Betrokken

Betrokken

donderdag 4 augustus 2011

Vechtsport voorkomt agressie


Vandaag is er de nodige ophef ontstaan – Wilders heeft zelfs Kamervragen gesteld - over een bericht van de gemeente Gouda dat zij een overeenkomst heeft gesloten met het Nederlands instituut voor Vechtsport en Maatschappij om twee sportverenigingen in Gouda op te leiden om het probleemgedrag van risicojongeren aan te pakken.

Deze stap maakt onderdeel uit van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente dat twee sporen kent: Grenzen stellen en perspectief bieden. “In het kader van Grenzen stellen voert de gemeente met de politie een pakket aan repressieve maatregelen om stevig op te treden tegen overlast. Gebiedsontzeggingen en cameratoezicht zijn daarvan bekende voorbeelden.
Naast de repressieve aanpak wil de gemeente ook voorkomen dat mensen in probleemsituaties terecht komen. Dat doet de gemeente door perspectief te bieden. Bekende voorbeelden van die preventieve aanpak zijn de verlengde schooldag, de gezinsmanagers of sport- en welzijnsactiviteiten voor jongeren.”

Het bieden van vechtsportlessen wordt een onderdeel van die preventieve aanpak. In Gouda Oost wordt deze activiteit overigens al enige tijd aangeboden.
Door het sporten leren jongeren structuur, sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Velen hebben op z’n minst vraagtekens bij deze aanpak, maar het is de vraag of dat terecht is. Al jarenlang is bekend dat vechtsporten agressie voorkomen en daar hoor ik in de reacties bitter weinig over.
Natuurlijk kan je je afvragen of een doelgroepenbeleid nog wel kan en of de communicatie over dit initiatief niet anders had gemoeten, maar laten we ons hoeden voor lichtzinnige reacties!

1. Uit onderzoek (Mulier Instituut:“Beloften van Vechtsport”, oktober 2010) blijkt volgens de gemeente Gouda, dat vechtsport – mits goed begeleid- bijdraagt aan het beteugelen van agressie en een positieve invloed heeft op de weerbaarheid en persoonlijke groei.

2. Inzet van deze sportactiviteiten zijn in diverse andere steden succesvol.

3. In het kader van het programma “Waarden en Normen in de Sport”, welke onder regie van NOC*NSF medio 2001 is afgesloten, is door vechtsporter en onderzoeker prof. Dr. Marc Theeboom van de vrije Universiteit Brussel onderzoek gedaan naar de effecten van vechtsportbeoefening onder jongeren. In tegenstelling tot het algemene vooroordeel dat vechtsporters agressie in de hand zou werken, bleek uit het onderzoek juist het tegenovergestelde. Het onderzoek was unaniem in de uitkomst dat het beoefenen van vechtsport van sterke invloed is op de mentale weerbaarheid van jongeren, waardoor er in conflictsituaties juist minder fysieke confrontatie werd gezocht. Daarnaast blijkt, doordat vechtsporten bijdragen aan de mentale weerbaarheid van kinderen, een bedreigende situatie zich minder snel ontwikkeld tot een fysieke confrontatie.
Verder bleek ook uit het onderzoek dat de trainer in grote mate bepalend is voor de wijze waarop vechtsport door jongeren wordt beleefd.

4. In Nl.odemagazine.com schrijft Sophie Denis in 1996 (!!) een bijdrage onder de titel “Vechten zonder agressie”. Ze schreef in het online magazine Ode over de herkomst van de Oosterse vechtsporten (vooral uit Japan) en het onterechte negatieve stempel dat aan de sporten kleeft. Met dat stempel maakt ze korte metten: “Het beoefenen van vechtsport is niet een oefening in geweld, maar een oefening in zelfbeheersing. In luisteren naar de ander. Het is een training van lichaam en geest, waardoor je uitstekend leert omgaan met het geweld in jezelf en in je omgeving.” Denis ziet vechtsporten juist als een remedie tegen geweld.

Wat mij betreft moeten we dit initiatief een kans geven, maar hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de trainer.
Hij is namelijk verantwoordelijk voor het overbrengen van normen en waarden, die onlosmakelijk met de vaak traditionele vechtsporten zijn verbonden. Uit onderzoeken blijkt dat veel trainers op dat gebied prima functioneren. Veel trainers zien duidelijk meer pedagogische en opvoedende taak voor zich weggelegd, dan louter het
aanleren van technieken. Hieruit blijft de meerwaarde van de oosterse vechtsporten ten opzichte van andere meer prestatieve sporten.

Het vooroordeel over vechtsporten berust op een misverstand, zeker daar waar het de traditionele oosterse vechtsporten betreft en daar waar een club goede kwaliteit biedt.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

uitstekende reactie, je neemt de moeite om na te denken en wat op te zoeken voordat je een oordeel vormt.

Zie je toch niet zo vaak these days

Arjen zei

Ik heb grote moeite met het feit dat dit initiatief met belastinggeld (voor)gefinancierd wordt. Het lijkt mij reëel wanneer de daaraan verbonden kosten bij betrokkenen op de kinderbijslag, of welke toeslag dan ook in mindering gebracht gaat worden. Verleg de rekening dus naar de ouder('s). De vervuiler (lees: wie ontspoort) betaalt de rekening welke via de kinderbijslag of op andere wijze met de verantwoordelijke ouder('s) verrekend dient te worden.

Anoniem zei

Op twitter van die gasten staat meer info @nivmtweet
Osu

Minne zei

Ja ook ik heb grote moeite met deze manier van opvoeden/bijscholen.
waarom dan niet voor alle goudse jongeren gratis sport. waarom is het ook zo moeilijk te achterhalen wie A) het plan bedenkt B) wie het allemaal steunt C) wat het kost.
deze transparantie mis ik dan toch weer in gouda, zeker als het dan fout drijgt te lopen hoor je die mensen niet opstaan maar in de pers wegduiken onder de grote vlag van Wij Gouda. Minne

Anoniem zei

Beste Theo

Kan het nog gekker?
Een wijs man zei eens:
"Vertoond gedrag is getoond gedrag"
Zo is het ook.
Eens met de reacties dat de Goudse belastingbetaler weer voor het gelag mag zorgen.Voor welke groep doet de Goudse politiek dit?
En Theo is dit een stelling of het standpunt van de CU?
Shalom Jan Hafkamp

Theo Krins zei

Even voor de volledigheid: we zijn nu twee jaar bezig met het Integraal Veiligheidsbeleid en daar is budget voor beschikbaar gesteld. Zoals opgemerkt in mijn blog hoort daar preventie bij en die wordt nu deels ingevuld met dit initiatief dat in Nederland op meerdere plaatsen succesvol is.

Of deelnemers moeten gaan betalen of niet is een terechte, relevante vraag, maar die wordt nog beantwoord vanuit de organisatie.

Over de toeleiding van de jongeren naar dit traject worden nog afspraken gemaakt tussen de gemeente, veiligheidshuis, politie en jongerenwerk en het NIVM

Zo'n plan als deze komt niet zomaar opborrelen, maar er wordt voortdurend door betrokken personen op dit terrein gekeken naar mogelijkheden. Dat is een continue proces.

Binnen het preventieprogramma zal een tweetal Goudse sportverenigingen participeren. Binnen deze verenigingen worden twee trainers circa één jaar opgeleid om het preventieprogramma in Gouda te kunnen aanbieden voor een bedrag van € 35.000. Hiervoor dienen zij een keurmerk te behalen: het Fight Right keurmerk. Dit keurmerk waarborgt dat verenigingen en de trainers verantwoord, pedagogisch en veilig omgaan met vechtsport.

Arjen zei

Beste Theo,

Uit onderzoek (Mulier Instituut:“Beloften van Vechtsport”, oktober 2010) blijkt, dat vechtsport – mits goed begeleid- bijdraagt aan het beteugelen van agressie en een positieve invloed heeft op de weerbaarheid en persoonlijke groei, aldus de Gemeente Gouda - zo schrijf je in jouw BLOG.

Verder blijkt (aldus jouw BLOG) er door vechtsporter en onderzoeker prof. Dr. Marc Theeboom van de vrije Universiteit Brussel onderzoek te zijn gedaan naar de effecten van vechtsportbeoefening onder jongeren.

Tot zover wil ik wel instemmen.

Je geeft aan dat je dit initiatief een kans wilt geven, maar daarbij wel hoge eisen aan de trainer te willen stellen.

Voorafgaande aan de stemming in de Gemeenteraad zijn er toch zeker wel kritische vragen gesteld? zoals 'wie gaat dit betalen?'

Is compensatie via bijvoorbeeld de Kinderbijslag of andere toeslagen nooit ter sprake gekomen?

In Gouda Oost wordt deze activiteit - zo schrijf je in je BLOG - al enige tijd aangeboden, maar de trainers van twee Goudse Sportverenigingen moeten nog worden opgeleid? Het keurmerk moet nog behaald worden?, maar deze faciliteit wordt al wel geboden?

Via FB laat je vervolgens weten t.a.v. de financiering van het geheel vinger aan de pols te blijven houden.

Of deelnemers moeten gaan betalen of niet is een terechte, relevante vraag, maar die wordt nog beantwoord vanuit de organisatie zo laat je vervolgens in deze BLOG weten.

Het stellen van kritische vragen en het maken van afspraken -zoals de (voor)financiering van het geheel - worden in de Gemeenteraad toch zeker wel V O O R A F gemaakt?

Autochtoon of allochtoon, ik wil hier geen onderscheid maken. Wie ontspoort betaald!

Nu lijkt het er op dat definitief een weg is ingeslagen - er door de Goudse politiek namens de Goudse burgers een blanco cheque is uitgeschreven - en er eerst achteraf wordt bekeken hoeveel euro's per Goudse belastingbetaler na afloop van dit project dienen te worden omgeslagen.

Een studie naar Integraal Veiligheidsbeleid van twee jaar of langer: het maakt de belastingbetaler meer niet uit Theo; ik voorzie (en begin steeds beter te begrijpen) dat de partij van Henk e Ingrid nog veel groter gaat worden . . . .
Tot dusver is dit de enige partij die ik wel kritische noten hoor kraken.

Dit gepresenteerde beleid is namelijk koren op de molen van de PVV; in 2014 gaan we weer naar de stembus.

Minne zei

Ja duidelijk Arjen, we hebben nu dus een inschatting van een kosten post, is dat alles 35.000 of gaan die trainers ook nog iets verdienen etc etc
Mijn a/b/c vragen zijn nu weer in rook gehuld . Ja henkie jr. gaat gewoon braaf voetballen op straat
en Pa gaat zeker stemmen

Theo Krins zei

Beste Minne en Arjen,

De politieke praktijk is weerbarstig, zo blijkt maar weer eens rond dit onderwerp.

Het veiligheidsbeleid is de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder en wij bespreken het beleid in grote lijnen eenmaal in de twee jaar. Daarnaast stellen we de kaders vast waarbinnen dat beleid moet plaatsvinden.

Dit onderdeel valt direct onder uitvoering.

Wat we wel kunnen doen is kritische vragen stellen over die uitvoering (artikel 38 vragen) en daarbij helpen jullie flink mee. Daarnaast kunnen we een agenderingsverzoek doen als we van mening zijn dat bijvoorbeeld toch stevig over iets moet worden gedebatteerd.

Ik ben positief over de sportmogelijkheid en ik weet dat het "low profile" al ergens wordt aangeboden. Nu willen ze daar blijkbaar een echte stap in maken.

Er zijn door het CDA en de VVD inmiddels de nodige vragen gesteld en de beantwoording daarvan zal voor mij duidelijk maken of ik via de Raad wil opschakelen.
Het was overigens inderdaad beter geweest als vooraf e.e.a wat meer met de Raad was gedeeld. Vandaar mijn opmerking over communicatie.

Laten we echter waakzaam zijn op de manier waarop we deze zaak beoordelen en niet vervallen tot "Henk en Ingrid" taal. Dat gebeurt veel te veel en leidt uiteindelijk in de meeste gevallen tot niets.

Beheerst en positief kritisch opereren levert echt (op termijn) het meeste op.

Ik reken op jullie vertrouwen!

Pieter Stroop zei

Theo,

Ook door de gemeente wordt het Mulier onderzoek aangehaald. Dat onderzoek zegt helemaal niets.

Het is gehouden onder 260 jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dat is al een kleine steekproef. Bovendien zie je dat bij dergelijke enquetes vaak gewenst gedrag wordt ingevuld. Tenslotte wordt er op geen enkele manier gecheckt wat het daadwerkelijk feitelijke getoonde gedrag is.

En als klap op de vuurpijl: natuurlijk zijn er jongeren die zeggen dat ze er minder agressief van worden (gewenst antwoord!), maar ik word niet vrolijk als ik ook passages lees als: "Naast deze meer algemene motivaties geven bijna alle vechtsporters tevens aan dat ze zich willen leren verdedigen en/of beter willen leren vechten. Vechtsporters willen ook vaker dan andere sporters sterker en gespierder worden. Ouders noemen nadrukkelijk het verhogen van weerbaarheid als een belangrijk motief om hun kinderen aan te melden voor vechtsport."

Ik zou niet graag hebben dat probleemjongeren sterker gaan worden of beter leren vechten.

Het Mulier onderzoek is bepaald niet zaligmakend.

Groeten,
Pieter

Pieter Stroop zei

En om het strooien met onderzoeksresultaten nog maar even wat meer af te dempen: toen uit Noors Onderzoek bleek dat vechtsporten juist tot meer agressie leid, zie

http://www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=1458&name1=tweede&name2=derde&name3=vierde&sectieNR=&sectie=&haalsectie=&haalsectie2=&haalsectie3=&sectiename=&headID1=1&rubriek=&rubriekname=&headID2=&rubriek2=&rubriek2name=

zei diezelfde Marc Theeboom: "Volgens professor Marc Theeboom van de Vrije Universiteit Brussel is er nog te weinig sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen vechtsporten om definitieve uitspraken te kunnen doen over het effect ervan. De meeste studies verschaffen weining gedetailleerde informatie; het is niet altijd duidelijk wat voor soort benadering er gehanteerd wordt bij de lessen. Verder maken veel onderzoeken gebruik van cross-sectionele designs, hierdoor kan er sprake zijn van selectieprocessen. Het is immers mogelijk dat jongeren met specifieke persoonlijkheidskenmerken meer geneigd zijn deel te nemen aan vechtsporten in vergelijking tot anderen. Bovendien zijn de resultaten van verschillende onderzoeken niet altijd consistent. Om een duidelijk oorzakelijk verband tussen gedrag en vechtsportbeoefening vast te stellen is het nodig om longitudinale studies uit te voeren. Vooralsnog lijken Endresen en Olweus hierin geslaagd."

Pieter Stroop zei

En tenslotte,

kijk ook even wat Hoogleraar jeugbescherming Wim Slot van de VU in het betreffende artikel zegt:

"Volgens hem is het onderzoek van zijn Noorse collega’s goed onderzoek. Slot in Trouw (28 september 2005): “Vaak denken we dat het agressieve jongens zijn die gaan vechtsporten maar hier zijn ook jongens ondervraagd die eerst niet sporten en (..) minder agressief waren”. (..) “We gingen er altijd vanuit dat we probleemjongens via sportscholen op het rechte pad konden krijgen en dat uitleven in sport de agressie in het dagelijks leven zou verminderen. Maar vechtsporten zijn dus toch minder onschuldig dan je denkt."

Alstublieft.