Betrokken

Betrokken

maandag 26 november 2012

Niet langer de weg kwijt


Vandaag stond in het AD een artikel met de kop: "Niet langer de weg kwijt, bewegwijzering in ziekenhuizen wordt aangepast".
Er wordt in dit artikel beschreven dat het heel vervelend is als patiënten de weg niet kunnen vinden. De bewegwijzering in de ziekenhuizen moet gemakkelijk en logisch zijn.
Het Rijnland Ziekenhuis in Leiden heeft zelfs een ontwerper van wereldfaam (Paul Mijksenaar) aangetrokken om de bewegwijzering te verbeteren.

Flankerend Beleid

Terwijl ik dit las moest ik even diep zuchten, want in Gouda wordt al jaren geroepen om een goede bewegwijzering voor de toeristen, die nu in een soort doolhof terechtkomen. Het blijkt een uiterst moeizaam proces om met dit dossier voortgang te maken.

Enige maanden geleden is er een nota "Flankerend Beleid" door het college van B&W aan de raad aangeboden.
Er was namelijk aan de raad beloofd om een werkgroep Flankerend Beleid in te stellen, met als doel de binnenstad te versterken en voor te bereiden op de uitbreiding van het Zuidelijk Stationsgebied.

Vage nota


In deze nota krijgt de bewegwijzering nadrukkelijk aandacht maar het staat er allemaal wel heel voorzichtig (zeg maar: vaag) geformuleerd...:
"Een goede bewegwijzering vraagt ook beperking en het maken van keuzes. Hierdoor kunnen discussies met ondernemers ontstaan. Voorts zijn voor het uitvoeren van de bewegwijzering slechts zeer geringe financiële middelen beschikbaar en zal voor een groot deel gebruik moeten worden gemaakt van bestaande systemen die door aanpassingen geschikt gemaakt worden in het nieuwe systeem van bewegwijzering."

December duidelijkheid

Wie dit snapt, nodig ik uit een reactie op deze blog te plaatsen...
Gelukkig staat er in de nota en begeleidende memo dat er eind 2012 voorstellen beschikbaar zullen zijn, zodat we hopelijk binnenkort duidelijkheid hebben over de aanpak.

Daadkracht nodig

Laat ik vast een voorzet geven: maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande palen en pak dit project creatief aan met de Goudse ondernemers en de cultuursector.
Zet niet in op beperking en discussies met de ondernemers, maar toon daadkracht en maak met elkaar een financieel haalbaar plan en zorg dat uiterlijk in maart 2013 - voor het nieuwe seizoen - een en ander is gerealiseerd!

5 opmerkingen:

Gert van den Brink AA zei

Ik moet bij dit soort berichten altijd even zuchten. Vraag me namelijk af hoe veel tijd het kost om rapporten te schrijven en wat het kost om de werkzaamheden uit te (laten) voeren. Ik krijg wel eens het gevoel dat doen aanmerkelijk minder kost dan het er over praten maar dat zal wel aan mij liggen.

Geef de bewegwijzering als project aan iemand met hart voor de zaak en geef die mandaat, geld en verantwoordelijkheid. Kijken wat er dan gebeurd.

Theo Krins zei

Beste Gert, taal naar mijn hart en in lijn van mijn inzet om voortgang te krijgen. Het gebrek aan financiële middelen van de gemeente domineert veel te veel en belemmert het bevorderen van een creatieve oplossing.

Anoniem zei

Beste Theo,volgens mij staat hier simpelweg:veel kletsen en weinig doen

JanPieter Janse Groningen zei

Beste Theo,
Cu fractie.
Geen geld wordt in Gouda gebruikt als een mantra voor niet willen.De bordjes verhangen, daar gaat het ook in de politiek om.In de grote Politiek naar ook in de kleinere.De bordjes hangen er al van de jaren 80.Goede naar inkomende reizigers gerichte stadsplattegronden willen al helpen.Om te beginnen bij het station en invalswegen.Als Promen de catering in het stadhuis kan verzorgen, kunnen ze ook mooie bordjes maken voor de fiets, loop en vaarroutes in de stad.Levert hen werk op. Toerist blij op korte termijn voor seizoen 2013. Oja, als je overigens wel een ton kan uitgeven aan een""kunstenaar"""met zand, hoe mooi ook en wellicht nuttig voor middenstand en imago, dan kunnen wellicht toch beter de bordjes worden ver(h)vangen.
Groet en sterkte.
JanPieter

WH Kolkman zei

Lijkt er wel een beetje op dat degene die deze notitie geschreven heeft nogs steeds de weg kwijt is.

Schrijf niet op wat je neit gaat doen en wat je beperkingen zijn, schrijf op wat je wel gaat doen, hoe je samen met andere efficienty kan creeren, binnen welk budget.

Voor het Gouds kerst evenement (met een behoorlijk budget) moeten ook waarschijnlijk borden, kaarten en wegwijzers gemaakt worden, kun ej die niet ook hiervoor gebruiken?