Betrokken

Betrokken

vrijdag 30 april 2010

Harro bedankt! Welkom Gerard en Sieds Elze!


Het was deze week voor de raad, in het bijzonder voor de ChristenUnie, een bijzondere week.

Harro Janssen nam afscheid als wethouder en raadslid, Gerard Schotanus kwam daardoor - na een paar weken afwezigheid - weer terug in de raad en we hebben voor het eerst een burgerraadslid: Sieds Elze Sennema.

De raad had maar liefst drie avonden nodig om het nieuwe college, raadsleden en burgerraadsleden te installeren.

Op maandagavond werden de kandidaat-wethouders ondervraagd over hun motivatie, ervaring en voornemens. Het werd de kandidaten niet al te moeilijk gemaakt en ze hebben er allemaal duidelijk zin in.

Dinsdagavond werd het wat "spannender" omdat er toen een "opiniërende bespreking" was van het coalitieakkoord. Het was dus niet mogelijk om als raad al dan niet inhoudelijk akkoord te gaan met dit akkoord, hetgeen voor Gouda een politiek novum is....
De fracties konden nu alleen inhoudelijk reageren. Besluitvorming vindt t.z.t. plaats bij de uitwerking van het akkoord in afzonderlijke raadsvoorstellen, in het bijzonder bij de aanbieding van de begroting voor 2011 en volgende jaren.


Veel fracties gaven aan het jammer te vinden dat de ChristenUnie buiten het college is gebleven en uitten veel waardering naar Harro Janssen, die als wethouder voor onze stad het uitstekend heeft gedaan. Het was voor Harro bepaald geen gemakkelijke avond, maar alle lof en waardering deed hem zichtbaar goed.


Onze nieuwe fractievoorzitter, Anke Huisman, had een prachtige metafoor over de fiets om onze gevoelens over het proces rond de collegevorming onder woorden te brengen.

De integrale versie vindt u op de website van de ChristenUnie, maar hierbij een klein gedeelte daaruit:


"Vandaag wordt het startschot gegeven voor een nieuwe fietstocht. Het landschap is veranderd. Vier jaar geleden fietsten wij in redelijk vlak land. In de verte zagen we wel wat heuvels, maar die gingen we met veel ambitie tegemoet. “Dat gaan we doen” zeiden we tegen elkaar! (..)


Het landschap is veranderd. Aan de horizon doemen nu dreigende bergen op die bedwongen moeten worden en er is uitzonderlijk zwaar weer op komst. Wat doet een ploegleider in zo’n geval? Hij weet dat dit, meer nog dan voorheen, een ploeg renners vereist die uitermate goed is toegerust. Een ploeg met ervaring ook, die bewezen heeft volledig op elkaar aan te kunnen. Helaas, juist in dit woeste landschap met daarboven die onheilspellende wolken vraagt de ploegleider aan twee van de zes renners om samen op één fiets plaats te nemen.(..)

De ChristenUnie had een ervaren wethouderskandidaat die mede uitvoering had kunnen geven aan dit programma. Nu moeten wij het aan anderen overlaten. Er treden vandaag twee ervaren en drie nieuwe wethouders aan. Politiek gezien zal het allemaal wel te verklaren zijn, maar of dit nu de beste ploeg is die onze stad toch verdient, zeker gezien de zware tijden die wij tegemoet gaan, wagen wij te betwijfelen."

De oppositie partijen, met name Trots, Gouda Positief (...) en Gouda's 50+ partij trokken stevig van leer, waarbij ik me soms afvroeg of het geheugen was gewist of politiek blijkbaar toch wel gecompliceerd is, maar ik kon me in ieder geval bijna nooit vinden in de (vaak erg ongenuanceerde) kritiek. Eén uitspraak vond ik overigens wel origineel: "Coalitieakkoord zal maximaal leiden tot minimale resultaten, waarvoor burgers maximaal worden belast."

Maar goed, na dit ritueel konden de nieuwe collegeleden worden geïnstalleerd en werd afscheid genomen van de wethouders Harro Janssen (ChristenUnie), Siebe Keulen (PvdA) en Arnout Menkveld (GL).

Op woensdagavond werden enkele raadsleden geïnstalleerd, die de vacatures opvulden door het vertrek van de (nieuwe) wethouders en kunnen wij Gerard Schotanus weer verwelkomen in onze fractie. Het lijkt of hij nooit is weggeweest!

Daarnaast werden maar liefst 8 burgerraadsleden geïnstalleerd, waaronder bij ons Sieds Elze Sennema. Erg leuk om hem erbij te hebben en het zal de taken voor de fractie ook wat verlichten.

Diverse commissies moesten ook bemenst gaan worden en dat leidde ertoe dat Gerard nu in het Presidium mag plaatsnemen, Anke in de voorzitterspool en Theo in de Auditcommissie.

We zijn dus weer op vele fronten actief en zullen deze periode opnieuw hard aan de slag gaan voor onze stad Gouda.

1 opmerking:

Johan Weeber zei

Even wennen he Theo, je zit nu zelf ook in de oppositie. Je praat nog een beetje als een coalitiepartner...