Betrokken

Betrokken

dinsdag 11 september 2012

Christelijke partijen niet afschaffen!Onlangs baarde de bekende dominee Paul Visser uit Amsterdam opzien door in een column te schrijven dat wat hem betreft de christelijke partijen mogen worden afgeschaft.

Hij heeft (gelukkig) wel veel waardering voor politici als Van der Staaij (SGP), Slob (ChristenUnie) en Van Haersma Buma (CDA), vanwege hun gedrevenheid en onverschrokkenheid.
Waarom dan die stellingname?

Christelijke partijen afschaffen?

Paul Visser vindt dat nu de christelijke politieke partijen in de minderheid zijn, het de ellende is dat hun optreden naar zijn mening een omgekeerd effect heeft.
"Juist als een christelijke partij haar punten op tafel legt, worden anderen extra alert. En zodra zij maar ruiken dat er een christelijk luchtje aan zit, het iets van doen heeft met de Bijbel, worden ze argwanend. Alles mag, behalve christelijk. (...)
Met het inmiddels beruchte, maar vaak onjuist geïnterpreteerde adagium van 'scheiding tussen kerk en staat' wordt ingebrachte items al bij voorbaat af geserveerd.:
De weerzin krijgt soms zelfs de geur van 'over mijn lijk'. Gevolg: als christelijke partijen punten inbrengen vanuit het christelijke gedachtengoed worden er krachten losgemaakt die leiden tot tegengestelde ontwikkelingen. Dat is de ellende."

Geen hak willen zetten

Deze opstelling van Paul Visser maakte in (christelijk) Nederland het nodige los en dat leidde er al snel toe dat hij in een naschrift aangeeft dat het allerminst zijn bedoeling was om de huidige christelijke partijen een hak te zetten, maar juist te pleiten voor een zo adequaat mogelijke inbreng van de christelijke politiek in een steeds verder seculariserende samenleving.

Krachtig ander geluid

Senator Roel Kuiper (ChristenUnie) kwam al snel met een reactie op de column en bevestigt dat een christelijk geluid een tegengeluid oproept, maar dat dit niet specifiek op christenen is gericht. Dat zie je veel breder in de politiek.

Juist de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie overigens (en ook de SGP) laten zien dat ze het regeringsbeleid hebben kunnen beïnvloeden en huidig kamerlid Esmeé Wiegman is uitgegroeid tot het kamerlid met de meeste aangenomen moties!
Er zijn voor christelijke partijen (lokaal, provinciaal, landelijk en Europees) gelukkig volop mogelijkheden en er is daarom geen enkele reden om te somberen.

Opgaan in algemene partijen?

Je zou kunnen overwegen om te streven naar een aantal algemene partijen en vanuit die partijen je als christen te manifesteren. Tijdens een gesprek over de toekomst van de christelijke politiek (Westerkerk, Gouda) kwam dit deze week ook aan de orde.
Deze keuze betekent echter naar mijn mening een enorme miskenning van de kracht van het huidige stelsel met prima mogelijkheden voor christelijke partijen. Het betekent ook dat een herkenbaar christelijk geluid zal verdwijnen.

Jaloers

Roel Kuiper zegt terecht dat we moeten beseffen dat christenen in het buitenland vaak jaloers zijn op de mogelijkheden die we hebben in Nederland.
Christenen kunnen vanuit hun overtuiging participeren in een christelijke partij, die zich inzet voor godsdienstvrijheid, sociaal kwetsbaren, gezonde overheidsfinanciën, goed beheer van de schepping enz.

Christelijke partijen handhaven!

Geen enkele reden dus om de christelijke partijen af te schaffen, integendeel! Laten we dankbaar zijn dat in Nederland er diverse mogelijkheden zijn om vanuit een specifieke overtuiging politiek te bedrijven; dat maakt onze democratie alleen maar sterker en verhoogt haar legitimiteit.


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Vond ik een heel slecht idee van Paul Visser,de man is van huis uit heel anders opgevoed.
Zal te maken hebben met 2004 en zijn plaats in Amsterdam. En natuurlijk kan je als christen in een niet christelijke partij ook functioneren, maar vaak zal je dan als een roepende in de woestijn zijn.
Het grootste gevaar voor het Christendom is: de afbraak die vanuit
binnen komt. Daar getuigen de laatste 25 jaar zeer zeker van.
Voorbeeld? Wat houdt de "C" van het CDA in? En hoe kunnen moslims de christelijk gedachten van een christelijke partij onderschrijven,
laat staan op de lijst van de kandidaten staan?
Gevolg een terugloop van een eens machtige partij, AR, KVP, CHU met
vaak in de 70 zetels! Nu als ze geluk hebben 12 en wat is daar nu de oorzaak
van, toegegeven ook de PKN, met zijn verlies van 60 a 70 duizend leden per jaar.

Anoniem zei

ik ben lid van een andere partij, maar het vertrek van christelijke partijen zou in ieder geval in Gouda een waarneembare verarming betekenen. Daarbij vallen twee zaken mij positief op: ten eerste een zekere gedrevenheid met respect en ten tweede een betere dossierkennis dan veel andere raadsleden. Kortom men staat voor zijn zaak. Daarbij wil ik veel andere raadsleden niet te kort doen, maar dit is mijn waarneming en mening. Dus niet weggaan!!!
Hans Suijs vanaf vakantiebestemming

Hans Suijs zei

25 postIf