Betrokken

Betrokken

dinsdag 9 februari 2021

Corona maatregelen worden in onze regio niet goed nageleefd!

Vorige week het het college weer een update naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie weer met jullie.

Lock-down verlengd en basisscholen open

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Daarom moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk worden tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. 

Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel zijn de basisscholen en kinderopvang sinds 8 februari weer open. 

Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 25 januari tot 31 januari 2021 zijn 9.501 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 10,7% positief, nauwelijks een daling in vergelijking met vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.219 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 20 personen uit deze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Hoewel het aantal testen dat de GGD afneemt daalt, daalt het percentage positieve testuitslagen niet. Al vanaf begin januari blijft dat percentage schommelen tussen de 10% en 13%. Er is dus geen sprake van een daling van het percentage positieve uitslagen.

Vaccinatie

In januari zijn 7.883 personen in Hollands Midden gevaccineerd. Dat zijn nog voornamelijk zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondertussen is ook gestart met vaccineren van de oudste inwonersgroepen; ruim achthonderd 90-plussers uit deze regio. Sinds vorige week worden ook 85-plussers gevaccineerd.

Versnelling landelijke vaccinatiecampagne

Het ministerie van VWS heeft besloten de landelijke voorraad vaccins eerder in te zetten. Dat betekent dat een groot deel van de vaccins die gereserveerd waren voor de tweede vaccinatieprik, nu worden ingezet als eerste vaccinatieprik. Voor Hollands Midden betekent dit dat sinds woensdag 3 februari fors meer mensen kunnen worden gevaccineerd. Daardoor kan twee weken eerder dan gepland gestart worden met vaccineren van de doelgroep 80+. Deze doelgroep ontvangt een uitnodigingsbrief thuis.

Met deze uitnodigingsbrief kan betrokkene een afspraak maken voor een vaccinatie.
Vaccinatie is altijd gratis. Thuiswonende mobiele 80-plussers worden gevaccineerd op de GGD- vaccinatielocatie. Niet-mobiele ouderen worden gevaccineerd door de huisarts.

Omdat niet alle ouderen in staat zijn zelf een afspraak te maken voor vaccinatie, kunnen ook kinderen, mantelzorgers, gevolmachtigden, medewerkers van een verpleeghuis en een doventolk bellen om voor een oudere een afspraak in te plannen. Er mag ook één begeleider mee naar de vaccinatieafspraak.

Wijzigingen beleid kinderen

De Britse virusmutatie is besmettelijk onder kinderen. Daarom is er sinds 1 februari een nieuw landelijk beleid voor het bron- en contactonderzoek en het testen van kinderen.

Voortaan moeten kinderen die corona gerelateerde klachten hebben thuisblijven en worden getest. Zij mogen dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als kinderen corona hebben, blijven ook hun huisgenoten thuis.

Kinderen gaan in quarantaine als zij, langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter, met iemand in contact zijn geweest die corona heeft. Dat kan een familielid, maar ook een klasgenoot zijn. Zij mogen dan dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als zij tijdens die quarantaine klachten ontwikkelen is het de bedoeling dat het kind wordt getest. Als het kind geen klachten heeft, komt het na 5 dagen in aanmerking voor een test. Als die uitslag negatief is mag het kind weer uit quarantaine.

Gedragsonderzoek

Afgelopen week zijn de nieuwste cijfers van het gedragsonderzoek in de regio gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 82% van de inwoners in Hollands Midden bereid is zich te laten vaccineren.

Van de mensen met corona gerelateerde klachten, zegt 68% zich te laten testen. Opvallend is dat 65% van de deelnemers aangeeft toch naar buiten te gaan als zij corona gerelateerde klachten hebben. Een derde geeft aan ook mensen op bezoek te ontvangen als zij klachten hebben.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de maatregelen niet goed worden nageleefd.

Cijfers in Gouda


Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 1 februari
Aantal coronapatiënten niet op IC     16
Aantal coronapatiënten op IC             7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week heeft de handhaving rond de corona maatregelen op straat vooral in het teken gestaan van de noodverordening en de avondklok. Volgens afspraak is er iedere avond ondersteuning geweest door middel van een bezetting van de meldkamer. Zeker de eerste dagen is er actief ondersteund bij meldingen. De laatste dagen is het binnen het cameragebied rustig. 

Er zijn 13 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. En ook zijn er drie waarschuwingen gegeven voor samenscholing. Een ondernemer had een illegale loterij georganiseerd en de prijzen konden worden opgehaald bij de winkel door de winnaars. Door het onderscheppen van berichten heeft handhaving daadwerkelijk winnaars bij de betreffende winkel gezien. De ondernemer is hierop aangesproken en hier zal nog een bestuurlijke sanctie op volgen.

Vanuit de handhavers op straat komt wel het signaal dat niet alle bewoners zich strak houden aan de regels. Daar waar eerst bewoners bij het binnenkomen van een winkelcentrum of winkel een mondkapje op hadden, wordt deze vaker pas na binnenkomst opgezet. Ook de 1,5 m afstand wordt niet altijd automatisch in acht genomen. Personen die daar op worden aangesproken reageren niet altijd even gepast. Dit is vooral gericht tegen de regels en niet tegen de medewerkers van Stadstoezicht. Dit zien we ook in andere gemeenten zich voordoen. 

Verreweg de meesten Gouwenaars houden zich aan de avondklok en is het stil op straat na 21 uur. Wel heeft de politie 111 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok sinds de invoering ervan.

Gesprek religieuze organisaties

Vorige week heeft er weer een digitaal gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester, wethouder Dijkstra en diverse religieuze organisaties zoals kerken en moskeeën in Gouda. Een arts van de GGD nam ook aan dit gesprek deel om meer toe te lichten over de pandemiebestrijding en corona vaccinaties.

4 opmerkingen:

Cees zei

Theo,

Bedankt voor je goede informatie. Handhaving van de avond klok lijkt me moeilijk gezien de huidige politie bezetting. Wij mogen i.v.m. het bezit hebben van een hond wel naar buiten. Ik moet zeggen dat ik vanaf de start van de avondklok nog geen enkele kontrole heb gezien. Als je overdags langs de Driestar rond de dreef loopt zie je binnen toch dat leerlingen binnen weinig tot geen afstand houden.

Anoniem zei

Theo, de Corona testlocatie in Gouda vind ik echt teleurstellend. Geen drive through, zoals in Woerden.
Je moet dus je auto uit, vervolgens een krap gebouwtje in waar je door 3 verschillende mensen wordt aangesproken en steeds opnieuw je gegevens moet verstrekken. Afstand houden is lastig. Met kinderen niet te doen. Risico om allerlei zaken aan te raken waar mensen met Corona virus aangezeten hebben. Sorry dat ik het zeg maar geen aanbeveling voor Gouda.
Kan beter, kijk naar andere steden (als ik nog een keer moet testen, doe ik een andere locatie)

Anoniem zei

Theo, vanavond lekker veel politie op straat. Het kan dus wel. Na de Corona-pandemie volhouden! Drs. J

Ineke zei

Hoi Theo,
even een opmerking om kinderen niet onnodig als verspreiders aan te merken:
De Britse variant zou over het algemeen wat meer klachten geven onder alle leeftijdsgroepen en daarom wat besmettelijker zijn. Dus niet alleen bij kinderen. Integendeel: kinderen lijden nog steeds het minst aan Covid-19 en zijn ook het minst besmettelijk.Zie de rapportage van het Centrum Infectieziektenbestrijding (RIVM) aan VWS.


De maatregelen die op grond daarvan genomen worden moeten worden afgewogen tegen de gezondheidsschade die ze toebrengen aan mens en maatschappij. Dat lijkt me een taak van de politiek, op grond van bevindingen uit de maatschappij en wetenschap. Kijk en luister en sta in voor de rechten van 'zwakkeren'!NB zonder klachten is iemand niet of nauwelijks besmettelijk