Betrokken

Betrokken

donderdag 5 maart 2009

"Presidium moet zich diep schamen"

Om collega raadsleden te waarschuwen heb ik gisteren maar een papiertje onder mijn naambordje gehangen

Gisteren voor en tijdens de raadsbijeenkomst heb ik met diverse raadsleden gesproken over de "soap" rond de regels voor webloggers. Een lid van het presidium vroeg zich af of ik die persoon nog wel wel te woord wilde staan, maar gelet de de gelaatsuitdrukking was die persoon daar (terecht) niet echt bang voor. De raadsleden konden meestal maar weinig begrip opbrengen voor het opstellen van die regels en ik heb tijdens de gesprekken aangegeven, dat ik die regels volstrekt overbodig vind en als iemand een bezwaar heeft tegen een bijdrage op mijn weblog, dan kan die persoon zich gewoon bij me melden en dan spreken we daar met elkaar over. Verder vind ik het ook onjuist om die regels in de Nieuwsbrief van de gemeenteraad te publiceren. Als je al van mening bent dat die regels nodig zijn, houdt het dan in ieder geval als een interne richtlijn.

Inmiddels heb ik begrepen dat er waarschijnlijk een gesprek gaat komen met een delegatie van het Presidium (Presidium bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad, alsmede door de raad uit zijn midden aangewezen personen, dus niet de fractievoorzitters). Ik vind dat prima, dan kunnen we deze zaak met elkaar uitpraten en wat mij betreft gaan die regels dan ook van tafel. Ik vraag me trouwens af of het Presidium überhaupt bevoegd is om een dergelijk besluit te nemen.

In het AD van vandaag staat een behoorlijk verhaal over het hele gebeuren en met de titel "Het presidium moet zich diep schamen" geeft de jounalist duidelijk haar visitekaartje af.
Ze citeert een VVD-raadslid uit Alphen aan den Rijn:"Dit grijpt diep in het hart van de vrijheid van meningsuiting. Het presidium moet zich diep schamen dat ze bloggende raadsleden de mond wil snoeren." Een ander reageert in het artikel als volgt:"Het is gewoon domheid van de opstellers om met deze regels te komen. Ze weten niet waar ze het over hebben, hebben er geen kennis van, dus verbieden het maar..."
Derk Westra (internetcoördinator van AD Groene Hart) zegt o.a.:"Die fractievoorzitters (hij bedoelt het Presidium, tk) zouden er goed aan doen hun fracties juist wat extra bewegingsvrijheid te geven op hèt medium van de 21e eeuw. Meer openheid draagt bij aan een levendiger politiek." Ik ben het volledig met de heer Westra eens!

Ik vind het jammer dat het allemaal zo gelopen is. Het heeft ertoe geleid dat het Presidium in de pers flink is aangepakt en het levert ook een risico op voor de doorgaans zeer goede verhoudingen binnen de raad. Ik ga er echter nog steeds vanuit dat het allemaal wel weer goed komt en ik vertrouw erop dat wanneer er binnen de Raad iets niet naar wens gaat, het presidium voortaan eerst een gesprek aangaat en probeert zaken langs die weg op te lossen.

1 opmerking:

Arjen zei

Theofilus, (en Michelangelo)

Wanneer de (lokale) pers of journalistiek tijdens de raadsvergaderingen een aparte tafel ter beschikking is gesteld en deze journalisten vanuit de vergaderingen in de dagbladen verslag mogen doen . . . . . . . ; wanneer we via de TV of via de rado vaak rechtstreeks getuige kunnen zijn van kamer- of raadsvergaderingen . . . . . . ; wanneer dergelijke vergaderingen openbaar zijn . . . . . . ; wat is er dan op tegen dat een willekeurig raadslid van GL of CU dan kort na zo'n vergadering haar of zijn persoonlijke visie via een weblog deelt met datzelfde publiek?

Is de aanleiding wellicht angst vanuit de journalistiek dat hun 'nieuws' geen nieuws meer is ?
Of is de aanleiding wellicht dat de werkelijke kleur van een vergadering niet meer 'gekleurd' (of eenzijdig)kan worden weergegeven ?

Het getuigt juist van transparantie om de werkelijke kleur rechtstreeks vanaf het palet op het 'www-doek' te zien !

Sinds jouw weblog voel ik me betrokken bij de lokale politiek !

Ga zo door !

'Adrianus'.