Betrokken

Betrokken

donderdag 1 september 2011

Succes met het Witboek


Op 17 december 2010 werd o.a. Gouda getroffen door langdurige sneeuwval. Tot verbazing van veel Gouwenaars gebeurde er nauwelijks iets aan het bestrijden van de ontstane situatie en vervolgens waren vele (doorgaande) wegen dagenlang zeer slecht berijdbaar.

Voor de ChristenUnie was dit aanleiding om een Witboek te gaan samenstellen, waarin de reacties van burgers zijn verzameld en totaal 20 aanbevelingen zijn gedaan.
Dit Witboek is vervolgens meegenomen bij de evaluatie door APPM over de organisatie en uitvoering van de gladheidsbestrijding in Gouda.
APPM kwam met een gedegen rapport, waarin talloze constateringen en aanbevelingen zijn opgenomen, waarvan er heel wat herkenbaar zijn vanuit het Witboek.

Door allerlei oorzaken was dit rapport nog steeds niet besproken, maar 31 augustus was het dan eindelijk zover.
Onze fractie vond het echter vreemd dat er geen stuk van het college bijzat, aangezien we nu al weer acht maanden verder zijn en daarom heeft ze er – mede door het stellen van technische vragen – op aangedrongen de Raad meer inzage te geven wat er nu concreet met dit rapport is gedaan.
Wethouder Ruwhof was gelukkig bereid dit te doen en op die manier waren we in staat om vooral vooruit te kijken.
Uit de beantwoording van de technische vragen en met name ook door de toelichting van de wethouder en de heer Van Bloois, directeur van Cyclus, op de raadsvergadering is duidelijk geworden dat er grote verbeterslagen worden gemaakt en de aanbevelingen serieus zijn genomen.

Het is een goede zaak dat het college een opdrachtbrief aan Cyclus heeft gestuurd en dat deze organisatie met een aanbieding met diverse varianten en een Winterdraaiboek moet komen.

De ChristenUnie heeft waardering voor de inzet van de betrokkenen, maar we zullen het Winterdraaiboek dat in november gereed is wel kritisch gaan toetsen aan de aanbevelingen en ook in de winter de uitvoering kritisch gaan volgen.
We hopen na de winter geen Witboek II te hoeven maken, maar het glas te kunnen heffen op een prima uitvoering van de gladheidsbestrijding.

Hierbij nog een aantal zaken die nu de aandacht hebben of zijn aangepast:

- Middenwillens wordt voortaan meegenomen in de strooiroute
- De voorraad zout die in depot ligt is enorm toegenomen. Er ligt nu een voorraad van 1.100 ton (in 2010 was dat 420 ton). Tevens is er een goed leveringscontract.
- Er komt een communicatieplan om verwarring en onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen
- Volgend jaar komt er een beleidsplan welke door de raad wordt vastgesteld
- De taakstelling van de opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (Cyclus) wordt goed vastgelegd en dat betekent dat de gemeente een stapje terug doet (regie min)
- Mocht Cyclus niet volgens afspraken functioneren dat geldt er voortaan een malus systeem
- Er komt een GPS meetsysteem, zodat de werkzaamheden nauwkeurig kunnen worden gevolgd.
- Er komt deze maand op de Plaswijckweg een gladheidsmeetpunt
- Met de hulpdiensten wordt een calamiteitenplan opgesteld voor doorgaande wegen en ontsluitingswegen
- Als het nodig is kunnen extra mensen en materieel worden ingezet. Hiervoor zijn al diverse contracten gesloten.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Je hebt niet voor niets gewerkt, dus compliment.

Anoniem zei

Theo, klasse, blijf er bovenop zitten.
Op deze manier wordt het verdwenen vertrouwen in de raad weer positiever.
Johan