Betrokken

Betrokken

vrijdag 6 april 2012

Gedogen of handhaven?


Van diverse kanten komen er (negatieve) reacties naar aanleiding van vragen door de ChristenUnie om handhaving van de winkelsluitingstijden in de Rijkestraat.
Geen vers brood meer op zondag...... waar bemoeit die ChristenUnie zich mee.
Handhaving van afgesproken regels is nodig, vinden wij. Juist ook in de kwetsbare wijk die Oost is, moet er duidelijkheid worden geboden. De overheid stelt regels, de politie handhaaft die regels. Ouderen in de wijk dienen het voorbeeld te zijn voor jongeren.

Hoe kunnen we van jongeren respect voor de overheid verwachten als zij zien dat volwassenen een loopje nemen met de winkelsluitingstijden? En dat de overheid dit gedoogt? Dat was de zorg die wij hadden.

Hoewel de ChristenUnie voorstander is van zondagssluiting, was dat nu niet het uitgangspunt voor onze vragen. Het ging ons er om dat de bakkers tot voor kort 7 dagen per week geopend waren, terwijl ze minimaal één dag in de week gesloten moeten zijn. Als de bakkers die wettelijke mogelijkheid hadden benut en bijvoorbeeld op vrijdag gesloten waren, hadden wij geen vragen gesteld.

Het gaat ons er dus om dat burgers zich aan regels dienen te houden en dat gedogen averechts werkt. Ook hier geldt immers dat een goed voorbeeld goed doet volgen.

11 opmerkingen:

Paul Vermaas zei

Ik ben het helemaal met de CU fractie eens, als we dit gaan gedogen zitten we op een helling, dan moeten we steeds meer gaan gedogen

Frederiek zei

Gedogen is een raar iets eigenlijk, beter is het om goed naar wetten te kijken of ze wel doen waar ze voor bedoeld zijn. Blijkbaar is het voor deze ondernemers een goed iets om 7 dagen open te kunnen zijn? Wat zijn de financiele gevolgen als ze een dagje minder open zijn? Hoe moet de overheid er mee om gaan in deze, zeker voor kleinere ondernemers, toch lastige tijden? Werkgelegenheid en inkomen zijn toch ook erg belangrijk, zeker in een kwetsbare wijk! Moet de overheid hierin niet juist steunen en flexibiliteit tonen?

Anoniem zei

Met de CU fractie kan ik het echt niet eens zijn. Juist in deze, voor de hard werkende kleine ondernemer, moeilijke tijd is gedogen het juiste woord. Als er naar de juiste verhoudingen wordt gekeken en wat de ondernemer met 1 dag sluiten aan inkomen achteruit gaat, is het goed om niet naar de letter ,maar naar de geest van de wet te handelen. Dan geef je die mensen het volste recht om 7 dagen per week open te zijn. Zo wordt gedogen mijns inziens goed gebruikt. Op een christelijke manier. Ga er niet zo truttig mee om CU.

Anoniem zei

Allemaal op zondag dicht!!!!

Anoniem zei

Beste Theo,
Bewonderingswaardig (hoeveel woordwaarde zou dat op leveren?)
dat de Cu zich af vraagt of je de winkelsluitingswet mag overtreden in Gouwrokko.
Heb je hier politieke medestanders om dit tegen te gaan dan is dit interessant, zo nee dan heb je een probleem, paarlen voor de varkens werpen staat ergens in de Bijbel, ze lachen je uit.

Jammer dat Wim Niet optreed.

Beter in marokko een kerk openen en dagelijks het Hemelse brood uitrijken, koscht niks.
Fijne Paasdagen waarin je gedenkt dat het Hemelse brood voor de mensen gestorven is.

Klaasje Kat zei

De overheid is aangewezen om gezonde kaders te scheppen...

Die bakker is zeer vriendelijk en heeft het lekkerste brood. Op zondag als we uit de kerk komen, fietsen we erlangs om brood te kopen.

Hoe verhoudt zich dat met de dag rust, die ik m gun, ook al is die opgelegd, die gezond en noodzakelijk is om op adem te komen. Ik geniet zelf ook van een dag rust. Op lange termijn is dit belangrijker nog dan de financiele consequenties.

Waarschijnlijk heb je het allang bedacht: Ga met de betreffende ondernemers om tafel en stel je goed op de hoogte van hun belangen. Dan kunnen ze ook meewerken aan een oplossing!

WWJD?

Anoniem zei

Regels zijn er om nageleefd te worden, ze zijn niet voor niets opgesteld.
Iedere winkelondernemer weet en kent de winkelsluitingstijdenwet en de gemeentelijke verordening, gedogen en niet handhaven gaat vet tegen de regels en verordening in.
Of het verse brood nou lekker is op zondag uit de kerk of niet.
Het eind is zoek als regels en verordening voor eigen belang wordt overtreden.
Handhaven van de regels 6 dagen open en 1 dag dicht moet niet moeilijk zijn.
Hou op met werkgelegenheid en inkomen in een kwetsbare wijk , regels zijn regels dat geldt niet alleen in Oosterwei maar voor alle wijken in Gouda.
Of stimuleren we concurrentie vervalsing?
Handhaven punt uit.

Anoniem zei

De wet dient gewoon te worden gehandhaafd, waarom zou dat niet moeten?
De wet wordt ook al niet gehandhaafd op de voetpaden, langs en achter de
voormalige Anne Frankschool, als we iets niet willen ga dan de regels wijzigen maar zolang ze gelden, dienen de wettelijk regels gehandhaafd te worden.
Het zou een bende worden en dit zeker in een wijk als Oosterwei, waar er nogal wat mensen wonen die hun EIGEN regels handhaven en lak hebben aan de regels van de overheid!
Er zijn Marokkanen die vanuit een auto staan te verkopen en ZEKER geen vergunning hebben.
Een pluim voor de CU

Anoniem zei

Beste Theo,

Laat de CU de rug recht houden, die van werkelijk CHRISTENunie getuigt.
Zondag is de rustdag, zoals de Heere God dit ook deed.
Laat dat onze inzet blijven en benoem dit dan ook.
Dit geldt voor bakkers, slagers, supermarkten e.d. Heilzaam zo een Rustdag.Wees daarin ook als CU duidelijk!

Jan H.

WH Kolkman zei

Een vqn mijn collegas zegt altijd: jouw laagste standaard als baas is de hoogste standaard voor je medewerker. Geldt denk ik ook voor overheid en burgers: als we regels hebben afgesproken, dienen die gehandhaafd te worden. Anders kom ik ook graag een keer langs voor een paar verkeersbonnen te annuleren ;-).

Dus zes dagen op en en 1 dag dicht, maar wat mij betreft, mag iedereen die dag dicht zelf kiezen, in overeeenstemming met zijn overtuiging.

Anoniem zei

Beste Theo,

Winkelsluitingswet is niet voor niets in het leven geroepen, gedogen??? Wat te denken van oneerlijke concurentie. Je moet het de bakkers eens vragen die lid zijn van een vakbond.
Al die mensen die tegen jou aangedragen zaak mbt terechte handhavingsverzoek zijn zouden die bakker het dubbele voor zijn brood moeten geven kan hij ook eens genieten van een rustdag en dan vier keer naar zijn moskee gaan op de zondag.
Overigens hard werkende eerlijke, vriendelijke mensen, een voorbeeld voor de marokkaanse jeugd.
Zaterdag was het enorm druk hij heeft een dubbele omzet gedraaid en heeft in de gaten dat je voor de vorm niet moet spotten met in nederland wettelijke maatregelen,
wordt vast vervolgd.

CU houd je rug recht en laat je niet intimideren.

KR