Betrokken

Betrokken

donderdag 29 september 2011

Burgemeester Cornelis mag blijven


Brede steun voor burgemeester Gouda

Op woensdag was de raadsbehandeling over het onderzoeksrapport van KPMG met betrekking tot de woning van burgemeester Cornelis in Elmina (Ghana).
Vooraf had ik me ingesteld op een buitengewoon pittig debat, met name vanuit een aantal oppositie partijen.

De bijdragen waren echter overwegend gematigd en waardig van toon, waarbij wel duidelijk werd gesteld dat de burgemeester naïef heeft gehandeld en meer alert had moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, wilden dat de burgemeester een politieke daad zou zetten en het dossier Ghana moet overdragen aan een ander collegelid.

Een belangrijk punt op deze avond was dat uit het onderzoek duidelijk is geworden dat de burgemeester op geen enkele wijze (financieel) voordeel heeft genoten en dat ook niet heeft nagestreefd.
De ChristenUnie vond de uitkomsten van het rapport voldoende om de burgemeester te steunen, maar veel fracties wilden eerst een toelichting van hem, wat v.w.b. de collegepartijen toch wel opvallend was.

Na de bijdragen van de fractievoorzitters kreeg de burgemeester het woord en ik besefte dat zijn woorden cruciaal zouden zijn voor zijn toekomst in Gouda.
Hij sprak klare taal en bood ruiterlijk zijn verontschuldigingen aan. Hij had de raad expliciet moeten meenemen in zijn plannen door te vragen om een besluit over zijn woning te nemen en had achteraf gezien dit project pas na zijn pensionering moeten oppakken. Hij beklemtoonde nogmaals dat hij geen enkel voordeel heeft nagestreefd, maar dat hij uit enthousiasme en gedrevenheid heeft gehandeld. Het enthousiasme en idealistische gedrevenheid heeft echter teveel de boventoon gevoerd en het was achteraf gezien dom om te denken dat idealistische gedrevenheid voldoende was om acceptatie te krijgen.
Hij zal zijn activiteiten in Ghana afbouwen en zich de resterende periode tot aan zijn terugtreden in 2012 volledig richten op Gouda en hij vroeg tenslotte om de steun van de raad.

Na zijn bijdrage was er een schorsing en daarna gaf iedere fractie aan of ze de burgemeester ging steunen. Behalve Trots en de SP steunden alle fracties de burgemeester.
Gouda Positief - die op het onderzoek heeft aangedrongen - gaf aan dat ze achteraf gezien bepaalde zaken anders had moeten aanpakken en maakte een opmerkelijke draai door nu de burgemeester te steunen. Hiervoor kregen ze van verschillende kanten waardering en hun "move" zal zeker bijdragen aan verbetering van de onderlinge verhoudingen in de raad.

Voor de ChristenUnie is het dossier Ghana en de rol van de burgemeester aldaar nu definitief gesloten en ze wil dat we als raad daar bij het komende debat over Cyclus in Elmina ook niet meer alsnog over beginnen. Het moet dan alleen gaan over de rol van de commissarissen en de aandeelhouders.
Alles overziende is het voor Gouda een goede zaak dat dit dossier nu afgerond is. Het heeft het imago van onze stad geen goed gedaan en er moet nu rust komen, zodat we ons kunnen concentreren op het besturen van de stad en het welzijn van de burgers. Is er uiteindelijk geen enkele kritische noot meer te kraken? Als vice-voorzitter van de begeleidingscommissie wil ik me terughoudend opstellen, maar ik betreur het wel (met diverse anderen) dat het embargo van het rapport is geschonden en dat er ondanks afspraken over radiostilte er toch uitlatingen in de pers en op internet zijn gedaan. Hierdoor voelde de burgemeester zich genoodzaakt om zelf ook te gaan reageren, wat bij diverse fracties weer niet goed is gevallen. Maar goed, laten we een streep trekken en vooruit zien en de komende maanden hard aan de slag gaan met de noodzakelijke bezuinigingen in onze stad en uiteraard de leefbaarheid en veiligheid en last but not least: hard werken met de burgers aan een positief imago.

Lees hier de officiële reactie van de fractie van de ChristenUnie

6 opmerkingen:

Johan Weeber zei

Theo, goed stukje, echter 1 correctie. Wij hebben helemaal geen draai gemaakt maar zijn juist consequent geweest dat wij het Ghana verhaal extern onderzocht wilden hebben. Dat is nu eindelijk gebeurd, en de conclusies laten een aantal zaken zien die anders hadden gemoeten. Hiervoor heeft de burgemeester niet alleen excuses aangeboden, maar ook aangegeven dat ie daadwerkelijk stopt met zijn Ghana portefeuille. Daardoor stopt de schijn van mogelijke belangenverstrengeling en is er geen reden aftreden te eisen. Door deze move van de burgemeester is weer een werkbare situatie ontstaan, maar toch bedankt dat je ons hiervoor credits geeft. Tot gauw

Anoniem zei

Jammer, jammer een burgemeester die naief handelt!
Hoort zeker niet in een stad als Gouda, trouwens, NERGENS.
En naief handelen zal hem op het lijf geschreven zijn, want we hebben inderdaad nooit anders meegemaakt.
Gemiste kans, hij had er moeten worden uitgegooid!
Maar de linkse kerk zal wel hebben gezegevierd.

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,
Ik las dat hij wel 12x op kosten van de belastingbetaler in Ghana op bezoek is geweest of klopt dat verhaal niet?
Als dat waar is lijkt me dat toch ook behoorlijk financieel voordeel, of in ieder geval uitsparen van kosten voor jezelf.
Of gaat hij dat allemaal terugbetalen? Vast niet.

Groet
Gert

Theo Krins zei

Hoi Gert, de kosten die privé waren zijn ook als zodanig door de burgemeester zo aangegeven en zelf betaald.

Anoniem zei

Beste Theo,

Klare taal heb ik hem op ander vlakken (aanpak criminele Mkanen niet horen spreken, miljoen fraude cyclus blijft helaas buiten beschouwing, wat doen wij in vredes naam door met zo'n frauduleus en corrupt land in zee te gaan?
Belangenverstrengeling heeft menig burger "vader"de kop gekost, jammer dat de linkse kerk hier in Gouda nog steun krijgt van "C" partijen.
Volg e.e.a op de voet, in verleden was voor deze van anti "C"" partijen nooit zoveel tolerantie en toegevelijk, er rolden koppen.

Wim krijgt weer z'n zin. Arme "domme" burgers, knoop dit in je politieke oren er komen altijd verkiezingen om dit af te straffen.

Gourokko, salem aleikum (??)

WH Kolkman zei

Gemeente, burgemeester blijf bij je leest!?

Goed dat er nu een punt achter gezet kan worden.

De vraag die echter nog wel bij mij speelt, is of het achteraf gezien verstandig geweest is dat de gemeente Gouda de stedenband met Elmina / Ghana is aangegaan en op deze manier heeft ingevuld, ondanks alle goede bedoelingen.
Komt hier nog een politieke reflectie op?

Wat mij betreft zou een les moeten zijn dat in de toekomst, dit soort actitiveiten door het maatschappelijk middenveld gedaan moeten worden. Bedrijfsleven, gemeente, etc kunnen facilitieren en steunen maar moeten niet eea gaan organiseren!

Dat zou zorgen voor meer draagkracht in de samenleving, en zo zouden gemeente, burgemeester en Cyclus kunnen blijven focussen op hun core-business: de stad besturen en goede dienstverlening leveren. In Gouda zijn er al genoeg uitgagingen op dat vlak!