR CENSUUR CENSUUR

Toen de eerste bewoners in het kamp aankwamen, vertrokken er uit onvrede direct weer een paar. Ze waren snel terug, want ander onderdak kregen ze niet. Nu steekt de onvrede weer de kop op. Al doen lang niet alle bewoners mee aan het protest. Zij zeggen: ,,Het is niet echt goed hier, maar beter dan het nu thuis in Syrië is." De tenten zijn wel verwarmd, sommige bewoners vinden het zelfs te warm, zeiden ze eerder in de media. Journalisten mogen het kamp niet op om zelf een oordeel te vellen.

http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4162818/2015/10/14/Sobere-opvang-Eten-te-saai-tent-te-koud-en-geen-seks.dhtml

Anoniem zei

Inloopavond COA.

Afgelopen donderdagavond ben ik in de PWA-kazerne geweest voor de inloopavond en heb alles kunnen vragen wat ik wilde: aan diverse organisaties. De ontvangst was zonder meer prettig. Ik had ook nog wat prettige ontmoetingen/gesprekken met andere bezoekers.

Dat alles was dus zeer positief. De mogelijkheid om zoiets mee te maken vond ik goed. De mensen van de gemeente, COA e.a. stelden zich erg goed op. Bedankt hiervoor !

Toch blijf ik met het volgende zitten. Normaal gesproken "moet" het bestuur van de gemeente toch de feiten onderzoeken, de belangen afwegen en de belanghebbenden die bij een besluit betrokken zijn, horen, alvorens een besluit te nemen. Dit alles geheel volgens de bekende algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Op deze avond, en wellicht straks ook weer, mocht/mag iedereen zijn zegje doen, maar het besluit is al genomen.... Dat blijft vreemd. Of heb ik iets gemist ?

Inwoner van de wijk Gouda Noord.

Anoniem zei

Basis financieringsprincipe van ex-minister van Financien Onno Ruding (ex-boardmember Citicorp.):

-eenmalige meevallers boek je af op het begrotingstekort, en gebruik je in principe niet voor de lopende zaken !

M.F. Van der Werf zei

@Anonomiem 12 okt. 2015 13.25 uur.

U spreekt over "zelfhaat". Ik wil u graag een artikel aanbevelen dat in De Trouw is verschenen, en waar ik op gekomen ben via een reactie op een artikel over de vluchtelingencrisis, in De Elsevier.

Het is een geweldig artikel, geschreven door Joseph Ratzinger, ex-paus, en groot kenner van de Europese verhoudingen en de Europese geschiedenis:
"De zelfhaat van het Avondland".

www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuw/article/detail/1715247/2005/04/30/De-zelfhaat-van-het-avondland.dhtml

Met vriendelijke groet,
M.F. van der Werf

Anoniem zei

@ 15.04 17/10/2015

Volgens beginselen van behoorlijk bestuur berust een beslissing over zo'n lange termijn nooit alleen bij een burgemeester, hij kan alleen over noodopvang alleen een beslissing nemen.

Het is mijn ervaring dat gemeente-ambtenaren bij redelijke vragen begonnen te sputteren en aanraden anders te kijken. Ook op zo'n "inloopavond".

Groen Links in de Tweede Kamer heeft een motie ingediend, waaruit blijkt dat het spreiden van mensen door de samenleving een veel beter effect zou hebben (persoonlijk denk ik dat 'integratie' een toverwoord is, dat nauwelijks tot niet effectief is, maar dat terzijde).

Volgens Wethouder Tetteroo zou er worden gewerkt aan vertrouwensherstel met de wijk Gouda Noord. Dat is geenszins waar het huidige college mee bezig is. Plop er is een plan, en dat wordt opgelegd aan een buurt. Er is geen sprake van inspraak, sterker nog het debat in de raad wordt nog altijd uit de weg gegaan.

Weet u trouwens dat in de wijk van onze premier in Benoordenhout in Den Haag men zegt : vol is vol, en dat men het niet zo vindt passen al die asielzoekers? Dáar! houd de VVD het tegen - laten we hopen dat dat hier ook zo gebeurd. Of komen alle heren en dames politici hun huizen ruilen en als een beschermende muur na woningruil rondom de kazerne liggen als een statement naar de stad?

Hoe het intussen met het uiterst welkome masterplan De Ark/Gemiva/seniorenwoningen staat; dat weet niemand.

Anoniem zei

Moordverdachte onder asielzoekers. Niet ontdekt door NL overheid. Pas maanden later.
Nederland let op uw saeck...

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24637199/___Moordenaar__tussen_asielzoekers__.html

Anoniem zei

Geachte heer, mevrouw Van der Werf,

Dank voor het artikel. Ik ben niet helemaal bekend met de begrippen die er in het essay gebruikt worden; maar komt het er kort gezegd op neer dat er een religieuze machtstrijd gaande is die Europa / het oude Rome aan het verliezen is, en dat de islam een nieuw religieus fundament zou kunnen geven gezien de eigen identiteitscrisis? Of is dat een verkeerde gevolgtrekking?

Wat betreft berichten van islamitische vluchtelingen in AZC's in Duitsland blijkt dat men - strenggelovig - vind dat de Sharia geldt "overal waar wij komen", dus mocht het met de import zo doorgaan - en getalsmatig komt er een overheersing; dan is het met de democratie dus gedaan. Of zie ik dat verkeerd?

Met groet!

Anoniem zei

en waarom zouden er nu Gouwenaars zijn die met de komst van een omvangrijk AZC beducht zijn dat het College van B&W de ??burger?? oorlog Gouda binnenhaalt. Waarom?

http://nieuws.tpo.nl/2015/10/21/situatie-in-vluchtelingenkamp-brezice-slovenie-escaleert/

Anoniem zei

Dus Nederland kan het niet (aan) en doet het toch (maar?)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24602134/__Tekort_politie_bij_opvang__.html?

*toren van Babel
*hoogmoed komt voor de val

Anoniem zei

@Anoniem, 20 oktober 2015, 10.31 uur

Het is voor mij onbestaanbaar dat beslissingen met een (zeer) grote impact op de Goudse samenleving, genomen worden zonder dat de gemeenteraad hier intensief bij betrokken is !

Anoniem zei

@ Anoniem 10.31...... Dát is ook onbestaanbaar. Heel misschien mag men achteraf nog meepraten. Het is duidelijk dat de democratie in Gouda ten einde begint te raken.

In Steenbergen trouwens één school in de buurt bij een enorm AZC - hier midden in de Mammoetwijk? Waar zit men met het verstand?

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/enqu%C3%AAte-in-steenbergen-over-azc-opvang-ok%C3%A9-maar-niet-op-buiten-de-veste-1.5350182

M.F. Van der Werf zei

Aan: Anoniem 21/10 1:16

Je kunt de democratie niet zomaar opzij schuiven als je een meerderheid hebt. Daarvoor bestaan waarborgen in de wet. Ik heb begrepen dat dit juist in Duitsland goed is geregeld. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen in de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland, en de daarop volgende WOII.

In hoeverre het functioneren van een moslim-gelovige (die eventueel de sharia wil volgen) op gespannen voet staat met de democratische rechtstaat, is me niet duidelijk, want ik ben geen Islam-kenner.

Met vriendelijke groet,
M.F. van der Werf

Anoniem zei

aan: M.F.van der Werf.

Vriendelijk dank voor uw reactie.

Wat ik bedoelde is dat door een meerderheid van islam de democratie automatisch verdwijnt, in de islam zijn theologie en politiek - een god en die regeert waar islamieten zijn - direct gekoppeld, anders dan in onze seculiere democratische wetgeving. In Zweden is het intussen zover dat 40% van de islamieten wil dat er Sharia in de landswetten zal worden opgenomen. Door de massa-immigratie naar dat land - en nauwelijks bijdrage aan de rijksfinanciën waarschuwen analisten voor een failliet van dat land binnen 20 - 30 jaar. Als Nederland zo doorgaat is het niet zo vreemd te veronderstellen dat er iets dergelijks ook gaat gebeuren.

Maar zegt u nu eigenlijk dat de democratie niet zomaar om zeep kan worden geholpen ook niet bij een meerderheid? Een meerderheid kan immers wetten aanpassen in een land? Volgens Europese richtlijnen mag men intussen wél Sharia willen in Europa, maar het niet uitvoeren. Sharia heeft te maken met het gedrag van dictatoriale staten in het Midden - Oosten. Dat moeten we hier NIET hebben!

Vriendelijke groetjes.

Anoniem zei

https://www.youtube.com/watch?v=VTDlY4o23XA

Top Russian Writer Nikolai Starikov Explains Who Is Behind Europe's Refugee Crisis

USA sends refugees to Germany, because Germany planning to open a direct gas pipeline with Russia. To punish the vassal - Germany, USA sends refugees there so they stop cooperating with Russia. USA placed more nukes on their bases in Germany - to irritate Russia and left the treaty unilaterally. Therefore USA is afraid dearly of Germany and Russia to be close allies. Because of this is why Cold War started in 1946 and it is happening now again, and USA trying to find a modern Hitler = Putin this time and Assad his Mussolini.

Anoniem zei

http://news.sky.com/story/1551853/sky-finds-handbook-for-eu-bound-migrants

http://www.w2eu.info/

http://beforeitsnews.com/terrorism/2015/09/busted-george-soros-gives-handbooks-to-refugees-something-he-doesnt-want-leaked-has-just-been-exposed-wait-until-you-see-whats-inside-2455174.html

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

Anoniem zei

https://www.youtube.com/watch?v=m31nyinZ_RQ

Anoniem zei

Paul Scheffer, NRC van 24 oktober 2015 : De exodus en ons geweten.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/24/de-exodus-en-ons-geweten-1548419

"Er zijn wel degelijk antwoorden denkbaar die humanitaire verplichtingen en politiek realisme met elkaar weten te verzoenen. Gevraagd is een duurzame betrokkenheid bij deze vluchtelingenkwestie die nog jaren onze aandacht zal vragen en niet de bevoogdende toon waarop de zorgen van velen worden weggewimpeld.Wat is dat toch voor een onvermogen in weldenkende kring om over de morele betekenis van grenzen na te denken, welke verlegenheid is hier zichtbaar ? Ik zou zeggen: juist om genereus te kunnen blijven hebben we grenzen nodig".

P.S. Paul Scheffer schreef in 2000 het "voorspellende" essay:
Het multiculturele drama.

Anoniem zei

@ anoniem 23/10/2015 14.06. Zo interessant! Iemand wees mij van de week ook al op Bilderberg. Welke invloed heeft die groep in de wereld, denkt u? En gaat de rest van de wereld dan als trekpoppetjes over de aarde?

Anoniem zei

@Anoniem 22/10 16.16 uur.

Waarschijnlijk moet je om de democratie "om zeep te helpen" in ieder geval de Grondwet wijzigen, en dat kan niet bij gewone meerderheid ! En dan nog is het de vraag of het wel mogelijk is.

Anoniem zei

Terreurcellen onder de "VLUCHTELINGEN". Het kan geen kwaad waarschuwingen ter harte te nemen. https://www.youtube.com/watch?v=xHnLuQCT6-E&feature=share

Anoniem zei

http://off-guardian.org/2015/10/26/grand-mufti-of-syria-800000-refugees-returned-after-start-of-russian-air-strikes/

De Groot Moefti heeft gesproken.

Anoniem zei

@Anoniem 27/10 01.00.

Zie hier de Harvard studie:
Strategic Engineered Migration as a Weapon of War
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698240701835425

http://www.strategic-culture.org/news/2015/10/26/strategic-engineered-migration-as-weapon-of-war.html

Voor de inhoud verwijs ik u door naar deze link:
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/11515/SI_V9_I1_2010_Greenhill_116.pdf

http://www.amazon.com/Weapons-Mass-Migration-Displacement-Coercion/dp/0801448719

Het gaat om het in stand houden van het machtsevenwicht, waarbij de VS aan de top van de piramide blijft bestaan. In dit geval lijkt het er sterk op dat er een dubbele agenda is en dat met name de burger wel erg eenzijdig wordt voorgelicht.

De gemeente Gouda hanteert zo'n zelfde methode inzake het dossier-AZC.


Terzijde, het is zeer teleurstellend dat de heren Weeber en De Laat met hun meest gezonde verstand de gemeente Gouda op het randje van de financiële afgrond brengen.

Wellicht zijn deze heren politiek te licht voor deze functies. Men zou zoiets kunnen concluderen aan de hand van hun taalgebruik en omgangsvormen.