zaterdag 26 juni 2010

Gouda smurfenstad


Deze week is een heel aantal onderwerpen in de raad aan de orde geweest en één daarvan was het actieplan Integraal Veiligheids Beleid (IVB) in Gouda. Begin dit jaar hadden we de kaders meegegeven en nu is het actieplan gereed en werd deze in de raad besproken.

De ChristenUnie is blij dat het college daadkracht vertoont en vooral rond de problematiek met (Nederlands Marokkaanse) jongeren allerlei nieuwe activiteiten heeft ontplooid en dat op ons verzoek er nu ook expliciet aandacht wordt besteed aan de slachtoffers. Daarnaast is het verheugend om te horen dat hier en daar in de wijken duidelijk vooruitgang wordt geboekt.
Het blijkt echter een pittige uitdaging te zijn om effectief en blijvend overlast in buurten op te lossen en iedere keer lopen we aan tegen een groot aanbod aan hulpverlening en interventie, veel overleg en afstemming, maar is het eindresultaat niet altijd bevredigend.

Ballonnen

Naar onze beleving staat het actieplan boordevol initiatieven en voornemens en ons bekruipt het gevoel dat er een net vol met ballonnen wordt opengetrokken. Iedereen herkent wel één of meerdere ballonnen, maar de samenhang en uiteindelijke richting zijn onduidelijk.
We missen een concreet – samenhangend - actieplan op basis van doelgroepen en wijken.
Slechts heel summier wordt voor enkele wijken een aantal facetten genoemd, maar het is op basis van dit plan nauwelijks te toetsen of het al dan niet succesvol gaat worden en dat vindt onze fractie een must als we later gaan besluiten of we uit eigen middelen een groot deel van deze activiteiten zelf gaan financieren. We moeten dan met elkaar in staat zijn om de effectiviteit van de verschillende instrumenten te toetsen.

Wijkniveau

Wat de ChristenUnie betreft wordt het actieplan veel meer specifiek op de wijken gericht (en dan sluit het ook beter aan bij de huidige praktijk!), waarbij ook rekening wordt gehouden met de wijkjaarprogramma’s. In zo’n actieplan moet dan helder zijn wie welke rol vervult en wat de primaire aandachtspunten zijn.
Vervolgens kunnen dan zowel op wijkniveau als voor de hele stad concrete doelen worden gesteld, waarbij voor de stadsbrede doelen de cijfers van de veiligheidsmonitor kunnen worden gebruikt.

Regie

De burgemeester geeft aan de regie krachtig in te vullen, o.a. door gebruikmaking van extra bevoegdheden. Er is volgens hem ook meer blauw op straat (Cornelis: “Het lijkt wel een smurfenstad.”) We zijn blij met deze ontwikkelingen, al zijn we benieuwd naar de effecten hiervan op het Veiligheidsbeleid!

Communicatie

Om het veiligheidsbeleid succesvol te laten zijn is goede communicatie met de bewoners essentieel en we zijn daarom verheugd dat er nu een speciale website gaat komen. We missen echter nog een mogelijkheid voor de burgers om hun bevindingen structureel in te kunnen brengen. Het zou een goede zaak zijn als dat ook via die website kan. Daarnaast is het prima dat er ook wijkbijeenkomsten komen.

Tot slot

De ChristenUnie kan zich op hoofdlijnen vinden in het actieplan, maar vragen de burgemeester wel het meer toegespitst te maken, zodat de effectiviteit van de veiligheidsaanpak beter in zicht komt en het beter evalueerbaar is.

Geen opmerkingen: