Betrokken

Betrokken

maandag 2 maart 2009

Vrijheid webloggers aan banden gelegd?

In de vandaag verschenen Nieuwsbrief van de Goudse gemeenteraad staan regels vermeld voor de webloggers. (http://gemeentegouda.m7.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=xIzgnVU8&actId=388816&command=openhtml).

"Onlangs heeft premier Balkenende een van zijn ministers aangesproken, omdat deze al te vrij foto’s, die hij tijdens een (besloten) ministerraad genomen had, op internet gepubliceerd had. Ook in Gouda geven weblogs van politici soms aanleiding tot discussie. Met weblogs begeven politici zich ook een beetje op het pad van amateurjournalisten, terwijl zij zich niet altijd houden aan de spelregels die voor journalisten gelden of komen op plaatsen waar journalisten niet mogen komen. Het presidium heeft daarom besloten enkele spelregels op te stellen:

> Uitgangspunt is de vrijheid van meningsuiting, maar spelregels zijn nodig om vrij spreken niet te belemmeren (nooit geweten dat journalisten dergelijk afspraken maken....,tk)
> Weblogs worden alleen gemaild aan raadsleden die deze ook willen ontvangen, er wordt geen spam verstuurd. (niet aan de orde, omdat we dit al zo hebben geregeld, tk)
> Wat in openbare vergaderingen gezegd is, kan geciteerd worden, maar niet uit informeel overleg, tenzij betrokkene hier toestemming voor gegeven heeft. (op zich begrijpelijk, maar wel betuttelend, menig politicus heeft inmiddels ervaren dat deze "regel" niet werkt, tenzij je dat vooraf expliciet afspreekt en dan nog.... Maar goed, op dit terrein moet je inderdaad wel terughoudend zijn, tk)
> Voor het plaatsen van foto’s, gemaakt tijdens informele bijeenkomsten is vooraf toestemming nodig (gaat ook wel heel ver, lijkt me meer afhangen van de soort foto, tk)
Met deze afspraken kunnen raadsleden weer onbekommerd met alle collega’s omgaan."

Het zal allemaal wel te maken hebben met het grote succes van de weblogs van de raadsleden in Gouda en we moeten daar denk ik met elkaar nog een beetje aan wennen.

Geen opmerkingen: