Betrokken

Betrokken

vrijdag 26 juni 2015

Vrees voor overlast bij nieuwe moskee in Gouda


Op 11 juni was er een bewonersavond in het Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.

In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een "eindbod" gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


OVERLAST JONGEREN

Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden. Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de moskee zal gaan rondhangen.”
Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last. Waarvan akte!

De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is wenselijk.

Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het optimale.
Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten. Dus na 8 juli! 
Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning en het maken van een bouwplan.


Pluriform geluid

Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden gemaakt.
Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de plannen willen gaan kijken.

Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden ingediend.

Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar met elkaar gesproken wordt.

GELUIDSOVERLAST

Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op wit op papier worden gezet.


Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


PARKEREN

De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met eigen middelen. De  verkeerskundige situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal voortzetten.

De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar wil hier nog wel eerst over verder praten.

De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij dit punt.

VERKEER

Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken over het aantal bezoekers.
Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.BOUWPROCES

De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen geluidsoverlast.

De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben bij  het zo probleemloos mogelijk laten verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli goedkeurt).
De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook een rol.


HANDHAVING

De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

TOT SLOT

Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.

31 opmerkingen:

Ben van Bommel zei

Wederom compliment voor deze rapportage: deze zou in een plaatselijk nieuwsblad niet misstaan.
Ben van Bommel

Anoniem zei

Goedemorgen. Wordt er een PWA-marinier ingesteld? Waarom weten we daar niets van? In beantwoording vragen van februari door het College staat Zwart op Wit dat die er niet komt.

En bovendien, waarom spreekt de heer Boukayouh alleen voor El Wahda bestuur, en vertegenwoordigd hij niet de besturen van Assalam, Moskee Nour en El Fath.

Wat heeft het te betekenen dat Moskeegangers Milo Schoenmaker om hulp voor orde vragen al op 8 oktober 2014 maar daarin niet worden ggehoord?

Nu staat er weer een bericht op internet dat wijkbewoners een brief zouden hebben ontvangen van de communicatie - adviseur van Gemiva. Wat een baarlijke nonsens. Er is helemaal geen post bezorgd. Geheel in Stijl van Collega B&W te Gouda, overigens.

Anoniem zei

Goeie vraag. Wie vertegenwoordigt Boukayouh eigenlijk? Aan de geluiden uit zijn eigen moskee achterban te horen, moet hij daar nog eens goed mee in gesprek. Wat de gewone moslim wil (een buurtmoskee vlak om de hoek) en wat Boukayouh en enkele andere elite figuren willen (megalomane plannen, de gewone moslim daar veel voor laten betalen) ligt nogal ver uit elkaar. Maar rondetafelgesprekken met moslims zijn er niet geweest, alleen maar met Boukayouh en de zus van Boukayouh.

B. te Gouda zei

Vreselijk hypocriet van zowel Marokkaanse zijde als wel van de
overheid!
Praktijk wijst op het tegendeel, schande wat een verdraaiing
van de waarheid.

Anoniem zei

OVERLAST JONGEREN

"We durven te garanderen" Stelt Said Boukayou, ondertussen is er in plaats van respect voor de omgeving elders een plan nodig met code groen. oranje, en rood en erger nog hebben we nu daar code rood,een samenscholingsverbod, een bord waarop dat staat aangegeven (leve onze vrijheid)en vervolgens jongeren die alleen willen vertrekken als er een wettelijke grond is en een confrontatie jongeren met de politie. het durven garanderen is dus gewoon samenscholingsverboden politie-ingrijpen zo blijkt. Waarom? Omdat we kennelijk moeten begrijpen of accepteren dat het ramadan is. Prima maar dan ook toch gewoon zonder overlast. Alleen dan ontstaat respect. Hoe denkt Said Boukayou zijn toezegging (garanderen) te kunnen doen als het ook nu de jongeren zijn die het zelf uitmaken? Momenteel is het inmiddels ook in de AH in Goverwelle wat intimiderende sfeer. Dat is jammer. Samenscholen buiten mag dan niet dus..... Uitleg is dat het vanwege de ramadan is.
Waarom politieoptreden en samenscholingsverbod als Said kan garanderen? Waarom dan geen respect voor de sturing vanuit de Moskee?

De overlast zit niet in wie er luisert naar hem maar degene die dat niet doet. En daar zit de overlast. Niet bij wie geen overlast veroorzaakt.

Anoniem zei

These are just nice promises that will not be adhered to. At this stage they are ready to agree for everything, just to have this plan go through. Once the mosque is built, we'll see 1500+ visitors in place of the promised 900, lots of disturbance and even more problems from the young Moroccan criminals.

I just don't understand why the B&W is pushing so much for this project, if the majority of Gouda's citizens are against! Maybe we should hold a referendum to ask people if they want the mosque or not?

Anoniem zei

Alles wat gezegd wordt over de moskee gouda noord, zal totaal niet kloppen, in Oosterwei is die moskee een regelrechte ramp!
Is stukken erger geworden, door die oude rot schuur die daar tegen de moskee aanhangt.
De burgemeester met zijn verhaal, weet nauwelijks waarover hij het heeft.
De gemeente staat de mensen in Gouda Noord bewust voor te liegen. In Oosterwei is overlast van midden op straat staan, dubbel parkeren, terwijl die straat langs de Moskee de toegangsweg tot de wijk is.
Alles vol parkeren op de plaatsen van de flatbewoners, moskee heeft zelf geen parkeer plaatsen terwijl dit wel verplicht is!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Straatverkoop: uit diverse auto's wordt verkocht, op de stoep, dus kan jij als voetganger de rijbaan op.
Dit staat de mensen in Gouda Noord allemaal te wachten. Met Marokkanen kan je geen afspraken, die zeggen JA en doen Nee.
Ik verwacht in Gouda Oost heel grote problemen en de overheid is doof en stoicijns.

Anoniem zei

Ik schaar mij volledig achter de Engelstalige reactie:
- Kan men echt garanderen dat er geen overlast komt en dat de jeugd niet samenschoolt?
Een utopie, deze opmerking kan niet serieus worden opgevat. De werkelijkheid door heel Gouda laat anders zien;
- Een referendum: geweldig idee en nog democratisch ook! Hopelijk laat dat duidelijk zien wat er leeft binnen Gouda; ook binnen de Marokkaanse gemeenschap trouwens. Zij staan echt niet allemaal achter deze plannen; De frustratie onder inwoners is groot..gewoon even goed luisteren naar andere Gouwenaars. Bestaat er nog zoiets als rechtvaardigheid?
- Geen eigen parkeerplekken? En waar moeten mensen (busjes voor aangepast vervoer) van Ark en Gemiva dan parkeren? Bewoners??
- De rol van onze burgervader is wel heel ongeloofwaardig...beetje jammer!


Anoniem zei

We kunnen vaststellen dat niet elke Marokkaan in Gouda crimineel is. Ik vind het ook oneerlijk dat iemand iets dergelijks schrijft.

Wel zou dit College van B&W nu eindelijk eens in gesprek moeten gaan met de briefschrijvers van oktober 2014 die hebben aangegeven dat het chaos is en er grote problemen bestaan binnen de Marokkaanse gemeenschap. Het is een aanklacht tegen dit stadsbestuur dat zij de gewone mens geen aandacht schenken maar zich slechts richt op mensen met mooie praatjes voor de bühne en valspraterij en onderdrukking achter de schermen.

Anoniem zei

Enquête en Referendum al eerder geweigerd. Op 6 november 2014 door Milo Schoenmaker. Weet hij het antwoord al?

Anoniem zei

Helemaal eens met Engelstalige reactie. Boukayouh verkoopt bij wijze van spreken nog zijn moeder om de moskee en het regionaal islamitisch centrum door te laten gaan met sturen van de gemeente Gouda. Doet alles om BenW en de raad de "pleasen" en als de buit binnen is. ..Tja, dan nemen de aantallen bezoekers weer snel toe. Het is ontstellend om te zien hoeveel naïviteit er heerst bij politici van diverse pluimage over de werkelijke intenties die hierachter zitten. Je hoeft geen islamexpert te zijn om te zien dat dit een ondemocratische machtsgreep van radicale elementen is, met steun nota bene van de lokale overheid die voor projectleider speelt.
Of naïviteit, of niemand durft het te benoemen, beide is erg.

Al die aandacht trouwens voor die rondetafelgesprekken: iedereen ziet toch dat dit geregisseerde gesprekken zijn met door het college geselecteerde buurtbewoners. Bedoeld om bewoners uit te spelen en zelf buiten schot te blijven.
Wat opvalt is dat gemeenteraadsleden erin meegaan, dit soort gesprekken zoveel waarde toe te dichten. Jullie, de raad, zijn het democratisch forum! En zijn zelf mans genoeg om daarbij geluiden uit de samenleving op te pikken en mee te wegen.

Anoniem zei

Wat ik echt niet begrijp, is waarom de burgemeester kennelijk niet ingrijpt in de toch vrij duidelijke belangenverstrengeling die speelt bij 2 PvdA gemeenteraadsleden, en naar ik hoor ook bij een GoPo raadslid. De lijn tussen corruptie en democratische besluitvorming is momenteel erg dun in Gouda. Het gaat ook niet zomaar om mensen die lid zijn van een moskee, maar hierin een actieve rol bij El Wahda hebben gespeeld en spelen. En een baan heeft geregeld via Boukayouh. Dat is bekend uit openbare bronnen.

Dit raakt aan de goede naam en eer van de stad Gouda en haar bestuurlijke integriteit. Niet meestemmen op 8 juli is de enige juiste uitkomst. Maar de burgemeester hoor je niet en zie je niet. Hij schijnt het zelfs te ontkennen. Als hij denkt hiermee weg te komen en straks weer door te hoppen naar een ander leuk baantje: gaat niet gebeuren. Milo, graag even staan voor bestuurlijke integriteit.

Anoniem zei

Wie biedt meer ???! :-D

Koehandel niet alleen met mensen :-D

Goudse Post Internet vandaag...

Anoniem zei

Het is diep treurig en in en in triest hoe de wijkbewoners worden bedot, gesold, weggezet en af geserveerd worden door het tweespan, het College van B en W, exclusief de wethouder van de VVD en de heer Boukayouh.
5 Geselecteerde wijkbewoners door het College zouden nu het pluriforme geluid namens de wijk weergeven !!!! Het rapport van de procesbegeleiders, met als conclusie dat er geen tot nauwelijks draagvlak is in de wijk wordt nu totaal genegeerd en diep weggestopt.
Wethouder Tetteroo wil nu de punten die spelen glashelder zien te krijgen. Alsof er nooit punten zijn aangedragen en honderden vragen zijn gesteld en het gehele niet democratische proces van de afgelopen 9 maanden niet bestaat!!!!
Ik hoop dat de raadsleden alles nog in het juiste perspectief zien en de juiste beslissing nemen voor de leefbaarheid van de wijk en het woongenot van de wijkbewoners.
Dit College van B en W verdient een tweede motie van wantrouwen.

Anoniem zei

En de soap gaat achter de schermen verder:

http://goudsepost.nl/nieuws/bazaar-en-restaurant-in-pwa-1.5035274

Anoniem zei

De mensen van Gouda Noord zijn natuurlijk niet vergeten dat de Bodegraafsestraatweg langdurig is verbouwd en opgehoogd, en dat er al allerlei mooie nieuwe wegen worden aangelegd de afgelopen tijd en nog gaande. Ineens is de weg naar de bussluis netjes geasfalteerd, in eens wordt de Thorbecke-laan aangepakt, en het fietspad naar de Wibautstraat is toen de grootschalige verbouwing gaande was nog geen twee jaar geleden vakkundig verzwaard en verbreed.

Laagje asfalt erover heen en de toegang naar El Wahda is geplaveid. De vraag is intussen hoe lang deze planvorming al speelt, direct met de brieven in 2013 mee van de heer Boukayouh en toen de burgemeester in een bestuurlijk overleg trad september 2013? Welke aanbestedingen zijn gedaan, en welke offertes kan de gemeente gewoon niet meer vanaf?

Anoniem zei

I didn't mean to say that every Moroccan (in Gouda or not) is a criminal. But it's clear from various reports (e.g. Dutch police, Government) that large percentage of crimes is committed by young Moroccans. So by implication, the larger Moroccan community, the more troubles. You can look at, for example, Rotterdam, Den Haag HS, Amsterdam West.

As for the article at Goudse Post - This is incredible what they are planning to do. It clearly shows the true intentions for the Islamic Centrum! That only confirms the promises are given only to delude the public and get the centrum approved.

But what worries me also is the information, that even when the decision is abolished by the council, the terrain will be set for a public auction and they can acquire it in full. Is it possible to prevent it somehow? For example, to keep the terrain as the municipality possession? Or to change the bestemmingsplan? Or to report the whole situation to a higher instance? (tweede kamer or something??)

Anoniem zei

Ok, I'm sorry for suggesting. It is obvious that done people of the Second Chamber as Achmed Marcouch and Mohammed Muhandis (also coming From Gouda) has spoken Out theirselves for the Islamic Centre in Gouda. Marcouch Said, they will invest, and You see... :-p Believe them!!

But, more than this Gouda is ignore the senior locals of Gouda Noord. Living there for over 40 years, that are highland needy for care-houses. And they have already a promise for over two years. This plans has to do with People in the local and Netherland politics that don't care about local character, local wishes and don't respect the eldery. They are obvious mis-using "power" and don't care about natural law.

That's the real discrimination here, unfortunately.

Anoniem zei

Beste Theo, waarop is jouw conclusie gebaseerd dat het draagvlak onder de bewoners is toegenomen? Gezien de feiten en de stemming in de wijk is er geen enkele aanleiding om dit te veronderstellen. De gemeente heeft de (enige..?) vijf wijkbewoners betrokken die het min of meer wel zien zitten dat er een groot IC komt. Als hun mening onder invloed van vage, niet waar te maken toezeggingen iets is gaan schuiven zegt dat helemaal niets. Die 900 mensen die jij aanhaalt moet je gewoon weer opvatten als 900 mannen/gezinnen. In dat geval moet je minstens van een dubbel aantal bezoekers uitgaan van het IC als geheel. Het drievoudige kan ook... niemand die toe nu toe duidelijkheid geboden heeft.
De heer Boukayouh voert inmiddels het derde bedrijf van zijn optreden op: na aanvankelijk (1 bedrijf) met vrij concrete maar grotendeels onjuiste uitspraken te zijn gekomen heeft hij (2e bedrijf) het een hele tijd gehouden bij poeslieve, nietszeggende praatjes. Wat hem ook gevraagd werd, nergens kwam een concreet antwoord op. Afgelopen week is het derde bedrijf begonnen: stemmingmakerij ('ultrarechtse christenen') en verkapte dreigementen ('grote gevolgen als het plan niet doorgaat'). Ik vind dat jammer en onnodig. Hoe denkt hij zo nou het vertrouwen te laten groeien? Waarom niet open en eerlijk met elkaar omgaan, desnoods als waardige tegenstanders als we het ergens in Gouda niet over eens zijn? Gewoon op basis van heldere gegevens en goede plannen? Want daaraan ontbreekt het bij het IC ten enen male. Het is dan ook buitengewoon onwaarschijnlijk dat de bouwerij in twee jaar kan zijn voltooid. Er is tot nu toe niet meer dan een schets bekend. Zonder redelijke kostenraming voor de sloop van de bunker, of financiering voor de nieuwbouw. Zonder oplossingen voor te de verwachten problemen. De conclusie kan niet anders zijn, dan dat aan het IC door de gemeente geen medewerking wordt verleend. De Ark moet eindelijk een goede oplossing worden geboden; maar niet in deze combinatie.

Anoniem zei

Beste anoniem 19.16 uur.

In aanvulling op jou schrijven. Ik vind de aanval van de heer Boukayouh in de loop van de tijd in zijn optreden op het Huis van de Stad, - tijdens het zwijgen van een halfjaar in de kranten - op de westerse media die hem niet naar de mond praatten ook schokkend. Het is interessant dat in het Tweede zogenoemde Rondetafelgesprek alle burgers van Gouda Noord lieve mensen werden genoemd door de woordvoerder El Wahda.

Laten we het daarop houden dan ;-).

Anoniem zei

Anoniem 19:16 heeft het goed verwoord. Helemaal eens.
Er is geen toegenomen draagvlak, er is alleen een nieuwe list van het college in een verder onveranderd schimmig proces.

Voorkomen moet ook worden dat alsnog in de vrije markt een grootschalig IC wordt gerealiseerd. Er komt nu zoveel naar buiten wat niet deugt: er zijn mensen onder zware druk gezet om geld te geven, een groot deel van de moskeegangers is het helemaal niet eens met de plannen maar is het geld afhandig gemaakt, "verenigingsdemocratie" functioneert daar niet, die 600 vrouwen die een eigen plek zouden willen is een grote leugen, het islamitisch centrum moet vooral een centrum voor allerlei handel worden. Boukayouh houdt mooie praatjes in de raad en intussen worden dus de ware plannen geheim gehouden. Met in de PvdA en GoPo wat bevriende raadsleden straks het bestemmingsplan wijzigen zeker?

Anoniem zei

Tegen kredieten stemmen is nog niet tegen de vestiging van een megamoskee stemmen, begrijpt u: dat is zeer, zeer "tricky".... De weg naar een megamoskee blijft dus open bij een "nee"van de raad op 8 juli a.s.

Anoniem zei

Verandering bestemmingsplan ? Betekent dat de PWA VEEL meer waard wordt: dat gaat niet om "peanuts"....

Anoniem zei

Goedemorgen,

Het is nogal pijnlijk om te lezen vind ik dat in een vorige blog, Theo er een kritisch geluid werd gegeven over een 'vierde moskee' en dat je er in je schrijfwijze nu van lijkt uit te gaan "dat er een vierde moskee komt". In Bodegraven is net een nieuwe moskee geopend, daar schijnen ook veel Gouwenaars heen te gaan. Bovendien zou er in Moordrecht een gebedszaal zijn waar veel Gouwenaars komen. De urgentie en noodzaak voor dit centrum neemt alleen maar steeds verder af.

Een verandering bestemmingsplan (als die bestemmingswijziging al nodig zou zijn voor zorgwoningen) zou eerlijk zijn voor onze senioren. Dat zij eindelijk hun zorgwoningen krijgen.

Op voor een rechtschapen stadsbestuur, zonder belangenverstrengelingen!!!!

Gewoon, zonder.

Anoniem zei

Ik gun de ouderen een benodigd bestemmingsplan, natuurlijk.

Maar ik vind niet dat door gechoochel met het bestemmingsplan er indirect een paar miljoen subsidie wordt verleend aan El Wahda. Dat is fout ! Dat is zou ik ook vinden als het om een Christelijke Kerk gaat, om misverstanden te voorkomen... Daar is de staat namelijk niet voor.

Anoniem zei

Hoe kun je een stadsbestuur steunen bij het op deze manier realiseren van een plan ? Het antwoord lijkt evident ....

Anoniem zei

> Hoe kun je een stadsbestuur steunen bij het op deze manier realiseren van een plan ? Het antwoord lijkt evident ....

Can we do anything with it? For example to inform some instances to perform control / investigation?

Anoniem zei

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken mag ook wel eens achter de oren krabben wat de burgers van Gouda allemaal overkomt, denk ik. En er is natuurlijk een Commissaris van de Koning, een Nationale Ombudsman enz. enz.

Anoniem zei

Milo Schoenmaker heeft een enorme fout begaan onder invloed van de charmes van Boukayouh, die mooie praatjes verkoopt en intussen iets heel anders van plan is dan wat hij zegt. Op Boukayouh mag je geen kritiek hebben, want dan ben je racist of extreemrechts in zijn ogen. Maar goed, de burgemeester voorop is in de zielige verhalen gaan geloven en dacht, met zijn liberale achtergrond, dat de overheid de moskee en het IC moest helpen. Heeft het "probleem" van de moslimgemeenschap tot zijn probleem gemaakt. Zonder zich ervan te vergewissen of het allemaal wel klopte wat Boukayouh voorspiegelde. Of er een deugdelijk locatieonderzoek was gedaan. Of de moskeeën in Gouda dit echt steunen. En zonder kennis van de islamitische gemeenschap in Gouda. Je zet toch ook niet de streng gereformeerden, Pinkstergemeente en katholieken in 1 kerk?

Zou het kunnen zijn dat deze stad een maatje te groot voor Milo is? Tja, en helaas hebben sommige wethouders ook kilo's boter op hun hoofd. Daphne Bergman (D66) hoor je nu niet meer, maar heeft hierin uiterst zwak geopereerd. Jan de Laat duwde "3 onder 1 dak" door de strot bij alle 3 de deelnemende partijen (Ark. Gemiva, moskee). En Rogier Tetteroo is vast slim, maar straalt voortdurend uit een gruwelijke hekel te hebben aan alles en iedereen die hem tegenspreekt. Lekker zo'n stadsbestuur.

Anoniem zei

Slim betekent niet hetzelfde als medemenselijk of rechtvaardig in je oordeel beste vorige anoniem. Iemand die zegt "ik heb de macht" daar moet je voor uitkijken. Dat blijkt maar weer.

En ja. Wat nu als je man in het Vastgoed zit? Dan kun je maar beter geen woordvoerder meer zijn, nietwaar?

Anoniem zei

http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1427-radicalisering-in-gouda/