donderdag 17 juni 2021

N228 wordt eindelijk aangepakt!


Tour de France over de N228 in 2015

De N228 tussen Gouda, Haastrecht en Oudewater gaat vanaf 28 juni a.s. op de schop. De snelheidslimiet gaat omlaag naar 60 km/u en er komt een algeheel inhaalverbod. Over de maatregelen, die de weg veiliger moeten maken, wordt al jaren gesproken. 


De smalle en bochtige weg ligt op een dijklichaam en er komen 182, soms zeer steile, in- en uitritten van woningen en bedrijven op uit. Er is veel landbouwverkeer en fietsers en voetgangers kunnen moeilijk oversteken. Daarnaast stoppen er regelmatig bussen, pakketbezorgers en vuilophaaldiensten. Uitwijken is maar beperkt mogelijk.

Op het programma staan heel wat aanpassingen. Van bebording en een dubbele doorgetrokken streep tot haaientanden. Bij oversteken en kruispunten worden middeneilandjes aangelegd. Verder krijgt de N228 op sommige plekken verhoogde plateaus om de snelheid uit het verkeer te halen.

                               AD, 1 februari 2018

Motie ChristenUnie

In Gouda heeft de ChristenUnie samen met de SP in 2018 middels een motie ook aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie op de N228. De motie werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. 

We zijn heel blij dat alle aandacht vanuit de Krimpenerwaard en Gouda ertoe heeft geleid dat deze gevaarlijke weg nu eindelijk wordt aangepakt!

In de motie hebben we een aantal constateringen genoemd die van belang zijn:

 • de huidige weginrichting eerst geschikt gemaakt zal moeten worden voordat er een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/h kan worden toegepast op grote delen van het traject;
 • de provincie Zuid-Holland in haar trajectstudie constateert dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid deze weg een lagere maximumsnelheid zou kunnen krijgen;

 • de huidige weginrichting niet volgens het principe Duurzaam Veilig is en daardoor de aanduiding ‘grijze weg’ heeft wat tot onduidelijkheden bij de weggebruikers leidt;

 • er vanuit de provincie middelen beschikbaar zijn om de weg de komende jaren verder in te richten volgens de principes van Duurzaam Veilig;

 • dat er achteruitgang is in gedrag met betrekking tot veiligheid

  Op basis daarvan is de raad van oordeel dat:

 • de verkeersveiligheid van weggebruikers leidend zou moeten zijn;

 • de huidige maximum snelheid van 80 km/h in ieder geval d.m.v. handhaving met regelmaat gecontroleerd zou moeten worden;

 • bij een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/h de reistijd nauwelijks oploopt;

 • het grote aantal in- en uitritten (erfaansluitingen) er voor zorgt dat de N228 geen predicaat ‘regionale verbindingsweg’ zou moeten hebben, maar de aanduiding ‘erftoegangsweg’;

 • educatie belangrijk is om veilig gedrag in het verkeer te bevorderen.

  En vervolgende roept de raad het college op:

 • zich aan te sluiten bij het standpunt van de gemeente Krimpenerwaard en een oproep te doen bij Gedeputeerde Staten om reeds beschikbare in te zetten om de herinrichting en verlaging van de maximumsnelheid op de N228 op korte termijn te realiseren.

 • en tevens er bij de Goudse middelbare scholen op aan te dringen deelnemen aan het programma van Total Traffic.2 opmerkingen:

Unknown zei

Prima dat de N228 aangepakt wordt. Een lagere snelheid dan 80 km zou geen probleem moeten zijn. Temeer omdat nogal wat Gouwenaars die buitenom gaan, op de weg rijden alsof ze binnen de bebouwde kom blijven (50 km). Een ding wil ik wel gesignaleerd zien: het zijn niet de mensen die keurig 80 rijden die het probleem zijn. Het zijn de slechte chauffeurs die vaak veel minder dan 80 rijden die voor problemen zorgen. En natuurlijk de vele trekkers van loonbedrijven. Die lokken onverantwoorde inhaalmanoeuvres uit bij mensen die wel een beetje op willen c.q. moeten schieten. Met de vele frontale en soms fatale botsingen tot gevolg.

En dan nog een wens: zou de N228 motorluw gemaakt kunnen worden? Hier en daar een flitser die, naast te hoge snelheden, ook overmatig lawaai registreren, zou al wonderen kunnen doen

Unknown zei

Voor de vele gehinderden in Gouda en omstreken die zich zomers weekend na zomers weekend kapot ergeren aan de vele motoren op de N228. Met name aan de Japanse "jankers" en de Harley's waar aan de uitlaat is geknoeid. Er is een landelijke petitie in omloop. Geïnitieerd vanuit Gouda en Haastrecht. De petitie luidt: Motor OK, Herrie Nee. Je kunt nog tekenen ....

Er is groeiend ongenoegen over onnodig motorlawaai. Informatie over bewonersgroepen die het niet meer pikken, staat op www.nefom.nl