Betrokken

Betrokken

vrijdag 16 april 2010

Say Cheese en "stinkende warme drollen"


Boven de 7e verdieping heeft enige tijd geleden besloten om Gouda op een positieve, ludieke wijze op de kaart te zetten met de actie: SAY CHEESE GOUDA.
De mensen konden twee avonden lang in het stadhuis zich laten fotograferen. De fotoshoots werden erg goed bezocht, in totaal zijn er 250 portretten gemaakt. SAY CHEESE GOUDA wordt vast een hype!


Op 1 april (!) om 00.00 uur is de actie ‘SAY CHEESE GOUDA‘ officieel van start gegaan met het inpakken van het grote betonnen kunstwerk langs de A12 Rotterdam-Utrecht bij afrit Gouda. Het kunstwerk, bestaande uit twee grote betonnen ringen, was tijdelijk omgetoverd tot twee gigantische kazen.
Je kan zelf nog steeds een foto toevoegen aan het album via http://bit.ly/c4Oi2q.
De bestaande galerij vind je op: http://bit.ly/d9dGCN

De bedoeling is dat Gouwenaars meedoen in de periode 1 t/m 22 mei en hun lach online zetten en ook printen en achter hun raam hangen.
Tijdens de campagne wordt er dan mogelijk aangebeld en kunt u een prijs in ontvangst nemen.
Al met al een superleuke campagne, waar ik met veel plezier aan meedoe.

Deze week was er veel te doen rond de gemeenteraad. Niet alleen werd er druk onderhandeld over een nieuw college, we hadden ook de eerste besluitvormende raad in de nieuwe samenstelling.

Aanvankelijk ging ik er van uit dat we uitsluitend met hamerstukken te maken zouden krijgen, maar Trots op Nederland en Gouda Positief grepen de gelegenheid aan om opnieuw hun zorgen over de financiën in Gouda aan de orde te stellen en talloze bezwaren te opperen tegen diverse voorbereidingsbesluiten in het kader van het actualiseren van bestemmingsplannen. Ondanks uitvoerige toelichting bleven deze partijen grote moeite houden met de gang van zaken en stemden tegen deze besluiten. Uiterst merkwaardig, maar het zal wel nieuwe politiek zijn…..

De raadsvergadering begon overigens met een pleidooi van buurtbewoners van de Burgvlietkade die graag meer afvalbakken willen hebben voor zwerfvuil en hondenpoep. Datzelfde had ik tijdens de APV over hondenpoep ook gevraagd, maar een concrete toezegging bleef toen uit. Nu kwam die er wel, zij het wat bedekt. Het gaat nu vooral om een herverdeling van bestaande afvalbakken, al is er ook ruimte voor extra bakken.

Grappig was dat op een tweet daarover ik een mailtje ontving van een bedrijf met de volgende tekst: "Via... zijn wij erop gewezen dat u, als raadslid voor de gemeente, de problematiek van de hondenpoep heeft aangekaart dan wel een oplossing zoekt voor de "stinkende warme drollen” (dat was een tweet). Wij zijn, al vanaf 1987, de uitvinders en producenten van het papier/kartonnen hondenpoep-opruimzakje en ook de leverancier van diverse dispensers daarvoor, al dan niet gecombineerd met een speciale afvalbak. Wij leveren aan honderden gemeenten in binnen- en buitenland."

Ik zal de informatie doorspelen naar de verantwoordelijke wethouder. Wellicht geeft dit nog extra inspiratie.

Geen opmerkingen: