vrijdag 29 mei 2009

VVD wil extra schietschijf voor veiligheid


Opnieuw een enerverende week achter de rug, waarbij Gouda ook weer veelvuldig in het nieuws was. We lijken wel de belangrijkste van Nederland...

Voor onze fractie was het een week met veel activiteiten. We begonnen maandag met de thema avond over hangjongeren, waarover ik al heb geschreven. Dinsdag hadden we een overleg met de RHID (Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening). De ondernemers riepen de politiek op om keuzes te maken die verder gaan dan de electorale 4 jaar, het integraal uitvoeren van het mobiliteitsplan en meer interessante zaken. We hebben weer de nodig input om aan de slag aan te gaan.
Vrijdag hadden we een gesprek met de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), waarbij we goed zijn bijgepraat over zaken als: economische crisis, parkeerproblematiek, succes van het Ondernemersfonds en de kwaliteit van het winkelaanbod.

Woensdagavond hadden we een besluitvormende raadsvergadering. Belangrijke onderwerpen waren de jaarstukken 2008 en twee moties van de VVD.
Bij de bespreking van de jaarstukken 2008 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een aantal zaken, zoals:
- wachttijd voor schuldhulpverlening moet echt naar maximaal een maand, eventueel door inzet van opgeleide vrijwilligers.
- We meten de prestaties van college op basis van effect-indicatoren. Die zijn echter niet altijd SMART (=Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) en we hebben het college gevraagd daarvoor bij alle komende stukken voor te gaan zorgen. We zien gelukkig al verbeteringen.
- Graag meer promotie voor Make a difference day, vanuit de initiërende rol die de gemeente moet hebben.
- Wijkaanpak: jammer dat alle wijkanalyses gelijk worden gedaan, terwijl we afgesproken hadden dat gefaseerd te doen (groeimodel), vanwege het leereffect.
- We maken ons zorgen over de economische crisis en de mogelijk financiële gevolgen voor onze stad, die het financieel altijd toch al lastig heeft.

Aan het einde van de vergadering kwamen een tweetal moties van de VVD aan de orde over een extra wethouder voor veiligheid en het starten van een onderzoek naar de wijze waarop de wettelijke bevoegdheden zijn ingezet bij de overlastsituaties het afgelopen jaar.
De burgemeester gaf in een toelichting aan dat een onderzoek overbodig was en dat hij het ook vreemd vond dat de VVD een aantal schriftelijke vragen over deze materie nog niets eens beantwoord heeft gekregen en dan nu opeens met z'n motie komt. Hij adviseerde de VVD fractie om wat minder te roepen en wat meer te doen.
Wethouder Siebe Keulen maakte compleet gehakt van de motie voor een extra wethouder veiligheid en beschouwde het maar als een stuk in het kader van de verkiezingscampagne.


De moties vielen bij alle fracties, behalve GBG, erg slecht. Onze fractievoorzitter Gerard Schotanus reageerde misschien wel het duidelijkst op deze moties: waarom hebben jullie niet gewoon een motie van wantrouwen richting de burgemeester ingediend, dan waren jullie helder.

GroenLinks reageerde ook erg gevat: we beschouwen het als ongeadresseerd reclame drukwerk van de VVD dat stuit op de nee-stikker op de brievenbus.

De VVD had niet veel tegen de vele reacties in te brengen en zoals ik al twitterde: de met veel bombarie gebrachte moties zonken in ijltempo in de Hollandse IJssel. Ze werden beiden met een grote meerderheid verworpen.

2 opmerkingen:

Unknown zei

Als reactie op de opmerking over wijkaanpak: als voorzitter van wijkteam Stolwijkersluis ben ik er wel blij mee. Afgelopen jaar hebben de wijkteams er samen met de ambtenaren van wijkaanpak hard aan getrokken om de nieuwe wijkaanpak op de rit te krijgen. Het zou jammer zijn als er voor een aantal wijken dan weer stilstand zou zijn, dat hebben we lang genoeg gehad. Juist de onderlinge communicatie helpt elkaar te leren en we staan allemaal open om lopende het proces te verbeteren. Dus jammer: nee, laten we alstubliegft doorpakken.

Co van der Horst
Stichting Buurtschap Stolwijkersluis

Anoniem zei

Nou nog een paar jaar en we hebben weer gemeenteraadsverkiezingen en dan kan eindelijk de PVV eens een frisse wind door Gouda laten waaien en weg met die pamperpolitiek van de knuffelpartij PvdA en dat die Rooie Rakkers maar snel buiten de poorten van Gouda gezet worden.
Menig Gouwenaar en oud Gouwenaar schieten de tranen in z'n reet als men kijkt en leest over de Marokkanen plaag in Oosterwei, de knuffelaars van de PvdA houden die schoffies de hand boven het hoofd en ze doen helemaal niets aan de problematiek daar in die wijk.
Ze durven niet eens aan doorpakken te beginnen, de meeste blanke Gouwenaars komen niet graag in die wijk die ooit in de jaren zestig was opgebouwd voor de betere arbeider zodat die eens een fatsoenlijke woning had, nu is het Ghetto, je wordt daar bedreigd en uitgescholden het lijkt wel klein Marokko, gelukkig zijn de Marokkanen in hun eigen land totaal anders, vriendelijk en behulpzaam, dan vraag ik mij af wat voor soort zit hier dan?
Ik heb het vermoeden dat hier een soort zit dat geen hersens heeft meegekregen bij de geboorte gezien hun optreden.
Maar ja Dhr. Cornelis zit er alleen maar voor de centen en de rest zal hem een zorg zijn, het is voor de meeste mensen van PvdA origine een ver mijn bedshow, zolang ze maar niet bij mij om de hoek wonen dan is het goed, ze moeten niet te dichtbij komen.
Grt.