Betrokken

Betrokken

zaterdag 12 mei 2018

Nieuwe wijkmoskee in Gouda-OostDe islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam is er in Gouda Oost een oplossing gevonden. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Er is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 komt vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. 

Beheerovereenkomst 

De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is er daarom een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast, o.a. voor wat betreft verkeer en parkeren, tegen te gaan.
Geen definitief besluit over toegang pand

In de klankbordgroep is over één belangrijk punt geen overeenstemming bereikt; de ontsluiting van het pand. Het merendeel van de bewoners in de klankbordgroep en het Carmelcollege zijn er onderling niet uitgekomen. Voor het Carmelcollege is ontsluiting van het pand via de John Mottstraat zelfs als breekpunt genoemd. 

De andere leden van de klankbordgroep willen de ingang aan de John Mottstraat benutten voor regulier moskee bezoek, waarbij er maar een beperkt aantal bezoekers (minder dan 200) zullen zijn en op drukke momenten de ingang aan de Dunantsingel. Voor het Carmelcollege was deze variant niet acceptabel.

De leden van de klankbordgroep hebben de gemeente (en MIV Assalam) daarom nadrukkelijk gevraagd om zelf een keuze te maken. 

Alles afwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat voor een definitieve keuze hierover meer informatie nodig is. Met name hoe de toekomstige situatie zich verhoudt tot de zorgen van enerzijds bewoners en anderzijds het Carmelcollege. De gemeente wil voorkomen dat nu onder tijdsdruk een tussenoplossing wordt gekozen die niet optimaal is, waar geen van de partijen zich in kan vinden en mogelijk onnodige investeringen vereisen (er is nu aan de achterzijde alleen een nooduitgang).

Daarom wordt voorgesteld vooralsnog geen onomkeerbare keuze te maken en de komende 4 maanden de ingang aan de Dunantsingel als entree voor mannen te gebruiken en de oostelijke ingang als toegang voor vrouwen. De deur aan de John Mottstraat (achterzijde pand) blijft (vooralsnog?) een nooduitgang. 

Deze periode wordt gebruikt om te monitoren hoe bezoekers zich daadwerkelijk bewegen door het gebied (per auto, fiets en te voet) en wat dit voor effecten heeft op de verkeersveiligheid, druktebeeld, (geluids)overlast etc. 
De nooduitgang eindigt in de struiken. Lijkt me beter als daar wat tegels komen...

De opdracht voor de monitoring wordt verstrekt door de klankbordgroep. Na 4 maanden worden door de klankbordgroep de resultaten geëvalueerd en wordt een definitieve keuze gemaakt over de ontsluiting van het pand. Indien de klankbordgroep wederom niet tot een keuze kan komen zal de gemeente een keuze maken. Nu echter gebaseerd op ervaringsgegevens. 

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring én uiteindelijke oplossing voor de ontsluiting van het pand zullen ter voorkoming en/of vermindering van overlast aanpassingen in de openbare ruimte en/of aan de toegangsdeuren plaatsvinden. Uiteraard worden deze aanpassingen getoetst op haalbaarheid (beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, technisch etc.).  

Al met al is naar mijn mening ten aanzien van dit punt een goede oplossing gekozen en het is nu van belang om te gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zullen zijn op deze locatie. De bewoners verwachten - zoals hierboven vermeld - minder overlast als de ingang aan de John Mottstraat wordt benut voor regulier moskee bezoek. Dat kan nu niet worden onderzocht, maar wel kan nagegaan worden of het handhaven van de hoofdingang aan de Dunantsingel zonder overlast gaat verlopen.


Geen overlast

De gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het - zoals hierboven al opgemerkt - belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daarvoor maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). 

Evaluatie

Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. 
Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Het woord "wijkmoskee" vind ik een "frame" en wel eentje uit de tijd van de megamoskee op de PWA locatie. Wie zegt dat er alleen maar moskeegangers "uit de wijk" komen en de moskee een wijkfunctie heeft?

Dan het punt van mogelijke overlast. Dat er zoveel zorgen over bestaan, zegt genoeg. Hierover zijn harde afspraken nodig en een gemeente die handhaaft. De toonzetting vind ik nu teveel "we gaan het eerst afwachten hoe het loopt".

Überhaupt vindt ik geen punt van overweging van gemeentelijk beleid, dat er te weinig gebedsplaatsen zijn. Ook niet bij kerken. Daar gaat de overheid niet over. Het huidige en vorige college van B&W zitten daar niet mee en doen geen moeite om te verbergen dat ze uitgebreid met moskeeën over hun huisvesting aan tafel zitten en er bestemmingsplannen voor aanpassen. Dat hoort niet. Als vervolgens wijkbewoners klagen over overlast of over het feit dat ze tevoren - zoals in Oost nu ook weer! - niet betrokken zijn geweest, krijg je van dezelfde gemeente nul op het rekest.

Anoniem zei

De Nationale Ombudsman heeft de gemeente Gouda een tik op de vingers gegeven (nog niet zo lang geleden) over de beroerde wijze waarop wijkbewoners betrokken zijn geweest bij de PWA plannen.

In Gouda Oost is het sindsdien niet veel beter, ook hier werden bewoners overvallen door de plannen. Net nu het wat beter ging met hun wijk, hangt er weer allerlei twijfel en te verwachten overlast boven de markt.

Het feit dat er een klankbordgroep komt, doet daar niks aan af. Dat was bij de PWA ook en daar is de Ombudsman ook op ingegaan. Feitelijk trek je als bewoner toch aan het kortste eind en mag je alleen binnen de randjes kleuren die de gemeente heeft opgetekend. Dat de CU nu hiervoor op de bres gaat, na eerst hier kritische vragen over gesteld te hebben, zegt misschien iets over hoe graag de CU een nieuw college met PvdA wil laten slagen?

Anoniem zei

Kerken sluiten en moskeeën breiden uit of worden nieuw gebouwd. Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen hoe dit eindigt.Ga zo door CU!

Anoniem zei

Je mag over Godsdiensten denken zoals je wilt, maar al die jaren dat Moskee Asalam op de huidige plaats gebruikt wordt, is er nauwelijks overlast geweest. Ik zie niet in waarom dat anders zou worden als het oude gebouw van de Lidl in gebruik wordt genomen.

Een Gouwenaar die in de buurt woont.

Anoniem zei

Aparte ingang voor mannen en voor vrouwen; zouden we bij het Huis van de Stad moeten doen. Maar wanneer het bij een religie hoort, is zoiets blijkbaar normaal.
Dat moskeeën willen uitbreiden, is geen nieuws. Maar dat de politiek (ook dus de CU?) in Gouda dat zo toejuicht en waar mogelijk maximaal faciliteert, geeft te denken.

Anoniem zei

Zalig zijn de onnozelen van geest! Drs. J

Anoniem zei

Het is ook voor Oost-Gouwenaars mogelijk een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman als men zich niet gehoord voelt door de gemeente..

Anoniem zei

overigens las ik in de krant dat christelijke vluchtelingen het aantal christenen in Nederland doet groeien....

We wonen gelukkig in een vrij land en dat kunnen velen ons helaas niet nazeggen.

Een Gouwenaar die in de buurt woont