Betrokken

Betrokken

zaterdag 7 maart 2009

Brandweer onder vuur

Door alle tumult rond de regels voor webloggers heb ik nog niets geschreven over de laatste voorbereidende raadsbijeenkomst, terwijl daar een aantal interessante zaken aan de orde kwamen.

We begonnen met de nota voorzieningen voor Westergouwe, waarbij vooral aandacht was voor de scholen en het feit dat de Carrousel is afgehaakt. Diverse fracties wilden nog geen defintief besluit nemen over de vestiging van de scholen in de nieuw te bouwen wijk en daarmee ook de Carrousel nog een kans geven. Onze fractie vroeg met name aandacht voor het tijdig starten met een jongerencentrum. Deze komt straks in het Buurtservice Centrum. Verder willen wij rond de vestiging van scholen vooral de onderlinge afspraken die er zijn gemaakt eerbiedigen. Ouders kunnen uiteindelijk zelf kiezen waar ze hun kinderen heen sturen en alle vormen van basisonderwijs in Westergouwe is niet mogelijk. De wethouders legden uit dat er landelijke normen gelden en op basis daarvan komen in de eerste plaats het Protestants Christelijk Onderwijs en R.K.-onderwijs aan de orde voor zelfstandig starten. Anderen kunnen met een dependance starten, maar dat brengt wel financiële risico's voor die scholen met zich mee.

Een ander interessant agendapunt was de Regionalisering van de brandweer. De fracties hadden daar inhoudelijk weinig tot geen opmerkingen over, maar ik heb namens de ChristenUnie aangegeven dat we veel onduidelijkheden zien voor wat betreft de financiële gevolgen. De burgemeester (portefeuillehouder) verzekerde de Raad dat de totale kosten niet hoger worden dan het bedrag dat we uit het gemeentefonds ontvangen. Daarnaast zal voor het op het gewenste kwaliteitsniveau brengen volgens de burgemeester nog 200.000 euro extra nodig zijn alsmede een forfaitaire bijdrage voor het personeel. We hebben besloten toch onze (technische) vragen in te dienen bij de griffie om er zeker van te zijn dat we geen financiële risico's lopen. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Saillant detail was dat we na de raadsvergadering een overzicht van besluiten van B&W ontvingen, waarop stond dat het besluit voor regionalisering van de brandweer a.s. woensdag geen definitief besluit wordt, maar een principebesluit. Overigens was dit besluit de dag voor de raadsbijeenkomst genomen.....

Besluitenlijst:
"Regionalisering Brandweer - Naar aanleiding van gewijzigde inzichten en cijfers het genomen BenW-besluit d.d. 10 februari 2009 lezen als principebesluit tot regionalisering van de Brandweer, waarbij de financiële gevolgen nog terugkomen in BenW en gemeenteraad. "

Geen opmerkingen: